tisdag 27 december 2011

Inför 2012 söker vi medarbetare


Hej,


inför 2012 utökas Angereds Närsjukhus med ett rehabiliteringsteam och ett team inom psykiatri som ska stötta våra verksamheter.

Tipsa gärna om dessa tjänster.


Vill du höra om varför andra har valt att börja arbeta hos oss? Klicka på bilden intill och se filmen där några av våra läkare och sjuksköterskor berättar.

Tjänsterna finns på vår hemsida:https://vgregion.mynetworkglobal.com/se/what:iframe/subcompany:1038/buttons:1/
Där kan man också söka tjänsten direkt.

För frågor kan ni kontakta Anne-Mari Fagerström, personalsekreterare tel. 031-332 69 68.

torsdag 22 december 2011

Bloggen vilar över jul

Nu tar vi som skriver på bloggen julledigt!
Tack snälla för ett fantastiskt år och väl mött 2012!

onsdag 21 december 2011

Veckan innan jul...

Förra veckan avslutades med ”knytjulbord” där alla som ville vara med hade med sig något och bjöd andra på. Det var allt från traditionell julmat till boliviansk glögg, polsk pepparkaka, finsk kålrotslåda och skumtomtar med polka smak.

Årets sista Angereds Närsjukhus för alla var intressant att lyssna på då arbetskamrater delade med sig av sina erfarenheter från sitt arbete utomlands. I krigssjukvårdens Libanon, Irak och vård i Ryssland av människor med tuberkulos. Det var berörande på många sätt. Vi fick även lyssna på fin luciasång av en förskoleklass som överraskade oss inledningsvis.

Vad fort det går, nu är julveckan redan här. Den har dock varit i stort sett som vanligt. Det som skiljer denna vecka mot andra är väl att en hel del möten med andra människor avslutas med ett ”God jul och ett gott nytt år”. Det är också en del som skall avslutas innan julledigheten så det känns skönt att rensa undan lite på skrivbordet. Personalrummet har stundvis varit fyllt med sött och gott och ett och annat tillhörande ”God jul och tack kort” från patienter som varit här under det gångna året.

Nu skall jag passa på och lägga en önskning i Angereds Närsjukhus ”brevlåda” för idéer till våra framtida Angereds Närsjukhus gemensamma träffar. Kanske kommer den som en sen julklapp till sommaren eller hösten? Passa på att önska du med!

Ha det så gott, julhälsningar från Titti Larsson med kollegor, vuxenspecialistcentrum, Angereds Närsjukhus.

Idag presenterar CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 2011 års drogvaneundersökning.

Hej
Årets undersökning visar att alkoholkonsumtionen bland niondeklassarna är rekordlåga. För flickorna var den självrapporterade genomsnittliga konsumtionen den lägsta som uppmätts sen 1996. Rapporten visar också att 40 procent av eleverna i årskurs 9 någon gång har rökt vattenpipa, i gymnasiet år 2 ligger siffran på 60 procent. Bland dessa anger endast 9 procent att man gjort detta en gång i månaden eller oftare.
Utvecklingen sedan mitten av 2000-talet visar en minskad alkoholkonsumtion för båda könen både i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Från 2009 till idag tyder det mesta på en sjunkande andel tobaksanvändare bland både flickor och pojkar.
Hälften av de tillfrågade eleverna angav att de inte fått någon undervisning om alkohol, narkotika och tobak under läsåret.

I Nordöstra Göteborg försöker vi förändra detta. Genom ett samarbetet med A Non Smoking generation erbjuds alla skolor i nordost klassbesök av inspiratörer från NSG.


Under året har 44 klasser och 12 fritidsgårdar fått besök vilket innebär att mer än 1100 ungdomar har träffat Nathalie och Kim från A Non Smoking generation.


God jul och gott nytt år!

Hälsningar Shirin Bartholdsson, hälsoutveckare.

måndag 19 december 2011

Hej


Idag gjorde vi ett studiebesök på Hälsoteket i Angered. Busc var inbjudna för att se hur man arbetar med fysisk aktivitet för barn och unga. Jennie Hillbert, sjukgymnast på primärvårdsrehab och hälsoteket berättade om verksamheten.

Vi diskuterade i vilket läge det passar att skicka en patient till sjukgymnast, hälsoteket eller skriva ut ett fysisk aktivitet på recept. Jennie menar att FaR (fysisk aktivitet på recept) passar bättre för de patienter som är redo att ta ett större eget ansvar för en livsstilsförändring. FaR för barn är ett bra komplement för barnpatienter som deltar i fetma eller överviktsbehandlingar efter patienten har haft kontakt med sjukgymnasten på primärvårdsrehab. Jennie kommer vid ett senare tillfälle besöka Busc för att gå igenom hur ett FaR bör fyllas i.

Hälsningar Shirin

Sjukhusdirektörens vecka: Ett stort tack till alla medarbetare för det gångna året!Hej,

Förra måndagen hade ledningsgruppen sitt sista möte innan jul. Dagordningen bestod mest av information och dialog om aktuella ärenden i Västra Götalandsregionen som till exempel Framtidens hälso- och sjukvård, den nya ledningsorganisationen och det regiongemensamma arbetet för att uppnå en ekonomi i balans.

På tisdagen deltog jag i invigningen av hyposensibiliserings-behandling på Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Gamlestaden. Det var mycket intressant att höra de som arbetar med detta berätta om bakgrunden till att vi nu startar denna verksamhet inom Angereds Närsjukhus. Det handlar om en kvalificerad vård i närområdet som har betydelse för hela familjen och som ger barn och unga med svåra allergier en chans till förbättrad livskvalitet. Efter lunch var det styrgruppsmöte för NyANS, den planerade sjukhusbyggnaden. Regionstyrelsen hade fattat ingångsättningsbeslut samma dag och nu återstår bara kommunens beslut om detaljplan och bygglov.

Onsdag morgon började med ett möte om forskning och utveckling (FoU) tillsammans med Ann Ekberg Jansson, tillförordnad forskningschef, och Ida Wernered, utvecklingschef. Vi ser samverkan inom FoU som både en möjlighet och en utmaning. Efter mötet var jag bjuden på lunch av Sahlgrenska Akademins dekanus, Olle Larkö för att diskutera ett eventuellt samarbete i utbildnings- och forskningsfrågor. Mötet var både trevligt och intressant och kommer förhoppningsvis att leda till ett konkret samarbete.

Onsdagen avslutades med höstens sista ANS.Alla. Det var intressant och tänkvärt att höra om de olika perspektiven på temat att arbeta inom sjukvård i andra länder som presenterades av Hala Younis, specialistläkare på Gynekologimottagningen, Börje Blomster, planeringsledare och Lars-Olof Larsson, överläkare på Vuxenspecialistcentrum.

På torsdag förmiddag träffade jag Mercuri Urval, ett företag som bland annat arbetar med rekrytering och organisationsutveckling. De ville höra mer om utvecklingen av närsjukvård inom Västra Götalandsregionen och speciellt inom Angereds Närsjukhus som de hade hört mycket om och var nyfikna på. Eftermiddagen ägnade jag åt möte med Institutionsstyrelsen för Vårdvetenskap och Hälsa.

Veckan avslutades med en mötesfri dag och tillfälle att läsa och besvara e-post samt sortera diverse material.

Detta är det sista veckobrevet för i år eftersom vi nu går in i julveckan. Jag vill verkligen tacka alla för det gångna året och det arbete som har utförts med hög kompetens och stort engagemang. Jag vill också säga ett särskilt tack för alla intressanta samtal vi har haft då vi har träffats vid fikastunder, på ANS.Alla och på internatet och vid andra tillfällen. Vi på Angereds Närsjukhus har verkligen bidragit till en ökad tillgänglighet till specialistsjukvård i Nordost och bidragit till att befolkningen har tagit ett steg mot en förbättrad folkhälsa.

Ett stort tack till er alla! Jag önskar er en riktigt bra jul och nyår!


Hälsningar
Marina


Perspektiv på det transkulturella sjukvårdsmötet - erfarenheter hos somaliska flyktingar och läkare

Hej


I Fredags disputerade doktorand och leg.läkare Kristian Svenberg på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Jag var på Göteborgs universitet tillsammans med flera andra ANS medarbetare för att lyssna på slutseminariet.
Svenberg har arbetat vid Hjällbo vårdcentral i 18 år. Syftet med hans studie är att utforska mötet mellan patienten och läkaren med utgångspunkt bland somaliska flyktingar och läkarstudenter.
Två av de fyra artiklarna bygger på djupintervjuer med 20 somaliska kvinnor och män om erfarenheten av hälsa och sjukdom som flykting i Sverige samt erfarenheten av svensk sjukvård. De två andra artiklarna lyfter frågan om läkarnas upplevelser av mötet med somaliska flyktingar.

Lyssna på Sveriges radios reportage om studien:
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3993&grupp=12822&artikel=4842014

Hälsningar Shirin

tisdag 13 december 2011

Sjukhusdirektörens vecka: Stora ekonomiska utmaningar inför 2012Hej,

Nu närmar vi oss julen med stormsteg, även om man inte kan tro att det är vinter ute med alla höststormar som drar in en efter en.

Förra veckan började med presidiemöte tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 där vi bland annat diskuterade vårdöverenskommelsen inför 2012 och den nya sjukhusbyggnaden.

På tisdag morgon hade vi gemensamt presidiemöte på Gullbergsvass med alla sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Vi gjorde bland annat en avstämning av nuläget gällande vårdöverenskommelserna inför 2012 och diskuterade konsekvenser av Västra Götalandsregionens kompletterande planeringsdirektiv och åtgärder för kostnadskontroll som har tagits fram för att hantera det kärvare ekonomiska läget. Vi informerade varandra om nuläget på de olika sjukhusen och diskuterade det regionövergripande arbetet med många arbetsgrupper som håller på att startas upp med anledning av ekonomin. Västra Götalandsregionen står inför stora utmaningar de närmsta åren, med beräknade lägre skatteintäkter och fortsatt ökade vårdbehov.

Tisdagseftermiddagen började med Förvaltningssamverkansgrupp (FSG) där vi tog upp verksamhetsplan och detaljbudget 2012. Det var särskilt roligt att de fackliga representanterna ansåg att verksamhetsplanen är bra och skriven i en positiv anda. Efter detta var regionens Rättighetskommitté på studiebesök på Angereds Närsjukhus tillsammans med folkhälsoledare från Stadsdelsförvaltningen Angered. De var intresserade av att höra hur vi arbetar med rättighetsfrågor och jämlik vård och berättade också om sitt uppdrag och arbete. Det var ett intressant möte och vi kommer att fortsätta att ha kontakt. Dagen avslutades med möte på Stadsdelsförvaltningen Lundby. De hade bjudit in olika representanter till ett informellt möte för att få idéer och inspiration till sitt folkhälsoarbete.

I onsdags var det styrelsemöte. Styrelsen tog beslut om verksamhetsplan och detaljbudget 2012 och fastställde också utvecklingsstrategin för Angereds Närsjukhus för 2011-2014. Styrelsen avslutade med att rikta ett stort tack till alla medarbetare på Angereds Närsjukhus för det fantastiska arbete och goda resultat som uppnåtts under året.

Torsdagen tillbringade jag i Vänersborg på Sjukvårdsdag. Mycket av dagen handlade om de ekonomiska utmaningarna som vi har framför oss och hur vi gemensamt kan arbeta för att de resurser som finns används på bästa sätt. Vi diskuterade också ett gemensamt introduktionsprogram för vårdpersonal med utländsk bakgrund, framför allt läkare, som söker och får arbete i Västra Götalandsregionen.

Fredagen inleddes med möte för alla chefer på Angereds Närsjukhus där ett viktigt ämne som togs upp var bemanningsplanering för de närmsta åren, fram till 2014. Jag avslutade dagen med att ta mig hem till ön i den tilltagande vinden med orkanstyrka i byarna och stora trafikproblem. Sedan var det skönt att komma in i värmen hemma!

Hälsningar
Marina

Idag inviger vi att Barnmedicin börjar med allergimedicin

Nu börjar Barnmedicin med allergivaccinationer.

Behandlingen, som ställer höga krav på specialisering, innebär att barn med svåra allergier utsätts i små doser för det ämne de inte tål. Det ökar deras motståndskraft och förbättrar livskvaliteten.

Därmed får barn i nordost tillgång till högspecialiserad vård närmare hemmet och i en miljö de känner.

Helena Holmberg från vår styrelse invigde.

Hälsningar Freja Bramsen, informationschef

Trevlig lucia

Chefsläkaren Lars Gelander önskar alla en trevlig lucia!

fredag 9 december 2011

Hälsokväll för somaliska kvinnorHej,Tillsammans med projekt Kvinnokraft genomförde Angereds Närsjukhus i går en hälsoafton i Forumhuset, Kortedala torg.


Kvällen riktade sig mot somaliska kvinnor i Göteborg och syftet var att informera och diskutera kvinnohälsa och egenvård. Elin Madvall från gynekologi mottagningen på ANS tog upp ämnen som oskuldsbegreppet, mödomshinna, inkontinens, könssjukdomar, kvinnlig omskärelse och vikten av cellprov. Avesina och bröstcancerföreningen Johanna lyfte vikten av att göra mammografi och hur man undersöker sina bröst. Doulorna tolkade och fungerade som samtalsledare i gruppdiskussionerna.


Många frågor och reflektioner kom upp under kvällen samt idéer om hur ANS och Kvinnokraft kan samarbeta i framtiden.
Intresset var mycket stort - över 60 kvinnor deltog.Hälsningar Shirin Bartholdsson, hälsoutvecklare


tisdag 6 december 2011

Utbildning och Inspiration i vardagenFörra veckan avslutades med en temadag för undersköterskor som utvecklingscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, anordnade.

Dagen bestod av nyttig upprepning för cirka 60 undersköterskor som hade samlats för att lyssna och vara delaktiga med frågor i föreläsningar med varierande innehåll. Representanter från infektionshygien pratade om Meticillin resistent staphylococcus aureus (MRSA), förebyggande smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Vi fick en upprepning av basal vårdhygien, punktdesinfektion och vikten av att vara ”rätt klädd på jobbet”.

Förmiddagen fortsattes med en föreläsning av Thord Rosén, överläkare Endokrinologen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han pratade om vilka skadeverkningar och vad som händer vid användning av anabola androgena steroider och tecken på att någon använder sig av detta. Det finns ett resurscentrum för hormonmissbrukare dit patienter och personal i tjänsten kan vända sig vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att få hjälp.

Eftermiddagen var inspirerande. Gillis Edman som under 37 år har mött döden som begravningsentreprenör. Han berättade om sina egna erfarenheter av möten med andra människor, sjukvården, både som privatperson och i tjänsten. Han pratade om ”att våga ett ögonblick” och ”att det goda kommer så lätt”. Om att våga vara förtrolig och fråga hur en annan människa har det i sitt liv. Han belyste speciellt ”att våga vara en viktig länk” och att alla har sin plats. Vidare bad han oss titta på oss själv och se sig som en pusselbit utan raka kanter, ”där den ena har en brist, där har jag grejer att komma med” säger Edman. ”Var rädd om den pusselbit som är du och den som är jämte dig”.

Vidare pratade Gillis om att det är viktigt med en balans mellan att vara empatisk och professionell och om att vara i samma ”ögonhöjd” som en annan människa och tänka sig in i hur den har det. Om att ”plocka ur enkelhetens låda”. Om att man skall hitta vägen i enkelheten och belyste tystnaden och varsamheten om ord och hur viktigt det är.

Att tänka på är att ”Vår sorg är att vi grämer oss så över gårdagen, oroar oss över morgondagen så vi glömmer dagen vi äger”, säger Gillis Edman. Detta var ett plock ur Gillis erfarenheter och klokskap.

Veckan kommer nog annars flyta på men jag skall försöka tänka på att ”äga dagen”…

Hälsningar Titti Larsson, undersköterska, Vuxenspecialistcentrum

måndag 5 december 2011

Sjukhusdirektörens vecka: Besök av ny regiondirektör
Hej,

Under förra veckan hade jag de sista utvecklingssamtalen med medarbetare för denna gången. Det har varit bra och nyttigt att tillsammans reflektera över året som gått och prioriteringar inför nästa år.

På måndag eftermiddag var det som vanligt ledningsgrupp. Vi fick bland annat en presentation av ett nytt ledningssystem för patientsäkerhet. Vi tog också beslut om att införa TeleQ inom samtliga verksamheter på ANS. Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningen i Gamlestaden (BUM) använder sig redan av TeleQ. Inför beslutet var det viktigt att få fram hur TeleQ fungerar för personer som inte har svenska som modersmål för att utgå från befolkningens behov här i Nordost. Ärendet är berett av utvecklingsgruppen och de har haft dialog med två vårdcentraler i området, utvecklingschefen i Primärvården Göteborg och BUM, som alla har erfarenhet av hur systemet fungerar i en mångspråkig befolkning.

På onsdagen var det möte med ANS presidium och revisionsenheten inom Västra Götalandsregionen. Mötet handlade om uppföljning av ekonomi, intern styrning och kontroll, vårdöverenskommelsen 2012 och planeringen av den nya sjukhusbyggnaden sett ur styrelsens perspektiv.

Ann-Sofie Lodin, regiondirektör i Västra Götalandsregionen, besökte ANS på torsdag förmiddag. Först hade jag och hon ett möte och sedan träffade hon ledningsgruppen och var även på ett verksamhetsbesök inne på Barn- och Ungdomsspecialistcentrum och Gynekologimottagningen. Ann-Sofie var intresserad av att höra om verksamheten på ANS och vilka utmaningar vi ser för ANS och Västra Götalandregionen inför framtiden. Efteråt uttryckte hon att hon var mycket imponerad över det enorma engagemang som alla hon mötte på ANS visade för verksamheten och för de behov som just ANS patienter har. Hon sa också att hon verkligen ser fram emot att följa utvecklingen av ANS.

På eftermiddagen var jag på en konferens om integration i Hammarkullens Folkets Hus där jag ledde en workshop om hälsa. Deltagarna kom både från frivilligorganisationer som till exempel Röda Korset, Caritas och idrottsföreningar, från offentliga organisationer som till exempel Arbetsförmedlingen och från kommunala verksamheter. Det kom fram många idéer om hur frivilligorganisationerna kan bidra och vara delaktiga i folkhälsoarbetet i mångkulturella områden.

Fredagen började väldigt trevligt och gott med adventsfrukost med gröt och skinksmörgås och avslutades med möten av olika slag.


Hälsningar
Marina

torsdag 1 december 2011

"Undersköterskans vecka" - Titti på Vuxenspecialistcentrum

I veckan som gått har jag träffat en hel del patienter. Inför läkarbesök, på mottagningen för patienter som gör ögonbottenfoto. Som vanligt har det varit givande.

Veckan har också bestått av en hel del administration, bland annat utformning av lathund för att så småningom börja att skriva in diagnos- och åtgärdskoder i våra journaladministrativa system Medidoc och Elvis. Ett givande möte tillsammans med administrativa enheten har också hunnits med.

Igår kväll bjöd jag med mina arbetskamrater på Vuxenspecialistcentrum till en klädkväll där vi bland annat minglade, provade kläder och hade en trevlig stund tillsammans.

Morgondagen kommer att innehålla en hel del nyheter och förhoppningsvis lär jag mig något nytt eftersom det är en temadag för undersköterskor som årligen anordnas av Utbildningscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vad den dagen innehåller berättar jag mer om i nästa vecka.

Hälsningar Titti Larsson, undersköterska Vuxenspecialistcentrum

måndag 28 november 2011

Patientdialog för förbättrad vård

Varje år genomför verksamheterna på ANS sk. Genomlysningar eller Systemiska möten med patienter. Genom att ta del av patienters kunskap och erfarenheter av vården kan vi lära oss hur vi kan utveckla och förbättra verksamheterna efter deras behov. Här diskuterar Barn- och Ungdomsverksamheten hur informationsgivningen till föräldrar kan förbättrats.


Sjukhusdirektörens vecka: Forskning i samverkan
Hej,

Förra veckan ägnade jag en del tid åt utvecklingssamtal med mina medarbetare vilket jag även kommer att göra kommande vecka.

På tisdagen hade jag besök av Patientnämnden som presenterade sin verksamhet och berättade om i vilka olika typer av frågor som patienter vänder sig till dem och hur de hanterar dessa ärenden. De kategoriserar inkommande ärenden i tre områden: Vård- och behandlingsfrågor, Bemötande, kommunikation och information samt Organisation, regler och resurser. Det är viktigt att dessa ärenden återförs till vården så att vi kan dra lärdomar och använda oss av det i förbättringsarbetet.

På styrelsemötet på onsdag eftermiddag antogs Vårdöverenskommelsen för 2012. En förutsättning är dock att även Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 antar överenskommelsen vid sitt möte i december.

Medicinska Sektorsrådens ordförandekonferens på torsdagen handlade bland annat om Institutet för Stressmedicins roll som kunskapscentrum. Sektorsrådet för ortopedi och handkirurgi informerade också om aktuella teman inom sitt område. På eftermiddagen föreläste jag på utbildningen Att knäcka den svenska koden. Det är en kurs som riktar sig till läkare som har gått sin utbildning utomlands och som ges av Sahlgrenska Akademin. Min föreläsning handlade om det multikulturella sjukhuset.

På fredag begav jag mig tillsammans med Ida Wernered, utvecklingschef, till Skåne för studiebesök i Kristianstad. Där träffade vi företrädare för Forskningsplattformen för hälsa i samverkan i nordöstra Skåne för att utbyta erfarenheter. De har en samverkan i forsknings- och utvecklingsfrågor som involverar två sjukhus, primärvården, sex kommuner och högskolan. Det lät intressant och annorlunda att de involverar kommunerna och primärvården i forskningssamarbetet och det gav oss tankar inför vår fortsatta utveckling av forskning och utveckling på Angereds Närsjukhus och i nordöstra Göteborg. Besöket i Skåne kändes som ett mycket trevligt avslut på arbetsveckan.


Hälsningar
Marina

fredag 25 november 2011

Sveriges viktigaste jobb

Hur kan kommuner och landsting profilera sig på framtidens arbetsmarknad? Det var en av flera frågor när Västra Götalandsregionens personal- och informationschefer träffades idag. En nationell kampanj är på gång från SKL.

På mötet berättade vi också hur vi jobbar med detta, dvs vår blogg.

Hälsningar Freja Bramsen, informationschef

torsdag 24 november 2011

Vi vill bli fler - nu söker vi Gynekolog

Vi söker en specialistläkare inom gynekologi och obstetrik med särskild inriktning mot gynekologi, som är intresserad av att arbeta och utvecklas i ett mångkulturellt samhälle.

Den gynekologiska verksamheten öppnade mars 2010 och omfattar öppenvårdsgynekologi och
abortmottagning. Arbetet på mottagningen varvas med enstaka mottagningsdagar på
Ungdomsmottagning i Göteborg. Vi utför även polikliniska ingrepp och planerar för dagkirurgi under 2012. Förutom det kliniska arbetet med egen mottagning jobbar vi också med hälsofrämjande arbeten i Nordost och aktivt samverkansarbete med vårdgrannar i området.

Som läkare hos oss får du en unik möjlighet till att arbeta i ett nytt sjukhus under uppbyggnad.
Arbetsuppgifterna är mycket omväxlande och du kan själv planera och påverka din egen arbetssituation. Läkarna och barnmorskorna har egna mottagningar och arbetar självständigt men vi träffas dagligen för att diskutera våra patientfall, rutiner och riktlinjer. Utöver din egen kliniska mottagning har du en konsultativ funktion mot barnmorskornas patienter. Har du ett medicinskt intresseområde ser vi gärna att du subspecialiserar dig inom detta. Välutbildade medarbetare är vår viktigaste tillgång och därför satsar vi mycket på kompetensutveckling och fortbildning.

Hos oss får du även möjlighet att jobba utåtriktat i hälsofrämjande syfte, det är din fantasi som sätter gränserna. Hos oss tillämpar vi flexibel arbetstid, vi jobbar dagtid och har lediga helger.

Arbetsuppgifter
Förutom ditt kliniska mottagningsarbete ska du
• Ingå som expert i team med andra professioner inom och utanför den egna organisationen
• Bidra till kompetensutveckling bland yrkeskategorier som arbetar med kvinnors hälsa i nordöstra Göteborg
• Vara lättillgänglig för konsultation i frågor som rör kvinnorelaterade sjukdomar
• Medverka i redovisning av resultat och kvalitetssäkra behandlingar
• Delta i forsknings- och utvecklingsarbete kring kvinnors hälsa och sjukdomar.
• Vara delaktig i uppbyggnaden av vår verksamhet

Kvalifikationer
• Specialistkompetens i gynekologi och obstetrik
• Intresse för kvinnosjukvård i ett mångkulturellt område
• Intresse för samverkan och vårdutveckling, nytänkande och lagarbete
• Hög social kompetens och samarbetsförmåga.
• Goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt. Språkkunskaper utöver svenska är önskvärt.
• Har du intresse för forskning är det en fördel

Övrigt
Vi anser att mångfald i personalstyrkan är en väsentlig faktor för att nå goda verksamhetsresultat och för
att utveckla verksamhetens innehåll och kvalitet. Därför beaktas mångfaldsaspekten vid rekryteringen.
Med mångfald avses främst kön, ålder, etnisk bakgrund och funktionshinder.

Om Angereds Närsjukhus
Angereds Närsjukhus är en del av Västra Götalandsregionen. Ett nytt närsjukhus byggs nu upp iAngered. Det ska stå klart 2014 och är en central del i satsningen på att utveckla närsjukvården för cirka 100 000 invånare i nordöstra Göteborg. I väntan på den nya sjukhusbyggnaden har flera verksamheter redan öppnat i tillfälliga, fräscha lokaler och det nya sjukhuset kommer att inhysa ytterligare verksamheter.

Verksamheterna i Angereds Närsjukhus (ANS) utgår ifrån patientens behov är kvalitetsstyrda. ANS ska bli ett utvecklings- och forskningscentrum för närsjukvård i en mångkulturell storstadsmiljö. Sjukhuset är rökfritt och verkar för att främja hälsan hos invånarna i området. Hos oss är nytänkande, kvalitet och bemötande viktiga ledord i arbetet med att utveckla vården för våra patienter.

Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Läs om våra gemensamma värderingar och Personalvision 2021 på http://www.vgregion.se/PV2021

Ansökan
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40 Timmar per vecka
Referens 2011/2712
Tillträde Enligt överenskommelse
Publicerat 2011-11-24
Ort Angered
Sista ansökningsdag 2011-12-20

Kontakt
Verksamhetschef Cornelia Bergdahl 031-33 26803, 0703-720919
Verksamhetsutvecklare Åse Lundgren 031 332 68 08
Facklig företrädare SACO Ljiljana Vucevic Ström 031 345 08 72


Hälsningar Anne-Mari Fagerström, personalsekreterare

onsdag 23 november 2011
Hej,


i onsdags deltog Angererds Närsjukhus på 2011 års Kvinnokonferens. Den ägde rum i medborgarhuset i Gamlestan.


Över 80 kvinnor var på plats för att lyssna på föreläsare och samtala kring hälsa. Dagen inleddes med att Nalin Pekgul, sjuksköterska och före detta socialdemokrat pratade om hur det var att 1994 vara den första muslimen att komma in i det svenska parlamentet. Det var en inspirerande föreläsning med mycket humor som problematiserade integrationsprocessen och könsroller i både Turkiet och Sverige.


Efter lunch fortsatte dagen med att Christina Sundbeck från Gynekologimottagningen på Angereds Närsjukhus. Hon höll en föreläsning om kvinnors hälsa. Hon tog bland annat upp inkontinens, klimakteriet samt vikten av att ta cellprov och gå på mamografi. Många av kvinnorna visste inte att Angereds Närsjukhus Gynekologimottagning fanns. Efter föreläsningen svarade Christina på frågor och visade hur man kan använda egenremiss för att komma till Angereds Närsjukhus.


Vårt deltagande var mycket uppskattat och det blev tydligt att Angereds Närsjukhus måste arbeta aktivt för att öka kunskapen om kvinnors hälsa i Nordost.


Hälsningar Shirin Bartholdsson, hälsoutvecklare

Tobaksfria veckan

Denna veckan är det tobaksfria veckan - en uppmärksamhetsvecka för tobaksprevention. Vi på Angereds Närsjukhus har ett löpande arbete mot tobak och i synnerhet rökning. Denna vecka passar vi på att uppmärksamma det vi gör och resultaten av våra insatser lite extra. Vårt arbete gör stor skillnad och alla medarbetares insatser är värdefulla. Rökning är den enskilt största förebyggbara orsaken till ohälsa och död. Resultaten i korthet:

  • Under 2011 har vi frågat 74,3 procent av våra patienter om de röker.

  • Av dessa angav 16,6 procent att de var rökare.

  • Av dem har 79,7 procent erbjudits rökavvänjning.

  • Under 2011 utfördes 10 tillfällen för spirometri på Angereds Närsjukhus och Geråshallen.

  • Som en del av vårt folkhälsoarbete besöker inspiratörerna från Non Smoking Generation skolklasser i Nordost för att prata om tobak. Hittills har dom besökt 45 klasser och 12 fritidsgårdar. Vilket innebär att de träffat över 1000 ungdomar.


Hälsningar Shirin Bartholdsson, hälsoutvecklare

tisdag 22 november 2011

Uppmärksamhet värmer i höstmörkret

Hej,
sammanställer mediegenomslaget för november och slås av hur mycket fint som stått om oss senaste tiden.

Höjdpunkterna är bland andra uppslaget i Göteborgs Posten där Marina Olsson berättar om vårt förebyggande arbete. Hon var en av flera från oss som föreläste på Kvalitetsmässan. Förra veckan uppmärksammades även Ann Ekberg-Jansson, som är chef för Vuxenspecialistcentrum i Dagens Medicin i egenskap av registerhållare för det nationella KOL-registret (som numera heter Luftvägsregistret).I flera medier nämndes också att regionstyrelsen godkänt investeringen till det nya huset. På vår hemsida under vår uppdaterade press-flik finns alla klipp samlade. http://www.angeredsnarsjukhus.se/sv/Angereds-narsjukhus1/Angereds-Narsjukhus/Press2/

GP den 14 november, 2011

Hälsningar Freja Bramsen, informationschef


Sjukhusdirektörens vecka - avgörande beslut om vår byggnad i veckan!
Min vecka inleddes med ledningsgrupp. Vi ägnade en hel del av mötet att diskutera Västra Götalandsregionens ekonomiska förutsättningar inför 2012 samt de kompletterande planeringsdirektiven och åtgärder för kostnadskontroll som regionstyrelsen har beslutat om.

I veckan som gick fick vi också det glädjande beskedet om att regionstyrelsen tagit beslutat att bevilja investeringen för byggnation av Angereds Närsjukhus. Tisdag var också första dagen för kvalitetsmässan. Jag föreläste om Angereds Närsjukhus och vårt folkhälsoarbete på ett seminarium med titeln ”Hälsa för alla”. Intresset var stort och många kom fram efteråt för att höra mer och ställa frågor om hur vi arbetar. Det är alltid roligt att få prata för andra om vad vi gör och man känner stolthet över det arbete vi utför tillsammans!

I onsdags fortsatte kvalitetsmässan. Jag lyssnade på två seminarier. Ett av dem hette ”Må bra – vårdens nya paradigm” var ett intressant föredrag om att vi idag vill må så bra som möjligt i alla skeden i livet. En av slutsatserna handlade om vilka krav det ställer på sjukvården och behovet av en bredare syn på hälsa. Mitt på dagen mellanlandade jag på Angereds Närsjukhus för att tillsammans med en journalist från tidningen Vårdfokus samtala om vårt hälsofrämjande arbete.

Torsdag och fredag hade vi medarbetaredagar. Roliga och intressanta dagar! Fantastiskt att kunna träffas alla på samma ställe, reflektera över året som gått, planera framåt och inte minst inspireras. Tack alla för fina möten och bra feedback!

Hälsningar Marina Olsson, Sjukhusdirektör.

onsdag 16 november 2011

Vi vill bli fler - vi söker sjuksköterska till vårt lungteamVill du bli en av oss?


Just nu söker vi en sjuksköterska till vårt lungteam på Vuxenspecialistcentrum med särskilda kunskaper inom det lungmedicinska kunskapsområdet.


Lungteamet på VUSC har särskild inriktning mot patienter med KOL där vi bland annat bedriver
patientskolor i samverkan med primärvården.


Därutöver har vi ett hälsouppdrag i förebyggande
syfte där vi regelbundet genomför spirometriscreening för att tidigt kunna upptäcka KOL. Samtliga medarbetare på mottagningen har en specifik inriktning mot rökprevention och alla sjuksköterskor är diplomerade rökavvänjare.


Våren 2010 startade mottagningen ett unikt mobilt KOL- team i samverkan med MAVA SU/Ö, den första enheten i Sverige. Syftet är att för ett urval av patienter med KOL som söker slutenvård och som har en lindrigare försämring, kunna erbjuda en vårdform i hemmet under en begränsad tid på cirka 8-14 dygn.


Vården innebär för patienten en kontinuerlig kontakt dagtid med besök från ett mobilt team med specialkunskaper inom KOL-vård. Teamet består av två sjuksköterskor med medicinskt stöd av lungspecialist på VUSC.

Arbetsuppgifter
• Arbeta inom det mobila teamet med täta hembesök och telefonkontakter med inskrivna patienter
• Även arbeta med lungmedicinska patienter på mottagningen
• Utarbeta god samverkan gällande patientgruppen med andra delar av vård och omsorg inom
upptagningsområdet
• Bidra till kompetensutveckling bland yrkeskategorier som arbetar med lungmedicinska patienter i
nordöstra Göteborg såväl inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Primärvården och Kommunen


Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska
• Erfarenhet av arbete med lungsjuka patienter med särskild inriktning på patienter med kroniskt
obstruktiv lungsjukdom (KOL)
• Erfarenhet av samverkansarbete och rehabiliteringsarbete riktat mot patienter med KOL är önskvärt
• B-körkort
• God förmåga att arbeta självständigt samt förmåga att arbeta i team
• Angereds Närsjukhus kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet. För att nå bra
resultat är det viktigt att du har en god social kompetens och samarbetsförmåga
• Intresse för utveckling, nytänkande och teamarbete
• Svenska i tal och skrift är ett krav. Andra språk värdesätts högt.Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid

Referens 2011/2647
Tillträde 2012-03-01

Ansökan
För ansökan kontakta personalsekreterare Anne Mari Velle Fagerström på tel. 031-332 69 68 alternativt via mail anne_mari.fagerstrom@vgregion.se.

För frågor

Kontakta Vårdenhetschef Helene Engberg 0722336174
Facklig företrädare Vårdförbundet Elin Pettersson 031 332 6804

tisdag 15 november 2011

ANS med på konferens om sociala medier idag
Idag föreläser jag på en konferens om sociala medier i offentlig sektor. Även om jag inte tycker vi kommit tillräckligt långt i detta arbete får vi agera praktikfall. Kul och lite läskigt. Jag kommer att dela med mig av våra erfarenheter så här långt och våra planer framöver. Framförallt handlar vårt arbete om Facebook och bloggen.

Hälsningar Freja Bramsen, informationschef


måndag 14 november 2011

Vård i hemmet ger patienten trygghet

I senaste numret av Dagens Samhälle uppmärksammas vårt mobila KOL-team i ett större reportage. Bland annat beskriver reportaget hur vården i hemmet ger patienten trygghet. Dessutom visar utvärderingar av verksamheten att det mobila teamet också lett till färre inläggningar för patienterna.
Mobila KOL-teamet är en av flera verksamheter som uppmärksammas under kvalitetsmässan i Göteborg denna veckan. Andra är sjukhuset i stort, Doulaprojektet och "Ta med en vän projektet".
Hälsnigar Freja Bramsen, Informationschef

Sjukhusdirektörens vecka: Hur är det att leda i en politiskt styrd organisation?
Hej,

Förra veckan började med interna möten och ett presidiemöte på måndag eftermiddag.

Tisdag till torsdag tillbringade jag i Sigtuna på den ledarskapsutbildning som jag påbörjade tidigare i höstas. Fokus denna gång var på hur det är att leda i en politiskt styrd organisation.

I fredags blev jag intervjuad av GP inför mitt deltagande i Kvalitetsmässan som går av stapeln vecka 46. Sedan hade jag och Börje Blomster, planeringsledare, en genomgång av ritningar på det nya sjukhuset tillsammans med Gunnemar Olsson som är projektledare från Västfastigheter inför bygglovsbeslutet i Göteborgs stad runt årsskiftet. Fredagen avslutades med att jag tillsammans med Lars-Olof Larsson som är överläkare på VUSC och Shirin Bartholdsson, hälsoutvecklare på Angereds Närsjukhus, hade möte med Arbetsförmedlingen om ett eventuellt samarbete när det gäller hälsoskola för nyanlända.


Hälsningar
Marina

måndag 7 november 2011

Sjukhusdirektörens vecka: Möte med övriga sjukhusdirektörer i Västra GötalandsregionenHej,

I måndags förmiddag deltog jag i ett informationstillfälle för alla chefer på Angereds Närsjukhus (ANS) om en ny process i Heroma, det personaladministrativa systemet. På eftermiddagen var det ledningsgrupp där vi antog en ny Hälso- och arbetsmiljöpolicy för ANS. Styrelsen för ANS ska också ta beslut om dokumentet innan det träder i kraft. Vi tog också beslut om ANS balanserade styrkort inför 2012, vilket utgör en del i verksamhetsplaneringen. Bodil Malmqvist, sjuksköterska på Smärtcentrum, deltog i mötet och presenterade resultatet från en enkätundersökning om vårdpersonalens upplevelser av användning av tolk på ANS. Det var en givande presentation som ledde till en engagerad diskussion i gruppen.

Tisdagen ägnade jag åt internt arbete med planering, förberedelser och spontana möten och samtal.

Regionens revisorer kom och träffade mig på onsdag morgon, som en förberedelse inför möte mellan revisionsenheten i regionen och ANS presidium i slutet av november. Jag hann också med det första av höstens utvecklingssamtal med en av mina medarbetare innan jag begav mig till Vänersborg för eftermiddags- och kvällsmöte med de övriga sjukhusdirektörerna i regionen. Vi brukar träffas regelbundet för att diskutera diverse gemensamma frågor.

Torsdagen tillbringade jag på ett heldagsmöte i Vänersborg med sjukvårdens ledningsgrupper inom regionen som representeras av förvaltningschefer samt regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör. Fokus på mötet låg på den ansträngda ekonomin under 2012 och regiongemensamma områden att arbeta med för att minska det ekonomiska problemet. Regionstyrelsen har den 1 november tagit beslut om kompletterande planeringsdirektiv och åtgärder för kostnadskontroll. Detta kommer att beröra alla regionens verksamheter på ett eller annat sätt.

På fredagen deltog jag i dialoggruppen Socialt hållbar utveckling som ingår i projektet Centrala Älvstaden. Temat denna gång var Förvaltning och mobilisering, vilket handlar om vikten av att skapa förutsättningar för att aktivera de mänskliga och materiella resurserna i utvecklingen av Göteborg.

Hälsningar
Marina

tisdag 1 november 2011

Sjukhusdirektörens vecka: Inspirerande möten i veckan
Hej,

Förra måndagen hade jag semester och njöt av sista dagen på min långhelg i Barcelona som innehöll varmt och skönt väder, många sevärdheter och god mat och dryck.

På tisdag morgon var det stabsmöte och efter lunch hade vi möte med Angereds Närsjukhus (ANS) grupp för facklig samverkan, FSG (Förvaltnings Samverkans Grupp). Vi hade bland annat en dialog om hur det partssammansatta arbetet med utvecklingen av arbetsmiljöarbetet på ANS ska se ut och informerade om vårdöverenskommelsen för 2012 som i stora delar nu är klar.

Onsdagen inleddes med ett studiebesök från Miljöpartiet. Det var fem representanter från partiet med olika uppdrag inom regionen och stadsdelen Angered som var intresserade av närsjukvårdens utveckling i nordöstra Göteborg. Efter lunch hade vi möte med styrelsen för ANS där huvudfokus var information inför 2012.

Torsdag förmiddag tillbringade jag i Frihamnen på ett gemensamt möte med alla dialoggrupper inom projektet Centrala Älvstaden. Dialoggrupperna har fokus på social, ekologiskt, ekonomisk och regional hållbar utveckling och vi hade en dialog om de identifierade nyckelfrågorna i de olika grupperna. Från dialoggruppen Socialt hållbar utveckling där jag ingår lyfte vi frågorna om integration och om det offentliga rummet.

På eftermiddagen bemannade jag vår monter på Hälsomässan i Angereds Centrum en stund och gick även runt och besökte de andra montrarna. Jag hade bland annat ett intressant samtal med en företrädare för en organisation som arbetar med personer med olika former av spelmissbruk.

På fredag morgon var det frukostmöte på Världskulturmuséet med föreläsning och presentation av boken Frihet & Co som nyligen har översatts till svenska. Boken ger exempel på hur medarbetarkraften kan utvecklas. En av författarna, Isaac Getz, beskrev bland annat hur lätt det är att ta över problem från någon annan och hur man istället kan göra för hjälpa den andre att ta ansvar för att hitta lösningar på problemet. Det var en mycket intressant föreläsning. Resten av dagen ägnade jag åt förberedelser inför kommande vecka och samtal med olika medarbetare.


Hälsningar
Marina

fredag 28 oktober 2011

Vi nådde målet med cellprovsbussen
hej,
glädjen var stor när cellprovsturnén, med den specialbyggda bussen, avslutades igår. Resultatet motsvarar nämligen de högt ställda mål som funnits om att hjälpa över 400 kvinnor att ta cellprov. Därtill kommer alla de som nåtts av informationen under perioden.

Under bussturnén har cellprovstagningen i Nordost fördubblats jämfört med samma period förra året. Utöver prover i bussen består ökningen också av att fler kvinnor tagit provet på Barnmorskemottagningarna i området. Under perioden har också ett nytt bokningssystem införts som underlättar ombokningar. Det kan ha bidragit ytterligare.

Det är fantastiskt att vi nått så många kvinnor genom bussen. Det här visar vikten av gemensamma lokalt utformade insatser för att nå kvinnor som inte regelbundet tagit cellprov.Jag tror det stora intresset för bussen kan förklaras av flera faktorer. En är upplägget, med doulor på plats och budskap anpassade för att spridas mun till mun. En annan är de informationsinsatser som genomförts på flera språk och i skräddarsydda informationskanaler. Uppmärksamheten i media och närradio har också bidragit.

”Ta med en vän” är en lokal kampanj för ökad deltagande i cellprovstagning i Nordöstra Göteborg. Kampanjen inleddes i mars 2011 och kommer att pågå under ett år. Under kampanjens första sex månader har cellprovstagningen i området ökat med 41 procent jämfört med samma period föregående år.

Vi är flera bakom kampanjen. Utöver Angereds Närsjukhus även Barnmorskemottagningarna i området, Doulaprojektet, Kunskapscentrum för jämställd vård och Regionalt Cancercentrum Väst.Hälsningar Malena Lau, Projektledare "Ta med en vän"

torsdag 27 oktober 2011
Hej,

Förra veckan inleddes med Hälso- och sjukvårdsavdelningens utvecklingsdag. Jag deltog och presenterade vad vi har kommit fram till i arbetsgruppen Hälso- och sjukvård nära invånaren, vilket ingår i ett större projekt inom Västra Götalandsregionen som heter Framtidens hälso- och sjukvård. På eftermiddagen var det ledningsgrupp där vi bland annat diskuterade förslag till Hälso- och arbetsmiljöpolicy och tog beslut om en utvecklingsstrategi för Angereds Närsjukhus fram till 2014. Arbetet med den har letts av utvecklingschef Ida Wernered och har pågått under cirka ett halvår i olika grupperingar. Mer information om utvecklingsstrategin kommer på planerings- och utvecklingsdagarna i november.

På tisdagen arbetade jag tillsammans med personalchef Ulla Fransson och en extern konsult med BAS – ett arbetsvärderingssystem – och såg över de befattningar jag är lönesättande chef för. Detta arbete görs nu tillsammans med cheferna för samtliga befattningar inom Angereds Närsjukhus.

På onsdagen hade jag möte med Madeleine Andersson som är sjukhusdirektör på Frölunda Specialistsjukhus sedan den 1/9 2011. Vi diskuterade gemensamma frågor och möjligheter till ett eventuellt samarbete framöver.

Torsdagen ägnades åt en heldagskonferens med LGS – Ledningsgruppen för Samverkan mellan Göteborg och kranskommuner. Vi fick en presentation av Framtidens hälso- och sjukvård och hade en diskussion om konsekvenserna av det arbetet för samverkan mellan kommuner och landsting. Vi fick också en genomgång av projektet Inskrivningsklar och utskrivningsklar patient som handlar om slutenvårdens samarbete med kommunen när patienten är färdigvårdad på sjukhus.

Veckan avslutades med semester och en långhelg i Barcelona.


Ha det bra!
Marina

onsdag 26 oktober 2011

"Ta med en vän" på Ung Cancer mingelhej,
igår var det stor fest på Yaki-da! Det som ursprungligen var tänkt som en kick-off för ung cancer fick istället bli ett firande efter alla framgångar på så kort tid. Sedan juni månad har organisationen etablerat sig på, skapat stor uppmärksamhet och fått många medlemmar. Ta med en vän, som diskuterar samarbete med Ung Cancer inom området livmodershalscancer var inbjudna att fira med Julia, Hanna och alla de andra i Ung Cancer. Sagt och gjort - vilken kväll, vilka tjejer och vilken fantastisk organisation.


De passade också på att lansera sin tredje film, Det är okej att känna sorg. Filmen handlar om Malin som gick bort i juni, tidigare i år.Se den.
Hälsningar Freja Bramsen, Informationschef

måndag 24 oktober 2011

Centrum för rättighetsfrågor hälsar påHej,

idag har centrum för rättighetsfrågor inom Västra Götalandsregionen besökt Angereds Närsjukhus. De träffade Cornelia och undertecknad. Vi berättade om vår verksamhet och om Gynekologimottagningen i synnerhet. Sen hade vi också en genomgång av de anpassningar vi gjort för att säkerställa ett bemötande för alla.Kul att de kom och visade intresse för vår verksamhet. Detta känns som viktiga relationer att ha inom regionen i framtiden. Förutom att de är experter på diskrimineringsområdet kan de även invånardialog och kommer att vara involverade i tillgänglighetsanpassningarna i den nya sjukhusbyggnaden. Inte sista gången vi ses med andra ord!
Hälsningar Freja Bramsen, Informationschef

fredag 21 oktober 2011

Angereds Närsjukhus informerar om hälsa på ABF
Hej,igår besökte jag eleverna som läser Svenska För Invandrar (SFI) på ABF i Angered. Vi var där tillsammans med Hälsoteket och deras samordnare Moa Hallmyr Lewis.
Temat var kvinnohälsa i allmänhet där information på lätt svenska varvades med diskussioner och frågor. Bland annat tog vi upp vikten av att göra cellprov och mammografi, informerade om preventivmedel och sexuell hälsa samt diskuterade relationer och vilket stöd man kan få av den svenska sjukvården.


Hälsningar Shirin Bartholdsson, hälsoutvecklare Angereds Närsjukhus

torsdag 20 oktober 2011

Angereds Närsjukhus tar över neurologi från Lundby Sjukhushej,


från och med årsskiftet 2012 tar vi över ansvaret för specialistvård inom neurologi från Lundby sjukhus. Detta sker i samband med att Lundby sjukhus avtal med Västra Götalandsregionen löper ut.
Inom kort får patienterna med neurologiska sjukdomar i Nordost närmare till specialistvård. Snart kan de nämligen få samma vård på Angereds Närsjukhus som de tidigare behövt åka till Lundby för att få.
Angereds Närsjukhus har sedan 2009 erbjudit patienter i nordöstra Göteborg specialistvård inom neurologi på mottagningen Vuxenspecialistcentrum.
Inför nästa år utökar vi vår neurologimottagning med ytterligare medarbetare. Precis som i sjukhusets övriga verksamheter arbetar vi i tvärprofessionella team för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling.
Neurologiteamet består av neurolog, sjuksköterska, neurologopeder, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och sekreterare.

Teamet hjälper människor som drabbats av sjukdomar i hjärnan och perifera nervsystemet, exempelvis epilepsi, MS, Parkinsons sjukdom, svåra former av huvudvärk och darrningar.
Hälsningar Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef på Vuxenspecialistcentrum.
tisdag 18 oktober 2011

Sjukhusdirektörens vecka: Fokus på våra verksamheter
Hej,

Förra veckan inleddes med ett studiebesök från Karolinska Universitetssjukhusets infektionsklinik. De var intresserade av att diskutera närsjukvårdskonceptet med fokus på patienter och invånare med smittsamma sjukdomar, exempelvis TBC. På eftermiddagen hölls ett gemensamt möte för alla sjukhuspresidier och sjukhusdirektörer i regionen för diskussion om gemensamma frågor. Fokus låg på utmaningarna inför 2012.

På tisdag morgon hade vi stabsmöte och efter det hade jag, tillsammans med personalchefen Ulla Fransson och ekonomichefen Bo Andersson controllingmöte med Verksamhetschefen Tore Eliasson på Smärtcentrum. Utgångspunkten var delårsrapporten för september. Efter lunch träffade vi Hälso- och sjukvårdsnämnden nord östra för att diskutera vårdöverenskommelsen för 2012 som snart är klar.

Onsdag förmiddag ägnades åt presidiemöte för att förbereda inför nästa styrelsemöte som är den 26/10. På eftermiddagen var det återigen dags för ANS Alla, vår regelbundna kompetensutveckling. Denna gång höll vi till i Gamlestan med fokus på våra olika verksamheter. Det var verkligen intressant att höra så många medarbetare berätta om sitt arbete och roligt att det finns ett så stort engagemang och vilja att utveckla verksamheten.

På torsdag morgon var det möte med styrgruppen för nya sjukhusbyggnaden. Nuläget är att vi inväntar regionens investeringsbeslut och Göteborg Stads beslut om detaljplan och bygglov. Efter det var det dags för ytterligare ett controllingmöte, denna gång med Ann Ekberg Jansson som är verksamhetschef för vuxenspecialistcentrum. Dagen avslutades med ett planeringsmöte med vår informationschef inför våra kommande planerings- och utvecklingsdagar den 17-18 november.

Fredagen ägnade jag åt inläsning av material och förberedelser inför veckans möten.


Ha det bra!

Hälsningar Marina Olsson, sjukhusdirektör

tisdag 11 oktober 2011

Påverkar kön, ålder och plånbok vilken vård vi ger?

Lars Gelander, chefläkare och verksamhetschef på Barn- och ungdomsverksamheterna på ANS var en av föreläsarna på konferensen om jämlik vård som Kunskapscentrum för Jämställd Vård arrangerade idag. Det var en dag full av inspirerande presentationer och intressanta diskussioner. Även om det finns massor att göra inom det här området känns det kul att konstatera att vi på ANS kommit en bit på vägen.

/Malena Lau
Kvalitetsansvarig

Sjukhusdirektörens vecka: Första mötet med ny regiondirektör

Hej,

Änu en intensiv, men rolig vecka till handlingarna. Mina måndagar brukar vara fyllda av möten, så även denna. Först utbildning i vårt patientsäkerhetssystem MedControl och efter lunch ledningsgrupp. Mötet handlade till stor del om berednings- och beslutsprocessen för verksamhetsutvecklingsförslag, verksamhetsplan och detaljbudget inför 2012 och utvecklingsstrategin för Sjukhuset de kommande åren.

Tisdag, träffades Angereds Närsjukhus presidium och presidiet för Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra för att diskutera vårdöverenskommelsen inför 2012. På eftermiddagen deltog jag i ett uppföljningsmöte om den nya IT‑organisationen inom regionen tillsammans med övriga förvaltningschefer inom hälso- och sjukvården. Den nya organisationen som planeras förväntas bli bättre på att erbjuda IT-stöd för verksamhetsutveckling.

Min onsdag gick i samverkans tecken genom fortsatt arbete i den sk. NOSAM-gruppen. NOSAM står för närområdessamverkan och gruppens uppdrag är att genom samverkan få till en bättre vård och omsorg för personer som har behov av både kommunala och regionala vårdinsatser. Eftermiddagen avslutades med ett möte med Arbetsförmedlingen och Primärvården om att eventuellt starta en hälsoskola för nyanlända personer. Spännande!

I torsdags träffade jag Ann Ekberg Jansson, som ju är en av våra verksamhetschefer, för ett första möte i hennes nytillträdda roll som tillförordnad FoU-chef. Ann kommer att ha detta uppdrag paralellt med att hon leder Vuxenspecialistcentrum. Vi diskuterade bland annat prioriteringar. Efter det deltog jag i möte med Institutionsstyrelsen för Institutet för Vårdvetenskap och Hälsa. Mötet handlade mycket om de utmaningar som både institutionen och Göteborgs Universitet står inför när det gäller att erbjuda utbildningar med bra pedagogik och innehåll med de ekonomiska förutsättningar som gäller.

Hela fredagen var det regionchefmöte med den nya regiondirektören Ann-Sofie Lodin, som även är min chef. Fokus under mötet låg på de utmaningar som VGR står inför med utgångspunkt i Regionens beslutade budget för 2012. Vi, drygt femtio, förvaltningschefer inom regionen hade fått i uppgift att under en minuts presentation beskriva den största utmaningen och den största möjligheten vi såg inom den egna verksamheten. Det handlade mycket om att vi måste samarbeta mer för att invånarna ska få en bra tillgång till bland annat hälso- och sjukvård med hög kvalitet i ett läge med minskad ekonomi. En sammanhållen verksamhets- och ekonomistyrning är en förutsättning för att detta ska kunna fungera. Det var ett bra möte och Ann-Sofie gav ett positivt intryck och var intresserad av det vi framförde.

Därefter välförtjänt helg!


Ha det bra, hälsningar Marina

torsdag 6 oktober 2011

Stöd till gravida i Nordost utökas

Hej,

glädjande besked! Doulorna, som är en del av Angereds Närsjukhus utåtriktade verksamhet, får ytterligare en halv miljon i extra anslag från beställarnämnden för hösten 2011!

Därmed säkras kontinutitet i den viktiga verksamheten som ger gravida kvinnor i Nordost viktigt stöd i deras graviditet. Doulorna gör stor skillnad. Många av de kvinnor som behöver doulor är antingen nyanlända eller ensamstående. Att få en stödperson som talar deras modersmål inger trygghet och minskar risken för missförstånd och felbehandling. Det finns exempel där doulan räddat liv, t e x genom att se till att den gravida kvinnan sökt vård i tid.

Projektet Doula kulturtolk, som är knutet till Angereds Närsjukhus, handlar om att erbjuda kvinnor och par med utländsk bakgrund stöd på det egna språket inför, under och efter förlossning. Idag finns doulor på 14 olika språk. Samtliga har genomgått en specialutbildning inom området.

Prioriteringen av uppdragen har varit tuff under våren för projektet, eftersom efterfrågan på doulauppdrag från gravida kvinnor varit större än vad projektet kunnat utföra.

Doulaprojektet som drivs av föreningen Födelsehuset har pågått sedan 2008. Totalt har 250 kvinnor stöttats genom projektet. Med det nya anslaget på 500 000 kronor från nämnden kommer projektet att kunna erbjuda ytterligare uppemot 50 gravida kvinnor stöd under 2011.

Doulorna är viktiga också i andra frågor som rör kvinnohälsa till exempel är deras arbete med att informera om vikten av regelbunden cellprovskontroll och mammografi.

Födelsehuset och Doulaprojektet anordnar även föräldragrupper på olika språk.

Hälsningar Freja Bramsen, Informationschef

måndag 3 oktober 2011

Sjukhudirektörens vecka: Tillgången till specialistvård i Nordost ökar
Hej,

Det är tätt mellan avtackningarna i dessa dagar. I måndags var jag en av många som anslöt för att tacka av regiondirektörens stabschef, Kerstin Alberius. Kerstin var också tillförordnad sjukhusdirketör under våren 2009 då Angereds Närsjukhus var helt ny förvaltning. På eftermiddagen fick jag förmånen att hålla en föreläsning för ST‑läkare på Kungälvs sjukhus på temat Jämlik vård. Fokus var på bakgrund, syfte och nuläge för vårt arbete på Angerds Närsjukhus. Givande föreläsning med ett engagerat gäng som ställde många frågor och hade synpunkter. KUL!

Veckan fortsatte med en träff med den strategisk dialoggruppen centrala Älvstaden som jobbar med utvecklingen av delar av centrala Göteborg. Vi diskuterade det offentliga rummet, med inspel från bland annat en stadsträdgårdsmästare. Dagen avslutades med stabsmöte på ANS.

I onsdags genomförde vi ett av flera controllingmöten på sjukhuset. Dessa möten har vi regelbundet med verksamhetscheferna för att följa upp verksamheterna. På eftermiddagen åkte jag till Vänersborg för kvällsmöte med övriga sjukhusdirektörer. Fokus denna gång låg på de stora utmaningar som sjukhusen står inför under 2012 när det gäller ekonomin. Även om vi inte kommer att drabbas fullt lika hårt är det generellt mycket tuffa år som väntar våra sjukhus.

Kvällen följdes av sjukvårdsdag i torsdags. Den handlade bland annat om den vårdplatsutredning som gjorts i regionen, om organdonation och om en produktivitetsstudie av sjukhusen.
Efter Vänersborg åkte jag till Bergsjön på invigning av nya lokaler för ”Utveckling Nordost”, ett projekt med stöd av EU‑medel som handlar om utvecklingen av nordöstra Göteborg. Det var många som deltog i invigningen och flera som var intresserade av att höra om utvecklingen av Angereds Närsjukhus.

Veckan avslutades med controllingmöte för oss som förvaltning tillsammans med regionens controllers. Perspektiven vi gick igenom var verksamhet, personal och ekonomi. Det är inte utan stolthet vi kan konstatera att vi gjort mycket bra. Bland annat har vi bidragit till att tillgängligheten till specialistsjukvård för invånarna i Nordost har ökat. Vi har även, totalt sett, genomfört fler patientbesök än vad som ingår i vårdöverenskommelsen för 2011. Det är också positivt att vi under året har lyckats rekrytera de medarbetare vi behöver.

Med dom positiva orden slutar rapporten från förra veckan. Vi hörs!

Hälsningar

Marina Olsson, Sjukhusdirektör

torsdag 29 september 2011

Mer uppmärksamhet för bussen! Cellprovsbussen i ETC


I tisdags var fotograf och journalist från tidningen ETC på plats i Hjällbo för att göra ett reportage om vår cellprovsbuss.

Här ser ni reportern Sanna Schiller intervjua barnmorskan Sara Hegen.

Under dagen i Hjällbo togs 19 prover på tre timmar. Det innebär att vi nu är uppe över 180 prover på mindre än fyra veckor. Mycket över förväntan.


Reportaget i tidningen beräknas komma på fredag.


Hälsningar Malena Lau, projektledare "Ta med en vän"

onsdag 28 september 2011

Sjukhudirektörens vecka: Samverkan och nästa års beställning i fokusHej,

Regelbundet brukar jag dela med mig av mina veckor här på bloggen. Här kommer en liten rapport från föregående vecka.

Som brukligt, varannan vecka, var det förra veckan dags för ledningsgrupp. Denna gång med med information om införande av NPÖ (Nationell patientöversikt), som är på gång i Västra Götalanadsregionen. Först ut är Allingsås. Även vi kommer så småningom att införa NPÖ. Det verkar väldigt bra att kunna se alla de vårdkontakter patienten har på samma ställe, om patienten ger sin tillåtelse. På mötet hade vi också en information om att de regiongemensamma riktlinjerna om dofter och tobaksrök har aktualiserats av regionens Hälso- och sjukvårdsutskott.

Veckan fortsatte i samverkans tecken. Tisdag startade arbetet med närområdessamverkan upp i de sk. NOSAM-grupperna. Denna gång för arbetet i Östra Göteborg. Det var ett positivt möte som andades stor vilja att samverka för att förbättra för patient/brukare. Under andra hälften av dagen träffade jag Lars Alfredsson, som är processledare i Ledninsgrupp för samverkan i Göteborgsområdet. Vi talade om utvecklingen av närsjukvård i allmänhet och Angereds Närsjukhus i synnerhet.

