tisdag 27 december 2011

Inför 2012 söker vi medarbetare


Hej,


inför 2012 utökas Angereds Närsjukhus med ett rehabiliteringsteam och ett team inom psykiatri som ska stötta våra verksamheter.

Tipsa gärna om dessa tjänster.


Vill du höra om varför andra har valt att börja arbeta hos oss? Klicka på bilden intill och se filmen där några av våra läkare och sjuksköterskor berättar.

Tjänsterna finns på vår hemsida:https://vgregion.mynetworkglobal.com/se/what:iframe/subcompany:1038/buttons:1/
Där kan man också söka tjänsten direkt.

För frågor kan ni kontakta Anne-Mari Fagerström, personalsekreterare tel. 031-332 69 68.

torsdag 22 december 2011

Bloggen vilar över jul

Nu tar vi som skriver på bloggen julledigt!
Tack snälla för ett fantastiskt år och väl mött 2012!

onsdag 21 december 2011

Veckan innan jul...

Förra veckan avslutades med ”knytjulbord” där alla som ville vara med hade med sig något och bjöd andra på. Det var allt från traditionell julmat till boliviansk glögg, polsk pepparkaka, finsk kålrotslåda och skumtomtar med polka smak.

Årets sista Angereds Närsjukhus för alla var intressant att lyssna på då arbetskamrater delade med sig av sina erfarenheter från sitt arbete utomlands. I krigssjukvårdens Libanon, Irak och vård i Ryssland av människor med tuberkulos. Det var berörande på många sätt. Vi fick även lyssna på fin luciasång av en förskoleklass som överraskade oss inledningsvis.

Vad fort det går, nu är julveckan redan här. Den har dock varit i stort sett som vanligt. Det som skiljer denna vecka mot andra är väl att en hel del möten med andra människor avslutas med ett ”God jul och ett gott nytt år”. Det är också en del som skall avslutas innan julledigheten så det känns skönt att rensa undan lite på skrivbordet. Personalrummet har stundvis varit fyllt med sött och gott och ett och annat tillhörande ”God jul och tack kort” från patienter som varit här under det gångna året.

Nu skall jag passa på och lägga en önskning i Angereds Närsjukhus ”brevlåda” för idéer till våra framtida Angereds Närsjukhus gemensamma träffar. Kanske kommer den som en sen julklapp till sommaren eller hösten? Passa på att önska du med!

Ha det så gott, julhälsningar från Titti Larsson med kollegor, vuxenspecialistcentrum, Angereds Närsjukhus.

Idag presenterar CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 2011 års drogvaneundersökning.

Hej
Årets undersökning visar att alkoholkonsumtionen bland niondeklassarna är rekordlåga. För flickorna var den självrapporterade genomsnittliga konsumtionen den lägsta som uppmätts sen 1996. Rapporten visar också att 40 procent av eleverna i årskurs 9 någon gång har rökt vattenpipa, i gymnasiet år 2 ligger siffran på 60 procent. Bland dessa anger endast 9 procent att man gjort detta en gång i månaden eller oftare.
Utvecklingen sedan mitten av 2000-talet visar en minskad alkoholkonsumtion för båda könen både i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Från 2009 till idag tyder det mesta på en sjunkande andel tobaksanvändare bland både flickor och pojkar.
Hälften av de tillfrågade eleverna angav att de inte fått någon undervisning om alkohol, narkotika och tobak under läsåret.

I Nordöstra Göteborg försöker vi förändra detta. Genom ett samarbetet med A Non Smoking generation erbjuds alla skolor i nordost klassbesök av inspiratörer från NSG.


Under året har 44 klasser och 12 fritidsgårdar fått besök vilket innebär att mer än 1100 ungdomar har träffat Nathalie och Kim från A Non Smoking generation.


God jul och gott nytt år!

Hälsningar Shirin Bartholdsson, hälsoutveckare.

måndag 19 december 2011

Hej


Idag gjorde vi ett studiebesök på Hälsoteket i Angered. Busc var inbjudna för att se hur man arbetar med fysisk aktivitet för barn och unga. Jennie Hillbert, sjukgymnast på primärvårdsrehab och hälsoteket berättade om verksamheten.

Vi diskuterade i vilket läge det passar att skicka en patient till sjukgymnast, hälsoteket eller skriva ut ett fysisk aktivitet på recept. Jennie menar att FaR (fysisk aktivitet på recept) passar bättre för de patienter som är redo att ta ett större eget ansvar för en livsstilsförändring. FaR för barn är ett bra komplement för barnpatienter som deltar i fetma eller överviktsbehandlingar efter patienten har haft kontakt med sjukgymnasten på primärvårdsrehab. Jennie kommer vid ett senare tillfälle besöka Busc för att gå igenom hur ett FaR bör fyllas i.

Hälsningar Shirin

Sjukhusdirektörens vecka: Ett stort tack till alla medarbetare för det gångna året!Hej,

Förra måndagen hade ledningsgruppen sitt sista möte innan jul. Dagordningen bestod mest av information och dialog om aktuella ärenden i Västra Götalandsregionen som till exempel Framtidens hälso- och sjukvård, den nya ledningsorganisationen och det regiongemensamma arbetet för att uppnå en ekonomi i balans.

På tisdagen deltog jag i invigningen av hyposensibiliserings-behandling på Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Gamlestaden. Det var mycket intressant att höra de som arbetar med detta berätta om bakgrunden till att vi nu startar denna verksamhet inom Angereds Närsjukhus. Det handlar om en kvalificerad vård i närområdet som har betydelse för hela familjen och som ger barn och unga med svåra allergier en chans till förbättrad livskvalitet. Efter lunch var det styrgruppsmöte för NyANS, den planerade sjukhusbyggnaden. Regionstyrelsen hade fattat ingångsättningsbeslut samma dag och nu återstår bara kommunens beslut om detaljplan och bygglov.

Onsdag morgon började med ett möte om forskning och utveckling (FoU) tillsammans med Ann Ekberg Jansson, tillförordnad forskningschef, och Ida Wernered, utvecklingschef. Vi ser samverkan inom FoU som både en möjlighet och en utmaning. Efter mötet var jag bjuden på lunch av Sahlgrenska Akademins dekanus, Olle Larkö för att diskutera ett eventuellt samarbete i utbildnings- och forskningsfrågor. Mötet var både trevligt och intressant och kommer förhoppningsvis att leda till ett konkret samarbete.

Onsdagen avslutades med höstens sista ANS.Alla. Det var intressant och tänkvärt att höra om de olika perspektiven på temat att arbeta inom sjukvård i andra länder som presenterades av Hala Younis, specialistläkare på Gynekologimottagningen, Börje Blomster, planeringsledare och Lars-Olof Larsson, överläkare på Vuxenspecialistcentrum.

På torsdag förmiddag träffade jag Mercuri Urval, ett företag som bland annat arbetar med rekrytering och organisationsutveckling. De ville höra mer om utvecklingen av närsjukvård inom Västra Götalandsregionen och speciellt inom Angereds Närsjukhus som de hade hört mycket om och var nyfikna på. Eftermiddagen ägnade jag åt möte med Institutionsstyrelsen för Vårdvetenskap och Hälsa.

Veckan avslutades med en mötesfri dag och tillfälle att läsa och besvara e-post samt sortera diverse material.

Detta är det sista veckobrevet för i år eftersom vi nu går in i julveckan. Jag vill verkligen tacka alla för det gångna året och det arbete som har utförts med hög kompetens och stort engagemang. Jag vill också säga ett särskilt tack för alla intressanta samtal vi har haft då vi har träffats vid fikastunder, på ANS.Alla och på internatet och vid andra tillfällen. Vi på Angereds Närsjukhus har verkligen bidragit till en ökad tillgänglighet till specialistsjukvård i Nordost och bidragit till att befolkningen har tagit ett steg mot en förbättrad folkhälsa.

Ett stort tack till er alla! Jag önskar er en riktigt bra jul och nyår!


Hälsningar
Marina


Perspektiv på det transkulturella sjukvårdsmötet - erfarenheter hos somaliska flyktingar och läkare

Hej


I Fredags disputerade doktorand och leg.läkare Kristian Svenberg på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Jag var på Göteborgs universitet tillsammans med flera andra ANS medarbetare för att lyssna på slutseminariet.
Svenberg har arbetat vid Hjällbo vårdcentral i 18 år. Syftet med hans studie är att utforska mötet mellan patienten och läkaren med utgångspunkt bland somaliska flyktingar och läkarstudenter.
Två av de fyra artiklarna bygger på djupintervjuer med 20 somaliska kvinnor och män om erfarenheten av hälsa och sjukdom som flykting i Sverige samt erfarenheten av svensk sjukvård. De två andra artiklarna lyfter frågan om läkarnas upplevelser av mötet med somaliska flyktingar.

Lyssna på Sveriges radios reportage om studien:
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3993&grupp=12822&artikel=4842014

Hälsningar Shirin

tisdag 13 december 2011

Sjukhusdirektörens vecka: Stora ekonomiska utmaningar inför 2012Hej,

Nu närmar vi oss julen med stormsteg, även om man inte kan tro att det är vinter ute med alla höststormar som drar in en efter en.

Förra veckan började med presidiemöte tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 där vi bland annat diskuterade vårdöverenskommelsen inför 2012 och den nya sjukhusbyggnaden.

På tisdag morgon hade vi gemensamt presidiemöte på Gullbergsvass med alla sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Vi gjorde bland annat en avstämning av nuläget gällande vårdöverenskommelserna inför 2012 och diskuterade konsekvenser av Västra Götalandsregionens kompletterande planeringsdirektiv och åtgärder för kostnadskontroll som har tagits fram för att hantera det kärvare ekonomiska läget. Vi informerade varandra om nuläget på de olika sjukhusen och diskuterade det regionövergripande arbetet med många arbetsgrupper som håller på att startas upp med anledning av ekonomin. Västra Götalandsregionen står inför stora utmaningar de närmsta åren, med beräknade lägre skatteintäkter och fortsatt ökade vårdbehov.

Tisdagseftermiddagen började med Förvaltningssamverkansgrupp (FSG) där vi tog upp verksamhetsplan och detaljbudget 2012. Det var särskilt roligt att de fackliga representanterna ansåg att verksamhetsplanen är bra och skriven i en positiv anda. Efter detta var regionens Rättighetskommitté på studiebesök på Angereds Närsjukhus tillsammans med folkhälsoledare från Stadsdelsförvaltningen Angered. De var intresserade av att höra hur vi arbetar med rättighetsfrågor och jämlik vård och berättade också om sitt uppdrag och arbete. Det var ett intressant möte och vi kommer att fortsätta att ha kontakt. Dagen avslutades med möte på Stadsdelsförvaltningen Lundby. De hade bjudit in olika representanter till ett informellt möte för att få idéer och inspiration till sitt folkhälsoarbete.

I onsdags var det styrelsemöte. Styrelsen tog beslut om verksamhetsplan och detaljbudget 2012 och fastställde också utvecklingsstrategin för Angereds Närsjukhus för 2011-2014. Styrelsen avslutade med att rikta ett stort tack till alla medarbetare på Angereds Närsjukhus för det fantastiska arbete och goda resultat som uppnåtts under året.

Torsdagen tillbringade jag i Vänersborg på Sjukvårdsdag. Mycket av dagen handlade om de ekonomiska utmaningarna som vi har framför oss och hur vi gemensamt kan arbeta för att de resurser som finns används på bästa sätt. Vi diskuterade också ett gemensamt introduktionsprogram för vårdpersonal med utländsk bakgrund, framför allt läkare, som söker och får arbete i Västra Götalandsregionen.

Fredagen inleddes med möte för alla chefer på Angereds Närsjukhus där ett viktigt ämne som togs upp var bemanningsplanering för de närmsta åren, fram till 2014. Jag avslutade dagen med att ta mig hem till ön i den tilltagande vinden med orkanstyrka i byarna och stora trafikproblem. Sedan var det skönt att komma in i värmen hemma!

