onsdag 25 september 2013

Sjukhusdirektörens vecka: fokus på de mest sjuka äldre

Förra måndagen började med möte om hur vi ska förbättra vården för de mest sjuka äldre i nordöstra Göteborg. Med på mötet var representanter från stadsdelarna Angered och Östra Göteborg, primärvården och SU. ANS representerades av mig och Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef Vuxenspecialistcentrum. Detta politiska uppdrag, "Bättre liv för sjuka i nordost", innebär att vi ska ta fram nulägesbeskrivning, en plan för utveckling och en handlingsplan samt därefter genomföra och följa upp projektet. Det finns en stark och positiv vilja hos alla att göra detta gemensamt. På eftermiddagen var det ledningsgrupp med beslut att delta i projektet "Rättighetsbaserat arbetssätt" tillsammans med Rättighetskommittén i VGR. Ledningsgruppen fick också en presentation av företagshälsovården i VGR, Hälsan och arbetslivet, och en genomgång av resultatet på den patientsäkerhetskulturmätning som gjordes i våras.

I tisdags hade jag möte med en av objektsledarna, där jag ansvarar som objektägare inom nya IS/IT-organisationen, om planering och prioritering inför 2014.
På eftermiddagen träffade jag projektledaren för NyANS och Västfastigheter för avstämning av de extrabeställningar som vi gjort i sjukhusbyggnaden, vilka medför ökade kostnader och därigenom ökad hyra.


På onsdagen åkte jag på en sexdagars semester så det blev en kort vecka för min del.

onsdag 18 september 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Planering av framtidens sjukvårdsbehov och -utbud

Förra veckan började med presidiemöte, först med ANS presidium och därefter med HSN 12:s presidium.

I tisdags var det möte med styrgruppen för NyANS. Bygget löper på och både tidsplanen och budgetplanering hålls.

På onsdagen var det avstämningsmöte för projektet med att skapa en samverkansplattform för forskning och utveckling i de nordöstra stadsdelarna. Vi fick en redovisning av kartläggning, nuläge och planering för ett beslutsmöte om plattformen. Det är en spännande utveckling. På eftermiddagen hade vi gemensamt möte med alla sjukhuspresidier i VGR som handlade mycket om erfarenheterna av hur sommaren varit, men också om budgetförutsättningar inför 2014 och kompetensförsörjningen framöver.

Under torsdag morgon var jag med Psykiatri-teamet och därefter på IT-möte i VGR. På eftermiddagen var det ett extra koncernledningsmöte för Hälso- och sjukvården där temat var VGR:s projekt med produktions- och kapacitetsplanering. Vi hade också ett möte med fokus på hur sjukvårdsbehov och sjukvårdsutbud i Stor-Göteborg planeras se ut på några års sikt. Det är viktigt att både ta hänsyn till demografisk utveckling i området, liksom hur alla resurserna kan användas på bästa sätt för att invånarna ska få tillgång till en bra och jämlik vård. Det behöver också göras investeringar i om- och nybyggnationer på flera håll.


På fredagen var det heldag på Gullbergsvass med VGR:s kundråd på förmiddagen och inköpsråd på eftermiddagen.

onsdag 11 september 2013

Sjukhusdirektörens vecka: strategidagar för Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård med viktiga diskussioner om hälsoekonomi

Ja, nu är semestern slut och jag har varit igång och arbetat några veckor. Det har varit en underbar sommar men det var också roligt att börja arbeta och möta alla medarbetare igen.

Under de första veckorna efter semestern har vi i princip slutförhandlat vårdöverenskommelsen (VÖK) för 2014. Eftersom vi har en tvåårig VÖK för 2013-2014, gäller det endast tillägg utifrån planerad uppbyggnad. Jag har också deltagit i en tvådagars utbildning för att bli bedömare i Assessment när det gäller verksamhetschefer i Västra Götalandsregionen.  Assessment är en metod som kan ingå som en del i rekryteringsprocessen. Jag har även påbörjat termin två av fyra på min pågående utbildning "Verksamhetsdriven kvalitetsutveckling".

Förra veckan hade vi två gemensamma planeringsdagar med ledningsgruppen. Där diskuterade vi bland annat det fortsatta arbetet med vårt varumärke, VÖK 2014 och startade det gemensamma arbetet med verksamhetsplanering för 2014. Vi fick också en presentation av Hans Holmberg, sjukhusdirektör på Alingsås Lasarett, om nuläget i projektet med produktions- och kapacitetsplanering i Västra Götalandsregionen. Beslut ska tas i regionfullmäktige under hösten. Vi hade två bra dagar med mycket diskussion, skratt och möjlighet till lite längre diskussioner än vad som hinns med på ett ordinarie ledningsgruppsmöte.


I torsdags och fredags var jag och Elin Johansson, verksamhetsutvecklare hälsa, i Stockholm på strategidagar för Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård (HFS) där ett sjuttiotal personer från hela Sverige deltog. Vi pratade bland annat om hur vi kan ta tillvara erfarenheter från den internationella konferensen som hölls i våras i Göteborg på temat hälsofrämjande kropp och själ. En stor del av tiden ägnades också åt temat "Hälsoekonomi" som handlar om hur de insatser vi gör i hälso- och sjukvården kan mätas i pengar, det viss säga nytta, både ur ett individperspektiv och ur ett samhällsperspektiv. Vi måste kunna mäta på annat sätt än att redovisa antalet besök och kunna definiera vad det kostar att inte arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Detta känns som ett mycket viktigt område att utveckla.