torsdag 28 april 2011

Just nu på ett närsjukhus i Angered: uppdatering av bildbank!

Idag tar vi nya pressbilder och miljöbilder till vår bildbank. Nedan ser vi utvecklingschef Ida Wernered och projektledare Gunnemar Olsson som blir fotograferade - med reservation för att mina bilder inte blir i närheten så professionella som fotografens... De nya bilderna kommer att synas på vår webb, i presentationer och i vårt marknadsföringsmaterial, håll utkik!Om du vill ta del av våra tidigare tagna pressbilder kan du gå in på vårt pressrum på webben. Bilderna är fria för publicering.

Hälsningar,
Mette Ludvigsson, kommunikatör

onsdag 27 april 2011

Mötesintensiv påskvecka för sjukhusdirektörenHoppas alla haft en skön påsk och njutit av det goda vädret. För egen del var det välbehövlig ledighet efter ännu en intensiv vecka. Förra veckan inleddes med möten. I måndags hann jag med både ledningsgrupp och presediemöte, för att förbereda dagens styrelsemöte.

I tisdags träffade jag, tillsammans med kanslichefen Bo Andersson och personalchefen Ulla Fransson, Monica Lohm för controlling av administrativa enheten. Vi följde upp de tre första månaderna utifrån verksamheten, ekonomi och personal. På eftermiddagen träffade jag en journalist från tidningen ”Ny tid”, som är socialdemokraternas göteborgstidning. De gjorde en artikel om omjämlik hälsa, där jag intervjuades tillsammans med bland andra Göran Henriksson från Västra Götalandsregionens folkhälsokansli. På eftermiddagen träffade Bo Andersson och jag beställarna för det första mötet inför nästa års beställning. Vi drog upp tidslinjerna för det kommande arbetet.

I onsdags var det dags för ytterligare controllingmöte. Vi träffade både Cornelia Bergdahl för Gynekologimottagningen och Tore Eliasson med Smärtcentrum. På kvällen deltog Cornelia och jag på ett möte som Folkpartiet anordnade där vi presenterade Angereds Närsjukhus i allmänhet och Gynekologimottagningen i synnerhet. Kul att intresset för våra verksamheter är så stort.

Veckan avslutades tidigare än vanligt med påskfirande. Skärtorsdagen var för min del vigd åt föreberedelser, telefonsamtal, inläsning och annan administration. Skönt att hinna med allt sådant som är svårt att få tid till när det är många möten. Veckan avslutades med härligt väder och mycket tid hemma.

Vi ses!

tisdag 26 april 2011

Sammanfattning av ny statistisk sammanställning över Nordost

Den senaste upplagan av Angereds Närsjukhus Behovsanalys över nordöstra Göteborg är sammanställd! Behovsanalysens fokusområden, förutom demografi och socioekonomi, är detta år kvinnohälsa, psykiatri inkl. barn- och ungdomspsykiatri och VG Primärvård. Här följer en sammanfattning av rapporten:
  • Upp till 50 procent av befolkningen i Nordost är födda utomlands och majoriteten av dessa kommer från länder utanför Norden.
  • De största språken i Nordost är, förutom svenska, arabiska, Serbiska/kroatiska/bosniska (SKB), persiska, kurdiska, somaliska och finska. Det talas fler än 40 språk i Nordost.
  • Fattigdomsindex och barnfattigdomsindex är högre i Nordost i jämförelse med länet och riket.
  • Ohälsotalen bland befolkningen i Nordost är höga vid jämförelse med länet och riket.
  • Internetpenetration och morgontidningsläsande är lägre i Nordost än i övriga Göteborg och riket.
  • Täckningsgraden för cellprovstagning och mammografiscreening är avsevärt lägre i Nordost jämfört med övriga Göteborg och riket.
  • Utlandsfödda kvinnor har en förhöjd risk att drabbas av livmoderhalscancer jämfört med svenskfödda kvinnor.
  • Bröstcancer är vanligast bland högutbildade kvinnor men kvinnor med lägre socioekonomisk status löper högre risk att dö i bröstcancer än kvinnor ur högre socioekonomiska grupper.
  • Behandling av patienter med psykisk ohälsa från Nordost försvåras av låg social position, arbetslöshet, ekonomisk utsatthet, utanförskap, avsaknad av nätverk, stress och nedsatt välbefinnande.
  • Den offentliga primärvården i Nordost tappade patienter i anslutning till införandet av VG Primärvård.


Hälsning,
Mette Ludvigsson, kommunikatör

tisdag 19 april 2011

En person som vet - en historia om vårdpersonals auktoritet i patientmötet

En kollega tillika överläkare på vår barn- och ungdomsmedicinska mottagning i Gamlestaden skickade mig häromveckan en intressant historia som på ett bra sätt belyser hur auktoritär vårdpersonal är. Låt oss hoppa rakt in i min kollegas berättelse:

"Jag arbetade för många år sedan på en numer nedlagd barnklinik i Lövgärdet, nordöstra Göteborg. Sista patienten för dagen skulle komma in för anamnes och undersökning, i väntrummet satt en kvinna med barnet och ganska nära satt en man. Jag ropade upp namnet och kvinnan började röra sig mot mig bärande på barnet. Mannen satt kvar oberörd och jag har alltid retat mig på dessa oengagerade pappor som inte ens följer med in. Får jag nys om dem ber jag dem vänligt följa med även de och så skedde även denna gång. "Kom båda!" uppmanade jag samtidigt som jag vinkade lite med ena handen. Mannen reste sig då och väntrummet blev helt tomt när dessa tre personer kom in på mitt kombinerade arbetsrum och undersökningsrum.

Jag frågade varför man kom och kvinnan började beklaga sig över sonen som länge varit sjuk ibland och särskilt över att han inte ville äta vad hon än tog sig till. Ett ganska vanligt bekymmer med småbarn. Efter en stund vände jag mig så till mannen och frågade vad han hade att säga om det hela. "Jag känner inte dom!" svarade han!"

En ganska rolig historia om en person som gjorde så som läkaren sa till honom att göra. För patienten är alltid vårdpersonalen en auktoritet. En person med hög grad av specialisering, sakkunskap och erfarenhet. En person som vet.

Hälsning,
Mette Ludvigsson

måndag 18 april 2011

Stort intresse för Angereds Närsjukhus i veckan som gick

Förra veckan började bra! Dagens Medicin hade en jättefin artikel om Smärtcentrum på Angereds Närsjukhus där Sunil Kalra och Tore Eliasson intervjuats. Det är kul att intresset för Angereds Närsjukhus är så stort, även på nationell nivå.

På eftermiddagen var jag med och träffade läkare på Angereds Närsjukhus som en uppföljning av den medarbetarenkät vi genomförde förra året.

Tisdag morgon var det dags för medieuppmärksamhet igen. Denna gång TV4 nyhetsmorgon (också nationellt) som uppmärksammade vår nya transfusionsverksamhet på Barn- och ungdomsspecialistcentrum. Cecilia Pihlgren och Gunilla Stenberg uttalade sig i direktsändning. För egen del inleddes dagen med stabsmöte.

Därefter deltog jag på ett möte om Family Check-up tillsammans med Primärvården Göteborg och Hälso- och sjukvårdskansliet. Family Check-up är en metod med skolhälsteam för att stödja barn och deras föräldrar. Insatserna riktar sig till barn och unga med risk att utveckla psykiska hälsoproblem eller andra problem som riskerar att kunna kvarstå eller förstärkas under uppväxttiden. Vi diskuterade bland annat samverkan mellan primärvården, skola, elevhälsan och ungdomsmottagningen för att stärka vårdkedjan.

I torsdags fick vi besök av Håkan Juholt, som är ny partiledare för socialdemokraterna. Juholt studiebesök var kopplat till vår mobila KOL-team där han bland annat följde med sjuksköterskan Therese Andersson på ett patientbesök. Han fick först en kort introduktion av vår verksamhet av Vuxenspecialistcentrums verksamhetschef Ann Ekberg-Jansson och mig. Intresset för Håkan Juholts besök i Göteborg och på Angereds Närsjukhus var stort, inte minst eftersom det snart är val till regionen.

Under eftermiddagen höll vi ett samverkansmöte för stadsdelarna i området och vårdaktörer i Nordost. Inbjudna var ledningsgrupper eller motsvarande. På agendan stod presentationer av varandras uppdrag, verksamheter och organisationer. Det fanns också god tid för mingel och kontaktskapande. Allt för att underlätta framtida samverkan.

Veckan avslutades med strygruppsmöte för byggnationen av den nya sjukhusbyggnaden. Vi befinner oss i slutet av systemhandlingsskedet. Arbetet med ritningar och fast utrustning är snart klart, mycket tack vara fantastiska insatser från alla inblandade - våra verksamhetsföreträdare, arkitekter, konsulter och projektledning.

Hälsningar Marina Olsson, sjukhusdirektör på Angereds Närsjukhus

fredag 15 april 2011

Angereds Närsjukhus på facebook

Du har väl inte missat att Angereds Närsjukhus finns på facebook? Gå in på www.facebook.com/angeredsnarsjukhus och tryck på gilla om du gillar det!

torsdag 14 april 2011

Just nu: Samverkansmöte i Nordost

Idag på eftermiddagen träffades ledningsgrupper från Stadsdelarna, Primärvården och Angereds Närsjukhus. Syftet med dagen är att lära känna varandras organisationer bättre och diskutera möjligheter till samverkan. Möjligheter till offensivt kontaktskapande utlovas enligt programmet.

Hälsningar Freja Bramsen, InformationschefJust nu: Håkan Juholt (S) på studiebesök hos mobila KOL-patient

Håkan Juholt (S) besöker ANS och mobila KOL-teamet. Just nu på väg till patient på Hisingen med ssk Therese Andersson.

Hälsningar Freja Bramsen, informationschefNeurodag på Angereds Närsjukhus

Den första Neurodagen är nu slutförd. Neuroteamet här på Angereds Närsjukhus bjöd in vårdgrannar för information och allmän upplysning om Angereds Närsjukhus och i synnerhet neuroteamets arbete på sjukhuset. Teamets medlemmar presenterade sina arbetsmoment samt vilka utredningar och behandlingar som utförs vid Angereds Närsjukhus. Gästerna fick också lyssna på en fallbeskrivning i syfte att visa hur det kan se ut när en patient tas emot av de olika specialisterna i teamet.

Bland de inbjudna fanns representanter från Primärvårdsrehab i Angered, primärvården, hemtjänsten och hemsjukvården i Nordost, Strokeförbundet samt Neurologiskt Handikappades Riksförbund.

Efteråt var det mingel och fika.

Till hösten är det planerat att anordna ytterligare en Neurodag för att ge fler möjligheten att ta del av Angereds Närsjukhus och Neuroteamets verksamhet.

Hälsningar,
Patrick Wosniak

onsdag 13 april 2011

Direkt: kompetensutveckling på Angereds Närsjukhus

Vår sjukhusdirektör Marina Olsson inleder vår kompetensutveckling med att berätta om vad som är aktuellt i vår organisation och vår omvärld.

Efter Marinas presentation kommer vi att hälsa Peter Wallén välkommen. Peter är hos oss för att hålla i en eftermiddag under rubriken "att lyckas tillsammans på Angereds Närsjukhus". Vi väntar med spänning på vad som komma skall!

Uppdatering kl. 16:30: Jättebra och lärorik föreläsning av Peter Wallén. Vi kan varmt rekommendera honom!


Hälsning
Mette Ludvigsson
Kommunikatör

Den nya sjukhusbyggnaden och sektorsråd i veckan som gick

Måndagen i förra veckan inleddes med ledningsgruppssammanträde. Vi gick bland annat igenom GIT – som står för "Gemensam IT-plattform inom Västra Götalandsregionen". Vi diskuterade också säkerhet i den nya sjukhusbyggnaden utifrån den riskanalys som gjorts tidigare i år av säkerhetssamordnaren Gun-Britt Westberg och vår utvecklingschef Ida Wernered.


I tisdags deltog jag på ett möte om den nya sjukhusbyggnaden tillsammans med företrädarna för verksamheterna, planeringsledare och externa konsulter. Nu börjar det bli allt mer tydligt hur lokalerna kommer att se ut vilka fasta utrustningar som kommer att finnas - även om mycket detaljer återstår. Verksamhetsföreträdarna gör ett fantastiskt arbete i utvecklingen av den nya sjukhusbyggnaden och bidrar med både kunskap och engagemang i denna krävande process.


Mitt i veckan inledde vår ekonomichef Bo Andersson och jag arbetet med nästa års vårdöverenskommelse. Nästa steg är ett uppstartsmöte med Hälso- och sjukvårdskansliet den 19 april. I onsdags hann jag också med att träffa en företrädare före en internationell organisation som heter Global Center for Nursing Executives, som ville berätta om sin verksamhet.


I torsdags var det ordförande-konferens för regionens sektorsråd. De medicinska regionala sektorsrådens uppgift är att tillföra sakkunskap till den politiska och administrativa ledningen i regionen. Sektorsråden fungerar som ett forum för samråd och informationsutbyte dels inom respektive specialitet och dels mellan olika specialiteter. Det var mycket intressanta teman och föreläsningar. Bland annat fick vi höra om bild- och funktionsmedicin av Eira Stokland och hjärtsjukvård av Göran Matejka. Under eftermiddagen ägnade vi oss att diskutera nationell e-hälsa. Vi fick ta del av information om det nationella arbete som pågår och även höra om de aktiviteter som planeras inom Västra Götalandsregionen. Det pågår mycket inom detta område som jag tror kan vara till nytta för oss i uppbyggnaden av Angereds Närsjukhus.


En intensiv, men otroligt intressant vecka avslutades med ytterligare möten om den nya sjukhusbyggnaden.


tisdag 12 april 2011

Just nu: TV4 Nyhetsmorgon sänder live från Angereds Närsjukhus

TV4 uppmärksammar denna veckan blodgivning och blodsjukdomar. Nu sänder de live härifrån med dr Cecilia Pihlgren och ssk Gunilla Stenberg, som ansvarar för Angereds Närsjukuhs blodtransfusionsverksamhet för barn.

Freja Bramsen, Informationschef

onsdag 6 april 2011

Unga nöjda med sexuella erfarenheter, användningen av kondom oroväckande låg


Igår på en presskonferens på Världskulturmuseet i Göteborg presenterades resultaten från en omfattande studie (Ung KAB 09) om ungas sexuella hälsa, kunskaper och attityder. Undersökningen är genomförd av Göteborgs Universitet i samarbete med Smittskyddsinstitutet och omfattar över 15 000 ungdomar. Det är den största studien i sitt slag i Sverige.

Undersökningen visar att unga är i genomsnitt 16 år, och nyktra, vid den sexuella debuten som sker med någon de känner sedan tidigare. Men vid bara hälften av samlagen med nya eller tillfälliga partners används kondom.

Det här tycker vi är mycket intressant dock oroväckande läsning! På Angereds Närsjukhus arbetar vi för att minska andelen sexuellt överförbara sjukdomar och ofrivilliga graviditeter. Rapporten bekräftar att vårt arbete är viktigt. Just nu ligger vi i startgroparna med att starta upp en ungdomsmottagning i Angered (redan igång, i full drift årsskiftet 2011-2012) och tillsammans med mottagningen kommer vi att lansera nya tjänster och initiativ som ligger i linje med våra folkhälsomål.Hälsning,
Mette Ludvigsson, kommunikatör

måndag 4 april 2011

Chalmers, thalassemi och avtackningar - sjukhusdirektörens vecka

Förra veckan inleddes med ett besök på Chalmers tekniska högskola där jag och vår planeringsledare Börje Blomster höll i en kurs om vårdens lokaler och framtidens behov. Vi berättade om bakgrunden till Angereds Närsjukhus, nuläget och framtiden.

På tisdagen var det dags för stabsmöte och därefter APT. Tisdagens höjdpunkt var dock invigningen av den nystartade transfusionsverksamheten på Barn- och ungdomsspecialistcentrum. Transfusionsverksamheten är till för barn som har sjukdomen Thalassemi, en ovanlig, ärftlig sjukdom som påverkar de röda blodkropparna och gör att patienten behöver regelbundna blodtransfusioner. Uppstarten av verksamheten är ett resultat av nära samarbete med Drottning Silvias Barnsjukhus. Patientgruppen har tidigare hänvisats till vård på Drottning Silvias Barnsjukhus där de behandlats på barncancercentrum, men kan nu få vård närmare sitt hem och sin skola.

På onsdagen var jag i Stockholm för att föreläsa på en konferens om flexibla vårdbyggnader. Konferensens syfte var att sprida kunskap om hur utvecklingen av sjukvården påverkar lokalbehoven och hur nyttan i lokalerna kan maximeras, exempelvis genom ökat samarbete mellan verksamheter.

Torsdagen ägnades åt controllermöte på Angereds Närsjukhus. Tillsammans med mig, Ulla Fransson och Bo Andersson stämde controllers från regionkansliet av områdena verksamhet, personal och ekonomi. De var nöjda med hur det ser ut och de påpekade också hur roligt det är att se hur vår verksamhet successivt växer.

Veckan avslutades med avtackningar av gamla och befintliga medarbetare. På torsdag eftermiddag var jag på pensionsavtackning av Ulla Samuelsson som jag tidigare arbetat ihop med på Personalstrategiska avdelningen i regionen. På fredagen var det avtackning av Nasra Ahmed som slutar hos oss på Angereds Närsjukhus för att ta sig an nya utmaningar. Nasra har varit med på Angereds Närsjukhus från början, hon började under våren 2008 och har sedan dess varit en mycket omtyckt medarbetare. Många medarbetare vittnade om Nasras positiva och varma sätt. Nasra lovade att fortsätta följa Angereds Närsjukhus och att komma till invigningen när den nya sjukhusbyggnaden står klar för inflytt.

Med det vill jag önska alla läsare en bra start på en ny vecka!

fredag 1 april 2011

Kampanjstart idag: Ta med en vän!

Idag inleds kampanjen "Ta med en vän" i nordöstra Göteborg! Kampanjen är inriktad på att få fler kvinnor att gå på cellprovskontroll.

Kampanjen har hämtat inspiration från USA och bygger på att sprida budskapet om vikten av kontroller från person till person. För att uppmuntra privatpersoner att prata om kontrollerna i sin bekantskapskrets kommer de kvinnor som tar med sig väninnor till provtagningen att belönas. I satsningen ingår även informationsmaterial, events samt utökade drop-in-tider för provtagning samt översyn av kallelser. Ett samarbete har också inletts med frivilligorganisationer i syfte att nå ut på olika språk.

Kampanjen är ett samarbete mellan Angereds Närsjukhus, Kunskapscentrum för Jämställd vård, Onkologiskt centrum och barnmorskemottagningarna i Nordost.

Läs mer om kampanjen här: www.angeredsnarsjukhus.se/tamedenvan

Hälsning,
Malena Lau och Mette Ludvigsson - "kampanjgeneral" och kommunikatör