måndag 28 februari 2011

Nu har vi börjat arbetet med överenskommelsen för 2012


Idag inledde vi i Ledningsgruppen arbetet med nästa års överenskommelse. Verksamhetscheferna inledde dagen med presentationer med en kort tillbakablick för att sedan blicka framåt kring våra behov.

Just nu pågår ett grupparbete kring våra styrkor, svagheter, hot och möjligheter. På bilden ser vi Ann Ekberg Jansson, verksamhetschef för Vuxenspecialistcentrum, Marina Olsson, sjukhusdirektör och Ulla Fransson, personalchef.

Hälsningar Freja Bramsen, Informationschef


Sjukhusdirektörens vecka

Efter en härlig vecka på Teneriffa är jag nu åter på kontoret. Från värme och sol till kyla och istappar – nu håller vi nog alla utkik efter de första vårtecknen. Veckan som gick rivstartade med ett LGS-sammanträde, LGS står för Ledningsgrupp för samverkan och är ett samverkansarbete inom hälso- och sjukvårdens aktörer i Göteborgsområdet. Syftet med arbetet är hälso- och sjukvården ska bli mer enhetlig i frågor som rör bemötande, trygghet och kontinuitet i vårdkedjan. Patienter ska inte behöva störas av organisationsgränser när de möter vården, det är något vi arbetar aktivt för!

I tisdags satt jag i ett telefonmöte där uppföljning av vårdgarantin och ”kömiljarden” diskuterades. Den senaste statistiken visar att vi på Angereds Närsjukhus uppfyller vårdgarantin till 100 %. På eftermiddagen hade jag det första mötet med en strategisk dialoggrupp för utvecklingen av centrala Älvstaden. I dialoggruppen jag sitter med i diskuterar vi socialt hållbar utveckling.

På onsdagen var det styrgruppsmöte för den nya sjukhusbyggnaden. Arbetet med den nya sjukhusbyggnaden flyter på bra och igångsättningsbeslut planeras att tas i Regionstyrelsen i maj eller i juni. När det beslutet är taget kan vi handla upp byggentreprenör och därefter börja bygga sjukhusbyggnaden under våren 2012. Om tidplanen håller kommer vi att kunna flytta in i den nya sjukhusbyggnaden under våren 2014.

Hela torsdagen spenderade jag på sjukvårdsdagen i Vänersborg. Några av frågorna som avhandlades under dagen var ”ett år med VG Primärvård” och ”patientsäkerhet och sammanhållen journal”.

Under fredagen var jag på kontoret i Angered och höll några utvecklingssamtal med mina medarbetare. Jag satt också i en telefonintervju med en journalist som skriver en årsberättelse för Västfastigheter där processen med planering och projektering för vår nya sjukhusbyggnad ska belysas. Dagen avslutades med ett styrgruppsmöte för modellområdes-projektet, ett projekt startat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), där Angered är ett så kallat modellområde. I projektet arbetar Angereds Närsjukhus tillsammans med stadsdelen Angered och Primärvården för att förbättra och utveckla den psykiska hälsan i Angered.

Nästa vecka inleds med ett planeringsinternat tillsammans med ledningsgruppen, ett internat där vi bland annat kommer att påbörja arbetet med vårdöverenskommelsen för 2012. Mer om detta blir det i nästa veckas veckobrev!

Vänlig hälsning

Den 30 mars arrangerar vi Hälsodagen i Bergsjön Centrum tillsammans med stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg och Göteborgslokaler.

Mässans målgrupp är familjer och syftet är att sprida information om hur man på egen hand kan bibehålla eller förbättra sin hälsa. Utställarna bjuder på aktiviteter, presentpåsar, hälsokontroller, sluta-röka-stöd, ponnyridning, uppvisningar och mycket mer.


Hälsningar,
Mette Ludvigsson, kommunikatör

torsdag 24 februari 2011

Upprop för diskrimineringsfri vård!

I Europa idag har inte alla människor tillgång och rätt till vård. Det gäller särskilt asylsökande och papperslösa invandrare samt deras barn. Papperslösa och asylsökande möter idag många problem och hinder när de söker sig till hälso- och sjukvården i majoriteten av EU:s medlemsländer.

Dessa problem och hinder beror till stora delar på lagar som begränsar eller eliminerar tillgången till subventionerad hälso- och sjukvård. De beror också på komplicerade hälso- och sjukvårdssystem men även på rädsla att bli nekad vård, angiven, arresterad eller diskrimineras på annat sätt.

Allt detta strider mot de yrkesetiska regler som säger att varje patient, utan åtskillnad, har rätt till lämplig hälso- och sjukvård, i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Klicka här för att komma till sidan där du kan skriva under på att vi ska ge vård åt alla patienter, utan någon form av diskriminering! Uppropet kommer att överlämnas till EU:s ministerråd för hälsofrågor.

Hälsning
Mette Ludvigsson
Kommunikatör

tisdag 22 februari 2011

Helande och stimulerande vårdmiljöer

Ett nytt forskningsprojekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska undersöka sambandet mellan en stimulerande vårdmiljö och snabbare läkeprocesser, väldigt intressant! Forskningen kommer inledningsvis att knytas upp kring patienter med neurologiska skador och sjukdomar. Dagens Medicin skriver idag en artikel om projektet, du hittar artikeln här.

När man pratar om stimulerande och helande vårdmiljöer kan jag inte låta bli att nämna Sunderby sjukhus i Norrbottens läns landsting. Sunderby sjukhus invigdes 1999 och har storsatsat på helande vårdmiljöer. Den bärande tanken på Sunderby sjukhus är att konsten och arkitekturen ska hjälpa patienterna till ett snabbare tillfrisknande. På deras hemsida hänvisar de till Florence Nightingale (som ju är något av en kändis i vårdkretsar) som redan 1860 sa: "Omväxling i form och färgglädje hos de föremål patienterna ser omkring sig påskyndar tillfrisknandet".

Se bild från Sunderby sjukhus nedan, och gå gärna in och läs mer om sjukhuset här.

Hälsningar,
Mette Ludvigsson, kommunikatör

måndag 21 februari 2011

Ytterligare skiss av den nya sjukhusbyggnaden!

Sweco Architects sitter vid ritbordet och det märks! Nu har vi fått möjligheten att släppa ytterligare en så kallad illustrationsskiss av hur den nya sjukhusbyggnaden kan komma att se ut.

Tillsammans med tekniska konsulter lägger Anders Melin som är ansvarig arkitekt stor vikt vid att göra lokalerna så flexibla som möjligt. Lokalerna ska utformas för att stödja förändringar i arbetssätt. Det innebär flexibla lösningar som enkelt kan anpassas om arbetssätten kräver det.

Hälsningar, Mette Ludvigsson, kommunikatör


torsdag 17 februari 2011

Hej världen!

Angereds Närsjukhus utvecklas allt mer, bland annat växer personalstyrkan. Vi, Titti och Therese, är två nya medarbetare på Vuxenspecialistcentrum som började arbeta här den 3 januari i år. Titti jobbar som undersköterska och jag Therese arbetar som sjuksköterska. Vi är mycket stolta över att ha fått arbete på Angereds Närsjukhus. Vi ser fram emot att utvecklas i vår yrkesroll här samt att få vara med att starta upp det nya sjukhuset som förhoppningsvis skall stå klart 2014.

Här på bloggen kommer vi att berätta lite mer om den spännande utvecklingen av Angereds Närsjukhus, inte minst från vårt verksamhetsperspektiv. Detta tycker vi skall bli mycket spännande och roligt att dela med oss av. Vi hoppas att ni ser fram emot att följa oss på denna blogg.

Hälsningar, Titti och Therese

onsdag 16 februari 2011

Projektet med Angereds Närsjukhus sjukhusbyggnad går in i nästa fas

Projektet med att bygga Angereds Närsjukhus har denna vecka gått in i den del av byggprocessen som kallas systemfasen. Under systemfasen kommer verksamheternas, arkitekternas och de tekniska konsulternas arbete att sammanfattas i en systemhandling. Den systemhandlingen kommer sedan ligga till grund för byggnationen.

Det är en spännande tid vi har framför oss. Om allt fortlöper enligt plan kommer det första spadtaget att tas ungefär om ett år, våren 2012.

Hälsningar, Mette Ludvigsson, kommunikatör

fredag 11 februari 2011

Ungdomsmottagningen tackar för sig på kärleksveckan

Vi på Angereds ungdomsmottagning vill rikta ett stort tack till Zainab på Rädda Barnen för ett fantastiskt samarbete kring temaveckan Kärleken är fri!

Tack!

Sjukhusdirektörens vecka


Hej!

I måndags hade vi ledningsgrupp. Som ni säkert redan hört på era APT fick vi bland annat en statusrapport om införandet av ELVIS. Vi hann också med att prata om vårdgarantin och uppföljning av medarbetarenkäten.


Under tisdagen deltog jag sjukhusledningens gemensamma planeringsdag. Dagen ägnades åt genomgångar av hur funktionerna i sjukhusledningen under 2011 stödjer den övergripande och verksamheternas planer. Under eftermiddagen avvek jag för att delta i ett möte med Vårdcentralen i Angered om samverkan.


Onsdag eftermiddag sågs många av oss på årets första tillfälle för kompetensutveckling, "ANS alla". Ämnet interkulturell kompetens är alltid angeläget och jag tyckte det var spännande att ta del av Geza Nagys föreläsning.


Igår blev en lång dag. Angereds Närsjukhus lyftes upp på årets Forum Västra Götaland. Dagen var tänkt att vara en uppföljningsdag om Vision Västra Götaland - Det goda livet. Dagen innehöll uppföljningar, framtidsspaningar och seminarier. Jag medverkade på seminariet om "Jämlik hälsa och vård - hur ska vi göra för att nå visionen". Det var spännande och handlade om konsekvenserna av ojämlik hälsa. Jag fick 20 minuter på mig att presentera Angereds Närsjukhus och beskriva hur ohälsan ser ut i Nordost. Utöver Angereds Närsjukhus medverkade även Hälso- och sjukvårdskansliet och Folkhälsokommitten. Intresset för vår verksamhet var stort! Min reflektion efter gårdagen är att det är viktigare än någonsin att vi vågar prioritera och fokusera våra insatser. Annars blir det lätt övermäktigt.


Nu går jag på en veckas semester. Byter ut snö och slask mot lite värme.Hälsningar,
Marina Olsson, sjukhusdirektör Angereds Närsjukhus.

torsdag 10 februari 2011

Det handlar om kärlek

Ungdomsmottagningen vid Angereds Närsjukhus rapporterar direkt från temaveckan "Kärleken är fri" på Angeredsgymnasiet. Igår, idag och imorgon håller Ungdomsmottagningen i pass som handlar om sex, kärlek och kroppen.

- Ungdomarna är väldigt nyfikna, det kommer mycket frågor om sex och sexuellt överförbara sjukdomar, säger Lisa Jobson som är kurator på Ungdomsmottagningen.

Elin Pettersson arbetar som barnmorska på Gynekologimottagningen. Tillsammans med Ungdomsmottagningen deltar hon på kärleksveckan.

Andreas och David från Ungdomsmottagningen.

Andreas från Ungdomsmottagningen pratar om identitet och kropp med ungdomarna på gymnasiet.


Hälsningar från Ungdomsmottagningen på Angereds Närsjukhus

onsdag 9 februari 2011

Just nu: Kompetensutveckling för alla anställda

Många deltagare vid detta årets första tillfälle för Kompetensutveckling. Ämnet för dagen var definitivt bidragande - en spännande föreläsning med Geza Nagy om kulturell kompetens.

Freja Bramsen, Informationschef Angereds Närsjukhustisdag 8 februari 2011

Kärleken är fri!

Denna veckan anordnar Rädda Barnen temaveckan "Kärleken är fri" på Angeredsgymnasiet.

Kärleken är fri är ett projekt som syftar till att öka samverkan och samarbetet mellan olika myndigheter och organisationer när det gäller det förebyggande arbetet men även direkt stöd till utsatta barn och ungdomar. Syftet med veckan är att eleverna ska diskutera och lyfta upp frågor som berör jämställdhet, våld, normer, hbtq- frågor och hedersrelaterat förtryck. Hela veckan kommer att ägnas åt bland annat teaterpjäser värderingsövningar, diskussioner, datorspel, filmvisningar och föreläsningar och mycket annat med fokus på ämnena som är ovan angivna. Eleverna kommer därefter få uppgifter kopplade till dessa teman för att slutligen examineras med fokus på antingen barnkonventionen eller genus- frågor.

Det är många parter involverade i projektet: GUTS - fritidsgården för tjejer i Angered, Polisen, KFUM, Lotsarna i Angered, United Sisters, Räddningsmissionen, Agora, Stadsdelsdialog, Angeredsgymnasiet, Sharafs hjältar, Angereds Ungdomsmottagning, Gryning vård AB och Rädda Barnen.

Hälsningar,
Zainab Hussaini, zainab.hussaini@rb.se

måndag 7 februari 2011

Sjukhusdirektörens vecka

Hej!

Veckan som gick inleddes med ett möte med Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen för att förbereda konferensen Forum Västra Götaland som äger rum den 10 februari. På tisdagen hade vi stabsmöte på Angereds Närsjukhus. I staben sitter jag, vår ekonomichef Bo Andersson, vår personalchef Ulla Fransson, vår utvecklingschef Ida Wernered, vår informationschef Freja Bramsen och projektsekreterare Pernilla Kjellberg. På tisdag eftermiddag var det dags för möte med förvaltningssamverkansgruppen (FSG). Under mötet gick vi igenom årsredovisningen och verksamhetsberättelsen. Vi kunde på mötet också konstatera att vi har påbörjat det systematiska arbetsmiljöarbetet.

På onsdagen var det dags för styrelsemöte. Även där gick vi igenom årsredovisningen och verksamhetsberättelsen, liksom redovisning av säkerhetsarbetet på Angereds Närsjukhus 2010.

Under torsdagen och fredagen var jag tillsammans med vår chefläkare Lars Gelander på konferensen ”Kraft och verktyg” i Stockholm. Konferensen handlade om ett projekt initierat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som handlar om modellområden för psykisk hälsa hos barn och unga. Angereds Närsjukhus utgör tillsammans med stadsdelen Angered och Primärvården ett modellområde. Deltog på konferensen gjorde både processledare, tjänstemän och politiker. Det var på det hela en trevlig och intressant konferens.

Hälsningar,

Marina Olsson, sjukhusdirektör på Angereds Närsjukhus

onsdag 2 februari 2011

Nu utökar vi verksamheten!

Vill du också arbeta på Angereds Närsjukhus? Just nu utökar vi verksamheten med följande kompetenser:

  • Specialistläkare inom neurologi
  • Medicinsk sekreterare
  • Specialistläkare inom barn- och ungdomsmedicin eller barn- och ungdomspsykiatri
  • Specialistläkare inom lungmedicin
  • Specialistläkare inom gynekologi och obstetrik
  • Barnsjuksköterska

Klicka här för att komma till vår hemsida och läsa de fullständiga annonserna!

Välkommen med din ansökan. Har du frågor kring våra lediga tjänster eller framtida rekryteringsbehov. Kontakta i så fall vår personalsekreterare Anne Mari Velle Fagerström på tel. 031-332 69 68 alternativt via mail anne_mari.fagerstrom@vgregion.se.


tisdag 1 februari 2011

Sjukhusdirektörens vecka


Förra veckan inleddes med ledningsgruppsmöte. Inbjuden till mötet var Krister Järbrink som är hälsoekonomi från Hälso- och sjukvårdskansliet i Göteborg. Krister beskrev hur han arbetar med jämlik vård utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv.

Efter att hela tisdagen gått åt till utvecklingssamtal blev det raskt onsdag. På onsdagen var infektionsläkare från hela Västra Götalandsregionen på Angereds Närsjukhus på studiebesök. Vi presenterade Angereds Närsjukhus för dem och de var mycket intresserade av hur vi arbetar.

På torsdagen var det möte i Vänersborg med vår politiska styrelses presidium, ägarutskottets presidium och Fastighetsnämndens presidium. Vi avhandlade byggnationen av vår nya sjukhusbyggnad under mötet. Sammanfattningsvis var det en fullmatad vecka med flera intressanta möten.

Hälsningar, Marina Olsson, sjukhusdirektör

Just nu: ANS bokslut 2010 redovisas på APT

Goda resultat konstateras föregående år. Låg sjukfrånvaro, plus i kassan och ökade prestationer för att nämna några. Vi nådde dessutom vårdgarantin. Årsredovisningen tas i styrelsen imorgon. Därefter kommer den att finnas tillgänglig på vår webbplats.

Hälsningar Freja Bramsen, informationschef ANS