torsdag 20 juni 2013

En riktigt trevlig sommar och semester till er alla!

Med mitt sista veckobrev innan sommar och semester vill jag önska er alla en riktigt härlig sommar!

Denna vecka började med möte i LGS, en samverkansgrupp för Göteborg med kranskommuner, primärvård och SU. Mötet handlade bland annat om de strategiska satsningar som nu görs nationellt, utgående från en handlingsplan med fokus på de mest sjuka äldre, med mycket diskussion om patienter som är utskrivningsklara från SU och väntar på klartecken från kommun och primärvård. Vi pratade också om planeringen inför sommaren i de olika verksamheterna.

I tisdags hade vi FSG (Förvaltningsamverkansgrupp) med förhandling om en organisationsförändring på sjukhuskansliet. Elin Johansson och Harriet Lövgren, verksamhetsutvecklare, kommer från och med nu att ha Ida Wernered, utvecklingschef, som sin närmaste chef. Efteråt hade vi midsommarlunch på kansliet, då vi också passade på att i förskott uppvakta Ulla Fransson och Bo Andersson som fyller jämna år under semestern. Det var trevligt och somrigt med sill, lax och jordgubbar.

I onsdags var det styrelsemöte där Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef på VUSC, informerade om verksamheten och de utmaningar som hon ser framöver. Det var en uppskattad presentation och det var också många frågor till Ann. Mötet avslutades med att styrelsen, genom ordförande Endrick Schubert, tackade för arbetet som utförts på ANS under första halvåret och önskade alla medarbetare en skön och avkopplande sommar och semester. Han betonade också att styrelsen är måna om att vara ett stöd för verksamheterna och sjukhusledningen.

Jag avslutar veckan med styrgruppsmöte för NyANS som denna gången vara på byggarbetsplatsen. Det ska bli riktigt roligt att se på nära håll hur det ser ut. Imorgon är det midsommarafton, och med det får vi väl räkna det som att sommaren verkligen är här.

Jag vill avsluta med att tacka alla medarbetare för första halvåret 2013. Det har varit en intensiv vår. Jag önskar er alla en riktigt skön sommar och semester. För egen del hoppas jag kunna tillbringa den största delen av semestern ute på havet med båten.

HA EN RIKTIGT SKÖN SOMMAR!

Hälsningar Marinamåndag 17 juni 2013

Det märks att det börjar närma sig semester...

Det märks att det börjar närma sig semester - färre möten och inte lika många mejl som vanlig. Förra veckan började med att vi på måndagen hade en utvecklingsdag med ledningsgruppen.

Tisdagen ägnade jag mestadels åt sortering och att slänga papper – alltid en skön känsla när pappershögarna minskar!

I onsdags var jag med styrelsens ordförande och vice ordförande i Alingsås, på gemensamt presidiemöte med Servicenämnden och de andra fristående sjukhusen. Vi hade en dialog om hur det fungerar med Servicenämndens verksamheter och fick höra vilka nyheter som är på gång. Efteråt hade vi ett eget presidiemöte, där vi förberedde inför det sista styrelsemötet innan sommaren, den 19 juni.

Torsdag eftermiddag tillbringade jag tillsammans med Psykiatri-teamet, för att diskutera utvecklingen av psykiatrin vid ANS.

På fredagen var det gemensamt möte med alla sjukhuspresidier och sjukhusdirektörer som framför allt handlade om planeringen och situationen inför sommaren. Efter det hade jag möte med Martin Levin, en av de Objektledare Verksamhet som jag arbetar tillsammans med i mitt uppdrag inom IT.

onsdag 12 juni 2013

Sjukhusdirektörens vecka: glädjande svarsfrekvens på patientsäkerhetskulturmätningen!

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla medarbetare som deltog i patientsäkerhetskulturmätningen. På ANS som helhet har vi en svarsfrekvens på nästan 92 procent vilket är ett riktigt, riktigt bra resultat som jag tror att många andra förvaltningar avundas oss. Fyra enheter hade en svarsfrekvens på 100 procent. Det stora engagemanget i denna viktiga fråga är mycket glädjande!

Förra veckan, som återigen var kort, bestod mest av interna möten och möten med våra samverkansparter. I onsdags hade vi besök av två personer från regionstyrelsen, Gert-Inge Andersson som är ordförande och Karin Engdahl. De var intresserade av hur vi arbetar, vilka erfarenheter vi fått, vilka verksamheter vi nu har och hur det går med byggnationen. Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef på VUSC, och jag presenterade ANS och Helen Engberg, vårdenhetschef på VUSC, visade runt på Triörgatan 2. Efter avslutad rundtur gick vi förbi "gropen" där sjukhuset ska ligga.

måndag 3 juni 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Givande heldag med all personal på ANS

Förra veckans ledningsgrupp på måndagen ägnades nästan helt åt kompetensutveckling inom området kvalitetsutveckling.

På tisdagen var det regionchefsmöte vilket är ett forum för samtliga verksamheters förvaltningschefer i VGR. Gruppen träffas två gånger per år och denna gången var vi på Naturhistoriska muséet, som ju är en av VGR:s verksamheter. Mötet handlade framför allt om det budgetförslag för 2014 som den politiska majoriteten har lagt. Förslaget fokuserar på målstyrning på medborgarperspektivet, med fokus på insatta resurser och uppnådda resultat. Budgetförslaget går att läsa på de politiska partiernas hemsidor. På eftermiddagen hade vi avstämning om Melior-införandet på ANS utifrån den riskanalys som är gjord. Vi kunde konstatera att planeringen går framåt, även om det tar tid.

I onsdags var det ANS alla som handlade om våld i nära relationer och äldres psykiska ohälsa . Jag tyckte att dagen var riktigt intressant och hängde ihop på ett bra sätt. Det är också alltid roligt att träffa alla och få chansen att prata lite mer med en del av er.

Torsdag och fredag var jag på utbildning, sista delen av kursen Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling innan sommaren. Efter avklarad tentamen kan jag känna mig nöjd med denna terminen och se fram emot nästa. Men däremellan är det sommar och semester vilket ska bli riktigt skönt!