måndag 3 oktober 2011

Sjukhudirektörens vecka: Tillgången till specialistvård i Nordost ökar
Hej,

Det är tätt mellan avtackningarna i dessa dagar. I måndags var jag en av många som anslöt för att tacka av regiondirektörens stabschef, Kerstin Alberius. Kerstin var också tillförordnad sjukhusdirketör under våren 2009 då Angereds Närsjukhus var helt ny förvaltning. På eftermiddagen fick jag förmånen att hålla en föreläsning för ST‑läkare på Kungälvs sjukhus på temat Jämlik vård. Fokus var på bakgrund, syfte och nuläge för vårt arbete på Angerds Närsjukhus. Givande föreläsning med ett engagerat gäng som ställde många frågor och hade synpunkter. KUL!

Veckan fortsatte med en träff med den strategisk dialoggruppen centrala Älvstaden som jobbar med utvecklingen av delar av centrala Göteborg. Vi diskuterade det offentliga rummet, med inspel från bland annat en stadsträdgårdsmästare. Dagen avslutades med stabsmöte på ANS.

I onsdags genomförde vi ett av flera controllingmöten på sjukhuset. Dessa möten har vi regelbundet med verksamhetscheferna för att följa upp verksamheterna. På eftermiddagen åkte jag till Vänersborg för kvällsmöte med övriga sjukhusdirektörer. Fokus denna gång låg på de stora utmaningar som sjukhusen står inför under 2012 när det gäller ekonomin. Även om vi inte kommer att drabbas fullt lika hårt är det generellt mycket tuffa år som väntar våra sjukhus.

Kvällen följdes av sjukvårdsdag i torsdags. Den handlade bland annat om den vårdplatsutredning som gjorts i regionen, om organdonation och om en produktivitetsstudie av sjukhusen.
Efter Vänersborg åkte jag till Bergsjön på invigning av nya lokaler för ”Utveckling Nordost”, ett projekt med stöd av EU‑medel som handlar om utvecklingen av nordöstra Göteborg. Det var många som deltog i invigningen och flera som var intresserade av att höra om utvecklingen av Angereds Närsjukhus.

Veckan avslutades med controllingmöte för oss som förvaltning tillsammans med regionens controllers. Perspektiven vi gick igenom var verksamhet, personal och ekonomi. Det är inte utan stolthet vi kan konstatera att vi gjort mycket bra. Bland annat har vi bidragit till att tillgängligheten till specialistsjukvård för invånarna i Nordost har ökat. Vi har även, totalt sett, genomfört fler patientbesök än vad som ingår i vårdöverenskommelsen för 2011. Det är också positivt att vi under året har lyckats rekrytera de medarbetare vi behöver.

Med dom positiva orden slutar rapporten från förra veckan. Vi hörs!

Hälsningar

Marina Olsson, Sjukhusdirektör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar