fredag 26 februari 2010

Besöksstatistik reception


Hur många besökare kan man ta emot i en sjukhusreception? Det är en bland flera frågor som Börje Blomster, planeringsledare för Nya ANS, måste ställa sig i projekteringen av den nya sjukhusbyggnanden. Då gjorde han ungefär så här:

Varje verksamhet får göra en skattning av hur många patienter de kommer att ha per dag när de arbetar på full kapacitet i den nya sjukhusbyggnaden. Det gör verksamheterna med hjälp av statistik över hur många patienter de har i nuläget. Därefter får man göra en skattning av hur många anhöriga alternativt andra medföljande deras patienter kommer att ha med sig. I Nordost räknar vi med att patienten oftast tar med sig någon anhörig. Till detta lägger man personalen på sjukhuset och även tillfälliga besökare så som leverantörer, café- och restaurangbesökare och så vidare.

Sådan statistik vill man ha fram bland annat för att kunna estimera storlek på entrén, bemanning i reception och säkert mycket annat därtill .

Vilken siffra Börje kommer fram till vet jag inte i dagsläget, men visst är det fascinerande hur mycket det är att tänka på när man ska bygga ett sjukhus!


Trevlig helg önskar jag alla bloggläsare!
/Mette Ludvigsson - Informatör som även arbetar med kommunikation för utvecklingsprojektet Nya ANS

onsdag 24 februari 2010

Idag introducerar vi BUM till vår verksamhet

Idag har vi introduktionsdag för våra nya medarbetare som arbetar på Barn och ungdomsmedicin i Gamlestaden, BUM. BUM gick organisatoriskt över till ANS vid årsskiftet och idag är det dags för medarbetarna att få en större inblick i hur vi arbetar på ANS.

Efter en förmiddag med presentation av våra verksamheter och stödfunktioner som administration och informationsenhet åt vi tillsammans lunch på Kulturcaféet på Blå Stället i Angered.

Efter lunch tog Lars Gelander, verksamhetschef för ANS barnverksamhet, över och ger i detta nu en guidad tur av Angereds Närsjukhus verksamheter i tillfälliga lokaler. Se på kartan nedan hur Angereds Närsjukhus verksamheter ligger utspridda i tillfälliga lokaler.
Syftet med introduktionsdagen är att ge våra nya ANS:are en helhetsbild av organisationen som de ska verka i. Vi hoppas att de kommer att trivas hos oss!

Med vänlig hälsning,
Ulla Fransson Personalchef på ANS

onsdag 17 februari 2010


Inom ramen för våra hälsofrämjande projekt har vi fått till ett jättebra samarbete med A Non Smoking Generation. Tillsammans med A Non Smoking Generation erbjuder Angereds Närsjukhus skolorna i Nordost gratis klassbesök.

Vet du någon skola i Nordost som vill ha besök från A Non Smoking Generation? Kontakta Emma eller Terese på emma@nonsmoking.se eller terese@nonsmoking.se och boka in besök redan idag!

Du kan också besöka A Non Smoking Generations inspirationsblogg, läs den här.

Vänlig hälsning
Mette Ludvigsson
Projektkoordinator Rökfri Zon Nordost/Barn och ungas hälsa


torsdag 11 februari 2010

Att fånga upp KOL-sjuka

Den 25 februari är du som länge har rökt eller varit utsatt för rök välkommen till Vuxenspecialistcentrum för att gratis testa dina lungor. Välkommen till oss mellan kl. 13:00-15:00!

För att fånga upp KOL-patienter har Angereds Närsjukhus öppet hus för gratis spirometriundersökning (spirometri är ett lungfunktionstest) en gång per månad. Vitsen med detta är att kunna bromsa sjukdomsförloppet. Man kan nämligen inte behandla KOL, men om patienten slutar röka bromsas sjukdomen upp. Patienter som kommer till öppet hus med fri spirometri kan fortsätta gå hos oss för rökavvänjning och på KOL-skola.

Känner du någon som bor i Nordost och som röker? De är välkomna till oss den 25 februari!

Vänlig hälsning
Vuxenspecialistcentrum på ANS

onsdag 3 februari 2010

ANS i media

I Göteborgs Fria Tidning uttalar sig Informationschef Freja Bramsen, Chefläkare Lars Gelander samt sjuksköterskorna Johan Bengtsson och Gunilla Stenberg om hur vi arbetar för att skapa en jämlik vård och en bättre hälsa hos befolkningen i Nordost, läs hela artikeln här.

ANS styrelse sammanträder

Idag har vår politiska styrelse haft sammanträde hos oss. Bland annat fick de en dragning av årsredovisningen för 2009 som visade på goda resultat ur alla perspektiv, (medborgar-, medarbetar-, patient- och ekonomiperspektivet). På bilden nedan sitter styrelseordförande Endrick Schubert (s) tillsammans med vice ordförande Jane Johansson Bredin (m) och vår egen sjukhusdirektör Marina Olsson.