måndag 19 december 2011

Hej


Idag gjorde vi ett studiebesök på Hälsoteket i Angered. Busc var inbjudna för att se hur man arbetar med fysisk aktivitet för barn och unga. Jennie Hillbert, sjukgymnast på primärvårdsrehab och hälsoteket berättade om verksamheten.

Vi diskuterade i vilket läge det passar att skicka en patient till sjukgymnast, hälsoteket eller skriva ut ett fysisk aktivitet på recept. Jennie menar att FaR (fysisk aktivitet på recept) passar bättre för de patienter som är redo att ta ett större eget ansvar för en livsstilsförändring. FaR för barn är ett bra komplement för barnpatienter som deltar i fetma eller överviktsbehandlingar efter patienten har haft kontakt med sjukgymnasten på primärvårdsrehab. Jennie kommer vid ett senare tillfälle besöka Busc för att gå igenom hur ett FaR bör fyllas i.

Hälsningar Shirin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar