torsdag 27 oktober 2011
Hej,

Förra veckan inleddes med Hälso- och sjukvårdsavdelningens utvecklingsdag. Jag deltog och presenterade vad vi har kommit fram till i arbetsgruppen Hälso- och sjukvård nära invånaren, vilket ingår i ett större projekt inom Västra Götalandsregionen som heter Framtidens hälso- och sjukvård. På eftermiddagen var det ledningsgrupp där vi bland annat diskuterade förslag till Hälso- och arbetsmiljöpolicy och tog beslut om en utvecklingsstrategi för Angereds Närsjukhus fram till 2014. Arbetet med den har letts av utvecklingschef Ida Wernered och har pågått under cirka ett halvår i olika grupperingar. Mer information om utvecklingsstrategin kommer på planerings- och utvecklingsdagarna i november.

På tisdagen arbetade jag tillsammans med personalchef Ulla Fransson och en extern konsult med BAS – ett arbetsvärderingssystem – och såg över de befattningar jag är lönesättande chef för. Detta arbete görs nu tillsammans med cheferna för samtliga befattningar inom Angereds Närsjukhus.

På onsdagen hade jag möte med Madeleine Andersson som är sjukhusdirektör på Frölunda Specialistsjukhus sedan den 1/9 2011. Vi diskuterade gemensamma frågor och möjligheter till ett eventuellt samarbete framöver.

Torsdagen ägnades åt en heldagskonferens med LGS – Ledningsgruppen för Samverkan mellan Göteborg och kranskommuner. Vi fick en presentation av Framtidens hälso- och sjukvård och hade en diskussion om konsekvenserna av det arbetet för samverkan mellan kommuner och landsting. Vi fick också en genomgång av projektet Inskrivningsklar och utskrivningsklar patient som handlar om slutenvårdens samarbete med kommunen när patienten är färdigvårdad på sjukhus.

Veckan avslutades med semester och en långhelg i Barcelona.


Ha det bra!
Marina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar