måndag 28 januari 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Äntligen klart med första spadtaget!

Förra veckan började med ledningsgrupp där vi tog beslut om det slutliga förslaget till Organisation 2015. Förslaget ska nu förhandlas i FSG (Facklig Samverkansgrupp).

På tisdagen hade jag möte med Harriet Lövstrand, nyanställd på sjukhuskansliet som verksamhetsutvecklare med inriktning mot process. Vi diskuterade kvalitetsbegreppet och utveckling av kvalitetsledningssystem på ANS. Styrgruppsmötet för NyANS på eftermiddagen hade fokus på att det nu äntligen är dags för byggstart. Vi diskuterade också de svårigheter med parkeringar för anställda som uppstod när tomten för NyANS hägnades in. ANS och projektledningen från Västfastigheter har på alla sätt försökt påskynda Göteborgs stads trafikkontor att lösa frågan, men det är svårt när vi inte själva äger frågan och inte har någon mark att använda. En ny pendelparkering vid Storås är på gång för de pendlare som åker med kollektivtrafiken från Angered. Vi hade också presidiemöte med förberedelser inför nästa styrelsemöte och dagen avslutades med möte med alla sjukhusdirektörer inom Västra Götalandsregionen.

Under förmiddagen på onsdagen hade jag en del interna möten och på eftermiddagen var det äntligen dags för det efterlängtade första spadtaget. Vi hade verkligen tur med vädret - sol och gnistrande snö. Det kändes fantastiskt roligt att se regionstyrelsens ordförande, Gert-Inge Andersson, tillsammans med sex av dem som deltagit i invånardialogen inför planeringen av sjukhuset ta det första spadtaget. Så nu sätter det igång på allvar, och vi kommer att kunna se hur huset växer fram under de dryga två år som bygget kommer att ta.

Torsdag och fredag var det kursstart för utbildningen Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, som är ett samarbete mellan Chalmers och Västra Götalandsregionen. I utbildningen som löper över två år ska vi fördjupa oss i kvalitetsutveckling och förena teori och praktik i olika former, med fokus på hälso- och sjukvård. Deltagarna kommer från alla sjukvårdsverksamheter inom Västra Götalandsregionen. Det känns väldigt bra att få gå denna utbildning, då vi vill att ANS ska utvecklas med fokus på dem vi är till för med visionen I mötet skapar vi skillnad för en bättre hälsa, och jag som ytterst ansvarig för sjukhusets utveckling vill öka mina kunskaper för att kunna vara aktiv i utvecklingsarbetet och kunna stödja det på bästa sätt.

Första spadtaget för nya sjukhuset!

Den 23 januari togs det första spadtaget för den nya sjukhusbyggnaden. Ceremonin filmades av Peter Jonsvik för Utveckling Nordost AB. Se filmen på Youtube här.

onsdag 23 januari 2013

Sjukhusdirektörens vecka:Inspirerande workshop i samtalsledning

Förra måndagen började med gemensamt presidiemöte med HSN 12. Resten av dagen var det möte med konstjuryn för den nya sjukhusbyggnaden med fokus på väggar i väntrum, utsmyckning i stilla rum och barndagvårdsrum. Det är spännande att se hur olika konstnärer utformar så olika förslag, även om det är samma utgångspunkter. Ibland är det svårt att välja.

På tisdagen var det stabsmöte och flera andra interna möten. I onsdags hade jag sista utvecklingssamtalet för denna gången och jag var också på Gynekologimottagningens APT och pratade om förslag till ny linjeorganisation.

Torsdag och fredag var jag på workshop i samtalsledning enligt metoden Deep democracy, The Lewis method. Det var en mycket inspirerande kvinna från Sydafrika, Myrna Lewis, som tillsammans med sin man utvecklat en metod för fördjupad dialog för att nå resultatskapande samtal. Syftet var att i den tilltagande komplexitet som många upplever omkring oss finns ett ökat behov av förmåga att lösa komplexa frågor och kunna ge verktyg för att hantera dem och hitta sätt att nå djupare i våra samtal. Jag fick med mig kunskaper som kommer att vara nyttig för den fortsatta utvecklingen av dialog både internt inom ANS och externt.

tisdag 15 januari 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Dags för ett nytt år!

Nu har redan den första hela arbetsveckan på det nya året gått. Jag hoppas att ni alla har haft en bra jul och nyår, oavsett om ni har varit hemma eller bortresta.

Förra veckan började med ledningsgrupp, med diskussion om organisation 2015 inför beslut och förhandling med de fackliga organisationerna i slutet av januari. Jag har fått in bra synpunkter på det ursprungliga förslaget, både från arbetsgrupper och enskilda individer. Ulla informerade också om att ANS kommer att få viss ekonomisk kompensation från hotellet där vi åt julbord som avslutning på ANS Alla den 5 december eftersom det inte motsvarade det vi hade beställt.

Under tisdagen och onsdagen hade jag haft utvecklingssamtal med flera medarbetare. Jag var också på möte med referensgruppen för VGR:s chefsdag. Vi påbörjade planeringen inför 2013 års chefsdag som kommer att äga rum den 2 oktober.

På torsdagen träffade jag Håkan Mannelqvist, planeringsledare på Hälso- och sjukvårdskansliet, för fortsatt planeringen av det gemensamma seminariet för politiker och aktuella tjänstemän som ska hållas den 7-8 februari. Seminariet kommer att handla om hur vi kan forma en bra vård och omsorg för de äldre i nordöstra Göteborg. På eftermiddagen hade vi avtackning för Freja Bramsen, informationschef, som slutar på ANS för att nu börja som kommunikationschef på Västsvenska Handelskammaren. Vi kommer att sakna Freja, men önskar henne lycka till med nya uppdraget! Den 1 mars tillträder Johanna Steier som kommunikationschef så under tiden som tjänsten inte är besatt får vi hjälpas åt.

Veckan avslutades med ett studiebesök från Centerpartiet i Gävleborg. De ville veta mer om ANS när det gäller bakgrund, uppdrag och nuläge.

Den 23 januari tas äntligen det första spadtaget för den nya sjukhusbyggnaden, ett efterlängtat ögonblick!

torsdag 10 januari 2013

Nyhetsbrev från ungdomsmottagningen!

Nu har ungdomsmottagningen varit öppen i över 7 månader, och personalen på ungdomsmottagningen vill berätta för alla läsare vad som skett under den här tiden!

Fler och fler ungdomar hittar till mottagningen. Den första månaden var det 50 besök medan de senaste månaderna var som mest 170 besök. Totalt har det blivit 858 enskilda besök på ungdomsmottagningen från juni till november. Dessutom har det utåtriktade hälsofrämjande arbetet inneburit möte med totalt 2 200 ungdomar.

Mottagningen tar emot besök från alla i årskurs 9 i upptagningsområdet där de får information om ungdomsmottagningen samt får träffa personalen.

Ungdomsmottagningen har under hösten 2012 utbildat två ur arbetsgruppen som skall hålla ihop arbetet kring tobaksavvänjning. De har gått en utbildning som inriktar sig mot stöd till ungdomar. Nu är det full verkstad med att dokumentera och informera hur arbetet skall ta form och utvecklas. De första ungdomarna som vill ha stöd har nu anmält sitt intresse!

Under våren kommer det i ungdomsmottagningens lokaler att finnas en föräldrarådgivning. Denna har arbetats fram av en arbetsgrupp på ungdomsmottagningen i samarbete med Stadsdelen Angered. Mer information om just denna kommer snart att vara klart för att publiceras.

Under tiden allt detta sker så fortgår arbetet med allt vad det innebär att starta upp en mottagning, från att lära känna varandra och organisationen till att skapa säkra och effektiva rutiner.

Tack alla som hittills vart med och utvecklat ungdomsmottagningen och stort tack till alla ungdomar som valt att komma till oss. Med det vill vi önska GOD FORTSÄTTNING!