fredag 20 december 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Stort tack till alla medarbetare på ANS för det gångna året!

Nu börjar det dra ihop sig till jul och en hägrande ledighet. Efter en lång och intensiv vecka kommer jag att gå på ledighet med gott samvete.

I måndags träffade jag Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef, och Elisabeth Lindahl, vårdenhetschef,  för att göra en överrapportering av Psykiatriteamet, som går över till Medicinska specialiteter den 1 januari. Det har varit roligt att som tillförordnad chef under hösten arbeta nära teamet med utvecklingen av psykiatrin vid ANS. Teamet har arbetat fram ett förslag om att utveckla vården för unga vuxna med psykisk ohälsa tillsammans med vårdcentralerna, för att kunna kartlägga problematik och påbörja åtgärder i ett tidigt skede. Våra beställare, HSN 12, ställer sig också positiva och ANS kommer att få ett uppdrag av dem i januari. På eftermiddagen var jag på avstämningsmöte med ett av de IT-objekt jag ansvarar för på verksamhetssidan, POF (person, organisation och funktion). Objektet innehåller de IT-system som alla verksamheter är beroende av, till exempel KIV.

I tisdags hade vi "julknytkalaslunch" på kansliet. Efter lunch deltog jag i teamkonferens med Psykiatriteamet och hade därefter telefonmöte med Presidieutskottet för nationella HFS-nätverket.

Onsdagen började med APT och julfrukost tillsammans med Psykiatriteamet och fortsatte sedan på BUSC där jag var med på APT med intressanta verksamhetsdiskussioner. Bland annat hade gruppen i uppgift att rita en bild med framgångsfaktorer för BUSC, ett roligt sätt att få fram det man tycker är bra i verksamheten. Sedan blev jag bjuden på deras gemensamma jullunch med Gynekologimottagningen och delar av Administrativa enheten. Efter lunch var det ännu ett APT, denna gången med sjukhuskansliet där vi hade genomgång av resultatet på medarbetarenkäten.

Torsdagen ägnade jag mest åt administrativt arbete och några enskilda samtal och nu är det redan fredag igen. Under förmiddagen har jag varit med på möte för alla chefer på ANS och nu fortsätter jag till Gullbergsvass för möte med IT, Branschledningsmöte Bas. Sedan åker jag hem och packar, för att åka på två veckors semester med familjen. Det ska bli riktigt skönt.

Tack alla medarbetare på ANS för ett fantastiskt bra arbete 2013! Det är roligt och engagerande att få arbeta tillsammans med er. Jag önskar er en bra och skön jul och nyår, så ses vi 2014!

Hälsningar

Marina

måndag 16 december 2013

Sjukhusdirektörens vecka: "Rätt från mig" - en viktig princip i kvalitetsarbetet på SKF

Förra veckan inleddes med en heldagsutbildning om Mänskliga rättigheter för ledningsgruppen. Utbildningen ingår som en del i ANS pågående projekt tillsammans med Rättighetskommittén i VGR som syftar till att ta fram förslag på ett rättighetsbaserat arbetssätt. Dagen innebar bra tillfällen till reflektion över ens egna handlingar och ifall de skulle kunna uppfattas som indirekt diskriminerande.

På tisdagen var det styrelsemöte, med genomgång av medarbetarenkäten som det viktigaste ämnet. Styrelsen avslutade mötet med en särskild hälsning till alla medarbetare: "Stort tack och stor uppskattning till alla medarbetare. Det här sjukhuset är viktigt för den som kommer hit och besöker oss. Tack för ett bra år!"

Under onsdag och torsdag var det dags för min utbildning "Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling" där det var terminsexamination. Denna gick bra och jag har nu kommit halvvägs genom utbildningen. På torsdagen var vi med utbildningen på ett intressant studiebesök på SKF i Gamlestaden för att höra om deras arbete med kvalitet utgående från ett Lean-perspektiv. SKF har arbetat i 15 år med detta och hunnit med både interna omorganisationer och personalförändringar under tiden. Även om vården är en mer komplex verksamhet än tillverkningsindustrin, kan vi ändå lära av varandra. SKF har arbetat under lång tid med värderingar, principer och arbetssätt och har tagit fram fem principer som ska styra arbetet i alla lägen: Standardiserat arbetssätt, Rätt från mig, Vi bryr oss, Kundvärdesstyrd output och Ständiga förbättringar. När frågor kommer upp i vardagen så ska de lösas utifrån detta synsätt. Att arbeta efter principen Rätt från mig tror jag är ett viktigt förhållningssätt även inom vården.


På fredag morgon träffade jag tillsammans med Ida Wernered, utvecklingschef, den nya förvaltningschefen för Folkhälsokommittén i VGR, Elisabeth Rahmberg. Vi presenterade ANS och vårt folkhälsouppdrag och hon beskrev arbetet på Folkhälsokommittén. Det var ett positivt möte där vi sa att vi skulle ha fortsatt utbyte och samarbete.
Hälsningar Marina

torsdag 12 december 2013

Sjukhusdirektörens vecka: givande planeringsdagar med alla medarbetare på ANS

Vecka 49
Förra veckan började med en gruppintervju om mänskliga rättigheter tillsammans med Cornelia Bergdahl, verksamhetschef Gynekologimottagningen, och Lars Gelander, verksamhetschef Barn- och ungdomsverksamheterna. En forskare intervjuade oss för att få ett utgångsläge innan vi nu sätter igång projektet om mänskliga rättigheter och arbetssätt som stödjer detta.

Sedan var det presidiemöte och efter det möte med processledarna i VGR för nätverket HFS, Hälsofrämjande Sjukvårdsorganisationer. Jag har blivit utsedd av koncernledningen Hälso- och sjukvård att vara VGR:s representant i det nationella nätverket. ANS processledare är Elin Johansson, verksamhetsutvecklare hälsa. På eftermiddagen var det styrgruppsmöte för NyANS där NCC rapporterade att arbetet löper på enligt tidsplanen och budgeten hålls. Dagens sista möte var ett gemensamt sjukhuspresidiemöte där det blev tydligt att det finns stora problem på många håll i VGR som handlar om brist på resurser, både ekonomiska underskott och brist på kompetens, det vill säga personal.

På tisdag eftermiddag var ANS presidium inbjudet till HSN 12:s utökade presidium för dialog om psykiatrin vid ANS. Från ANS deltog ordförande Endrick Schubert, vice ordförande Helena Holmberg, Ann Ekberg Jansson, verksamhetschef Medicinska specialiteter, och jag. Psykiatri-teamet hade arbetat fram ett förslag till fokusområden för den fortsatta utvecklingen av psykiatrin som mottogs väldigt positivt. Jag gick därifrån med en mycket positiv känsla inför den fortsatta utvecklingen av området.

Onsdag var det LGS, ledningsgrupp för samverkan i Göteborg, där några kranskommuner, primärvården, SU och ANS ingår. Det blev en sista planeringen inför jul- och nyårshelgerna och beslut om verksamhetsplan för 2014 inom grupperna barn och unga, äldre och mitt i livet, som handlar om människor med funktionsnedsättning. Psykiatrins verksamhetsplan för samverkan kommer att hanteras i början av nästa år.

Vi avslutade ju veckan tillsammans på internat vilket kändes både roligt och inspirerande, med tid både för planering och möten. Det känns fantastiskt roligt att leda ANS och arbeta tillsammans med alla er fantastiska medarbetare. Jag känner stor stolthet och tacksamhet för arbetet som görs. Jag hoppas att alla kom hem ordentligt på fredagen med tanke på det mindre roliga väglaget.

Hälsningar Marina

måndag 2 december 2013

Sjukhusdirektörens vecka: uppstart av TBC-verksamhet i Nordost

Då var det redan sista veckan i november – en månad som har gått vansinnigt fort!

I måndags på ledningsgruppen fick vi en presentation av resultatet av medarbetarenkäten för hela sjukhuset, där alla chefer var inbjudna att vara med. Nu ska resultatet presenteras per verksamhet på respektive APT. Sedan ska vi ta fram handlingsplaner, både per arbetsplats och gemensamt för sjukhuset, enligt en gemensam tidsplan för hela VGR. Det är viktigt att vi fångar in och arbetar med det som är våra största utmaningar, men också att vi tar tillvara på det som vi tycker är bra.

På tisdagen var det lunchmöte om uppstarten av TBC-verksamheten på ANS där nästan alla chefer var med. Det är en utmaning att starta TBC-verksamhet men det känns som en verksamhet som är helt rätt att ha lokalt här i Nordost. På eftermiddagen var jag på team-konferens med psykiatri-teamet och därefter hade jag besök av Johan Ström från regiondirektörens stab. Han ville höra om ANS, vår verksamhet och om området.

Onsdagen började hos Psykiatri-teamet  och på eftermiddagen hade vi APT på sjukhuskansliet. Torsdagen ägnade jag åt olika interna möten.

På fredag var jag till Stockholm tur och retur för att vara med på presidieutskottet för HFS, hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer. Vi hade en spännande diskussion om definitionen av begreppet hälsofrämjande möten.  För att kunna förstå varandra och arbeta gemensamt är det viktigt att vi pratar om vad som ligger i olika begrepp, eftersom vi ofta kan tolka dessa på helt olika sätt. Jag kunde sedan glädjas åt att tåget hem från Stockholm var i tid, extra skönt när det var fredag kväll.

Hälsningar Marina