tisdag 13 december 2011

Sjukhusdirektörens vecka: Stora ekonomiska utmaningar inför 2012Hej,

Nu närmar vi oss julen med stormsteg, även om man inte kan tro att det är vinter ute med alla höststormar som drar in en efter en.

Förra veckan började med presidiemöte tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 där vi bland annat diskuterade vårdöverenskommelsen inför 2012 och den nya sjukhusbyggnaden.

På tisdag morgon hade vi gemensamt presidiemöte på Gullbergsvass med alla sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Vi gjorde bland annat en avstämning av nuläget gällande vårdöverenskommelserna inför 2012 och diskuterade konsekvenser av Västra Götalandsregionens kompletterande planeringsdirektiv och åtgärder för kostnadskontroll som har tagits fram för att hantera det kärvare ekonomiska läget. Vi informerade varandra om nuläget på de olika sjukhusen och diskuterade det regionövergripande arbetet med många arbetsgrupper som håller på att startas upp med anledning av ekonomin. Västra Götalandsregionen står inför stora utmaningar de närmsta åren, med beräknade lägre skatteintäkter och fortsatt ökade vårdbehov.

Tisdagseftermiddagen började med Förvaltningssamverkansgrupp (FSG) där vi tog upp verksamhetsplan och detaljbudget 2012. Det var särskilt roligt att de fackliga representanterna ansåg att verksamhetsplanen är bra och skriven i en positiv anda. Efter detta var regionens Rättighetskommitté på studiebesök på Angereds Närsjukhus tillsammans med folkhälsoledare från Stadsdelsförvaltningen Angered. De var intresserade av att höra hur vi arbetar med rättighetsfrågor och jämlik vård och berättade också om sitt uppdrag och arbete. Det var ett intressant möte och vi kommer att fortsätta att ha kontakt. Dagen avslutades med möte på Stadsdelsförvaltningen Lundby. De hade bjudit in olika representanter till ett informellt möte för att få idéer och inspiration till sitt folkhälsoarbete.

I onsdags var det styrelsemöte. Styrelsen tog beslut om verksamhetsplan och detaljbudget 2012 och fastställde också utvecklingsstrategin för Angereds Närsjukhus för 2011-2014. Styrelsen avslutade med att rikta ett stort tack till alla medarbetare på Angereds Närsjukhus för det fantastiska arbete och goda resultat som uppnåtts under året.

Torsdagen tillbringade jag i Vänersborg på Sjukvårdsdag. Mycket av dagen handlade om de ekonomiska utmaningarna som vi har framför oss och hur vi gemensamt kan arbeta för att de resurser som finns används på bästa sätt. Vi diskuterade också ett gemensamt introduktionsprogram för vårdpersonal med utländsk bakgrund, framför allt läkare, som söker och får arbete i Västra Götalandsregionen.

Fredagen inleddes med möte för alla chefer på Angereds Närsjukhus där ett viktigt ämne som togs upp var bemanningsplanering för de närmsta åren, fram till 2014. Jag avslutade dagen med att ta mig hem till ön i den tilltagande vinden med orkanstyrka i byarna och stora trafikproblem. Sedan var det skönt att komma in i värmen hemma!

Hälsningar
Marina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar