onsdag 21 december 2011

Idag presenterar CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 2011 års drogvaneundersökning.

Hej
Årets undersökning visar att alkoholkonsumtionen bland niondeklassarna är rekordlåga. För flickorna var den självrapporterade genomsnittliga konsumtionen den lägsta som uppmätts sen 1996. Rapporten visar också att 40 procent av eleverna i årskurs 9 någon gång har rökt vattenpipa, i gymnasiet år 2 ligger siffran på 60 procent. Bland dessa anger endast 9 procent att man gjort detta en gång i månaden eller oftare.
Utvecklingen sedan mitten av 2000-talet visar en minskad alkoholkonsumtion för båda könen både i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Från 2009 till idag tyder det mesta på en sjunkande andel tobaksanvändare bland både flickor och pojkar.
Hälften av de tillfrågade eleverna angav att de inte fått någon undervisning om alkohol, narkotika och tobak under läsåret.

I Nordöstra Göteborg försöker vi förändra detta. Genom ett samarbetet med A Non Smoking generation erbjuds alla skolor i nordost klassbesök av inspiratörer från NSG.


Under året har 44 klasser och 12 fritidsgårdar fått besök vilket innebär att mer än 1100 ungdomar har träffat Nathalie och Kim från A Non Smoking generation.


God jul och gott nytt år!

Hälsningar Shirin Bartholdsson, hälsoutveckare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar