måndag 5 december 2011

Sjukhusdirektörens vecka: Besök av ny regiondirektör
Hej,

Under förra veckan hade jag de sista utvecklingssamtalen med medarbetare för denna gången. Det har varit bra och nyttigt att tillsammans reflektera över året som gått och prioriteringar inför nästa år.

På måndag eftermiddag var det som vanligt ledningsgrupp. Vi fick bland annat en presentation av ett nytt ledningssystem för patientsäkerhet. Vi tog också beslut om att införa TeleQ inom samtliga verksamheter på ANS. Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningen i Gamlestaden (BUM) använder sig redan av TeleQ. Inför beslutet var det viktigt att få fram hur TeleQ fungerar för personer som inte har svenska som modersmål för att utgå från befolkningens behov här i Nordost. Ärendet är berett av utvecklingsgruppen och de har haft dialog med två vårdcentraler i området, utvecklingschefen i Primärvården Göteborg och BUM, som alla har erfarenhet av hur systemet fungerar i en mångspråkig befolkning.

På onsdagen var det möte med ANS presidium och revisionsenheten inom Västra Götalandsregionen. Mötet handlade om uppföljning av ekonomi, intern styrning och kontroll, vårdöverenskommelsen 2012 och planeringen av den nya sjukhusbyggnaden sett ur styrelsens perspektiv.

Ann-Sofie Lodin, regiondirektör i Västra Götalandsregionen, besökte ANS på torsdag förmiddag. Först hade jag och hon ett möte och sedan träffade hon ledningsgruppen och var även på ett verksamhetsbesök inne på Barn- och Ungdomsspecialistcentrum och Gynekologimottagningen. Ann-Sofie var intresserad av att höra om verksamheten på ANS och vilka utmaningar vi ser för ANS och Västra Götalandregionen inför framtiden. Efteråt uttryckte hon att hon var mycket imponerad över det enorma engagemang som alla hon mötte på ANS visade för verksamheten och för de behov som just ANS patienter har. Hon sa också att hon verkligen ser fram emot att följa utvecklingen av ANS.

På eftermiddagen var jag på en konferens om integration i Hammarkullens Folkets Hus där jag ledde en workshop om hälsa. Deltagarna kom både från frivilligorganisationer som till exempel Röda Korset, Caritas och idrottsföreningar, från offentliga organisationer som till exempel Arbetsförmedlingen och från kommunala verksamheter. Det kom fram många idéer om hur frivilligorganisationerna kan bidra och vara delaktiga i folkhälsoarbetet i mångkulturella områden.

Fredagen började väldigt trevligt och gott med adventsfrukost med gröt och skinksmörgås och avslutades med möten av olika slag.


Hälsningar
Marina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar