tisdag 11 oktober 2011

Sjukhusdirektörens vecka: Första mötet med ny regiondirektör

Hej,

Änu en intensiv, men rolig vecka till handlingarna. Mina måndagar brukar vara fyllda av möten, så även denna. Först utbildning i vårt patientsäkerhetssystem MedControl och efter lunch ledningsgrupp. Mötet handlade till stor del om berednings- och beslutsprocessen för verksamhetsutvecklingsförslag, verksamhetsplan och detaljbudget inför 2012 och utvecklingsstrategin för Sjukhuset de kommande åren.

Tisdag, träffades Angereds Närsjukhus presidium och presidiet för Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra för att diskutera vårdöverenskommelsen inför 2012. På eftermiddagen deltog jag i ett uppföljningsmöte om den nya IT‑organisationen inom regionen tillsammans med övriga förvaltningschefer inom hälso- och sjukvården. Den nya organisationen som planeras förväntas bli bättre på att erbjuda IT-stöd för verksamhetsutveckling.

Min onsdag gick i samverkans tecken genom fortsatt arbete i den sk. NOSAM-gruppen. NOSAM står för närområdessamverkan och gruppens uppdrag är att genom samverkan få till en bättre vård och omsorg för personer som har behov av både kommunala och regionala vårdinsatser. Eftermiddagen avslutades med ett möte med Arbetsförmedlingen och Primärvården om att eventuellt starta en hälsoskola för nyanlända personer. Spännande!

I torsdags träffade jag Ann Ekberg Jansson, som ju är en av våra verksamhetschefer, för ett första möte i hennes nytillträdda roll som tillförordnad FoU-chef. Ann kommer att ha detta uppdrag paralellt med att hon leder Vuxenspecialistcentrum. Vi diskuterade bland annat prioriteringar. Efter det deltog jag i möte med Institutionsstyrelsen för Institutet för Vårdvetenskap och Hälsa. Mötet handlade mycket om de utmaningar som både institutionen och Göteborgs Universitet står inför när det gäller att erbjuda utbildningar med bra pedagogik och innehåll med de ekonomiska förutsättningar som gäller.

Hela fredagen var det regionchefmöte med den nya regiondirektören Ann-Sofie Lodin, som även är min chef. Fokus under mötet låg på de utmaningar som VGR står inför med utgångspunkt i Regionens beslutade budget för 2012. Vi, drygt femtio, förvaltningschefer inom regionen hade fått i uppgift att under en minuts presentation beskriva den största utmaningen och den största möjligheten vi såg inom den egna verksamheten. Det handlade mycket om att vi måste samarbeta mer för att invånarna ska få en bra tillgång till bland annat hälso- och sjukvård med hög kvalitet i ett läge med minskad ekonomi. En sammanhållen verksamhets- och ekonomistyrning är en förutsättning för att detta ska kunna fungera. Det var ett bra möte och Ann-Sofie gav ett positivt intryck och var intresserad av det vi framförde.

Därefter välförtjänt helg!


Ha det bra, hälsningar Marina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar