onsdag 30 mars 2011

Hälsodagen i Bergsjön Centrum

Idag arrangerar vi en hälsodag i Bergsjön Centrum. Ett trettiotal utställare med lokal anknytning och hälsoinriktning är på plats i Bergsjön Centrum för att sprida kunskap hos befolkningen.

Direkt från mässan - Mette Ludvigsson, kommunikatör

Nästa gång är det vår tur!


Idag togs första spadtaget av den nya bad- och ishallen i Angered.


Vi var där, både för att fira, men också för att syna upplägget inför vår egen kommande planering. Det känns fantastiskt att dessa stora projekt som det talats om så länge äntligen börjar ta fart. Bad- och ishallen blir ett fantastiskt tillskott till området och berikar möjligheterna när det gäller sport och hälsosamma aktiviteter. Det ska bli kul att följa!


Dagens spadtag togs av Anna Johansson (S) i en grävskopa. Vi har ett ta på oss att fundera ut hur vårt ska se ut, vid årsskiftet är det planerat om allt går som det ska och än så länge ser det bra ut, våra tidplan följs.Hälsningar Freja Bramsen, Informationschef

tisdag 29 mars 2011

Nu öppnar vi dagsjukvård i Nordost

Nu tas ännu ett viktigt steg i arbetet med det nya närsjukhuset i Nordost. Idag invigs sjukhuset första dagsjukvårdsenhet i form av en transfusionsverksamhet på Barn- och ungdomsspecialistcentrum. Den nya dagsjukvårdsenheten skall hjälpa kroniskt sjuka barn i behov av regelbundna blodtransfusioner. Den nya verksamheten är ett resultat av nära samarbete mellan Drottning Silvias Barnsjukhus.

Imorgon inviger Angereds Närsjukhus en ny mottagningsverksamhet för barn med Thalassemi, en ovanlig, ärftlig sjukdom som påverkar de röda blodkropparna och gör att patienten behöver regelbundna blodtransfusioner.

- Det är ett stort steg att vi idag kan öppna vår första dagsjukvårdsenhet och ett bra exempel på hur vi som närsjukhus kan komplettera universitetssjukhusen och samtidigt underlätta för patienterna, säger Marina Olsson, Sjukhusdirektör på Angereds Närsjukhus.

Sjukdomen är ovanlig bland svenskfödda, men vanligare i hos personer födda i områden kring Medelhavet, norra Afrika, Mellanöstern, Indien och Sydostasien. I Göteborg finns ett trettiotal barn med diagnosen, av dessa bor en handfull i Nordost.

- Även om det inte är många barn som har sjukdomen Thalassemi kommer vår transfusionsverksamhet att göra stor skillnad för de barn som är drabbade. Barn och unga är ett prioriterat område för oss på Angereds Närsjukhus, säger Lars Gelander, verksamhetschef på Barn- och ungdomsspecialistcentrum.

Uppstarten är ett resultat av nära samarbete med Drottning Silvias Barnsjukhus. Med den nya verksamheten får barn med Thalassemi närmare vård i en mindre och lugnare omgivning. Patientgruppen har tidigare hänvisats till vård på Drottning Silvias Barnsjukhus där de behandlats på barncancercentrum.
Ovan - Gunilla Stenberg, barnsjuksköterska på den nya transfusionsverksamheten visar upp hur blodgivningen går till.


Marina Olsson, vår sjukhusdirektör på Angereds Närsjukhus, berättar om bakgrunden till mottagningen.


Hälsning,
Mette Ludvigsson
Kommunikatör

fredag 25 mars 2011

Multimodal smärtbehandling i en mångkulturell storstadsmiljö
I förra veckan hölls Västsvenska Smärtmötet i Göteborg. Temat för mötet var multimodala smärtbehandlingar och rehabiliteringar. På plats var Smärtcentrums verksamhetschef Dr. Tore Eliasson för att berätta om multimodala behandlingar i en mångkulturell stadsmiljö.

Han tog bland annat upp det faktum att ohälsotalen i nordöstra Göteborg är väldigt höga men konsumtionen av sjukvård är förhållandevis låg. En stor del av symtomspektrat i Nordost består av smärt och psykisk ohälsa. Tore berättade om hur hans mottagning tar hand om och rehabiliterar dessa patienter.


Hälsning,
Sunil Kalra, Överläkare på Smärtcentrum

torsdag 24 mars 2011

Du har väl inte missat det här?

