tisdag 26 november 2013

Sjukhusdirektörens vecka

Förra måndagen började med fotografering för förvaltningschefer för foto som ska kunna användas i olika VGR-sammanhang. Som alltid är det svårt att känna sig nöjd med resultatet när man ser sig själv på kort!

På tisdagen var det FSG (Förvaltningssamverkansgrupp) där vi gemensamt utvärderade samverkan och diskuterade hur vi kan förbättra den ytterligare. Jag var också med på teamkonferens med Psykiatriteamet.

Onsdag morgon startade hos Psykiatriteamet. Sedan deltog jag på en socialdemokratisk konferens och presenterade ANS utifrån fokus på jämlik vård. På eftermiddagen var det styrelsemöte som bland annat handlade om patientsäkerhet och varumärkesarbetet. Ett ärende handlade också om Psynk-arbetet, ett gemensamt arbete med stadsdelen Angered om psykisk hälsa/ohälsa bland barn och unga.

Jag avslutade veckan med två dagar på utbildningen Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.


Hälsningar Marina

måndag 18 november 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Samverkansplattform i Nordost tar form

Ledningsgruppen förra veckan handlade mycket om de utvecklingsfrågor ANS är involverade i, bland annat projektet Lekande Lätt som syftar till att hitta nya metoder mot övervikt och fetma. Vi arbetade också med en remiss som ANS styrelse har fått om hur styrelsen ser på att eventuellt göra en kartläggning i VGR av hur mycket av vårdpersonalens arbetstid som går till direkt och indirekt patientarbete.

Under tisdagen och onsdagen hade jag enskilda samtal med medarbetarna i Psykiatri-teamet med frågeställningen hur de ser på utvecklingen av psykiatrin på ANS. På onsdag eftermiddag var jag med på ett möte mellan VUSC och primärvårdens läkare som handlade om kardiologi.

På torsdagen var det beslutsmöte om fortsatt arbete med gemensam samverkansplattform i Nordost för forskning och utveckling. I plattformen ingår stadsdelarna Angered och Östra Göteborg, Närhälsan, Tandvården och ANS. Nästa steg är att utvecklingscheferna nu fått i uppdrag att bilda styrgrupp för fortsatt arbete, och att ta fram ny projektbeskrivning för 2014. På eftermiddagen var jag på Gullbergsvass på Assessment, vilket är en metod för urval och utveckling av chefer. Jag är en av bedömarna i VGR när det gäller Assessment av verksamhetschefer.

På fredag förmiddag var det Branschledning Bas och på eftermiddagen hade jag en trevlig avslutning på veckan när jag var med på uppvaktningen av sjuksköterskan Helena på VUSC som fyllde 50 år.

torsdag 14 november 2013

Sjukhusdirektörens vecka: ny viktig mötesplats för barn och föräldrar i Hjällbo!

Förra veckan inleddes med att jag var på invigning av Familjecentralen i Hjällbo. Där ska både BVC, barnmorskor, socialtjänst, förskola och ANS finnas på samma plats för att möta barn och deras föräldrar. Meningen är att föräldrar ska ha ett samlat ställe att vända sig till när de har frågor om sina barn eller behöver stöd på något sätt. Jag tror att det är viktigt att vi samarbetar om barn och deras behov, för att på olika sätt stödja att barn får en bra start i livet. Det var en fin invigning med tal av bland andra Lars Gelander, verksamhetschef för Barn- och ungdomsverksamheterna. Vi fick också höra sång och musik framfört av en förskola och El Sistema, en kör- och orkesterskola i Hjällbo - ett framträdande fyllt av glädje!

På eftermiddagen var Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef för Vuxenspecialistcentrum, och jag tillsammans med styrelsens presidium, det vill säga ordförande och vice ordförande, på Sahlgrenska Akademin och träffade företrädare för de som ansvarar för läkarutbildningen. Vi hade en positiv diskussion om hur ANS kan bidra till och vara en del av läkarutbildningen. Nästa steg blir att planera mer konkret hur detta ska gå till.

På onsdagen träffade jag tillsammans med styrelsens presidium VGR:s förtroendevalda revisorer. Detta sker en gång om året. Frågorna som avhandlades var verksamhet och ekonomi 2013 utifrån delårsrapporten för augusti, kostnadsutveckling, kvalitetsarbete, folkhälsoarbete och samverkan med primärvård och kommun. Även sjukhusets långsiktiga planering med ny sjukhusbyggnad och kompetensförsörjning kom upp. Revisorerna verkade nöjda med den beskrivning och de svar de fick.


På fredagen var Ann och jag återigen på Sahlgrenska Akademin, denna gången för att träffa Göran Bondjers för att diskutera samarbete mellan ANS och Akademin gällande forskning och utveckling. Efteråt var det möte om färgsättningen i nya sjukhuset med arkitekter, Västfastigheter, Konstenheten i VGR och ANS som representerades av mig och Börje Blomster, planeringsledare. Vi fick se förslaget till färgsättning och diskuterade hur både färgsättning och konst kan bidra till bland annat tillgänglighet, mångfald och barnperspektiv, några av de ledord som återfinns i ”Lokaler för visioner”. Det känns som ett mycket spännande arbete som verkar kunna bidra till ett vackert, välkomnande och intressant hus.

torsdag 7 november 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Stormen som kom av sig


Förra måndagen var det dags för ledningsgrupp som denna gång överskuggades helt av varningarna om den annalkande stormen, med broar som skulle stängas och barn som skulle hämtas tidigare på förskolor. Vi hade ju tur i Göteborg, så det blev inte någon storm här, men det kändes nästan som en antiklimax.

På tisdagen var det teamkonferens i Psykiatriteamet. Vi var också flera från sjukhuskansliet som fick vaccination mot säsongsinfluensan av Mary Farrell, sjuksköterska på VUSC.  På eftermiddagen deltog jag i en telefonintervju med en arrangör för Strategitorget, en mötesplats för chefer inom hälso- och sjukvården som genomförs varje höst. Intervjun handlade om framtida innehåll i denna mötesplats som jag hittills aldrig har deltagit i eftersom det alltid är mycket internt arbete i september. Det skulle dock vara intressant att delta nästa år.

Under onsdagen var jag med Psykiatriteamet och deltog också i APT på VUSC.

Torsdagen var en heldag med Assessment Center på Gullbergsvass. Assessment är ett verktyg för bedömning och utveckling av chefer, och jag är en av flera utbildade bedömare när det gäller rekrytering av verksamhetschefer i VGR.

Fredag bestod till största delen av kontorsarbete men jag hade också en genomgång av inkomna avvikelser inom Psykiatriteamet tillsammans med Inger Milsta Olsson som hanterar avvikelserapporteringen på ANS.
Hälsningar Marina