onsdag 26 september 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Vårdöverenskommelsen inför 2013-2014 klar!Förra måndagen hade ledningsgruppen en heldags planeringsdag. Fokus under dagen var bland annat forskning och utveckling. Vi fick en nulägesrapport om utvecklingen av forskningsplattformen och en presentation av ett förslag om hur vi kan gå vidare med utvecklingsstrategin. Dagen handlade även om vårdöverenskommelsen inför 2013-2014 och verksamhetsplan inför 2013.

Tisdagen tillbringade jag tillsammans med Smärtcentrum. På ett möte på morgonen informerade Tore Eliasson sina medarbetare om att han slutar som verksamhetschef men kommer att fortsätta som specialistläkare inom verksamheten.

På onsdagen hade styrelsen en heldag. Temat var även här bland annat forskning och utveckling. Styrelsen tog också ett av årets viktigaste beslut, vårdöverenskommelsen inför 2013-2014.

Torsdagen ägnade jag åt interna möten på ANS och på fredagen deltog jag i ett regionchefsmöte som handlade om diverse aktuella frågor. Vi gjorde också ett studiebesök på Gröna Rehab i Botaniska Trädgården. Verksamheten drivs av VGR och vänder sig till anställda som har eller är i riskzonen för en stressrelaterad sjukdom eller en depression. Arbetssättet bygger på att man kombinerar forskningsbaserad kunskap om trädgårdens och naturens goda förmåga att ge återhämtning och stressreduktion med etablerade metoder inom sjukgymnastik, arbetsterapi och psykoterapi. Det var ett mycket intressant besök och kul att få träffa den mycket engagerade personalen. De har nått goda resultat med hög andel personer som återgår i arbete. Läs gärna mer på VGR:s intranät.


Hälsningar
Marina

torsdag 20 september 2012

Fortsätt ta med en vän!
Den framgångsrika kampanjen Ta med en vän för ökad cellprovtagning bland kvinnor i nordöstra Göteborg är nu avslutad. Men det viktiga arbetet att få fler kvinnor till provtagning för att förhindra utvecklad livmoderhalscancer fortsätter - ett arbete med ovärderlig nytta av de kunskaper och erfarenheter Ta med en vän samlat på sig under resans gång.

Nu finns det femte och sista numret av Ta med en väns nyhetsbrev ute som bland annat handlar om projektets mottagande av Guldskalpellen 2012 från Göran Hägglunds hand i Folkets hus i Hammarkullen.

Klicka här för att komma till en sida där du kan läsa projektets samtliga nyhetsbrev.

För den som är intresserad av en mer djuplodande utvärdering och presentation av Ta med en vän finns nu även en slutrapport ute. Klicka här för att läsa den.

Om projektet:
Ta med en vän var ett samverkansprojekt mellan Angereds Närsjukhus, Kunskapscentrum för Jämlik Vård, Regionalt Cancercentrum Väst, Födelsehuset och barnmorskemottagningar och genomfördes 1 april 2011 till 31 mars 2012. Projektet syftade till att få fler kvinnor i nordöstra Göteborg att ta cellprov och tilldelades i maj Guldskalpellen 2012 som årets förnyare inom sjukvården.

fredag 14 september 2012

Nya Angereds Närsjukhus tema för frukostseminarium

Under morgonen samlades politiker och representanter för olika samarbetspartners på Angereds Närsjukhus för ett seminarium kring den nya sjukhusbyggnaden. Bygget ska enligt planerna påbörjas någon gång runt årsskiftet och ligga på den nuvarande parkeringen vid spårvagnshållplatsen i Angered centrum.
                                          Mingel inför frukostseminariet

Frukostseminariet var en markering att bygglovet är klart och att själva bygget av nya Angereds Närsjukhus snart påbörjas. Sjukhusdirektör Marina Olsson inledde med att hälsa alla välkomna och berättade kort om den pågående verksamheten och den nya sjukhusbyggnaden som ett verksamhetsprojekt – ett projekt som har pågått länge.

– Vägen hit har inte precis varit som en motorväg där man kör rakt fram i en hög hastighet, utan mer som en landsväg med slingor, omvägar och gupp. Det tar tid, men det har gått framåt, säger hon.


                   Marina Olsson, Sjukhusdirektör på Angereds Närsjukhus

Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson talade därefter bland annat om den uppskattning små närsjukhus ofta får av medborgare.

– Det nya sjukhuset ska bli väldigt bra för angeredsborna. Angereds Närsjukhus står för och ska stå för en jämlik hälsa och se till att alla har möjlighet att må bra, säger han.

Gunnemar Olsson, projektledare på Västfastigheter som bygger sjukhuset, berättade om lokaliseringen av den nya sjukhusbyggnaden och det certifieringssystem, Miljöbyggnad, som vägleder arbetet.


                        Gunnemar Olsson, projektledare på Västfastigheter

Planeringsledare Börje Blomster på Angereds Närsjukhus tog därefter vid och beskrev en del av det
förberedande arbete som legat till grund för planeringen av det nya närsjukhuset – bland annat medborgardialogerna där många utlandsfödda kvinnor i närområdet har deltagit.

– Det har funnits ett stort engagemang och glädje i det här. Jag tror att detta kommer att bli ett fantastiskt projekt, säger han.

Anders Melin, uppdragsansvarig arkitekt på Sweco, följde upp med ett anförande som tog sin utgångspunkt i ANS mål- och styrdokument samt medborgarnas förväntningar på ett nybyggt närsjukhus – hur omformas de till lokaler? Lättillgänglighet är ett mål Anders Melin tror infrias i och med den nya sjukhusbyggnadens läge.

– Det finns ingen bättre tomt. Jag tror att alla i slutändan kommer att tycka att det är ett jättebra läge, säger han.

Pernilla Nordén från Sweco beskrev bland annat de estetiska principer och idéer som har väglett planeringen av nya ANS. Därefter blev det visning av en datoranimerad film som visar upp den nya sjukhusbyggnaden i 3D-miljö.
Endrick Schubert, styrelseordförande för Angereds Närsjukhus, avslutade fredagsmorgonens seminarium.

– När det här huset börjar bli verklighet, när det börjar synas, är jag övertygad om att medborgarna i Nordost kommer att känna att det här är vårt hus.

Vill du veta mer om nya Angereds Närsjukhus, klicka här.

torsdag 13 september 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Planering för konferens för Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer 2013


Förra måndagen hade ledningsgruppen den första av höstens två planeringsdagar. Vi fick bland annat en redovisning av Lena Rosell, projektledare för Psykiatriteamet, som berättade om teamets start och utveckling. Vi hade också en dialog om hur samarbetet mellan Psykiatriteamet och övriga vårdverksamheter på ANS kan se ut. Ledningsgruppen diskuterade också vårdöverenskommelsen inför 2013-2014. På kvällen träffade jag sjukhusdirektörerna för de övriga tre fristående sjukhusen.

På tisdag morgon hade vi förhandlingar om vårdöverenskommelsen. Därefter var det presidiemöte och efter det hade jag möte med Håkan Mannelqvist, planeringsledare på Hälso- och sjukvårdskansliet, för planering av ett gemensamt möte om utvecklingen av ANS.

Tidigt på onsdag morgon tog jag tåget till Örebro för att delta i seminariet Hälsa för alla? Är det svenska hälso- och sjukvårdssystemet jämlikt? Örebro Läns Landsting ingår i ett EU-projekt om förbättrad hälsa med målgruppen äldre invandrarkvinnor som kommit till Sverige som flyktingar eller anhöriga från tidigare Jugoslavien, Iran, Irak och Somalia. Jag var inbjuden för att berätta hur ANS arbetar för en mer jämlik hälso- och sjukvård. Det var flera andra talare, bland andra Susanne Rolfner Suvanto som pratade på temat Mellan äldreomsorg och psykiatri. Det hon beskrev var hur det är att ha upplevt trauma i livet och åldras och att det i en vårdsituation finns en utsatthet som kan aktivera tidigare upplevelser. Det var jätteintressant och hon har också skrivit en bok på temat.

På eftermiddagen åkte jag vidare till Stockholm där jag tillbringade torsdag och fredag på Nätverket Hälsofrämjande Sjukvårds Strategidagar. Dagarna ägnades bland annat åt nätverkets arbete med implementering av nationella riktlinjer avseende levnadsvanor, det vill säga alkohol, tobak, mat och fysiskt aktivitet. En annan rolig sak var planeringen inför nästa år internationella konferens för Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer som hålls i Göteborg den 22-14 maj 2013. Konferensens huvudtema kommer att vara: Hur kan vi ta tillvara kunskapen om den nära kopplingen mellan kropp och själ för att skapa en mer hälsoorienterad hälso- och sjukvård? Från teori till praktik. Jag är säker på att många medarbetare på ANS kan lämna in förslag på abstracts och miniseminarier inför den konferensen.


Hälsningar
Marina