Angereds Närsjukhus har en fanpage på facebook. Gå in och tryck på gilla och du gillar det!


Hälsning,
Mette Ludvigsson
Kommunikatör

onsdag 23 mars 2011

Gruppbehandling för afasipatienter på logopedimottagningen

I måndags startade vi logopeder på Angereds Närsjukhus en intensivbehandling för en grupp med afasipatienter. De är fem stycken patienter, alla med större expressiva än impressiva svårigheter, som kommer till mottagningen för språkträning varje förmiddag i två veckor.

Upplägget kallas för CIAT – constraint induced aphasia therapy och är utvecklat av den tyska forskaren Friedemann Pulvermüller med inspiration från sjukgymnastik. Den ursprungliga tanken inom sjukgymnastiken är att hindra den skadade patienten från att använda en dominant kroppsdel och på så sätt ”tvinga” fram ett användande av den skadade kroppsdelen. Exempelvis binds den friska högerarmen fast mot kroppen så att patienten med nedsatt vänstersidig motorik måste använda den vänstra armen.

Hur kan man då överföra detta till en person med en språkskada?
Där finns det ju inget som kan bindas fast för att tvinga fram användning. I traditionell afasibehandling betonas ofta alternativa kommunikationssätt som ett komplement då språksvårigheterna blir för stora. Det kan vara saker som att använda gester, att rita eller skriva bokstäver. Det är sådana förmågor som vi nu ”hindrar” gruppdeltagarna att använda och istället ”tvingar” dem att använda talet. Det är en relativt ny behandlingsmetod, men som har fått bra resultat i forskningsstudier och vi hoppas givetvis att även våra patienter kan få se en förbättring.

I Pulvermüllers forskning har de använt sig av ett kortspel med ungefär samma upplägg som ”Finns i sjön” – att man ska samla på parbilder genom att fråga medspelarna om de har den aktuella bilden. Vi har valt att komplettera detta med ytterligare några övningar som är vanliga inom logopedisk behandling. Gruppen är tre timmar om dagen i tio arbetsdagar, så under bara två veckor får gruppdeltagarna hela 30 behandlingstimmar! Det är första gången vi har en grupp med CIAT-upplägg, och det ska bli spännande att få se resultatet. 28-29 mars ska dessutom två av oss logopeder iväg på en konferens där Pulvermüller är en av huvudtalarna.

Här nedanför bjuder vi på några bilder från vår nya ”CIAT-grupp”.


Hälsning,
Simon Ottosson, logoped på Angereds Närsjukhus


tisdag 22 mars 2011

Sjukhusdirektörens vecka

Veckan som gick startade med lönesamtal med några av mina medarbetare och stabsmöte med stabscheferna.

På eftermiddagen i tisdags var jag inbjuden till Göteborgs Universitet Vasaparken, för att delta vid ett symposium som hette ”Challenges in HealthCare – A global nursing perspective”. Symposiet inleddes med en ceremoni ledd av Drottning Silvia för att uppmärksamma den jordanska Prinsessan Muna Al Husseins insatser för sjuksköterskeyrket i Jordanien, vilket till viss del skett i forskningssamarbeten med Göteborgs Universitet. Den jordanska prinsessan skulle ha deltagit personligen, men hade fått förhinder i sista stund på grund av ett skadat knä, en professor från Jordanien tog emot det i hennes ställe.

Efter den officiella ceremonin inbjöds till föreläsningar på olika teman – först en del om utmaningarna i arbetet med den globala hälsan och sedan en del som rör sjuksköterskans framtida roll. Jag deltog i den senare med kort anförande. Bakgrunden till mitt deltagande under dagen var utöver Angereds Närsjukhus även att jag under 2000 deltog i ett projekt i Amman, Jordanien som just handlade om sjuksköterskeyrkets legitimitet och arbetsvillkor. Det var en mycket spännande och intressant dag.

I onsdags var det dags för kompetensutvecklingseftermiddag för alla anställda på Angereds Närsjukhus. Mycket intressant att höra om de olika förbättringsarbeten som pågår i de olika verksamheterna i vår verksamhet. I onsdags eftermiddag hann jag också med att träffa beställarna tillsammans med styrelsen ordförande och Cornelia Bergdahl hos oss, för att gå igenom Gynekologins verksamhet under 2010. Intresset för vår gynekologiska verksamhet var mycket stort i nämnden, där många är nya ledamöter.

Inspirerad av förra veckans lansering av vår kampanj för att öka andelen som gör cellprov för cervixcancer passade jag i torsdags på att bidra med att få upp täckningsgraden i Göteborg genom att göra en kontroll.

Efter ytterligare lönesamtal och internt arbete avslutades veckan med en mötesintensiv fredag. Först personalinformation för chefer där vi gick igenom nyheter på personalområdet. Därefter träffade jag en logistiker som ingår i ett projekt inom regionen och som kan komma att bli en expertis vi kan behöva i det nya huset.

Hoppas att snön förra veckan var det sista vi såg av årets vinter och att vi får njuta av härlig vår!

Hälsning,

Marina Olsson, sjukhusdirektör

fredag 18 mars 2011

En beräkning av vad socioekonomisk ojämlikhet i hälsa kostar samhället

Ojämlikhet i hälsa i Västra Götalandsregionen leder under ett år till 1.600 dödsfall "i förtid", drygt 27.000 förlorade levnadsår, ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor samt en förlust i hälsa motsvarande 13,9 miljarder kronor. Det visar en studie från folkhälsokommitténs kansli Västra Götalandsregionen.

Beräkningen och resultatet stämmer väl överens med andra internationella studier och visar att de samlade kostnaderna för ojämlikhet i hälsa uppgår till betydande belopp och att skillnader mellan olika befolkningsgruppers hälsa dessutom tenderar att öka. Detta gör ojämlikhet i hälsa till ett av de stora samhällsekonomiska problemen idag.Hälsning,
Mette Ludvigsson
Kommunikatör

torsdag 17 mars 2011

Verksamhetsutveckling i fokus när Angereds Närsjukhus kompetensutvecklar!

Ungefär 4 gånger per halvår arrangerar Angereds Närsjukhus kompetensutveckling för all personal på sjukhuset. Dessa tillfällen är också bra tillfällen att mötas över verksamhetsgränserna och utbyta idéer. Igår eftermiddag var ett sådant tillfälle och på agendan var verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar. Malena Lau, kvalitetsansvarig på sjukhuset höll i eftermiddagen där våra verksamhetsutvecklare höll kortare dragningar om pågående utvecklingsprojekt.
På bilden ovan ser vi Åse Lundgren, undersköterska och verksamhetsutvecklare på Gynekologimottagningen. Hon berättade om arbetet med att få patienter att söka till rätt vårdinstans. Till Gynekologimottagningen kommer ibland patienter som skulle kunna undersökas och behandlas hos primärvården.
Ovan ser vi Linda Lässer som är verksamhetsutvecklare på den administrativa enheten. De arbetar bland annat med att utveckla användningen av Mina Vårdkontakter för att våra patienter ska kunna göra allt mer på nätet.

Andra utvecklingsarbeten som presenterades under eftermiddagen var Smärtcentrums arbete med att utveckla mottagningens egenremiss för att på ett bättre sätt kunna ta hand om de patienter som söker på egen hand utan remiss från vårdgivare, Vuxenspecialistcentrums arbete med att avsluta de patienter som är färdigbehandlade samt Barn- och ungdomsverksamheternas arbete med uteblivna besök.Både publiken och vårsolen kom med på den här bilden.

Sammantaget var det en intressant, lärorik och trevlig eftermiddag i goda kollegors sällskap.

Vänlig hälsning
Mette Ludvigsson, kommunikatör

måndag 14 mars 2011

Hälsning från NaimaJag heter Naima Dirie och går på Römosseskolan i Gårdsten. Jag har praktiserat här på Angereds Närsjukhus i en vecka nu, jag tycker det är oerhört kul att praktisera på ett sjukhus vid min ålder och eftersom jag har planer på att i framtiden arbeta inom vården så är det bara ett plus. Angereds Närsjukhus är ett sjukhus med väldigt snäll och vänlig personal, sjuksköterskor och läkare. Jag har inte träffat alla i personalen men de jag har träffat är jättesnälla och duktiga! Jag fick se och uppleva väldiga händelser tycker jag eftersom att bara se på och betrakta människorna och patienterna jag var med är stort.

Jag går i årskurs 8 och det är min första praktik. Jag valde att praktisera på ett sjukhus för att jag vill jobba som barnläkare i framtiden. Att praktisera på ett sjukhus och se hur det är att vara en sköterska och läkare stärker min passion och min dröm att bli läkare.

Jag, som elev, rekommenderar till alla barn, elever, vuxna med flera att alltid börja med det du vill för det kommer alltid att bli enklare och du kommer att lära dig som mycket eftersom man får kunskap efter saker man har sett och beundrat. Jag har haft en väldigt lärorik vecka och jag tackar all underbar personal, sköterskor, vaktmästare och läkare.

Naima

Sjukhusdirektörens vecka

Måndagen rivstartade med ett möte där jag, vår utvecklingschef Ida Wernered, vår ekonomichef Bo Andersson och representanter från Hälso- och sjukvårdskansliet diskuterade potentiella områden där Angereds Närsjukhus har möjlighet att söka och få EU-bidrag. Dagen fortsatte med ledningsgruppssammanträde där vi antog Angereds Närsjukhus krishanteringsplan. Vi diskuterade även vilken inriktning vi ska ta gällande tillfälliga lokaler för verksamheten till dess att den nya sjukhusbyggnaden är färdig, nationella medel för patientsäkerhetsarbetet, Västra Götalandsregionens gemensamma IT-plattform och så vidare.

På internationella kvinnodagen, som även inrymde både fettisdagen och europeiska logopedidagen, lanserade vi, tillsammans med MVC Angered, Onkologiskt centrum och Kunskapscentrum för Jämställd vård en kampanj för att öka andelen kvinnor som tar cellprov. Helén Eliasson (S) som är ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsutskott inledningstalade på lanseringen. Helén stannade även kvar ett tag frukostseminariet för att få en presentation av Angereds Närsjukhus och vårt arbete för att minska den ojämlika hälsan i Nordost.

På onsdagen var det presidiemöte med vår politiska styrelses presidium. På torsdagen och fredagen arbetade jag med utvecklingssamtal och lönesamtal med mina medarbetare och planering av den närmsta framtiden.

Det har varit en intressant och fullspäckad vecka som avslutades med att våren kom till stan, nu hoppas vi att den är här för att stanna!

torsdag 10 mars 2011

Henry Ascher skriver krönika i flyktingbloggen

Idag publicerades en krönika skriven av Henry Ascher i flyktingbloggen.org, läs hela krönikan här.

Henry Ascher, barnläkare och docent, arbetar vid sidan av sin tjänst på Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) för flyktingbarnteamet som är knutet till Angereds Närsjukhus.


Hälsning,
Mette Ludvigsson, kommunikatör

tisdag 8 mars 2011

Hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande på besök
Här kommer ytterligare en bild från morgonens frukostseminarie där vi lanserade kampanjen Ta med en vän, en kampanj som syftar till att öka täckningsgraden i cellprovstagning i området. Med på tåget var Helén Eliasson som är hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande. Helén inledde förmiddagen åt oss. På bilden ser vi vår sjukhusdirektör Marina Olsson tillsammans med Helén Eliasson.

Stort tack till alla medverkande för en trevlig och lärorik förmiddag!

Vänlig hälsning
Mette Ludvigsson, kommunikatör

Just nu: Lansering av kampanjen Ta med en vän

Idag på ett frukostseminarium på Blå Stället lanserades kampanjen "Ta med en vän" som syftar till att förebygga livmodershalscancer genom att öka andelen kvinnor som tar cellprover. Mer information på vår hemsida inom kort.

Hälsningar Freja Bramsen, Informationschefmåndag 7 mars 2011

Sjukhusdirektörens vecka

Förra veckan inleddes med ledningsgruppens årliga internat. Detta blev också startskottet för arbetet med nästa års överenskommelse. Under dagarna hann vi med intressanta presentationer från verksamheterna kring nästa års utmaningar. Vi fick en inspirationsföreläsning via länk som passande nog handlade om distansmöten och telemedicin, och hur man jobbar med det i Norrland. Dessutom genomförde vi en workshop kring viktiga framtidsfrågor för Angereds Närsjukhus.

I onsdags bar det iväg på nästa resa, till Tyskland och Innsbruck. Där deltog jag i en konferens som anordnades av European Health Management Association (EHMA ) på temat ”Integration and co-ordination of healthcare provision: towards genuinely patient-led care?”. Mycket intressanta dagar bestående av föreläsningar varvat med studiebesök. Intrycket som jag tog med mig hem är att ambitionerna är höga i många länder när det gäller att integrera samarbetet mellan sjukhus och det vi kallar primärvård.

Under dagarna genomfördes två studiebesök, ett som demonstrerade ett framgångsrikt samarbete kring äldre mellan det vi kallar hemtjänst och hemsjukvård. Till vården i hemmet hade också en mycket trevlig mötesplats för äldre knutits.

Vi besökte också en kommersiell verksamhet där hälsa och medicinsk verksamhet integrerats. Det var ett hotell som erbjöd viss typ av medicinska/hälsotjänster. Deras arbetssätt var mycket spännande, med hög utvecklingsinriktning och en nytänkande organisation för att lösa detta.

Hoppas alla ni haft en bra vecka och att vi ses snart.

Hälsningar,

torsdag 3 mars 2011

Nylärd ögonbottenfotograf

Jag har fått en ny arbetsuppgift! Det är alltid intressant att lära sig något nytt i vardagen och jag har ju alltid tyckt att det är roligt att fotografera!

Jag tänkte i mitt stilla sinne efter första dagens bredvidgång ”hur ska jag kunna lära mig det här”. Men allt går, bara man får träna och har just tålamod. Koncentration, precision och tålamod är ledorden för ett lyckat ögonbottenfotografi. Efter en tids upplärning jämte min rutinerade kollega Camilla har jag numera en egen mottagning där jag tar emot diabetespatienter för ögonbottenfotografering.

Ögonbottenfotografering görs för att upptäcka förändringar på blodkärlen i patienternas ögon. Hur går detta till kanske någon undrar? Jo, patienten kommer till mottagningen för att få information om dagens undersökning. Patienten droppas med en ögondroppe i varje öga för att pupillen skall vidga sig. Efter en halvtimmas väntan skall man kunna fotografera ögonbotten. Patienten får sätta sig i en ögonstol och sedan är det dags att knäppa av fyra bilder. Två rakt framifrån och två där patienten tittar åt sidan för att få med synnerven och ögats blodkärl. Bilderna skickas efter detta till Mölndals sjukhus (som hör till Sahlgrenska Universitetssjukhus) för bedömning. Svaret på undersökningen får patienten cirka 3 veckor efter att undersökningen är gjord.

Jag ser det som väldigt positivt att få utvecklas i min roll som undersköterska, att få nya utvecklande arbetsuppgifter. Det är stimulerande för mig personligen samtidigt som det ökar tillgängligheten för patienterna då vi är flera som kan utföra denna undersökning. Så ser alltså min vardag ut två halvdagar i veckan.

Hälsningar, Titti Larsson från Vuxenspecialistcentrum

tisdag 1 mars 2011

Nytänkande lösningar möter befolkningens behov


I utformningen av det nya närsjukhuset pågår ett aktivt arbete för att hitta nytänkande lösningar som möter befolkningens behov när det gäller tillgänglighet och bemötande. Angereds Närsjukhus har tagit befolkningen till hjälp.

Angereds Närsjukhus ska anpassas efter befolkningens behov. Det innebär dels vårdtekniska lösningar som stödjer befolkningens behov av sjukvård och behandling, men det innebär också tillgänglighet och bemötande. Därför har Angereds Närsjukhus tagit hjälp av medborgarna som bor i området.

Medborgardialogen som består av ett fyrtiotal boende i lokalområdet träffas några gånger per år för att diskutera aktuella frågor kring den nya sjukhusbyggnaden. Senast i december träffade arkitekterna från Sweco representanter från medborgardialogen för att resonera om hur tillgänglighet och gott bemötande kan gestaltas i byggnaden.

- Angereds Närsjukhus ska vara ett välkomnande sjukhus skräddarsytt efter befolkningens behov. Vi involverar därför våra medborgare i uppbyggnaden av sjukhuset, berättar Nasra Ahmed som är projektledare för medborgardialogen på Angereds Närsjukhus.

Hittills har medborgardialogen varit framgångsrik. Resultaten hittills visar att många upplever att bristen på samverkan mellan myndigheter ställer till det för den enskilde individen, därför efterlyser de högre grad av samverkan. Resultaten visar också att familj och anhöriga spelar en stor roll i de flesta kulturer i världen, vården behöver bli bättre på att förstå familjens betydelse för hälsa. Dialogen med medborgarna fortsätter även under 2011.

Fler artiklar om den nya sjukhusbyggnaden i Angered hittar du i Angereds Närsjukhus nyhetsbrev, läs det senaste numret här.

Hälsning,
Mette Ludvigsson, kommunikatör

Just nu: Föredrag om telemedicinens möjligheter via länk

Thomas Molen från Västerbottens Läns Landsting berättade på länk för Ledningsgruppen om hur de arbetar med distanslösningar med hjälp av videokonferensteknik.

Mycket intressant!

Hälsningar Freja Bramsen