måndag 4 januari 2016

Bloggen avslutad?

Gott nytt år till er som eventuellt fortfarande halkar in på den här bloggen och undrar vad som hände efter januari 2014! Kalendern har hoppat fram två år och såklart har massor hänt även på Angereds Närsjukhus. Inte minst har vi fått ett fysiskt, nytt sjukhus färdigt!

Bloggen hade massor av läsare som följde framväxten av sjukhuset och det är vi jätteglada för. Vi har i dagarna fått en fråga från en läsare som undrar varför vi slutat att uppdatera den.

Det finns säkert många olika förklaringar till varför det blev så. En av dem kan ha varit att vi bytt sjukhusdirektör (två gånger). En annan att vi startade upp en Facebook-sida där mycket av vad som händer på sjukhuset hamnar.  Det kändes som en naturlig plattform för oss, eftersom medievanorna visar att just Facebook är den kanal som de boende i nordöstra Göteborg använder absolut mest.

Bloggen "Morgondagens sjukvård" kommer inte att raderas (det finns massor av intressant läsning här!) och det är inte uteslutet att den i framtiden kan komma att återuppväckas genom nya, kontinuerliga uppdateringar. I dagsläget är det dock inget vi planerar.

Om du vill ha koll på vad som händer på Angereds Närsjukhus idag, under 2016 och i framtiden, följ oss gärna på Facebook!

www.facebook.se/angeredsnarsjukhus


onsdag 22 januari 2014

Sjukhusdirektörens vecka: Planering för kommande år i nätverket HFS (Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer)

Förra veckan var jag i Stockholm för tvådagarsmöte med presidieutskottet för nationella HFS (Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer). Vi planerade för kommande årsmöte i mars med till exempel årsberättelse och verksamhetsplan, och diskuterade hur nätverket ska utvecklas på några års sikt. Det var två intressanta och trevliga dagar och vi hann, förutom planeringen framåt, också lära känna varandra lite bättre.

I fredags var det chefsmöte på ANS med utbildning i konflikthantering. Utbildningen, som var en uppföljning av en utbildning som påbörjades förra året, innehöll bland annat verktyg för att försöka "bena upp" en konflikt. Det var en förmiddag med kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte, en viktig kompetensutveckling för oss som chefer.

fredag 20 december 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Stort tack till alla medarbetare på ANS för det gångna året!

Nu börjar det dra ihop sig till jul och en hägrande ledighet. Efter en lång och intensiv vecka kommer jag att gå på ledighet med gott samvete.

I måndags träffade jag Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef, och Elisabeth Lindahl, vårdenhetschef,  för att göra en överrapportering av Psykiatriteamet, som går över till Medicinska specialiteter den 1 januari. Det har varit roligt att som tillförordnad chef under hösten arbeta nära teamet med utvecklingen av psykiatrin vid ANS. Teamet har arbetat fram ett förslag om att utveckla vården för unga vuxna med psykisk ohälsa tillsammans med vårdcentralerna, för att kunna kartlägga problematik och påbörja åtgärder i ett tidigt skede. Våra beställare, HSN 12, ställer sig också positiva och ANS kommer att få ett uppdrag av dem i januari. På eftermiddagen var jag på avstämningsmöte med ett av de IT-objekt jag ansvarar för på verksamhetssidan, POF (person, organisation och funktion). Objektet innehåller de IT-system som alla verksamheter är beroende av, till exempel KIV.

I tisdags hade vi "julknytkalaslunch" på kansliet. Efter lunch deltog jag i teamkonferens med Psykiatriteamet och hade därefter telefonmöte med Presidieutskottet för nationella HFS-nätverket.

Onsdagen började med APT och julfrukost tillsammans med Psykiatriteamet och fortsatte sedan på BUSC där jag var med på APT med intressanta verksamhetsdiskussioner. Bland annat hade gruppen i uppgift att rita en bild med framgångsfaktorer för BUSC, ett roligt sätt att få fram det man tycker är bra i verksamheten. Sedan blev jag bjuden på deras gemensamma jullunch med Gynekologimottagningen och delar av Administrativa enheten. Efter lunch var det ännu ett APT, denna gången med sjukhuskansliet där vi hade genomgång av resultatet på medarbetarenkäten.

Torsdagen ägnade jag mest åt administrativt arbete och några enskilda samtal och nu är det redan fredag igen. Under förmiddagen har jag varit med på möte för alla chefer på ANS och nu fortsätter jag till Gullbergsvass för möte med IT, Branschledningsmöte Bas. Sedan åker jag hem och packar, för att åka på två veckors semester med familjen. Det ska bli riktigt skönt.

Tack alla medarbetare på ANS för ett fantastiskt bra arbete 2013! Det är roligt och engagerande att få arbeta tillsammans med er. Jag önskar er en bra och skön jul och nyår, så ses vi 2014!

Hälsningar

Marina

måndag 16 december 2013

Sjukhusdirektörens vecka: "Rätt från mig" - en viktig princip i kvalitetsarbetet på SKF

Förra veckan inleddes med en heldagsutbildning om Mänskliga rättigheter för ledningsgruppen. Utbildningen ingår som en del i ANS pågående projekt tillsammans med Rättighetskommittén i VGR som syftar till att ta fram förslag på ett rättighetsbaserat arbetssätt. Dagen innebar bra tillfällen till reflektion över ens egna handlingar och ifall de skulle kunna uppfattas som indirekt diskriminerande.

På tisdagen var det styrelsemöte, med genomgång av medarbetarenkäten som det viktigaste ämnet. Styrelsen avslutade mötet med en särskild hälsning till alla medarbetare: "Stort tack och stor uppskattning till alla medarbetare. Det här sjukhuset är viktigt för den som kommer hit och besöker oss. Tack för ett bra år!"

Under onsdag och torsdag var det dags för min utbildning "Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling" där det var terminsexamination. Denna gick bra och jag har nu kommit halvvägs genom utbildningen. På torsdagen var vi med utbildningen på ett intressant studiebesök på SKF i Gamlestaden för att höra om deras arbete med kvalitet utgående från ett Lean-perspektiv. SKF har arbetat i 15 år med detta och hunnit med både interna omorganisationer och personalförändringar under tiden. Även om vården är en mer komplex verksamhet än tillverkningsindustrin, kan vi ändå lära av varandra. SKF har arbetat under lång tid med värderingar, principer och arbetssätt och har tagit fram fem principer som ska styra arbetet i alla lägen: Standardiserat arbetssätt, Rätt från mig, Vi bryr oss, Kundvärdesstyrd output och Ständiga förbättringar. När frågor kommer upp i vardagen så ska de lösas utifrån detta synsätt. Att arbeta efter principen Rätt från mig tror jag är ett viktigt förhållningssätt även inom vården.


På fredag morgon träffade jag tillsammans med Ida Wernered, utvecklingschef, den nya förvaltningschefen för Folkhälsokommittén i VGR, Elisabeth Rahmberg. Vi presenterade ANS och vårt folkhälsouppdrag och hon beskrev arbetet på Folkhälsokommittén. Det var ett positivt möte där vi sa att vi skulle ha fortsatt utbyte och samarbete.
Hälsningar Marina

torsdag 12 december 2013

Sjukhusdirektörens vecka: givande planeringsdagar med alla medarbetare på ANS

Vecka 49
Förra veckan började med en gruppintervju om mänskliga rättigheter tillsammans med Cornelia Bergdahl, verksamhetschef Gynekologimottagningen, och Lars Gelander, verksamhetschef Barn- och ungdomsverksamheterna. En forskare intervjuade oss för att få ett utgångsläge innan vi nu sätter igång projektet om mänskliga rättigheter och arbetssätt som stödjer detta.

Sedan var det presidiemöte och efter det möte med processledarna i VGR för nätverket HFS, Hälsofrämjande Sjukvårdsorganisationer. Jag har blivit utsedd av koncernledningen Hälso- och sjukvård att vara VGR:s representant i det nationella nätverket. ANS processledare är Elin Johansson, verksamhetsutvecklare hälsa. På eftermiddagen var det styrgruppsmöte för NyANS där NCC rapporterade att arbetet löper på enligt tidsplanen och budgeten hålls. Dagens sista möte var ett gemensamt sjukhuspresidiemöte där det blev tydligt att det finns stora problem på många håll i VGR som handlar om brist på resurser, både ekonomiska underskott och brist på kompetens, det vill säga personal.

På tisdag eftermiddag var ANS presidium inbjudet till HSN 12:s utökade presidium för dialog om psykiatrin vid ANS. Från ANS deltog ordförande Endrick Schubert, vice ordförande Helena Holmberg, Ann Ekberg Jansson, verksamhetschef Medicinska specialiteter, och jag. Psykiatri-teamet hade arbetat fram ett förslag till fokusområden för den fortsatta utvecklingen av psykiatrin som mottogs väldigt positivt. Jag gick därifrån med en mycket positiv känsla inför den fortsatta utvecklingen av området.

Onsdag var det LGS, ledningsgrupp för samverkan i Göteborg, där några kranskommuner, primärvården, SU och ANS ingår. Det blev en sista planeringen inför jul- och nyårshelgerna och beslut om verksamhetsplan för 2014 inom grupperna barn och unga, äldre och mitt i livet, som handlar om människor med funktionsnedsättning. Psykiatrins verksamhetsplan för samverkan kommer att hanteras i början av nästa år.

Vi avslutade ju veckan tillsammans på internat vilket kändes både roligt och inspirerande, med tid både för planering och möten. Det känns fantastiskt roligt att leda ANS och arbeta tillsammans med alla er fantastiska medarbetare. Jag känner stor stolthet och tacksamhet för arbetet som görs. Jag hoppas att alla kom hem ordentligt på fredagen med tanke på det mindre roliga väglaget.

Hälsningar Marina

måndag 2 december 2013

Sjukhusdirektörens vecka: uppstart av TBC-verksamhet i Nordost

Då var det redan sista veckan i november – en månad som har gått vansinnigt fort!

I måndags på ledningsgruppen fick vi en presentation av resultatet av medarbetarenkäten för hela sjukhuset, där alla chefer var inbjudna att vara med. Nu ska resultatet presenteras per verksamhet på respektive APT. Sedan ska vi ta fram handlingsplaner, både per arbetsplats och gemensamt för sjukhuset, enligt en gemensam tidsplan för hela VGR. Det är viktigt att vi fångar in och arbetar med det som är våra största utmaningar, men också att vi tar tillvara på det som vi tycker är bra.

På tisdagen var det lunchmöte om uppstarten av TBC-verksamheten på ANS där nästan alla chefer var med. Det är en utmaning att starta TBC-verksamhet men det känns som en verksamhet som är helt rätt att ha lokalt här i Nordost. På eftermiddagen var jag på team-konferens med psykiatri-teamet och därefter hade jag besök av Johan Ström från regiondirektörens stab. Han ville höra om ANS, vår verksamhet och om området.

Onsdagen började hos Psykiatri-teamet  och på eftermiddagen hade vi APT på sjukhuskansliet. Torsdagen ägnade jag åt olika interna möten.

På fredag var jag till Stockholm tur och retur för att vara med på presidieutskottet för HFS, hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer. Vi hade en spännande diskussion om definitionen av begreppet hälsofrämjande möten.  För att kunna förstå varandra och arbeta gemensamt är det viktigt att vi pratar om vad som ligger i olika begrepp, eftersom vi ofta kan tolka dessa på helt olika sätt. Jag kunde sedan glädjas åt att tåget hem från Stockholm var i tid, extra skönt när det var fredag kväll.

Hälsningar Marina

tisdag 26 november 2013

Sjukhusdirektörens vecka

Förra måndagen började med fotografering för förvaltningschefer för foto som ska kunna användas i olika VGR-sammanhang. Som alltid är det svårt att känna sig nöjd med resultatet när man ser sig själv på kort!

På tisdagen var det FSG (Förvaltningssamverkansgrupp) där vi gemensamt utvärderade samverkan och diskuterade hur vi kan förbättra den ytterligare. Jag var också med på teamkonferens med Psykiatriteamet.

Onsdag morgon startade hos Psykiatriteamet. Sedan deltog jag på en socialdemokratisk konferens och presenterade ANS utifrån fokus på jämlik vård. På eftermiddagen var det styrelsemöte som bland annat handlade om patientsäkerhet och varumärkesarbetet. Ett ärende handlade också om Psynk-arbetet, ett gemensamt arbete med stadsdelen Angered om psykisk hälsa/ohälsa bland barn och unga.

Jag avslutade veckan med två dagar på utbildningen Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.


Hälsningar Marina

måndag 18 november 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Samverkansplattform i Nordost tar form

Ledningsgruppen förra veckan handlade mycket om de utvecklingsfrågor ANS är involverade i, bland annat projektet Lekande Lätt som syftar till att hitta nya metoder mot övervikt och fetma. Vi arbetade också med en remiss som ANS styrelse har fått om hur styrelsen ser på att eventuellt göra en kartläggning i VGR av hur mycket av vårdpersonalens arbetstid som går till direkt och indirekt patientarbete.

Under tisdagen och onsdagen hade jag enskilda samtal med medarbetarna i Psykiatri-teamet med frågeställningen hur de ser på utvecklingen av psykiatrin på ANS. På onsdag eftermiddag var jag med på ett möte mellan VUSC och primärvårdens läkare som handlade om kardiologi.

På torsdagen var det beslutsmöte om fortsatt arbete med gemensam samverkansplattform i Nordost för forskning och utveckling. I plattformen ingår stadsdelarna Angered och Östra Göteborg, Närhälsan, Tandvården och ANS. Nästa steg är att utvecklingscheferna nu fått i uppdrag att bilda styrgrupp för fortsatt arbete, och att ta fram ny projektbeskrivning för 2014. På eftermiddagen var jag på Gullbergsvass på Assessment, vilket är en metod för urval och utveckling av chefer. Jag är en av bedömarna i VGR när det gäller Assessment av verksamhetschefer.

På fredag förmiddag var det Branschledning Bas och på eftermiddagen hade jag en trevlig avslutning på veckan när jag var med på uppvaktningen av sjuksköterskan Helena på VUSC som fyllde 50 år.

torsdag 14 november 2013

Sjukhusdirektörens vecka: ny viktig mötesplats för barn och föräldrar i Hjällbo!

Förra veckan inleddes med att jag var på invigning av Familjecentralen i Hjällbo. Där ska både BVC, barnmorskor, socialtjänst, förskola och ANS finnas på samma plats för att möta barn och deras föräldrar. Meningen är att föräldrar ska ha ett samlat ställe att vända sig till när de har frågor om sina barn eller behöver stöd på något sätt. Jag tror att det är viktigt att vi samarbetar om barn och deras behov, för att på olika sätt stödja att barn får en bra start i livet. Det var en fin invigning med tal av bland andra Lars Gelander, verksamhetschef för Barn- och ungdomsverksamheterna. Vi fick också höra sång och musik framfört av en förskola och El Sistema, en kör- och orkesterskola i Hjällbo - ett framträdande fyllt av glädje!

På eftermiddagen var Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef för Vuxenspecialistcentrum, och jag tillsammans med styrelsens presidium, det vill säga ordförande och vice ordförande, på Sahlgrenska Akademin och träffade företrädare för de som ansvarar för läkarutbildningen. Vi hade en positiv diskussion om hur ANS kan bidra till och vara en del av läkarutbildningen. Nästa steg blir att planera mer konkret hur detta ska gå till.

På onsdagen träffade jag tillsammans med styrelsens presidium VGR:s förtroendevalda revisorer. Detta sker en gång om året. Frågorna som avhandlades var verksamhet och ekonomi 2013 utifrån delårsrapporten för augusti, kostnadsutveckling, kvalitetsarbete, folkhälsoarbete och samverkan med primärvård och kommun. Även sjukhusets långsiktiga planering med ny sjukhusbyggnad och kompetensförsörjning kom upp. Revisorerna verkade nöjda med den beskrivning och de svar de fick.


På fredagen var Ann och jag återigen på Sahlgrenska Akademin, denna gången för att träffa Göran Bondjers för att diskutera samarbete mellan ANS och Akademin gällande forskning och utveckling. Efteråt var det möte om färgsättningen i nya sjukhuset med arkitekter, Västfastigheter, Konstenheten i VGR och ANS som representerades av mig och Börje Blomster, planeringsledare. Vi fick se förslaget till färgsättning och diskuterade hur både färgsättning och konst kan bidra till bland annat tillgänglighet, mångfald och barnperspektiv, några av de ledord som återfinns i ”Lokaler för visioner”. Det känns som ett mycket spännande arbete som verkar kunna bidra till ett vackert, välkomnande och intressant hus.

torsdag 7 november 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Stormen som kom av sig


Förra måndagen var det dags för ledningsgrupp som denna gång överskuggades helt av varningarna om den annalkande stormen, med broar som skulle stängas och barn som skulle hämtas tidigare på förskolor. Vi hade ju tur i Göteborg, så det blev inte någon storm här, men det kändes nästan som en antiklimax.

På tisdagen var det teamkonferens i Psykiatriteamet. Vi var också flera från sjukhuskansliet som fick vaccination mot säsongsinfluensan av Mary Farrell, sjuksköterska på VUSC.  På eftermiddagen deltog jag i en telefonintervju med en arrangör för Strategitorget, en mötesplats för chefer inom hälso- och sjukvården som genomförs varje höst. Intervjun handlade om framtida innehåll i denna mötesplats som jag hittills aldrig har deltagit i eftersom det alltid är mycket internt arbete i september. Det skulle dock vara intressant att delta nästa år.

Under onsdagen var jag med Psykiatriteamet och deltog också i APT på VUSC.

Torsdagen var en heldag med Assessment Center på Gullbergsvass. Assessment är ett verktyg för bedömning och utveckling av chefer, och jag är en av flera utbildade bedömare när det gäller rekrytering av verksamhetschefer i VGR.

Fredag bestod till största delen av kontorsarbete men jag hade också en genomgång av inkomna avvikelser inom Psykiatriteamet tillsammans med Inger Milsta Olsson som hanterar avvikelserapporteringen på ANS.
Hälsningar Marina

måndag 21 oktober 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Alltid roligt att träffa nya medarbetare!

I måndags var det ledningsgrupp med punkter som IS/IT-plan, styrgrupp för TBC-projektet och policy för tobaksfritt på ANS.

På tisdagen var heldag med 130-gruppen, det vill säga alla förvaltningars ledningsgrupper inom hälso- och sjukvården och tandvården. Ämnet var den pågående produktions- och kapacitetsplaneringen i Västra Götalandsregionen (VGR) med diskussioner om förslaget som ska presenteras för VGR:s politiker i slutet av oktober. Det handlar om att se hela VGR:s samlade hälso- och sjukvård som en resurs för alla invånare i VGR, och om viss operationsverksamhet kan koncentreras på färre geografiska platser jämfört med idag.

Onsdagen började med introduktion av nya medarbetare på ANS. Denna gång deltog 16 personer. Jag har förmånen att få inleda dessa dagar med en beskrivning av ANS bakgrund, uppdrag och verksamheter samt vilka mål vi arbetar emot. Det är alltid lika roligt att få möta nya medarbetare. Förmiddagen fortsatte med en stund med Psykiatri-teamet och ett telefonmöte med presidieutskottet för Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer. På eftermiddagen var det först presidiemöte för ANS och sedan gemensamt presidiemöte mellan ANS och HSN 12. På det senare mötet var bland annat utvecklingen av psykiatrin vid ANS och samverkan med primärvården aktuella områden för dialog.

På torsdag förmiddag hade vi studiebesök från en kurs Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap med deltagare från Sverige, Norge och Danmark. På eftermiddagen var det möte med en av VGR:s revisorer och därefter möte med utvecklingschefen i SDF Angered. 


Fredagen ägnade jag åt att skriva dokument och att svara på mejl och telefonsamtal.

onsdag 16 oktober 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Det invändiga utseendet i NyANS växer fram!
I måndags träffade jag representanter från Sahlgrenska Akademin för att planera vårt fortsatta samarbete. Under eftermiddagen var det ett par kortare möten på kansliet, och därefter träffade jag representanter från Capio Diagnostik som berättade hur de arbetar med sin laboratoriemedicinska verksamhet.

I tisdags hade jag återkoppling av ny lön med medarbetare och stabsmöte. Därefter träffade jag tillsammans med Ulla Fransson, HR-chef, och Lorna Niklasson, vårdenhetschef på BUM, två personer från projektet Korta vägen. Det är ett arbete som utförs av Folkuniversitetet och finansieras av Arbetsförmedlingen. Syftet är att på olika sätt stödja människor med legitimationsyrken i vården som kommer från främst länder utanför EU. För de flesta är det en väldigt lång process att få svensk legitimation och många ger upp på vägen, vilket är slöseri när vi så väl behöver dem i vården. De undrade om ANS kan ta emot personer för att gå bredvid och se hur det fungerar på arbetsplatser i vården i Sverige. Frågan kommer nu att tas upp på chefsmöte och sedan kommer medarbetarna tillfrågas om det finns intresse av att delta. På eftermiddagen hade jag samtal med Lena Rosell med överrapportering och avslutningssamtal nu när hon slutat på ANS Psykiatri-team. Lena tackades också av med avslutningsfika.

Onsdag förmiddag tillbringade jag med Psykiatri-teamet. Vi hade APT och möte med arbetsförmedlingen i Angered om ett eventuellt samarbete när det gäller unga vuxna. På eftermiddagen hade vi ju ANS Alla. Jag tycker att det var givande att arbeta i blandade grupper och se hur vi kan gå vidare med att fylla varumärket med innehåll och aktiviteter för att stödja det.

På torsdagen var det sektorsrådens ordförandekonferens. Förutom aktuell information var det fokus på produktionsstyrning, kvalitetscontrolling och ett mini-seminarium om kompetensförsörjning. Vi fick också höra en intressant presentation från ett nationellt uppdrag med en förstudie om att skapa ett nationellt hälsobibliotek på webben där så mycket som möjligt av kvalitetssäkrad information ska gå att hitta på ett ställe. Förslaget är att där ska finnas både sjukdomsinformation, hälsoinformation, senaste kunskapen, forskning, regionala och nationella riktlinjer med mera. I ett första steg skulle målgruppen vara hälso- och sjukvårdspersonal men i förlängningen är det tänkt att vara till för alla, både patienter och invånare. Förslaget ligger nu på regeringskansliet för beslut.

På eftermiddagen var jag, tillsammans med flera medarbetare från ANS, på Sweco arkitektbyrå på ett möte om färgsättningen i NyANS. Förslaget de har tagit fram har utgått från styrdokumentet Lokaler för visioner, invånardialogen och synpunkter som medarbetare framfört i arbetet med lokalutformningen. Särskilt fokus ligger också på att både barnperspektiv och tillgänglighetsperspektiv ska genomsyra hela byggnaden. Alla vi som var där ställde oss väldigt positiva till färgförslaget som kommer att presenteras för alla medarbetare senare under hösten.

I fredags var det en heldag med IS/IT:s branschledning Bas med prioritering inför 2014 gällande utvecklingsuppdrag och projekt inom området. Stora behov och många önskemål ska vägas mot en begränsning i budget och personalresurser, så som det nästan alltid ser ut.

måndag 7 oktober 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Besök på byggarbetsplatsen iklädd stövlar och skyddshjälm!

Förra veckan deltog jag i APT på Ungdomsmottagningen, för att presentera ANS delårsbokslut för augusti. Därefter
var det controllingmöte med Cornelia Bergdahl, verksamhetschef för Gynekologimottagningen. Controllingmöten med verksamhetscheferna sker ett par gånger per år i samband med delårsbokslut och görs för att följa upp både verksamhet, personal och ekonomi.

