måndag 19 december 2011

Perspektiv på det transkulturella sjukvårdsmötet - erfarenheter hos somaliska flyktingar och läkare

Hej


I Fredags disputerade doktorand och leg.läkare Kristian Svenberg på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Jag var på Göteborgs universitet tillsammans med flera andra ANS medarbetare för att lyssna på slutseminariet.
Svenberg har arbetat vid Hjällbo vårdcentral i 18 år. Syftet med hans studie är att utforska mötet mellan patienten och läkaren med utgångspunkt bland somaliska flyktingar och läkarstudenter.
Två av de fyra artiklarna bygger på djupintervjuer med 20 somaliska kvinnor och män om erfarenheten av hälsa och sjukdom som flykting i Sverige samt erfarenheten av svensk sjukvård. De två andra artiklarna lyfter frågan om läkarnas upplevelser av mötet med somaliska flyktingar.

Lyssna på Sveriges radios reportage om studien:
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3993&grupp=12822&artikel=4842014

Hälsningar Shirin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar