torsdag 24 december 2009

Julledigt

Bloggen tar julledigt men återkomma vecka 1!
God Jul!
Att bygga sjukhus i pepparkaksform. Varmt, välkomnande och helikopterplatta på taket.

onsdag 23 december 2009

Julhälsning från Sjukhusdirektör Marina Olsson

Mitt första halvår på Angereds Närsjukhus har varit roligt, intressant och intensivt. Det har varit fyllt av möten. Möten med olika medarbetare inom Angereds Närsjukhus, som visar professionalitet och engagemang i patientarbetet och i utvecklingen av vården. Men också möten med människor som finns i olika sammanhang utanför sjukhuset. Det är verkligen roligt att det finns ett sådant intresse för utvecklingen av vården och Angereds Närsjukhus.

Jag har lärt mig mycket och börjar så sakteliga få lite större grepp om verksamheten. Men det finns mycket kvar att lära och förstå.

Nu är det snart ett nytt år, 2010. Nya ANS, det nya sjukhuset, är självklart ett område som vi kommer att ha fokus på och arbeta vidare med under 2010. Men det är också viktigt att arbetet med att ständigt utveckla vår nuvarande verksamhet och vårt bemötande fortsätter och prioriteras. Att hela tiden se möjligheter och ha en vilja att förbättra är viktigt för mig.

Jag vill önska alla våra blogg-läsare en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

Vänliga hälsningar

Marina Olsson

tisdag 15 december 2009

Kampanj för RTG

När man som vi gör öppnar ett helt nytt sjukhus, något som inte är helt vanligt idag, måste man också få folk att hitta till oss. Våra verksamheter är lika beroende som alla andra av att vi har en stadig patientström. För att nå ut till vår befolkningen använder vi oss av en mängd insatser och här är en av dem.

Det här är kampanj-postern för vår nya röntgenmottagning. Bilden blev något liten när jag laddade upp den, men visst syns det att det är en hand som gör tummen upp!? Postern har synts i lokalpressen och kommer att synas på spårvagnshållplatsen i Hammarkullen inom kort, håll utkik!

måndag 14 december 2009

Spännande om utvecklingen i Nordost

På Angereds Närsjukhus utvecklings- och utbildningsdag föreläste Jan Jörnmark om den ekonomiska och arkitektoniska utvecklingen i Nordost. Jan Jörnmark är docent i ekonomisk historia och har länge forskat i miljonprogrammens utveckling. Kika in på hans hemsida.

Jan berättade om utvecklingen i Nordost från det att Hjällbo byggdes år 1966 tills idag. På 1970-talet stagnerade utvecklingen. Under många år var Nordost Göteborgs negativa utvecklingsområdet med en utnyttjandegrad på bara 70 procent. Det fanns bostäder i överflöd. Området var byggt för mångt fler människor och högre inkomster.
År 1996 vände utvecklingen i Nordost. Det berodde delvis på verkstadsindustrins starka utveckling. Sedan dess har utvecklingen gått framåt och Jan Jörnmark ser inga tecken på att utvecklingen skulle vända. De stora satsningarna på villaområden har gjort boendekarriärer möjliga och området har fått en medelklass, något som också gynnat områdets socioekonomiska utveckling.

Vill du läsa mer om hur Angered med närområde kommer att utvecklas inom den närmsta framtiden, läs mer här på Vision Angereds egna hemsida.

fredag 4 december 2009

Att forska på ANS

Mitt namn är Karin och jag arbetar som Barnsjuksköterska på Barn och ungdomsspecialistcentrum på Angereds Närsjukhus. Att få arbeta på ett sjukhus som har målsättningen att låta sina anställda arbeta med forsknings och utvecklingsarbete känns otroligt bra!

Min forskning handlar om hur vi i vården på ett bättre sätt kan samarbeta med föräldarar och barn som går på övervikts- och fetmabehandling. Det jag studerar är sammanhanget mellan motivation och delaktighet i behandlingen samt hur familjerna upplever detta. I våras genomförde jag en pilotstudie för att testa syftet samt metodvalet, något som visade sig fungerade bra. I nuläget arbetar jag med den etiska ansökan för att göra den fullskaliga studien, detta planerar jag skall vara klart innan slutet av januari. Förhoppningsvis kan jag komma igång med intervjuer under våren 2010!

När jag ändå skriver här vill jag passa på att tacka de familjerna som deltog i pilotstudien!

Tack för ordet, Karin :)

måndag 30 november 2009

Att hitta lokaler för vårdverksamhet


Här ligger flera av våra mottagningar i väntan på den nya sjukhusbyggnaden.

När ANS hade cirka fem anställda flyttade dessa in i projektkontoret på Angereds Torg 14. Det var sommaren 2007. Man lyckades köpa möbler billigt av bostadsbolaget Poseidon. Det jagades tillfälliga lokaler; baracker, paviljonger med mera, i Angereds centrum, parallellt med ett aktivt rekryterande av personal.

Det som tog allra mest energi och tid under 2007 och delar av 2008 var utan tvekan lokalfrågan som till sist blev som en fars. Utlovade lokaler blev inte lediga i tid, nyanställda ANS-medarbetare satt nästan i knäet på varandra och öppnandet av vissa verksamheter fick skjutas fram. Till sist grep dock regionpolitikerna in och såg till att några av SU:s lokaler i centrum kunde frigöras enligt avtal. Då fick vi lokalerna på Triörgatan.

I dessa lokaler flyttade neurologipediverksamheten in och så småningom kom fler verksamheter till. I dagsläget ligger Smärtcentrum, Medicinmottagningen, Neurologopedimottagningen och vår labverksamhet i dessa lokaler.

Angereds Närsjukhus agerade pilotprojekt i Västra Götalandsregionens nya skyltprogram och här ser vi resultatet av det.

Det här var åttonde delen av följetongen om Angereds Närsjukhus uppbyggnad.

fredag 27 november 2009

Framgångsrik rekrytering på ANS

I Nordost har det tidigare varit ett stort bekymmer att rekrytera läkare och annan vårdpersonal. När ANS för nästan två år sedan skulle börja rekrytera vårdpersonal var vi givetvis lite nervösa. Projektet ANS handlade redan från början om att bygga status. Hur skulle vi göra för att locka kompetenta vårdgivare med specialistkompetens att börja arbeta i ett ökänt ”problemområde”? Den metod som valdes - att aktivera ett dynamiskt kontaktnät med en närmast magnetisk dragningskraft visade sig fungera. Ryktet om att ANS var en mycket spännande arbetsplats - trots att den ännu inte ens fanns ”på riktigt” -började snart sprida sig som en löpeld i Västra Götalandsregionen. Under sommaren 2007 anställdes kardiologen Anders Ågård som biträdande projektledare och ekonomichefen Bo Andersson. Därefter satte rekryteringen fart och både vårdpersonal och stabsfunktioner anställdes i jämn takt. Under våren och sommaren 2008 genomförde ANS sin hittills största rekrytering när Barn- och ungdomsspecialistcentrum, Smärtcentrum och Vuxenmedicinskt specialistcentrum skulle öppna. Rekryteringen har gått oerhört bra och vi har lyckats knyta flera framstående specialister till oss. Angereds Närsjukhus präglas av en lustfylld och dynamisk arbetsmiljö.


Lustfylld och dynamisk arbetsmiljö
"För oss som arbetar här på Angereds Närsjukhus är förtroende, påverkansmöjligheter det som skapar äkta delaktighet. Att bli lyssnad på och att idéer och tankar är viktiga och tas tillvara på, är en framgångsfaktor för vårt gemensamma arbete att utveckling vårt sjukhus, just detta bidrar till att skapa en lustfylld och dynamisk arbetsmiljö "

Ulla Fransson, personalchef, Angereds Närsjukhus

Det här var del 7 av 20 i vår följetong om hur ANS kom till.

torsdag 19 november 2009

ANS på Kvalitetsmässan

Under de senaste tre dagarna har Angereds Närsjukhus deltagit med en monter på Kvalitetsmässan i Göteborg. Kvalitetsmässan är Sveriges största mässa för kvalitetsutveckling i Sverige. Vi var uttagna som ett av Västra Götalandsregionens bästa utvecklingsprojekt och fick därför delta med en alldeles egen monter! De projekt som vi valde att visa på mässan var vår behovsanalys och vår medborgardialog, två unika företeelser inom svensk sjukvård!

Ulrika Josefsson, IT-strateg på ANS, hade fullt hus i montern!

Bo Andersson, ekonomichef på ANS, och jag - Mette Ludvigsson, informatör och projektkoordinator på ANS.

onsdag 18 november 2009

När man fick tag i ett kontor i Angered

Uppbyggnaden av Angereds Närsjukhus – del 6 av 20

Under våren 2007 har man efter stora vedermödor lyckats få hyra lokaler i Angereds centrum av företaget Poseidon, men det finns ännu inga möbler eller teknisk utrustning. En praktikant får i uppdrag att beställa möbler och nu följer några ytterst hektiska månader där stora beslut hela tiden varvas med små. Ena minuten handlar det om att bestämma hur gardinerna ska se ut, nästa om vilken personal som ska rekryteras först, vilka som ska ingå i de viktiga arbetsgrupperna och i vilken ordning verksamheterna ska starta. Samtidigt brottas den minimala personalstyrkan med ständiga tekniska problem av alla tänkbara slag- datorer, växlar, telefoner med mera.

Angereds Närsjukhus första lokal i Angered blev ett
projektkontor som ligger i centrum-byggnaden i Angered.

Efter att ha inrett de första medarbetarnas kontor inreddes
även ett konferensrum med tavlor målade av patienter
från en psykiatrisk resursverksamhet i Nordost.

fredag 13 november 2009

När de första medarbetarna började på ANS


Följetong: Uppbyggnaden av Angereds Närsjukhus – del 5 av 20

Den 1 april anställdes den allra första medarbetaren på ANS, projektsekreteraren Pernilla Kjellberg med mångårig erfarenhet från SU.

”Man känner varje dag att man gör nytta och att det händer något bra i området. Jag visste inte mycket om Angered när jag kom hit, hade ingen aning om vilket enormt vårdbehov det fanns här. Ju mer man såg av det, desto viktigare kändes det att genomföra och utforma ANS-projektet på bästa sätt. ANS är ett utmärkt exempel på att det går att tänka nytt inom vården.” Pernilla Kjellberg

måndag 9 november 2009

Bilder från området

Här kommer ett urval av bilder från ett
somrigt och soligt Angered.

Fruktaffären på Angereds torg är ett
givet stopp på hemvägen från jobbet.

Parkeringen där den nya sjukhusbyggnaden
ska ta plats inom några år.

Grundlig analys av befolkningen i Nordost


Uppbyggnaden av Angereds Närsjukhus – del 4 av 20

Eftersom att ingen riktigt kände till hur vårdbehovet såg ut hos befolkningen i området, som är den yngsta och fattigaste i hela regionen, bestämmer man sig för att göra en grundlig analys av behoven. Till sin hjälp har man Olga Panfilova, från Kommunforskning i Västsverige, Kfi. Läs behovsanalysen här. Resultatet av analysen visar sig vara mer skrämmande än väntat. De cirka 95 000 invånarna i nordöstra Göteborgsregionen är klart sjukare än den övriga befolkningen. Men den exceptionellt låga medelåldern i området gör det också till ett framtida utvecklingsområde. Det viktigaste uppdraget för ANS är att ge medborgarna i området den goda sjukvård de har rätt till, att förbättra den lokala folkhälsan och därmed öka livskvaliteten för den multikulturella befolkningen.

För att snabbt tillfredsställa de mest akuta vårdbehoven startades en primärvårdsjour och ett avtal om psykiatrisk vård slöts med det privata vårdföretaget Capio.


Angered Centrum

måndag 2 november 2009

Organisationen ANS formas


Uppbyggnaden av Angereds Närsjukhus – del 2 av 20

Den 1 februari 2007 anställs Marianne Olsson som projektledare för Angereds Närsjukhus. När hon skriver på sitt 3-åriga anställningsavtal på ett café i centrala Göteborg är Angereds Närsjukhus bara ett namn på ett papper, ett helt virtuellt projekt utan lokaler, personal eller material.

Marianne Olsson har vid starten inte ens tillgång till en penna, än mindre ett arbetsrum eller en telefon. Men hon har tillgång till något mer värdefullt och mycket ovanligt, nämligen chansen att få vara med och bygga upp ett sjukhus i Angered där sjukvården länge varit eftersatt.

De nya och stora planerna om ett närsjukhus i Angered fick till en början tänkas ut under ganska påvra förhållanden. De första fem månaderna hyrde Marianne Olsson ett rum av CVU, Centrum för Verksamhetsutveckling (en av regionens verksamheter) medan hon letade lämpliga och tillfälliga -okaler för att kunna bygga upp verksamheten i Angered.

Redan från start stod det nämligen klart att detta sjukhusbygge skulle genomföras på ett totalt nytt sätt - genom att FÖRST starta verksamheten och DÄREFTER bygga själva sjukhuset, som nu planeras stå klart under 2012. Istället för att låta byggnader styra verksamheten bestämde sig alltså ANS tidigt för att låta verksamheten styra byggnaderna…


Marianne Olsson med personal bygger upp Angereds Närsjukhus.

onsdag 28 oktober 2009

När ANS tog fart!

Uppbyggnaden av Angereds Närsjukhus: del 1/20

Nordöstra Göteborg är ett område som länge varit eftersatt när det gäller vård. Den 15 december 2005 beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 (HSN 12) att genomföra en förstudie av ett närsjukhus i Angered.

Bland sjukvårdspolitiker var kunskapen om hälsosituationen i Angered mycket fragmenterad. Ingen hade en riktigt samlad bild av hur befolkningen i detta så kallade ”problemområde” verkligen mådde, men klagomålen från missnöjda patienter ökade ständigt i antal.

Tankarna på att bygga ett specialistsjukhus i området som omfattar stadsdelarna Bergsjön, Kortedala, Gunnared och Lärjedalen, hade tidigare avfärdats flera gånger, men nu fanns det ett uppdrag att ta fram ett bättre förslag på hur specialistvård och primärvård skulle kunna integreras för att ge invånarna i denna region en bättre sjukvård.

Resultatet blev ANS, ett närsjukhus med specialistkompetens med uppgift att avlasta vårdsystemet genom att samarbeta med både primärvård och andra lokala aktörer.

Följetong på bloggen

Nu startar följetongen om Angereds Närsjukhus uppbyggnad. Följetongen som är i tjugo delar och beskriver uppbyggnaden från start!

måndag 12 oktober 2009

Öden värre än döden

Angereds Närsjukhus hälsofrämjande projekt Rökfri Zon Nordost satsar på att nå så många som möjligt med budskapet om att rökning dödar genom att annonsera på spårvagnarna i Göteborg.


Ännu en mottagning öppnar på Angereds Närsjukhus

Den nya Röntgenmottagningen på Angereds Närsjukhus är ett samarbete med Kungälvs sjukhus. Det innebär att personal från Kungälvs sjukhus arbetar i Angered och att Angereds Närsjukhus kan ta emot remisser för CT och MRT som tills vidare utförs på Kungälvs sjukhus.

Carl Backman, verksamhetschef för Röntgen på Kungälvs sjukhus inviger Röntgenmottagningen tillsammans med Endrick Schubert, ordf. i styrelsen för Angereds Närsjukhus och Marina Olsson, sjukhusdirektör för Angereds Närsjukhus.

Det bjöds på lunch med underhållning!

fredag 2 oktober 2009

En lyckad hälsomässa bakom oss

Igår ägde Hälsomässan i Angered Centrum rum. Det var en mycket lyckad tillställning och både besökare och utställare verkade mycket nöjda. Det pågår ett aktivt arbete med att förbättra hälsan hos invånarna i Nordost där många aktörer är inblandade. Igår fick alla en chans att visa upp sina verksamheter och projekt för allmänheten. Det känns otroligt roligt att vi kan inspirera och motivera människor att påverka sin hälsa!

måndag 28 september 2009

Nytt om bygget!

Regionfullmäktige har beslutat att reservera pengar för köp av tomt och projektering av bygget. Det innebär att tomten är klar och att planering av bygget kan börja! För oss på ANS betydet det en spännande tid med mycket arbete med att planlägga vilka behov som verksamheterna har.

måndag 21 september 2009

Hallå där Marina Olsson!

Marina Olsson är sedan den 1 juni sjukhusdirektör för Angereds Närsjukhus. Lär känna henne bättre här!

Hur känns det att ha börjat som sjukhusdirektör på Angereds Närsjukhus?
Det känns jättebra, det är både roligt och utmanande att få vara med och starta ett
helt nytt sjukhus!

Vad gjorde du innan du kom till Angereds Närsjukhus?
Jag kommer närmast från regionkansliets personalstrategiska avdelning. Där arbetade jag med chefs- och ledarskapsfrågor. Tidigare var jag ordförande i Vårdförbundet i Västra Götaland och chef på det lokala kansliet. I grunden är jag sjuksköterska. Innan jag började arbeta fackligt arbetade jag på kirurgavdelningen på Sahlgrenska.

Vad tycker du är Angereds Närsjukhus starka sidor?
En av Angereds Närsjukhus absolut starkaste sidor är att vården vi vill erbjuda ska utgå från befolkningen. Genom analyser och dialoger vill vi skapa en vård
som möter befolkningens behov och förväntningar. Att vi har en så fantastiskt engagerad personal är också en av våra starkaste sidor. Vad är svårast i arbetet som sjukhusdirektör? Man skulle vilja göra mer än vad man hinner med. Men vi arbetar intensivt för att bygga upp en modern och högspecialiserad närsjukvård i Nordost!

Vad gör du när du inte jobbar?
Jag är bosatt på Hälsö i Göteborgs skärgård och tillbringar gärna min lediga tid där tillsammans med familjen. Jag tycker om att aktivera mig, jag är bland
annat engagerad i den lokala idrottsföreningen och jag sjunger i kör.

Vad ska du göra nu?
Nu är det fredag eftermiddag så jag tänkte ringa några sista samtal och sen bege mig hemåt till familjen!

tisdag 15 september 2009

Ny ögonbottenkamera i Nordost minskar årslånga köer för diabetiker

Torsdag den 10 september, invigs den nya ögonbottenkameran på Angereds Närsjukhus. Med den blir det möjligt att upptäcka diabetespatienter som riskerar blindhet. Enligt Socialstyrelsen skall sådana undersökningar utföras vartannat år. I Göteborg är kön för dessa undersökningar betydligt längre än två år. Med den nya ögonbottenkameran kommer väntetiden till ögonbottenundersökningar att minska rejält.

Diabetes är den vanligaste orsaken till blindhet i världen. Socialstyrelsen har därför bestämt att diabetespatienter ska genomföra en ögonbottenundersökning vartannat år. Den genomförs med en sk ögonbottenkamera som upptäcker kärlförändringar i näthinnan. Om förändringarna inte upptäcks och behandlas kan patienten på kort tid bli blind.

I Göteborg finns det 23 000 diabetespatienter. Kön för en ögonbottenundersökning i Göteborgsområdet är på vissa håll upp till flera år lång. På Angereds Närsjukhus räknar man inledningsvis med att kunna ta genomföra 1000 undersökningar årligen, något som kommer att reducera kön avsevärt.

Den nya ögonbottenkameran på Medicinmottagningens diabetesenhet startas genom ett samarbete med Ögonkliniken på SU Mölndal. En gemensam server gör att bilderna från Angereds Närsjukhus kan bedömas på distans av ögonläkare på SU Mölndal.

- Det känns oerhört viktigt för oss att kunna erbjuda våra diabetespatienter ögonbottenundersökningar, säger Ann Ekberg-Jansson som verksamhetschef på Angereds Närsjukhus Medicinmottagning. Samarbetet är dessutom ett bra exempel på hur utvecklade arbetsformer inom vården kan gynna patienten, fortsätter hon.
För ytterligare information kontakta:


Freja Bramsen
Informationschef
Angereds Närsjukhus

onsdag 26 augusti 2009

TBC - vi kan nå patienterna!

De flesta TBC-fallen finns i storstädernas ytterområden och framför allt bland invandrare. Behandlingen varar i minst sex månader och de flesta av patienterna har någon biverkning. Avbrott av behandlingen kan medföra att sjukdomen förvärras. De TBC-sjukas kontakter skall undersökas för att man se vilka som är smittade och hitta ytterligare sjuka. De som har smittats kan få förebyggande behandling.

Vi på Angereds Närsjukhus har bäst förutsättningar i Göteborg för att följa de sjuka i Nordost och genomföra undersökning av kontakter. Genom att vi har kompetens på såväl barn- som vuxensidan kan vi erbjuda en familj att komma vid ett tillfälle för bedömning och inte uppsplittrat på flera besök.

Vården för TBC måste vara lättillgänglig, med kontinuitet och kompetens hos vårdgivaren samt att en god kännedom om området är nödvändig när man skall söka kontakter till den sjuke. Allt detta finns på Angereds Närsjukhus! Ett mobilt team skulle underlätta vid undersökning av kontakter och utbrott, till exempel på daghem och skolor, något som redan har skett flera gånger i Stockholm.


Med vänliga hälsningar

Lars-Olof Larsson
Överläkare
Medicinmottagningen
Angereds Närsjukhus

måndag 17 augusti 2009

Hälsomässa i Angered

I de nordöstra stadsdelarna av Göteborg är förutsättningarna för hälsa lägre än hos övriga befolkningen i Västra Götalandsregionen. Den behovsanalys som Angereds Närsjukhus publicerade i maj 2009 visar bland annat att ohälsotalen i Nordost är betydligt högre jämfört med resten av Göteborg. Den visar också att fattigdomsindex är högt i jämförelse med regionen, andelen arbetslösa samt andelen socialbidragstagare är mycket högre i Nordost jämfört med regionen och riket. Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar, KOL, lungcancer samt alkoholrelaterad dödlighet är avsevärt högre i jämförelse med regionen och riket. (Läs behovsanalysen här)

Förebyggande insatser, utformade utifrån de grupper som ska påverkas, spelar roll. Folkhälsovetenskapen pekar idag på exemplet Danmark, där interventioner i socialt utsatta områden lett till goda resultat, bland annat minskad rökning.

Den 1 oktober anordnar Angereds Närsjukhus i samarbete med Hälsoteket Angered och Angered Centrum Hälsomässa i Angered Centrum.

Det är tredje året som hälsomässan arrangeras i Angered Centrum. Syftet med mässan är att sprida information om hälsa till boende i de nordöstra stadsdelarna av Göteborg. Ett tjugotal utställare lyfter fram hälsofrämjande aktiviteter som kan inspirera och motivera människor att själva förbättra och bibehålla sin hälsa.

Välkomna!


Vänliga hälsningar
Mette Ludvigsson
Informatör
Angereds Närsjukhus

måndag 10 augusti 2009

Hypnos som smärtlindring

Hypnos är en behandlingsform som i många fall lämpar sig väl som en del i smärtlindrande behandling och även för att förstärka andra behandlingsmetoder. På Smärtcentrum vid Angereds Närsjukhus finns hypnoskompetens i smärtteamet. Det som bland annat är tilltalande i behandlingen är att patienterna många gånger ser sina egna möjligheter, styrka och kraft samt att själv kunna gå vidare och ha ett eget starkt verktyg till hands i form av egenträning.

Som sjuksköterska ser jag ett brett användningsområde i syfte att lindra och minska bland annat oro, rädsla, stress, ångest och därmed smärta. Att i samarbete med patienten använda avslappning som behandling i allmänhet och hypnos i synnerhet för att uppnå ökat lugn, förtröstan, positiv förväntan det är i sig en delad glädje. Susanna Carolussons (psykolog, psykoterapeut) hypnos definition inkluderar det mesta, här med en fri översättning ifrån engelskan:

"En terapeutisk teknik med syfte att guida en patient till ett specifikt medvetandetillstånd (hypnos/trance), användande av personens egen kapacitet till att förändra varseblivning, att fokusera på dolda resurser, omformulera symtom (sensationer, känslor, föreställningar och idèer (inkludera alla sinnen) till konstruktiva läkande processer för att nå terapeutiska mål."

Ytterligare kompetens som behövs: kommunikation, empati och timing (just när patienten är mottaglig)

Läs mer om hypnos ifrån hemsidan Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos/SFKH, nedan ses ett utdrag: http://www.hypnosforeningen.se/

Vad är hypnos?
Hypnos är ett samlingsbegrepp för ett flertal imaginativa och fokuserande behandlingsmetoder. Hypnos används också synonymt med ”trance”, dvs ett medvetandetillstånd som är öppet, kreativt och mottagligt. Detta tillstånd används i skiftande sammanhang som yoga, psykoprofylax, mental träning, meditation, m.m. I västerländsk klinisk psykologi och medicin används tillståndet för att fördjupa patientens kontakt med sitt inre och förstärka behandlingseffekten. Vid utövande av hypnos behövs kompetens, etik och professionella ramar. Tyvärr förväxlas ibland underhållningshypnos med klinisk hypnos. Svensk lagstiftning kräver en vårdyrkeslegitimation för den som arbetar med hypnos.


Marie Escar
Smärtsjuksköterska
Smärtcentrum
Angereds Närsjukhus

tisdag 30 juni 2009

Angereds Närsjukhus i Almedalen

Almedalsveckan är en av årets viktigaste mötesplatser för organisationer, företag, politiker och journalister. På plats i Almedalen finns tre representanter från Angereds Närsjukhus. Från Angereds Närsjukhus åker projektchef Marianne Olsson samt verksamhetscheferna Ann Ekberg-Jansson och Lars Gelander till Almedalen för att tala om Angereds Närsjukhus och trender och nyheter inom den svenska hälso- och sjukvården.


Program:

• Marianne Olsson, projektchef Angereds Närsjukhus. Medverkar på seminarium ”Fattigt folk dör i onödan. Vad gör vi åt den ojämlika vården?” Arrangör: Socialstyrelsen. 30/6 2009, 10:00 - 11:00 Visby Hamnhotell, Färjeleden 3, "Konferenslokal Koggen"

• Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef Medicinmottagning, Angereds Närsjukhus. Medverkar på seminarium ”2020 är KOL den vanligaste dödsorsaken – hur möter vi utmaningen?” Arrangör: Andas ut – en nationell informationskampanj i samarbete mellan Hjärt- och lungfonden, lokal- och länsföreningar inom Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund samt Astra Zeneca. 3/7 2009 08:00 - 10:30, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan.

• Lars Gelander, verksamhetschef Barn- och ungdomsspecialistcentrum, Angereds Närsjukhus. Medverkar i ”Debatt om föräldrar och kost – har föräldrarna abdikerat?” Arrangör: Sveriges Tandläkarförbund. 1/7 2009, 09:15 - 10:45 Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1, "Plan 2".Kom och lyssna!


Vänliga hälsningar
Mette Ludvigsson
Informatör
Angereds Närsjukhus

tisdag 23 juni 2009

Hur kan du bidra till utvecklingen på Angereds Närsjukhus?Lena Carlisle, Mary Farrell och Marian Wysocki berättar om hur de kan utveckla närsjukvård på Angereds Närsjukhus.

fredag 12 juni 2009

Plocka russinenWhat happens to a dream deferred?

Does it dry up
like a raisin in the sun?


Dessa är de första raderna från Langston Hughes dikt ”A dream deferred”. När jag tänker på min karriär - läkarutbildning, vikariat, AT och ST - så kan jag se hur jag långsamt började torka i verklighetens sol. På en del av mina kollegor från andra arbetsplatser kan jag se vad även jag kunde ha blivit: ett ideal-russin - en potentiellt söt kärna i ett beskt hölje av skrumpna ambitioner.

Det är intressant hur snabbt en dålig arbetsmiljö bryter ner ens nobla ideal om att ”rädda världen”. Engagemang krymper i det starka skenet av stela rutiner och opåverkbar arbetssituation.

Jag har hela tiden arbetat på offentliga sjukhus och kan inte komma ifrån intrycket att många anställda där har lärt sig förknippa ”offentlig” med ”instäng”, ”rigid” och ”gammalmodig”. Pratas det om ”privat” så hör man längtan i rösten som är associerad till ”frihet”, ”möjlighet” och ”inflytande”.


På sistone har jag åter svällt. Mina begynnande rynkor har slätats ut och jag är saftig igen. Och det bästa är, jag är omgiven av en hel klase lika saftiga druvor.

Hur får man då vingården att frodas?

Grunden är att alla medarbetare har en äkta chans att påverka verksamheten. Ledningen får inte bara ha den berömda, ”alltid öppna dörren” utan måste vara synlig i den dagliga verksamheten. På ANS används bl. a. de regelbundna, sjukhusgemensamma APT:n för att ge alla en möjlighet att förändra. De anställda kan inte bara bidra med förbättringsförslag utan uppmuntras aktivt till det. Uppslag diskuteras öppet och genom att alla yrkeskategorier deltar i diskussionen får idéerna breda rötter. För informella diskussioner ägnar sig den varje vecka återkommande frukosten. Här planteras nya skott för framtiden i en avspänd miljö. Medarbetarna känner sig sedda och lyssnade på vilket gör Angereds Närsjukhus till en lustfylld och dynamisk arbetsplats.


”Frihet”, ”möjlighet” och ”inflytande” är ord som kan användas av alla - även på offentliga sjukhus. Genom att medvetet skapa en kultur kring öppen kommunikation växer den enskildes engagemang som på så sått bidrar till en rik skörd. Drömmen om den goda arbetsplatsen blir plötsligt verklighet.


Daniel Hallsund

Delprojektledare Gynekologi

måndag 8 juni 2009

Att designa vård utifrån behov


Sedan ungefär 2,5 år håller vi på att bygga upp ett närsjukhus i Angered, som skall serva de nordöstra stadsdelarna i Göteborg. I den här bloggen vill vi fortlöpande dela med oss av våra lärdomar. Vi skulle tycka att det var jätteroligt om vi med detta forum skulle kunna få igång en dialog med andra närvårdsintresserade. Tillsammans med Sveriges kommuner och landsting har vi ett projekt för att samla ihop och dela med oss av våra erfarenheter.

Vad vill göra är att skapa ett fungerande, lokalt hälso- och sjukvårdssystem för de ca 95 000 människor som bor här i Bergsjön, Kortedala, Gunnared och Lärjedalen. Närsjukhuset är ju bara en del av den vården, men vi på ANS har inte bara i uppgift att bygga ett sjukhus, vi har faktiskt också fått i uppdrag att jobba med att få hela systemet att fungera. Kommunen, primärvården, Sahlgrenska Universitetsjukhuset, privata vårdgivare av olika slag är några av de andra aktörerna på området.

Vi bygger upp verksamheten successivt, och samtidigt som vi bygger upp verksamhet i diverse provisoriska lokaler projekterar vi också för att bygga en ny byggnad, där det färdiga sjukhuset skall husera. Ursprungligen trodde vi att vi skulle kunna flytta in i det nya huset i slutet av 2011, men som alltid med byggprojekt har vi råkat ut för en del förseningar, så det lär nog bli något/några års fördröjning innan vi kan ha invigningsparty!

Vad har vi gjort hittills?

Vi började med att göra en ordentlig Behovsanalys, genom att samla ihop all befintlig statistik, göra fokusgruppsintervjuer och några egna, mindre undersökningar. Genom den fick vi en samlad (och skrämmande!) bild av hälsoläget hos befolkningen. Med behovsanalysen som underlag samlade vi sedan kärnintressenterna (bl a beställarnämnd, styrelse, stadsdelarna, primärvården, SU och fackliga företrädare) för att få fram en gemensam målbild.

Nu hade vi klart vilka områden vi skulle börja med:

  • Neurologopedi
  • Smärta
  • Hjärtsjukvård, lungmedicin, diabetesvård och allmän internmedicin
  • Barn och ungdomsmedicin och barn och ungdomspsykiatri
  • Primärvårdsjour
  • Psykiatri


För varje område bildade vi arbetsgrupper där vi involverade människor från alla olika delar av vårdkedjan, för att identifiera vad ANS skulle kunna bidra med för att optimera vårdkedjan, och så började vi bygga upp verksamheten. Alla områden som beskrivs ovan är klara, och SU har dessutom placerat en provtagningscentral i våra lokaler. I sommar startar vi röntgen och i höst kommer vår gynmottagning. Nästa års utökningar håller vi just nu på och diskuterar. I allt vi gör försöker vi att tänka nytt, att inte vara låsta i hur man brukar göra, något som är en ständig utmaning för oss.

Vi återkommer med inlägg om vad detta har lett till!

Med vänliga hälsningar

Marianne Olsson
Projektchef Angereds Närsjukhus

tisdag 2 juni 2009

Varför började du arbeta på Angereds Närsjukhus?Lena Carlisle (Överläkare Barn- och ungdomsspecialistcentrum), Mary Farrell (Sjuksköterska Medicinmottagningen) och Marian Wysocki (Överläkare Medicinmottagningen) berättar om varför de började arbeta på Angereds Närsjukhus.

tisdag 26 maj 2009

Samarbete med Kreativ Allians och SkådebananSå här såg Angereds Närsjukhus samarbete med Kreativ Allians och Skådebanan ut. Två dansare från GöteborgsOperan iscensatte styckena "Moder Svea", "Push-up" och "Väntan" efter observationer på våra mottagningar. Under invigningen av Medicinmottagningen och Barn- och ungdomsspecialistcentrum den 29 oktober presenterades den färdiga produkten.

Välkomna alla läsare!

Jag är stolt över att presentera det allra första inlägget på Angereds Närsjukhus blogg om livet på landets modernaste närsjukhus. Här får du som arbetar inom vården läsa en blogg om hur det är att bygga upp närsjukvård och arbeta inom den svenska offentliga sjukvården idag.

Angereds Närsjukhus är ett unikt hälso- och sjukvårdsprojekt. Den bärande tanken är att vården ska finnas där människor bor och verkar och utgår från de lokala behoven. I de nordöstra stadsdelarna av Göteborg finns det en stor och mångkulturell befolkning med stora hälsoproblem. Där har Angereds Närsjukhus sin givna plats.

Skapandet av Angereds Närsjukhus sker sucecsivt. ANS verksamhet är designad utifrån befolkningen och ledande inom utvecklingen av närsjukvården i nordöstra Göteborg. I dagsläget finns en allmänläkarjour, psykiatrisk öppenvårdsmottagning, barn- och ungdomsspecialistcentrum, smärtcentrum, en medicinmottagningen och labb. Under 2009 öppnar vi röntgen och en gynekologimottagning.

Angereds Närsjukhus är ett sjukhus som i sina inre arbetsformer prövar fram nya sätt att arbeta. Det experimenteras fram nya sätt att göra vård på. Angereds Närsjukhus utvecklar kunskap och bemötande utifrån ett mångkulturellt perspektiv. I Angereds Närsjukhus kan specialistsjukvård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård möta patienternas behov tidigt och i nära samverkan för att stärka patientens möjligheter och minska det totala behovet av sjukvård.


Vänliga hälsningar

Mette Ludvigsson
Informatör
Angereds Närsjukhus