Hälsningar
Marina

Idag inviger vi att Barnmedicin börjar med allergimedicin

Nu börjar Barnmedicin med allergivaccinationer.

Behandlingen, som ställer höga krav på specialisering, innebär att barn med svåra allergier utsätts i små doser för det ämne de inte tål. Det ökar deras motståndskraft och förbättrar livskvaliteten.

Därmed får barn i nordost tillgång till högspecialiserad vård närmare hemmet och i en miljö de känner.

Helena Holmberg från vår styrelse invigde.

Hälsningar Freja Bramsen, informationschef

Trevlig lucia

Chefsläkaren Lars Gelander önskar alla en trevlig lucia!

fredag 9 december 2011

Hälsokväll för somaliska kvinnorHej,Tillsammans med projekt Kvinnokraft genomförde Angereds Närsjukhus i går en hälsoafton i Forumhuset, Kortedala torg.


Kvällen riktade sig mot somaliska kvinnor i Göteborg och syftet var att informera och diskutera kvinnohälsa och egenvård. Elin Madvall från gynekologi mottagningen på ANS tog upp ämnen som oskuldsbegreppet, mödomshinna, inkontinens, könssjukdomar, kvinnlig omskärelse och vikten av cellprov. Avesina och bröstcancerföreningen Johanna lyfte vikten av att göra mammografi och hur man undersöker sina bröst. Doulorna tolkade och fungerade som samtalsledare i gruppdiskussionerna.


Många frågor och reflektioner kom upp under kvällen samt idéer om hur ANS och Kvinnokraft kan samarbeta i framtiden.
Intresset var mycket stort - över 60 kvinnor deltog.Hälsningar Shirin Bartholdsson, hälsoutvecklare


tisdag 6 december 2011

Utbildning och Inspiration i vardagenFörra veckan avslutades med en temadag för undersköterskor som utvecklingscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, anordnade.

Dagen bestod av nyttig upprepning för cirka 60 undersköterskor som hade samlats för att lyssna och vara delaktiga med frågor i föreläsningar med varierande innehåll. Representanter från infektionshygien pratade om Meticillin resistent staphylococcus aureus (MRSA), förebyggande smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Vi fick en upprepning av basal vårdhygien, punktdesinfektion och vikten av att vara ”rätt klädd på jobbet”.

Förmiddagen fortsattes med en föreläsning av Thord Rosén, överläkare Endokrinologen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han pratade om vilka skadeverkningar och vad som händer vid användning av anabola androgena steroider och tecken på att någon använder sig av detta. Det finns ett resurscentrum för hormonmissbrukare dit patienter och personal i tjänsten kan vända sig vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att få hjälp.

Eftermiddagen var inspirerande. Gillis Edman som under 37 år har mött döden som begravningsentreprenör. Han berättade om sina egna erfarenheter av möten med andra människor, sjukvården, både som privatperson och i tjänsten. Han pratade om ”att våga ett ögonblick” och ”att det goda kommer så lätt”. Om att våga vara förtrolig och fråga hur en annan människa har det i sitt liv. Han belyste speciellt ”att våga vara en viktig länk” och att alla har sin plats. Vidare bad han oss titta på oss själv och se sig som en pusselbit utan raka kanter, ”där den ena har en brist, där har jag grejer att komma med” säger Edman. ”Var rädd om den pusselbit som är du och den som är jämte dig”.

Vidare pratade Gillis om att det är viktigt med en balans mellan att vara empatisk och professionell och om att vara i samma ”ögonhöjd” som en annan människa och tänka sig in i hur den har det. Om att ”plocka ur enkelhetens låda”. Om att man skall hitta vägen i enkelheten och belyste tystnaden och varsamheten om ord och hur viktigt det är.

Att tänka på är att ”Vår sorg är att vi grämer oss så över gårdagen, oroar oss över morgondagen så vi glömmer dagen vi äger”, säger Gillis Edman. Detta var ett plock ur Gillis erfarenheter och klokskap.

Veckan kommer nog annars flyta på men jag skall försöka tänka på att ”äga dagen”…

Hälsningar Titti Larsson, undersköterska, Vuxenspecialistcentrum

måndag 5 december 2011

Sjukhusdirektörens vecka: Besök av ny regiondirektör
Hej,

Under förra veckan hade jag de sista utvecklingssamtalen med medarbetare för denna gången. Det har varit bra och nyttigt att tillsammans reflektera över året som gått och prioriteringar inför nästa år.

På måndag eftermiddag var det som vanligt ledningsgrupp. Vi fick bland annat en presentation av ett nytt ledningssystem för patientsäkerhet. Vi tog också beslut om att införa TeleQ inom samtliga verksamheter på ANS. Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningen i Gamlestaden (BUM) använder sig redan av TeleQ. Inför beslutet var det viktigt att få fram hur TeleQ fungerar för personer som inte har svenska som modersmål för att utgå från befolkningens behov här i Nordost. Ärendet är berett av utvecklingsgruppen och de har haft dialog med två vårdcentraler i området, utvecklingschefen i Primärvården Göteborg och BUM, som alla har erfarenhet av hur systemet fungerar i en mångspråkig befolkning.

På onsdagen var det möte med ANS presidium och revisionsenheten inom Västra Götalandsregionen. Mötet handlade om uppföljning av ekonomi, intern styrning och kontroll, vårdöverenskommelsen 2012 och planeringen av den nya sjukhusbyggnaden sett ur styrelsens perspektiv.

Ann-Sofie Lodin, regiondirektör i Västra Götalandsregionen, besökte ANS på torsdag förmiddag. Först hade jag och hon ett möte och sedan träffade hon ledningsgruppen och var även på ett verksamhetsbesök inne på Barn- och Ungdomsspecialistcentrum och Gynekologimottagningen. Ann-Sofie var intresserad av att höra om verksamheten på ANS och vilka utmaningar vi ser för ANS och Västra Götalandregionen inför framtiden. Efteråt uttryckte hon att hon var mycket imponerad över det enorma engagemang som alla hon mötte på ANS visade för verksamheten och för de behov som just ANS patienter har. Hon sa också att hon verkligen ser fram emot att följa utvecklingen av ANS.

På eftermiddagen var jag på en konferens om integration i Hammarkullens Folkets Hus där jag ledde en workshop om hälsa. Deltagarna kom både från frivilligorganisationer som till exempel Röda Korset, Caritas och idrottsföreningar, från offentliga organisationer som till exempel Arbetsförmedlingen och från kommunala verksamheter. Det kom fram många idéer om hur frivilligorganisationerna kan bidra och vara delaktiga i folkhälsoarbetet i mångkulturella områden.

Fredagen började väldigt trevligt och gott med adventsfrukost med gröt och skinksmörgås och avslutades med möten av olika slag.


Hälsningar
Marina

torsdag 1 december 2011

"Undersköterskans vecka" - Titti på Vuxenspecialistcentrum

I veckan som gått har jag träffat en hel del patienter. Inför läkarbesök, på mottagningen för patienter som gör ögonbottenfoto. Som vanligt har det varit givande.

Veckan har också bestått av en hel del administration, bland annat utformning av lathund för att så småningom börja att skriva in diagnos- och åtgärdskoder i våra journaladministrativa system Medidoc och Elvis. Ett givande möte tillsammans med administrativa enheten har också hunnits med.

Igår kväll bjöd jag med mina arbetskamrater på Vuxenspecialistcentrum till en klädkväll där vi bland annat minglade, provade kläder och hade en trevlig stund tillsammans.

Morgondagen kommer att innehålla en hel del nyheter och förhoppningsvis lär jag mig något nytt eftersom det är en temadag för undersköterskor som årligen anordnas av Utbildningscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vad den dagen innehåller berättar jag mer om i nästa vecka.

Hälsningar Titti Larsson, undersköterska Vuxenspecialistcentrum