Mitten av förra veckan ägnades helt åt styrelsen. Närmare bestämt det årliga styrelsemötes internatet, som denna gång ägde rum i Uddevalla. På agenda stod bland annat personalfrågorna, som är ett angeläget område för vår styrelse. Under första dagen var fokus på samverkansavtal, löneöversyn, kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Dag två var fokus på delårsbokslutet för augusti och arbetet med vårdöverenskommelsen för 2012. Vi fick också möjlighet att redovisa delårsbokslutet som var mycket positivt med bl.a. ökad tillgänglighet till specialistsjukvård i nordost, genom ökat antal besök på Angereds Närsjukhus och hög tillgänglighet i sommar, utom juli, när det gäller vårdgaranti och kömiljard. Förbättringsområden i rapporten är patientsäkerhetsarbetet där vi sjunkit till 91% när det gäller följsamhet till hygien- och klädregler. Det måste vi förbättra!

I torsdags var det avtackning för Johan Assarsson, som varit regiondirektör fram tills nu. Den avhölls i Vänersborg.

Veckan avslutades med möten med beställarnämnden om nästa års överenskommelse. Processen med beställningen för nästa år beräknas vara klar och innan oktobers utgång. Helt klart är att det försämrade ekonomiska läget i vår omvärld påverkar oss. Till skillnad från många andra i vår sektor kommer vi dock fortsatt att öka, även om takten kan bli något långsammare.


Hälsningar Marina Olsson, Sjukhusdirektör

måndag 26 september 2011

Cellprovsbussen i Västnytt

Imorse rapporterade Västnytt om vår cellprovsbuss. Kul!

Om du inte såg det kolla in http://svt.se/2.34007/1.2544892/fler_cellprov_i_nordostHälsningar Freja Bramsen, Informationschef

fredag 23 september 2011

Workshop i interkulturell kommunikation

Tillsammans med kommunikatörerna i stadsdelarna och utvecklingsprojekt Nordost har vi under förmiddagen inspirerats av hur vi kan bli ännu bättre på att anpassa vår kommunikation till mottagarens villkor.

20 procent av vår befolkning är idag utrikesfödda med annat modersmål än svenska. Denna grupper kommer bara att öka i framtiden. I den nästa miljon svenskar som kommer till, kommer denna grupp att utgöra 68 procent! Ganska häpnadsväckande, eller hur?

Idag har vi träffat experter inom området. Dels Eva Bernhartson, som arbetat som sfi utbildare under stora delar av sitt yrkesverksamma liv och som idag arbetar med att öka insikten om vilka villkor utlandsfödda befolkningsgrupper har som mottagare av information. Hennes råd till oss var att 1) vara tydliga både i formulering av budskap och utformning av text, 2) försöka förstå hur budskapen kommer att tas emot och sist men inte minst 3) att betänka mottagarens bakgrund i vår kommunikation.

Sen fick vi lyssna på Per Karlströmer, som arbetat i många år med mångkulturell marknadsföring. Både för privata och offentliga aktörer. Precis som Eva, betonade Per vikten av målgruppsanpassning. Muntliga information är A och O för att lyckas med det vi gör.
Per visade också upp olika exempel på lyckade kampanjer för olika organistioner, bland annat från arbetet med riktad information till olika befolkningsgrupper om svininfluensan i Stockholm.

En del gör vi redan, ganska bra faktiskt, men vi kan göra mer. Idag var både inspirerande och tankeväckande.

Dessutom ett bra exempel på att det kommunikatörsnätverk som vi varit med och tagit initiativ till i Nordost verkligen behövs och fyller en funktion.

Trevlig helg till er alla!

Hälsnignar Freja Bramsen, Informationschef

torsdag 22 september 2011

Fullt hus på höstens första fri spirometri

Så var höstens första fri spirometri över. I tisdags eftermiddag ägde den rum i Angered, på Triörgatan 2. Dessvärre fick vi återigen tillämpa "först till kvarn" principen. Tack vare bra samarbete gruppen hann vi med 18 personer, 12 kvinnor och 6 män. Alla över 40 år.

Inga diagnoser fastställdes igår, men vi kommer att träffa flera av dem som kom för att utreda vidare.

Nästa tillfälle är den 18 oktober i Bergsjön, Geråshallen.


Hälsningar Helene Engberg, enhetschef Vuxenspecialistcentrum

fredag 16 september 2011

Vi provar annonsering via arabiska och somaliska hemsidor!
En av de roligaste sakerna med mitt jobb är möjligheten att få exprimentera med nya lösningar för att bli ännu bättre på att nå ut i vårt område. Nordöstra Göteborg är lite av en kommunikativ utmaning, nämligen. Här bor förvisso bara 95.000 personer men majoriteten av befolkningen har inte svenska som modersmål och i en del befolkningsgrupper finns läs- och skrivsvårgigheter. I området det talas mer än 40 språk. Dessutom vet vi att medievanorna är mycket heterogena. Mycket information hämtas hem på modersmålet via utländsk media.Detta är en riktig utmaning. I olika kommunikationsinsatser har vi därför aktivt arbetat med att hitta metoder som når befolkningen. Vi använder idag dels det traditionella, dvs. lokaltidningar, pr, webb och annonsering. Men vi har också jobbat aktivt för att komplettera med skräddarsydda kanaler.
I den pågående kampanjen för cellprovsbussen finns flera av dessa med. Utöver annonsering, framtagandet av posters, sociala medier, flyers och pr testar vi några nya delar.Idag inleds vår webkampanj på arabiska och somaliska sidor ritkade mot kvinnor. Vi går i en dejtingsajt, en modesajt, facebook m m med budskapet om vikten av att ta cellprov. Vi gör det på somaliska och arabiska, men bannern visas bara i de fall IP-adressen finns registrerad i Västra Götaland och browsern är inställd på arabiska eller somaliska! Fiffigt va?


Dessutom går vi i närradio, som vi sedan något år tillbaka har ett bra samarbete med. Här går vi på fler språk, även turkiska och persiska,Till flyern som delas ut på gator och torg kring bussen har vi knutit en helt ny telefonitjänst. På flyern finns information på arabiska och somaliska att man kan ringa in för att få informationen på det egna språket. Pröva gärna själva 031-332 69 13 för arabiska och 031-332 69 12 för somaliska.Vi har också ett suveränt samarbete med bostadsbolagen i denna kampanj. De hjälper oss att få ut materialet i tvättstugorna.Några små exempel på nytänk även inom kommuikationsområdet.Trevlig helg!Hälsningar Freja Bramsen, Informationschef


Det är ok att känna!

Det är precis därför vi jobbar med cellprover, precis just därför. Om ni inte sett den, ta er då tiden att göra det.
http://youtu.be/162gYmyiGrU

Hälsningar Freja Bramsen, Informationschef

onsdag 14 september 2011

Barnmorskor på bussturné - Dagens Sjuksköterska

Barnmorskor på bussturné - Dagens Sjuksköterska

Fredrica får ge framtidens affärsanalytiker ett ansikte
Fredrica Hissa på Administrativa enheten gick i våras en kurs som hette "Framtidens Affärsanalytiker".Inför årets kvalitetsmässa, som äger rum i november, vill kursen marknadsföra sig. Detta sker med Fredrica som deras ansikte utåt. En broschyr är under produktion och i denna får Fredrica berätta om kursen och vad det gett henne. Fredrica är också inbjuden till Kvalitetsmässan för att på plats berätta om hennes erfarenheter. KUL!Vi passade på att föreviga intervju och fotografering. Nu ser vi fram emot resultatet. Fortsättning följer...Hälsningar Freja Bramsen, Informationschef

tisdag 13 september 2011

Sjukhusdirektörens vecka: Vi är med och bygger framtidens sjukvård

Hej,

Nu är sommaren slut och det märks både i verksamheten och känns i luften ute.

Förra veckan deltog jag under måndag till onsdag i ett stort regionprojekt vid namn ”Framtidens hälso- och sjukvård”. Totalt deltog 130 personer från hälso- och sjukvårdsverksamheterna i VGR: sjukhus, primärvård, tandvård och habilitering samt regionkansliets olika enheter och representanter från kommunerna.

Projektet är politiskt beslutat och hanteras av Hälso- och sjukvårdsavdelningen på regionkansliet. Jag ingår i en arbetsgrupp som heter ”Hälso- och sjukvård nära medborgaren”. Från Angereds Närsjukhus deltar också Lars Gelander, chefläkare och Ida Wernered, utvecklingschef i varsinn arbetsgrupp. Projektets uppdrag är att arbeta fram en idéskiss om hur vi kan stärka hälso- och sjukvården ur ett invånar- och patientperspektiv år 2025. Beslut tas i Regionfullmäktige i juni 2012.Från förra veckans tre intensiva dagar med många grupparbeten i olika konstellationer tar jag med mig mycket. Det är svårt att överblicka arbetet när man är en del i en helhet. Det är dock intressant att se hur mycket av det som framkom som förstärker den vision som finns för Angereds Närsjukhus och det uppdrag vi har om bättre hälsa i Nordost. Till exemepel arbete med att utveckla vård nära patientens hem, tillgänglighet ur många olika perspektiv och folkhälsoarbete. Idéskissen ska utgå från ett invånar- och patientperspektiv.

På onsdag eftermiddag var det dags för höstens första ANS-Alla, vårt eget forum för kompetensutveckling. Susann Strang, forskningssjuksköterska på Angereds Närsjukhus anförande om de olika dimensionerna av etik och hur vi i vårdmöten hanterar de existentiella frågorna. Hennes föredrag var föremål för såväl skratt som djupa tankar. Det låter så lätt att bemöta människor på bästa sätt, men kan vara ganska svårt.

Torsdagen ägnades åt uppstartsmöte för NOSAM (Närområdessamverkan) Angered. Det är stadsdelen, primärvården – både den offentliga och den privata – och Angereds Närsjukhus som ska samverka med syftet att skapa och kontinuerligt utveckla vårdkedjor/processer utan avbrott. Syftet är att förbättra utifrån dem vi är till för, det vill säga invånare och patienter. Det var ett positivt möte, med stort engagemang för att det här ska bli bra.

