fredag 26 oktober 2012

Angereds Närsjukhus på Hälsomässan

Så blev det åter dags för en ny upplaga av Hälsomässa i Angereds centrum arrangerad av Hälsoteket. Förutom att informera om våra verksamheter och pågående hälsoprojekt, uppmärksammade vi även i år kommande World Stroke Day den 29 oktober.

Chopy Hanar, administratör, och Elin Johansson, verksamhetsutvecklare, delade ut information och besvarade frågor vid Angereds Närsjukhus monter under fredagens hälsomässa.

Montrarna, alla på temat hälsa, med utställare blev ett annorlunda inslag i centrummiljön för Angeredsborna.

tisdag 23 oktober 2012

Sjukhusdirektörens vecka: gestaltningen av det nya sjukhuset börjar ta form


Hej!

Förra veckan började med möte med Håkan Mannelqvist, planeringsledare från Hälso- och sjukvårdsnämnd Nordöstra Göteborg (HSN 12), för att planera ett gemensamt politikermöte i början av nästa år. Eftermiddagens ledningsgrupp handlade bland annat om hur ANS ska arbeta med genomlysningar framöver, patient- och medarbetarenkät och upplägget av ANS alla under 2013.

Under tisdagen avslutade jag arbetet med verksamhetsplan för Smärtcentrum och Psykiatriteamet och hann även med en del annat planeringsarbete.

På onsdagen var det möte med juryn för gestaltningsuppdrag för NyANS, där jag och Börje Blomster, planeringsledare, ingår från ANS. Dessutom ingår representanter från Västfastigheter och konstenheten i Västra Götalandsregionen samt inredningsarkitekt. Gestaltningsuppdraget handlar om utsmyckningar av olika slag, bland annat konst. Denna gång var temat mönster, som kommer att finnas på olika platser i byggnaden, till exempel bakom receptionsdisk och på frostade glasrutor. På kvällen var det gratifikationsmiddag på Börsen för medarbetare som har arbetat inom Västra Götalandsregionen i 25 år. En trevlig och lite högtidlig tillställning.

Torsdagen innehåll två presidiemöten, både ett gemensamt presidiemöte med HSN 12 och ett med ANS egna presidium.

På fredagen hade jag möte med Karin Sandberg, logistiker samt Bodil Malmqvist, verksamhetsutvecklare och Lena Rosell, tf verksamhetschef på Smärtcentrum om produktions- och kapacitetsplanering. Detta är ett verktyg för att planera verksamheten på ett bra sätt som ska introduceras inom alla verksamheter både inom ANS och Västra Götalandsregionen.


Hälsningar Marina

måndag 15 oktober 2012

Sjukhusdirektörens vecka: mingel med utmanande poängpromenad


Hej!


Förra veckan inleddes med ett möte med Anna Springfors från Sahlgrenska International Care. Hon presenterade ett pågående projekt med utveckling av sjukvårdsfrågor i Indien och var intresserad av ANS uppdrag och vilken kompetens som finns här inför ett eventuellt samarbete i framtiden. Efter lunch var det mingel med Rehab-teamet som var väldigt trevligt anordnat med poängpromenad om musker och träning med mera. Det var en del svåra frågor så jag tror inte att det var jag som vann! Dagen avslutades med möte med referensgruppen för den planerade chefsdagen i VGR den 25 oktober. Vi diskuterade urval för utmärkelsen Årets chef som kommer att presenteras då.

På tisdag förmiddag hade vi stabsmöte och APT på sjukhuskansliet. Efter lunch åkte jag till Gullbergsvass för att bli intervjuad av en konsult som arbetar med ett regionuppdrag om samordning av rekryteringsprocesser för verksamhetschefer i VGR.

På introduktionsdagen för nyanställda på onsdagen deltog jag på morgonen och presenterade ANS bakgrund, uppdrag, verksamheter och hälsofrämjande arbete. Resten av dagen var det möte med LGS – Ledningsgruppen för Samverkan i Göteborgsområdet. De fyra temagrupperna – Barn och unga, Äldre, Psykiatri och Mitt i livet – presenterade aktuella frågor. Som exempel har temagrupp Psykiatri tagit fram en lokal riktlinje för samverkan kring gravida kvinnor med missbruk.

På torsdagen träffade jag Lena Rosell för överrapportering inför att hon den 15 oktober tar över som verksamhetschef för Smärtcentrum under sex månader. Vi hade också möte med revisor från VGR där vi utöver aktuella uppföljningar också planerade för när ANS presidium ska träffa revisionsenheten den 7 november.

Veckan avslutades med en heldag med Smärtcentrum för att planera 2013 års mål och aktiviteter.

Hälsningar Marina

tisdag 9 oktober 2012

Sjukhusdirektörens vecka började med studiebesök från David Lega


Hej!

Förra veckan började med studiebesök från David Lega, kommunalråd för Kristdemokraterna som besökte ANS tillsammans med politiker från Jönköping. Ledningsgruppen på eftermiddagen handlade bland annat om långväntare, det vill säga patienter som har väntat mer än 90 dagar på första besöket. ANS har haft ett 20‑tal sådana patienter på kö både i sommar och nu i september. Vi måste komma till rätta med detta och utreda om orsaken är felregistreringar eller brister i vår remisshantering. Vi hade också besök av representanter från kommittén för rättighetsfrågors kansli som berättade om rättighetsbaserat arbete inom VGR. Det finns ett förslag om att ANS ska vara en av tre pilotverksamheter inom området rättighetsbaserat arbetssätt.

På tisdag eftermiddag gjorde jag ett verksamhetsbesök på Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Gamlestaden. Det var som alltid väldigt roligt och intressant att vara med och möta både medarbetare och patienter.

I onsdags var jag på ett möte om lokalt folkhälsoarbete i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg tillsammans med Elin Johansson, vår nya verksamhetsutvecklare med inriktning hälsa. Efter lunch hade jag möte tillsammans med sjukhusdirektörerna för Alingsås Lasarett och Kungälvs sjukhus inför koncernledningen dagen efter.

Torsdag förmiddag ägnade jag bland annat åt att vara med på APT med Smärtcentrum och på eftermiddagen var E-handelsprojektets styrgrupp här och träffade representanter från ANS och Frölunda Specialistsjukhus. Vi fick aktuell information om projektet och information om hur det fortsatta arbetet och den fortsatta organisationen kommer att se ut när projektet övergår till Regionservice från årsskiftet.

På fredagen hade vi gemensamt presidiemöte med alla sjukhuspresidier i VGR. Mötet handlade om nuläge gällande ekonomisk obalans, vårdöverenskommelserna inför 2013 och hur vi kan samarbeta för att använda VGR:s resurser på bästa sätt.

Hälsningar Marina

tisdag 2 oktober 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Fortsatt planering för NyANSFörra veckan tillbringade jag en del tid på Smärtcentrum då jag för tillfället är deras närmsta chef.

På tisdagen hade vi styrgrupp för NyANS. Vi diskuterade bland annat hur vi bäst kan planera den oinredda ytan i huset så att den lätt kan tas i bruk den dagen det finns ekonomi till att använda den. Vi tog också upp frågan om parkering för personal och besökare under byggtiden. Projektledare Gunnemar Olsson har ställt frågan till Göteborgs Stad men hade inte fått svar till dagens möte. Vi pratade också om gestaltningsuppdraget som omfattar konst och annan utsmyckning. En jury där jag och Börje Blomster, planeringsledare, ingår kommer att vara med och bedöma förslag från konstnärer.

Onsdagens ANS alla ägde rum i Hammarkullens Folkets Hus. Det märktes att vi nu är många anställda! Denna gången hade vi ett lite annorlunda upplägg med uppdelning i två grupper. Inslaget om patientsäkerhet var uppskattat bland deltagarna.

På torsdagen deltog jag i de medicinska sektorsrådens ordförandekonferens. Förutom aktuell information var temat tandvård och käkkirurgi. Efter lunch åka jag till Alingsås för controllingmöte med Västra Götalandsregionens controllers tillsammans med Bo Andersson, ekonomichef och Ulla Fransson, personalchef. Det som följdes upp var delårsbokslutet, sjukhusbyggnationen och remissreglerna i Västra Götalandsregionen.

Hälsningar
Marina