fredag 28 oktober 2011

Vi nådde målet med cellprovsbussen
hej,
glädjen var stor när cellprovsturnén, med den specialbyggda bussen, avslutades igår. Resultatet motsvarar nämligen de högt ställda mål som funnits om att hjälpa över 400 kvinnor att ta cellprov. Därtill kommer alla de som nåtts av informationen under perioden.

Under bussturnén har cellprovstagningen i Nordost fördubblats jämfört med samma period förra året. Utöver prover i bussen består ökningen också av att fler kvinnor tagit provet på Barnmorskemottagningarna i området. Under perioden har också ett nytt bokningssystem införts som underlättar ombokningar. Det kan ha bidragit ytterligare.

Det är fantastiskt att vi nått så många kvinnor genom bussen. Det här visar vikten av gemensamma lokalt utformade insatser för att nå kvinnor som inte regelbundet tagit cellprov.Jag tror det stora intresset för bussen kan förklaras av flera faktorer. En är upplägget, med doulor på plats och budskap anpassade för att spridas mun till mun. En annan är de informationsinsatser som genomförts på flera språk och i skräddarsydda informationskanaler. Uppmärksamheten i media och närradio har också bidragit.

”Ta med en vän” är en lokal kampanj för ökad deltagande i cellprovstagning i Nordöstra Göteborg. Kampanjen inleddes i mars 2011 och kommer att pågå under ett år. Under kampanjens första sex månader har cellprovstagningen i området ökat med 41 procent jämfört med samma period föregående år.

Vi är flera bakom kampanjen. Utöver Angereds Närsjukhus även Barnmorskemottagningarna i området, Doulaprojektet, Kunskapscentrum för jämställd vård och Regionalt Cancercentrum Väst.Hälsningar Malena Lau, Projektledare "Ta med en vän"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar