torsdag 29 september 2011

Mer uppmärksamhet för bussen! Cellprovsbussen i ETC


I tisdags var fotograf och journalist från tidningen ETC på plats i Hjällbo för att göra ett reportage om vår cellprovsbuss.

Här ser ni reportern Sanna Schiller intervjua barnmorskan Sara Hegen.

Under dagen i Hjällbo togs 19 prover på tre timmar. Det innebär att vi nu är uppe över 180 prover på mindre än fyra veckor. Mycket över förväntan.


Reportaget i tidningen beräknas komma på fredag.


Hälsningar Malena Lau, projektledare "Ta med en vän"

onsdag 28 september 2011

Sjukhudirektörens vecka: Samverkan och nästa års beställning i fokusHej,

Regelbundet brukar jag dela med mig av mina veckor här på bloggen. Här kommer en liten rapport från föregående vecka.

Som brukligt, varannan vecka, var det förra veckan dags för ledningsgrupp. Denna gång med med information om införande av NPÖ (Nationell patientöversikt), som är på gång i Västra Götalanadsregionen. Först ut är Allingsås. Även vi kommer så småningom att införa NPÖ. Det verkar väldigt bra att kunna se alla de vårdkontakter patienten har på samma ställe, om patienten ger sin tillåtelse. På mötet hade vi också en information om att de regiongemensamma riktlinjerna om dofter och tobaksrök har aktualiserats av regionens Hälso- och sjukvårdsutskott.

Veckan fortsatte i samverkans tecken. Tisdag startade arbetet med närområdessamverkan upp i de sk. NOSAM-grupperna. Denna gång för arbetet i Östra Göteborg. Det var ett positivt möte som andades stor vilja att samverka för att förbättra för patient/brukare. Under andra hälften av dagen träffade jag Lars Alfredsson, som är processledare i Ledninsgrupp för samverkan i Göteborgsområdet. Vi talade om utvecklingen av närsjukvård i allmänhet och Angereds Närsjukhus i synnerhet.

Mitten av förra veckan ägnades helt åt styrelsen. Närmare bestämt det årliga styrelsemötes internatet, som denna gång ägde rum i Uddevalla. På agenda stod bland annat personalfrågorna, som är ett angeläget område för vår styrelse. Under första dagen var fokus på samverkansavtal, löneöversyn, kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Dag två var fokus på delårsbokslutet för augusti och arbetet med vårdöverenskommelsen för 2012. Vi fick också möjlighet att redovisa delårsbokslutet som var mycket positivt med bl.a. ökad tillgänglighet till specialistsjukvård i nordost, genom ökat antal besök på Angereds Närsjukhus och hög tillgänglighet i sommar, utom juli, när det gäller vårdgaranti och kömiljard. Förbättringsområden i rapporten är patientsäkerhetsarbetet där vi sjunkit till 91% när det gäller följsamhet till hygien- och klädregler. Det måste vi förbättra!

I torsdags var det avtackning för Johan Assarsson, som varit regiondirektör fram tills nu. Den avhölls i Vänersborg.

Veckan avslutades med möten med beställarnämnden om nästa års överenskommelse. Processen med beställningen för nästa år beräknas vara klar och innan oktobers utgång. Helt klart är att det försämrade ekonomiska läget i vår omvärld påverkar oss. Till skillnad från många andra i vår sektor kommer vi dock fortsatt att öka, även om takten kan bli något långsammare.


Hälsningar Marina Olsson, Sjukhusdirektör

måndag 26 september 2011

Cellprovsbussen i Västnytt

Imorse rapporterade Västnytt om vår cellprovsbuss. Kul!

Om du inte såg det kolla in http://svt.se/2.34007/1.2544892/fler_cellprov_i_nordostHälsningar Freja Bramsen, Informationschef

fredag 23 september 2011

Workshop i interkulturell kommunikation

Tillsammans med kommunikatörerna i stadsdelarna och utvecklingsprojekt Nordost har vi under förmiddagen inspirerats av hur vi kan bli ännu bättre på att anpassa vår kommunikation till mottagarens villkor.

20 procent av vår befolkning är idag utrikesfödda med annat modersmål än svenska. Denna grupper kommer bara att öka i framtiden. I den nästa miljon svenskar som kommer till, kommer denna grupp att utgöra 68 procent! Ganska häpnadsväckande, eller hur?

Idag har vi träffat experter inom området. Dels Eva Bernhartson, som arbetat som sfi utbildare under stora delar av sitt yrkesverksamma liv och som idag arbetar med att öka insikten om vilka villkor utlandsfödda befolkningsgrupper har som mottagare av information. Hennes råd till oss var att 1) vara tydliga både i formulering av budskap och utformning av text, 2) försöka förstå hur budskapen kommer att tas emot och sist men inte minst 3) att betänka mottagarens bakgrund i vår kommunikation.

Sen fick vi lyssna på Per Karlströmer, som arbetat i många år med mångkulturell marknadsföring. Både för privata och offentliga aktörer. Precis som Eva, betonade Per vikten av målgruppsanpassning. Muntliga information är A och O för att lyckas med det vi gör.
Per visade också upp olika exempel på lyckade kampanjer för olika organistioner, bland annat från arbetet med riktad information till olika befolkningsgrupper om svininfluensan i Stockholm.

En del gör vi redan, ganska bra faktiskt, men vi kan göra mer. Idag var både inspirerande och tankeväckande.

Dessutom ett bra exempel på att det kommunikatörsnätverk som vi varit med och tagit initiativ till i Nordost verkligen behövs och fyller en funktion.

Trevlig helg till er alla!

Hälsnignar Freja Bramsen, Informationschef

torsdag 22 september 2011

Fullt hus på höstens första fri spirometri

Så var höstens första fri spirometri över. I tisdags eftermiddag ägde den rum i Angered, på Triörgatan 2. Dessvärre fick vi återigen tillämpa "först till kvarn" principen. Tack vare bra samarbete gruppen hann vi med 18 personer, 12 kvinnor och 6 män. Alla över 40 år.

Inga diagnoser fastställdes igår, men vi kommer att träffa flera av dem som kom för att utreda vidare.

Nästa tillfälle är den 18 oktober i Bergsjön, Geråshallen.


Hälsningar Helene Engberg, enhetschef Vuxenspecialistcentrum

fredag 16 september 2011

Vi provar annonsering via arabiska och somaliska hemsidor!
En av de roligaste sakerna med mitt jobb är möjligheten att få exprimentera med nya lösningar för att bli ännu bättre på att nå ut i vårt område. Nordöstra Göteborg är lite av en kommunikativ utmaning, nämligen. Här bor förvisso bara 95.000 personer men majoriteten av befolkningen har inte svenska som modersmål och i en del befolkningsgrupper finns läs- och skrivsvårgigheter. I området det talas mer än 40 språk. Dessutom vet vi att medievanorna är mycket heterogena. Mycket information hämtas hem på modersmålet via utländsk media.Detta är en riktig utmaning. I olika kommunikationsinsatser har vi därför aktivt arbetat med att hitta metoder som når befolkningen. Vi använder idag dels det traditionella, dvs. lokaltidningar, pr, webb och annonsering. Men vi har också jobbat aktivt för att komplettera med skräddarsydda kanaler.
I den pågående kampanjen för cellprovsbussen finns flera av dessa med. Utöver annonsering, framtagandet av posters, sociala medier, flyers och pr testar vi några nya delar.Idag inleds vår webkampanj på arabiska och somaliska sidor ritkade mot kvinnor. Vi går i en dejtingsajt, en modesajt, facebook m m med budskapet om vikten av att ta cellprov. Vi gör det på somaliska och arabiska, men bannern visas bara i de fall IP-adressen finns registrerad i Västra Götaland och browsern är inställd på arabiska eller somaliska! Fiffigt va?


Dessutom går vi i närradio, som vi sedan något år tillbaka har ett bra samarbete med. Här går vi på fler språk, även turkiska och persiska,Till flyern som delas ut på gator och torg kring bussen har vi knutit en helt ny telefonitjänst. På flyern finns information på arabiska och somaliska att man kan ringa in för att få informationen på det egna språket. Pröva gärna själva 031-332 69 13 för arabiska och 031-332 69 12 för somaliska.Vi har också ett suveränt samarbete med bostadsbolagen i denna kampanj. De hjälper oss att få ut materialet i tvättstugorna.Några små exempel på nytänk även inom kommuikationsområdet.Trevlig helg!Hälsningar Freja Bramsen, Informationschef


Det är ok att känna!

Det är precis därför vi jobbar med cellprover, precis just därför. Om ni inte sett den, ta er då tiden att göra det.
http://youtu.be/162gYmyiGrU

Hälsningar Freja Bramsen, Informationschef

onsdag 14 september 2011

Barnmorskor på bussturné - Dagens Sjuksköterska

Barnmorskor på bussturné - Dagens Sjuksköterska

Fredrica får ge framtidens affärsanalytiker ett ansikte
Fredrica Hissa på Administrativa enheten gick i våras en kurs som hette "Framtidens Affärsanalytiker".Inför årets kvalitetsmässa, som äger rum i november, vill kursen marknadsföra sig. Detta sker med Fredrica som deras ansikte utåt. En broschyr är under produktion och i denna får Fredrica berätta om kursen och vad det gett henne. Fredrica är också inbjuden till Kvalitetsmässan för att på plats berätta om hennes erfarenheter. KUL!Vi passade på att föreviga intervju och fotografering. Nu ser vi fram emot resultatet. Fortsättning följer...Hälsningar Freja Bramsen, Informationschef

tisdag 13 september 2011

Sjukhusdirektörens vecka: Vi är med och bygger framtidens sjukvård

Hej,

Nu är sommaren slut och det märks både i verksamheten och känns i luften ute.

Förra veckan deltog jag under måndag till onsdag i ett stort regionprojekt vid namn ”Framtidens hälso- och sjukvård”. Totalt deltog 130 personer från hälso- och sjukvårdsverksamheterna i VGR: sjukhus, primärvård, tandvård och habilitering samt regionkansliets olika enheter och representanter från kommunerna.

Projektet är politiskt beslutat och hanteras av Hälso- och sjukvårdsavdelningen på regionkansliet. Jag ingår i en arbetsgrupp som heter ”Hälso- och sjukvård nära medborgaren”. Från Angereds Närsjukhus deltar också Lars Gelander, chefläkare och Ida Wernered, utvecklingschef i varsinn arbetsgrupp. Projektets uppdrag är att arbeta fram en idéskiss om hur vi kan stärka hälso- och sjukvården ur ett invånar- och patientperspektiv år 2025. Beslut tas i Regionfullmäktige i juni 2012.Från förra veckans tre intensiva dagar med många grupparbeten i olika konstellationer tar jag med mig mycket. Det är svårt att överblicka arbetet när man är en del i en helhet. Det är dock intressant att se hur mycket av det som framkom som förstärker den vision som finns för Angereds Närsjukhus och det uppdrag vi har om bättre hälsa i Nordost. Till exemepel arbete med att utveckla vård nära patientens hem, tillgänglighet ur många olika perspektiv och folkhälsoarbete. Idéskissen ska utgå från ett invånar- och patientperspektiv.

På onsdag eftermiddag var det dags för höstens första ANS-Alla, vårt eget forum för kompetensutveckling. Susann Strang, forskningssjuksköterska på Angereds Närsjukhus anförande om de olika dimensionerna av etik och hur vi i vårdmöten hanterar de existentiella frågorna. Hennes föredrag var föremål för såväl skratt som djupa tankar. Det låter så lätt att bemöta människor på bästa sätt, men kan vara ganska svårt.

Torsdagen ägnades åt uppstartsmöte för NOSAM (Närområdessamverkan) Angered. Det är stadsdelen, primärvården – både den offentliga och den privata – och Angereds Närsjukhus som ska samverka med syftet att skapa och kontinuerligt utveckla vårdkedjor/processer utan avbrott. Syftet är att förbättra utifrån dem vi är till för, det vill säga invånare och patienter. Det var ett positivt möte, med stort engagemang för att det här ska bli bra.

På eftermiddagen var jag på institutionsstyrelsen för Vårdvetenskap och hälsa. En alltid lika aktuell fråga i det sammanhanget är hur utbildningarna ska kunna svara upp mot nutida och framtida behov, verksamheterna och antalet VFU- (Verksamhetsförlagd utbildning) platser och kvalitén på dessa. Detta är angelägna frågor, både för universitetet och för vården.


Som ni kanske märker så använder jag ordet invånare istället för medborgare. Det är utifrån att det i projektet ”Framtidens hälso- och sjukvård” uppmärksammats att ordet medborgare utesluter dem som inte har svenskt medborgarskap. Därför är invånare ett bättre ord och nu försöker jag använda det istället.


Hälsningar
Marina Olsson, Sjukhusdirektör

fredag 9 september 2011

Lyckad första vecka med cellprovsbussenDenna vecka inledde vi arbetet med vår mobila cellprovstagning i Nordost. Ett helt nytt
grepp för att öka andelen cellprover i Nordost.

Under de närmaste åtta veckorna kommer en specialbyggd buss att stå
på olika platser i Nordöstra Göteborg och erbjuda gratis
cellprovstagning för alla kvinnor över 23 år. Gynekologisk
cellprovskontroll är en enkel, snabb och smärtfri undersökning som
förebygger cancer i livmoderhalsen.

Arbetet är en del i kampanjen "Ta med en vän" som syftar till att
öka andelen cellprover i Nordöstra Göteborg.

Bussen är ett samarbete mellan Barnmorskemottagningarna i Angered,
Bergsjön och Gamlestaden samt Angereds Närsjukhus. Ombord finns
erfarna barnmorskor som erbjuder fri drop-in och svarar på frågor om
cellprov och livmoderhalscancer.

Turnén har varit en succé redan redan från start. Första dagen togs mer än 20 prover och detta trots hällregn. Totalt togs uppemot 50 prover på veckans fyra halvdagspass. Inte illa.I veckan har också marknadsföringen av bussen inletts. Doulor finns knutna till bussen och agerar "inkastare" på torgen. De delar ut fina flyers med information på svenska, arabiska och somaliska. Vi har knutit telefonlinjer till projektet där informationen kan ges på arabiska och somaliska.Därutöver har vi spridit material i tvättstugorna, föreningar och köpcentran. Närradion sänder också information på olika språk. Vi går också inom kort ut med annonser, både i svensk lokalpress och på arabiska och somaliska hemisdor. Men de senare kommer bara att bli synliga då datorn är placerad i Västra Götaland. Fiffigt va?Mycket jobb på kort tid och fantastiska insatser från det härliga gänget i bussen. Fortsättning följer!


Hälsningar Freja Bramsen, Informationschef, Angereds Närsjukhus
Se flyer bifogat. Hör gärna av er om ni vill ha en bunt för
utdelning!

Tack på förhand!

Hälsningar

Shirin Bartholdsson (tel. 0704-0186 88

onsdag 7 september 2011

Just nu: Höstens första ANS alla med Susann Strang

Höstens första kompetens em - ANS Alla pågår på Blå Stället. Huvudtalare är Susanne Strang, forsknings- och neurologsjuksköterska på ANS. Hon talar om sitt forskningsämne existentiella frågor i H & S. När yttre händelser vänder upp och ner på livet, vad händer då och hur kan vi inom vården bemöta det. Personligt, berörande och stundvis mycket underhållande.

Hälsningar Freja Bramsen, Informationschef, Angereds Närsjukhus

tisdag 6 september 2011

Eid Al-Fitr i hälsans tecken

I fredags, den 2 september, var Angereds Närsjukhus med och anordnade en Arabisk afton på blå Stället tillsammans med projektet Doula kulturtolk.
Temat för kvällen var kvinnohälsa och arabiska kvinnor från hela Nordost var inbjudna att delta.Hala Younis från Gynekologimottagningen på Angereds Närsjukhus var på plats för att (på arabiska) berätta om cellprov, preventivmedel och allmänt om kvinnohälsa.Deltog gjorde också representanter från Bröstcancerföreningen "Johanna" och Avesina. De berättade om mammografi och bröstcancer.Avslutningsvis fick kvinnorna även en presentation av Bodil Frey från kulturtolk Doula-projektet. Bodil berättade och visade hur man kan bära barn med hjälp av olika bärsedlar och tekniker.Kvällen avslutades med knytkalas och dans. Deltog gjorde cirka 50 arabiska kvinnor. Många uppskattade kvällen, speciellt att få information om kvinnohälsa på arabiska.
Stort tack till Hala, Chopy, Malena, doulorna, Bröstcancerföreningen Johanna och Avesina!
Hälsningar Shirin Bartholdsson, hälsoutvecklare Angereds Närsjukhus

måndag 5 september 2011

Sjukvård på lika villkor

I fredags deltog Angereds Närsjukhus på seminariet "Sjukvård på lika villkor" som Diskrimineringsombudsmannen (DO) anordnade i Göteborg.Seminariet avslutade DO:s veckolånga besök i Göteborg och innehöll bland annat presentationer av DO:s arbete med diskriminerings- och rättighetsfrågor inom hälso- och sjukvården.Seminariet avslutades med ett panelsamtal om de diskriminerande strukturer som finns inom vården samt exempel på åtgärder och strategier för att åstadkomma en sjukvård på lika villkor i praktiken. I panelen deltog Chrstine Gilljam, från DO, Helen Eliasson, ords för hälso- och sjukvårdsutskottet, Jesper Svensson, samordnare på enheten för rättighetsfrågor, Wilo Abdulle Osman, Göteborgs rättighetscenter och undertecknad från Angereds Närsjukhus
"Hur säkerställer vi att alla individer får lika rätt till vård utifrån den enskildes behov?" var en av frågorna som diskuterades. Det blev ett mycket intressant samtal om ett mycket viktigt ämne och samtalet väckte stort engagemang hos såväl åhörare och paneldeltagare.Malena Lau, Kvalitetsansvarig Angereds Närsjukhus