På eftermiddagen var jag på institutionsstyrelsen för Vårdvetenskap och hälsa. En alltid lika aktuell fråga i det sammanhanget är hur utbildningarna ska kunna svara upp mot nutida och framtida behov, verksamheterna och antalet VFU- (Verksamhetsförlagd utbildning) platser och kvalitén på dessa. Detta är angelägna frågor, både för universitetet och för vården.


Som ni kanske märker så använder jag ordet invånare istället för medborgare. Det är utifrån att det i projektet ”Framtidens hälso- och sjukvård” uppmärksammats att ordet medborgare utesluter dem som inte har svenskt medborgarskap. Därför är invånare ett bättre ord och nu försöker jag använda det istället.


Hälsningar
Marina Olsson, Sjukhusdirektör

fredag 9 september 2011

Lyckad första vecka med cellprovsbussenDenna vecka inledde vi arbetet med vår mobila cellprovstagning i Nordost. Ett helt nytt
grepp för att öka andelen cellprover i Nordost.

Under de närmaste åtta veckorna kommer en specialbyggd buss att stå
på olika platser i Nordöstra Göteborg och erbjuda gratis
cellprovstagning för alla kvinnor över 23 år. Gynekologisk
cellprovskontroll är en enkel, snabb och smärtfri undersökning som
förebygger cancer i livmoderhalsen.

Arbetet är en del i kampanjen "Ta med en vän" som syftar till att
öka andelen cellprover i Nordöstra Göteborg.

Bussen är ett samarbete mellan Barnmorskemottagningarna i Angered,
Bergsjön och Gamlestaden samt Angereds Närsjukhus. Ombord finns
erfarna barnmorskor som erbjuder fri drop-in och svarar på frågor om
cellprov och livmoderhalscancer.

Turnén har varit en succé redan redan från start. Första dagen togs mer än 20 prover och detta trots hällregn. Totalt togs uppemot 50 prover på veckans fyra halvdagspass. Inte illa.I veckan har också marknadsföringen av bussen inletts. Doulor finns knutna till bussen och agerar "inkastare" på torgen. De delar ut fina flyers med information på svenska, arabiska och somaliska. Vi har knutit telefonlinjer till projektet där informationen kan ges på arabiska och somaliska.Därutöver har vi spridit material i tvättstugorna, föreningar och köpcentran. Närradion sänder också information på olika språk. Vi går också inom kort ut med annonser, både i svensk lokalpress och på arabiska och somaliska hemisdor. Men de senare kommer bara att bli synliga då datorn är placerad i Västra Götaland. Fiffigt va?Mycket jobb på kort tid och fantastiska insatser från det härliga gänget i bussen. Fortsättning följer!


Hälsningar Freja Bramsen, Informationschef, Angereds Närsjukhus
Se flyer bifogat. Hör gärna av er om ni vill ha en bunt för
utdelning!

Tack på förhand!

Hälsningar

Shirin Bartholdsson (tel. 0704-0186 88

onsdag 7 september 2011

Just nu: Höstens första ANS alla med Susann Strang

Höstens första kompetens em - ANS Alla pågår på Blå Stället. Huvudtalare är Susanne Strang, forsknings- och neurologsjuksköterska på ANS. Hon talar om sitt forskningsämne existentiella frågor i H & S. När yttre händelser vänder upp och ner på livet, vad händer då och hur kan vi inom vården bemöta det. Personligt, berörande och stundvis mycket underhållande.

Hälsningar Freja Bramsen, Informationschef, Angereds Närsjukhus

tisdag 6 september 2011

Eid Al-Fitr i hälsans tecken

I fredags, den 2 september, var Angereds Närsjukhus med och anordnade en Arabisk afton på blå Stället tillsammans med projektet Doula kulturtolk.
Temat för kvällen var kvinnohälsa och arabiska kvinnor från hela Nordost var inbjudna att delta.Hala Younis från Gynekologimottagningen på Angereds Närsjukhus var på plats för att (på arabiska) berätta om cellprov, preventivmedel och allmänt om kvinnohälsa.Deltog gjorde också representanter från Bröstcancerföreningen "Johanna" och Avesina. De berättade om mammografi och bröstcancer.Avslutningsvis fick kvinnorna även en presentation av Bodil Frey från kulturtolk Doula-projektet. Bodil berättade och visade hur man kan bära barn med hjälp av olika bärsedlar och tekniker.Kvällen avslutades med knytkalas och dans. Deltog gjorde cirka 50 arabiska kvinnor. Många uppskattade kvällen, speciellt att få information om kvinnohälsa på arabiska.
Stort tack till Hala, Chopy, Malena, doulorna, Bröstcancerföreningen Johanna och Avesina!
Hälsningar Shirin Bartholdsson, hälsoutvecklare Angereds Närsjukhus

måndag 5 september 2011

Sjukvård på lika villkor

I fredags deltog Angereds Närsjukhus på seminariet "Sjukvård på lika villkor" som Diskrimineringsombudsmannen (DO) anordnade i Göteborg.Seminariet avslutade DO:s veckolånga besök i Göteborg och innehöll bland annat presentationer av DO:s arbete med diskriminerings- och rättighetsfrågor inom hälso- och sjukvården.Seminariet avslutades med ett panelsamtal om de diskriminerande strukturer som finns inom vården samt exempel på åtgärder och strategier för att åstadkomma en sjukvård på lika villkor i praktiken. I panelen deltog Chrstine Gilljam, från DO, Helen Eliasson, ords för hälso- och sjukvårdsutskottet, Jesper Svensson, samordnare på enheten för rättighetsfrågor, Wilo Abdulle Osman, Göteborgs rättighetscenter och undertecknad från Angereds Närsjukhus
"Hur säkerställer vi att alla individer får lika rätt till vård utifrån den enskildes behov?" var en av frågorna som diskuterades. Det blev ett mycket intressant samtal om ett mycket viktigt ämne och samtalet väckte stort engagemang hos såväl åhörare och paneldeltagare.Malena Lau, Kvalitetsansvarig Angereds Närsjukhus

onsdag 31 augusti 2011

Diskrimineringsombudsmannen besökte Angereds Närsjukhus

Idag besökte DO Angereds Närsjukhus. Besöket är en del av myndighetens arbete inom ramen för EU-projektet Vägar till rättigheter som pågår under 2011.


På Angereds Närsjukhus träffade tjänstemännen från DO representanter från ledningen, verksamheterna och medarbetarna. Vi presenterade det arbete som gjorts för att Angereds Närsjukhus ska ha ett bemötande för alla.
Målet med DO:s EU-arbete är att stärka lagstiftningen mot diskriminering och stödja andra som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.


Besöket på Angereds Närsjukhus är en del i ett veckolångt program som handlar om sjukvård på lika villkor. Veckan avslutas med ett seminarium den 2 september, där Angereds Närsjukhus deltar.

Hälsningar Freja Bramsen, Informationschef

tisdag 30 augusti 2011

Kan det bli så här?I fredags pratade jag inför kollegor från andra landsting om vårt arbete med tillgänlig kommunikation. För att åskådliggöra vår vision målade jag upp en liten framtidsbild.


Kanske kommer det bli så här bra när allt är klart!Det är tidig tisdag i Angered Centrum. Jag är där med min son och syster. Vi kliver av spårvagnen och går fram till det nya Närsjukhuset. Det är fint, grönt, ljust och välkomnande.

När vi kommer in möts jag av vänliga värdinnor som frågar om de kan hjälpa till. En av dem talar vårt språk.

Jag berättar att jag haft besvär i lungorna en tid. Att vi har skickat in en egenremiss via nätet och idag fått tid på sjukhuset.

Värdinnan hjälper mig att checka in elektroniskt. Värdinnan berättar att jag kommer att ta flera prover, spirometri och röntgen. De vill göra så mycket som möjligt nu när vi ändå är på plats.
- Vi vet, säger min son, som redan varit inne på nätet och tittat på min journal.

Värdinnan märker att jag ser dåligt, så jag får en GPS navigator som hjälper mig att hitta fram till provtagningen som är första anhalten. I väntrummen visas filmer, information och material kring olika sjukdomar. Många finns på mitt språk, även filmerna om man har hörlurar.

På lab och röntgen finns ingen tolk. Personalen har instruktionsfilmer som beskriver hur undersökningen går till. Om man vill ställa frågor finns det läsplattor som gör vi kan kommunicera med varandra trots att vi egentligen inte talar samma språk.


[Tillbaka tre veckor senare för att få svar på mina prover... ]

Tur att jag fick påminnelse om läkarbesöket via sms imorse. Var nära att glömma. Idag är jag tillbaka igen för att träffa läkare. Min syster och hennes man är med mig.

Vi får träffa en specialistläkare som tittat på mina prover. Rummet är stort med ett runt bord där vi alla får plats. Han visar på en dataskärm hur proverna ser ut och förklarar. Han verkar kunnig, lyssnar och förstår mig. Vi har ganska gott om tid. En tolk från en annan del av landet översätter via videosamtal. Skönt eftersom jag känner många tolkar i området.

Läkaren berättar att jag fått KOL, en sjukdom som gör att lungfunktionen försämras. Vi ställer frågor och doktorn svarar. Han frågar också om mina levnadsvanor bland annat om jag röker, jag svarar ja.

Sen får vi träffa en specialistsjuksköterska som berättar att vi kommer att inleda behandling. Jag får välja, antingen på sjukhuset eller i hemmet. Jag väljer hemma och skrivs in i deras mobila team. En sjuksköterska kommer att komma hem till mig istället för att gå till sjukhuset.

Hon berättar också att jag kan göra mycket själv. En av de viktigaste delarna är att sluta röka. Jag skrivs in i en rökavvänjningsgrupp direkt. Hon kommer att leda den med tolk på mitt språk.

Sen finns det olika övningar som är bra att göra. Antingen kan jag öva hemma eller komma på några av deras pass.

Hon märker att vi är ledsna och berättar att det finns ett nätverk med patienter och anhöriga i området som har samma diagnos. De brukar träffas ibland, både på nätet och IRL. Om jag vill kan jag få kontakt med dem.

Jag är klar, går tillbaka till receptionen, checkar ut och åker sedan hem igen. Jag gillar inte sjukhus, men det här var ganska ok.

Hälsningar Freja Bramsen, Informationschef