måndag 30 januari 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Kapacitets- och produktionsplanering

Hej,

Förra veckan inleddes med ett utbildningstillfälle om NPÖ, Nationell Patientöversikt, tillsammans med verksamhetscheferna. På eftermiddagen hade vi ledningsgrupp där vi bland annat fick en presentation av Karin Sandberg om kapacitets- och produktionsplanering. Karin är logistiker och är anställd en tredjedel av sin tjänst på ANS, resten på Frölunda Specialistsjukhus och Västfastigheter. Kapacitets- och produktionsplanering är ett verktyg för att kunna planera verksamheten och bli medveten om vilka faktorer som påverkar den.

Tisdagen och onsdagen ägnades åt diverse interna möten och presidiemöte för att planera kommande veckas styrelsemöte.

På torsdagen gjorde jag ett verksamhetsbesök hos neurologiteamet på Vuxenspecialistcentrum. Jag fick följa med Natalia Mossberg, överläkare, och vara med på några patientmöten. Eftermiddagen ägnades åt möte med Intitutionsstyrelsen för Vårdvetenskap och Hälsa.

Fredagen inleddes med möte med alla chefer på ANS med genomgång av arbetsrättsfrågor, bland annat AB, Allmänna Bestämmelser. Det är alltid lika nyttigt att få sådana genomgångar. Efter ytterligare några interna möten var det dags för att åka hem och fira helg igen.


Hälsningar
Marina

tisdag 24 januari 2012

Personligt ledarskap i fokus veckan som gick

Hej,

förra veckan blev kort på Angereds Närsjukhus för min del eftersom jag åkte på ledarskapsdagar i Sigtuna i onsdags som varade veckan ut. Fokus denna gång var på det personliga ledarskapet.

I måndags träffade jag vår planeringsledare Börje Blomster för att titta på ritningarna på våra nya lokaler. Vi kallar dom "femman" eftersom de ligger på Angereds torg 5. En del av oss ska flytta dit med i månadsskiftet februari och mars. Just nu anpassas de för våra behov.

I tisdags träffades staben och vi hade APT för den sjukhusövergripande administrationen. Där diskuterade vi bland annat hur vi ska kunna utveckla vårt intranät.

Sen bar det iväg till Sigtuna för att återvända till ett snövitt Göteborg.


Hälsningar Marina

torsdag 19 januari 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Dags att ta nya tag efter jul- och nyårsledigheternaHej,

Nu är väl de flesta igång igen efter helgerna. Jag tycker att jul och nyår gick väldigt fort. Jag har noterat att det blir väldigt mörkt nu när alla har plockat ner sina julbelysningar. Men det är bara att invänta ljusare tider.

Förra veckan började med årets första ledningsgrupp. Ledningsgruppen antog ett reviderat Ledningssystem för patientsäkerhet för Angereds Närsjukhus. Styrelsen ska nu ta beslut om dokumentet vid sitt nästa möte.

I tisdags hade jag möte med kursdeltagare från en kurs om kvalitetsarbete. De besökte Angereds Närsjukhus och gjorde intervjuer i slutet av förra året och redovisade nu en rapport som innehöll både mycket positivt och några förbättringsförslag.

I onsdags deltog jag i en arbetsgrupp i Västra Götalandsregionen samt hade planeringsmöte med Ulla Fransson, personalchef.

Under torsdagen var det möte om den nya sjukhusbyggnaden med rådgivare och sedan hade jag planeringsmöte med Freja Bramsen, informationschef. På kvällen var jag inbjuden till Socialdemokraterna i Göteborgsområdet tillsammans med Jan Eriksson, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jag var ombedd att beskriva vad jag anser vara de viktigaste hälso- och sjukvårdsfrågorna under de närmaste åren.

På fredag förmiddag gjorde jag ett verksamhetsbesök på Vuxenspecialistcentrum där jag deltog i ett möte på en rökavvänjningskurs. Efter lunch träffade jag Lena Rosell som kommer att vara projektledare och sjuksköterska inom det psykiatriteam som ska starta inom Angereds Närsjukhus.

Jag avslutade veckan med att gå på mammografikontroll.


Hälsningar
Marina

måndag 16 januari 2012

Angereds Närsjukhus har fått husdjur!


Hej,

vi har fått husdjur. Flera stycken faktiskt. I fint sällskap med pirater och skeppsvrak har våra nya fiskar slagit sig ner i väntrummet på Angereds Torg 14.


Förutom att sprida färg och liv är de också ett mycket uppskattat framförallt bland våra lite yngre patienter.


Välkomna!


Hälsningar Freja