På eftermiddagen var det ledningsgrupp som började med ett besök på byggarbetsplatsen. NCC:s projektledare berättade om byggprocessen fram till nu, att arbetet löper på bra, och att NCC är mycket glada över att vara med och bygga närsjukhuset och uppskattade samarbetet med representanter från Västfastigheter och ANS. Vi fick också göra ett besök nere i "gropen", det framtida garaget, iklädda stövlar, skyddshjälmar och orange västar. Det var en syn att skåda. Det var fantastiskt roligt att få se det pågående arbetet och höra om vad nästa steg i byggprocessen är. Det känns mer verkligt när man varit på plats.

På tisdagen var det controllingmöten med Lars Gelander, verksamhetschef för Barn- och ungdomsverksamheterna och Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef för Medicinska specialiteter. Jag hade också telefonmöte med en av de objektledare jag arbetar tillsammans med i branschen Bas, i VGR:s IS/IT-organisation.

Onsdagen började hos Psykiatriteamet. Därefter åkte jag till Konserthuset för den heldag för alla chefer i VGR som regiondirektören, Ann-Sofie Lodin, bjuder in till varje höst. Denna gång var temat Hållbart ledarskap. Under dagen delades också priset för Årets chef ut, denna gång till en verksamhetschef inom Habilitering och hälsa. En sådan här dag känns viktig, både för att alla chefer har chans att höra Ann-Sofie och hennes tankar om året som gått och de utmaningar hon ser vi står inför nästa år, och också för att vi som chefer oavsett var vi finns i VGR får chans till gemensam fokusering och inspiration.

I torsdags var jag och Christina Fält, teamledare för Psykiatriteamet, på SU/Östra och träffade företrädare för SU: s psykiatri för att prata om hur vi kan samarbeta. På eftermiddagen var det möte om det framtida vårdutbudet och vårdbehovet i stor-Göteborg. Detta arbete ingår som en del i det pågående arbetet med produktions- och kapacitetsplanering i VGR.

Fredag var en mötesfri dag, med genomgång av mejl och planering för nästa vecka samt tid för lite spontanmöten.

Hälsningar Marina

tisdag 1 oktober 2013

Sjukhusdirektörens vecka: "Grön flagg" på controllingmöte med VGR

I måndags kväll kom jag hem från en fantastisk långhelg i Barcelona med värme, bad, god mat och kultur.

I tisdags hade vi stabsmöte, bland annat med planering av ledningsgrupp och nästa ANS Alla. På eftermiddagen var det Förvaltningssamverkansgrupp (FSG) där vi bland annat fick godkänt på delårsbokslut för augusti av de fackliga representanterna. Tyvärr saknar ANS nu en representant för Vision, hoppas att det snart kommer någon ny.

Därefter var det en heldag på onsdagen och en halvdag på torsdagen med styrelsen på Göteborgs folkhögskola på Nya Varvet. En av de viktigaste beslutspunkterna var beslut om delårsbokslut för augusti där styrelsen sa ja till vårt förslag. Styrelsen tog också beslut om en tilläggsbeställning för 2014, som ska ingå i Vårdöverenskommelsen för 2013-2014. De beslutade också om ny arkivorganisation och nytt personuppgiftsombud för ANS. Lars Gelander och Cornelia Bergdahl var med på onsdagseftermiddagen och beskrev nuläget i sina respektive verksamheter och de utmaningar de ser framöver. De gjorde jättebra presentationer och det var många frågor och synpunkter från styrelsen.

På torsdagen var regiondirektören Ann-Sofie Lodin med på mötet och gjorde en presentation av aktuellt arbete i VGR med kvalitetsfokus, produktions- och kapacitetsplanering och utvecklingen av närsjukvård i allmänhet och ANS i synnerhet. Presentationen följdes av en mycket uppskattat dialog med styrelsen. På eftermiddagen var jag på min utbildning Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, med avbrott för möte med VGR:s controllers, tillsammans med Bo Andersson, ekonomichef. Fokus låg framför allt på delårsbokslutet, där ANS fick "grön flagga" vilket betyder att vi ligger bra till när det gäller bland annat tillgänglighet och ekonomi.

På fredagen var det heldag på utbildningen med fokus på statistik. Inriktningen var hur man kan använda statistik i de projektarbeten vi ska göra under utbildningstiden. Ida Wernered och jag har ett delprojekt om hur vi ska kunna minska uteblivande när det gäller besök på ANS. Efter augusti ligger ANS på 9,7 procent vilket är en förbättring, men vi har fortfarande en bra bit kvar till målet på 5 procent. Sedan var veckan slut och det var dags att gå hem och fira helg i det fina höstvädret.

onsdag 25 september 2013

Sjukhusdirektörens vecka: fokus på de mest sjuka äldre

Förra måndagen började med möte om hur vi ska förbättra vården för de mest sjuka äldre i nordöstra Göteborg. Med på mötet var representanter från stadsdelarna Angered och Östra Göteborg, primärvården och SU. ANS representerades av mig och Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef Vuxenspecialistcentrum. Detta politiska uppdrag, "Bättre liv för sjuka i nordost", innebär att vi ska ta fram nulägesbeskrivning, en plan för utveckling och en handlingsplan samt därefter genomföra och följa upp projektet. Det finns en stark och positiv vilja hos alla att göra detta gemensamt. På eftermiddagen var det ledningsgrupp med beslut att delta i projektet "Rättighetsbaserat arbetssätt" tillsammans med Rättighetskommittén i VGR. Ledningsgruppen fick också en presentation av företagshälsovården i VGR, Hälsan och arbetslivet, och en genomgång av resultatet på den patientsäkerhetskulturmätning som gjordes i våras.

I tisdags hade jag möte med en av objektsledarna, där jag ansvarar som objektägare inom nya IS/IT-organisationen, om planering och prioritering inför 2014.
På eftermiddagen träffade jag projektledaren för NyANS och Västfastigheter för avstämning av de extrabeställningar som vi gjort i sjukhusbyggnaden, vilka medför ökade kostnader och därigenom ökad hyra.


På onsdagen åkte jag på en sexdagars semester så det blev en kort vecka för min del.

onsdag 18 september 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Planering av framtidens sjukvårdsbehov och -utbud

Förra veckan började med presidiemöte, först med ANS presidium och därefter med HSN 12:s presidium.

I tisdags var det möte med styrgruppen för NyANS. Bygget löper på och både tidsplanen och budgetplanering hålls.

På onsdagen var det avstämningsmöte för projektet med att skapa en samverkansplattform för forskning och utveckling i de nordöstra stadsdelarna. Vi fick en redovisning av kartläggning, nuläge och planering för ett beslutsmöte om plattformen. Det är en spännande utveckling. På eftermiddagen hade vi gemensamt möte med alla sjukhuspresidier i VGR som handlade mycket om erfarenheterna av hur sommaren varit, men också om budgetförutsättningar inför 2014 och kompetensförsörjningen framöver.

Under torsdag morgon var jag med Psykiatri-teamet och därefter på IT-möte i VGR. På eftermiddagen var det ett extra koncernledningsmöte för Hälso- och sjukvården där temat var VGR:s projekt med produktions- och kapacitetsplanering. Vi hade också ett möte med fokus på hur sjukvårdsbehov och sjukvårdsutbud i Stor-Göteborg planeras se ut på några års sikt. Det är viktigt att både ta hänsyn till demografisk utveckling i området, liksom hur alla resurserna kan användas på bästa sätt för att invånarna ska få tillgång till en bra och jämlik vård. Det behöver också göras investeringar i om- och nybyggnationer på flera håll.


På fredagen var det heldag på Gullbergsvass med VGR:s kundråd på förmiddagen och inköpsråd på eftermiddagen.

onsdag 11 september 2013

Sjukhusdirektörens vecka: strategidagar för Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård med viktiga diskussioner om hälsoekonomi

Ja, nu är semestern slut och jag har varit igång och arbetat några veckor. Det har varit en underbar sommar men det var också roligt att börja arbeta och möta alla medarbetare igen.

Under de första veckorna efter semestern har vi i princip slutförhandlat vårdöverenskommelsen (VÖK) för 2014. Eftersom vi har en tvåårig VÖK för 2013-2014, gäller det endast tillägg utifrån planerad uppbyggnad. Jag har också deltagit i en tvådagars utbildning för att bli bedömare i Assessment när det gäller verksamhetschefer i Västra Götalandsregionen.  Assessment är en metod som kan ingå som en del i rekryteringsprocessen. Jag har även påbörjat termin två av fyra på min pågående utbildning "Verksamhetsdriven kvalitetsutveckling".

Förra veckan hade vi två gemensamma planeringsdagar med ledningsgruppen. Där diskuterade vi bland annat det fortsatta arbetet med vårt varumärke, VÖK 2014 och startade det gemensamma arbetet med verksamhetsplanering för 2014. Vi fick också en presentation av Hans Holmberg, sjukhusdirektör på Alingsås Lasarett, om nuläget i projektet med produktions- och kapacitetsplanering i Västra Götalandsregionen. Beslut ska tas i regionfullmäktige under hösten. Vi hade två bra dagar med mycket diskussion, skratt och möjlighet till lite längre diskussioner än vad som hinns med på ett ordinarie ledningsgruppsmöte.


I torsdags och fredags var jag och Elin Johansson, verksamhetsutvecklare hälsa, i Stockholm på strategidagar för Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård (HFS) där ett sjuttiotal personer från hela Sverige deltog. Vi pratade bland annat om hur vi kan ta tillvara erfarenheter från den internationella konferensen som hölls i våras i Göteborg på temat hälsofrämjande kropp och själ. En stor del av tiden ägnades också åt temat "Hälsoekonomi" som handlar om hur de insatser vi gör i hälso- och sjukvården kan mätas i pengar, det viss säga nytta, både ur ett individperspektiv och ur ett samhällsperspektiv. Vi måste kunna mäta på annat sätt än att redovisa antalet besök och kunna definiera vad det kostar att inte arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Detta känns som ett mycket viktigt område att utveckla.

torsdag 20 juni 2013

En riktigt trevlig sommar och semester till er alla!

Med mitt sista veckobrev innan sommar och semester vill jag önska er alla en riktigt härlig sommar!

Denna vecka började med möte i LGS, en samverkansgrupp för Göteborg med kranskommuner, primärvård och SU. Mötet handlade bland annat om de strategiska satsningar som nu görs nationellt, utgående från en handlingsplan med fokus på de mest sjuka äldre, med mycket diskussion om patienter som är utskrivningsklara från SU och väntar på klartecken från kommun och primärvård. Vi pratade också om planeringen inför sommaren i de olika verksamheterna.

I tisdags hade vi FSG (Förvaltningsamverkansgrupp) med förhandling om en organisationsförändring på sjukhuskansliet. Elin Johansson och Harriet Lövgren, verksamhetsutvecklare, kommer från och med nu att ha Ida Wernered, utvecklingschef, som sin närmaste chef. Efteråt hade vi midsommarlunch på kansliet, då vi också passade på att i förskott uppvakta Ulla Fransson och Bo Andersson som fyller jämna år under semestern. Det var trevligt och somrigt med sill, lax och jordgubbar.

I onsdags var det styrelsemöte där Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef på VUSC, informerade om verksamheten och de utmaningar som hon ser framöver. Det var en uppskattad presentation och det var också många frågor till Ann. Mötet avslutades med att styrelsen, genom ordförande Endrick Schubert, tackade för arbetet som utförts på ANS under första halvåret och önskade alla medarbetare en skön och avkopplande sommar och semester. Han betonade också att styrelsen är måna om att vara ett stöd för verksamheterna och sjukhusledningen.

Jag avslutar veckan med styrgruppsmöte för NyANS som denna gången vara på byggarbetsplatsen. Det ska bli riktigt roligt att se på nära håll hur det ser ut. Imorgon är det midsommarafton, och med det får vi väl räkna det som att sommaren verkligen är här.

Jag vill avsluta med att tacka alla medarbetare för första halvåret 2013. Det har varit en intensiv vår. Jag önskar er alla en riktigt skön sommar och semester. För egen del hoppas jag kunna tillbringa den största delen av semestern ute på havet med båten.

HA EN RIKTIGT SKÖN SOMMAR!

Hälsningar Marinamåndag 17 juni 2013

Det märks att det börjar närma sig semester...

Det märks att det börjar närma sig semester - färre möten och inte lika många mejl som vanlig. Förra veckan började med att vi på måndagen hade en utvecklingsdag med ledningsgruppen.

Tisdagen ägnade jag mestadels åt sortering och att slänga papper – alltid en skön känsla när pappershögarna minskar!

I onsdags var jag med styrelsens ordförande och vice ordförande i Alingsås, på gemensamt presidiemöte med Servicenämnden och de andra fristående sjukhusen. Vi hade en dialog om hur det fungerar med Servicenämndens verksamheter och fick höra vilka nyheter som är på gång. Efteråt hade vi ett eget presidiemöte, där vi förberedde inför det sista styrelsemötet innan sommaren, den 19 juni.

Torsdag eftermiddag tillbringade jag tillsammans med Psykiatri-teamet, för att diskutera utvecklingen av psykiatrin vid ANS.

På fredagen var det gemensamt möte med alla sjukhuspresidier och sjukhusdirektörer som framför allt handlade om planeringen och situationen inför sommaren. Efter det hade jag möte med Martin Levin, en av de Objektledare Verksamhet som jag arbetar tillsammans med i mitt uppdrag inom IT.

onsdag 12 juni 2013

Sjukhusdirektörens vecka: glädjande svarsfrekvens på patientsäkerhetskulturmätningen!

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla medarbetare som deltog i patientsäkerhetskulturmätningen. På ANS som helhet har vi en svarsfrekvens på nästan 92 procent vilket är ett riktigt, riktigt bra resultat som jag tror att många andra förvaltningar avundas oss. Fyra enheter hade en svarsfrekvens på 100 procent. Det stora engagemanget i denna viktiga fråga är mycket glädjande!

Förra veckan, som återigen var kort, bestod mest av interna möten och möten med våra samverkansparter. I onsdags hade vi besök av två personer från regionstyrelsen, Gert-Inge Andersson som är ordförande och Karin Engdahl. De var intresserade av hur vi arbetar, vilka erfarenheter vi fått, vilka verksamheter vi nu har och hur det går med byggnationen. Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef på VUSC, och jag presenterade ANS och Helen Engberg, vårdenhetschef på VUSC, visade runt på Triörgatan 2. Efter avslutad rundtur gick vi förbi "gropen" där sjukhuset ska ligga.