tisdag 31 maj 2011

Högtryck i sjukhusdirektörens almenacka

Hej,
Min förra vecka började med ett möte där jag träffade Hans Holmberg, som är sjukhusdirektör för Alingsås Lasarett. Han ska leda en arbetsgrupp inom VGR:s projektet ”Framtidens hälso- och sjukvård”. Jag kommer att delta i den grupp som ska ägna sig åt ”hälso- och sjukvård nära medarbetaren”. Måndagens möte ägnades åt att planera det kommande arbetet i gruppen.

I tisdags inledde jag dagen med ett möte för att diskutera vårt framtida arbete med forskning och utveckling. Tätt därefter följde vårt regelbundna stabsmöte, där stabscheferna och jag träffas varannan vecka för att diskutera och förebreda övergripande frågor.

På lunchen träffade jag Ulla Stjernlöf som tidigare arbetat med personalstrategiska frågor inom regionen och som fungerar som bollplank till mig i rollen som förvaltningschef.

Tisdag eftermiddag gick i nybyggnationens tecken då de fackliga organisationerna ställde sig bakom den systemhandling som tagits fram för nya sjukhusbygganden. På mötet var frågan om att hälsodiplomera ANS också uppe. Även här fick vi stöd för våra planer och arbetet med detta går vidare.

Min onsdag blev en lång och intensiv, men rolig dag. Den började med överläggningar och möte med beställarnämnden HSN 12 inför 2012 års överenskommelse. Verksamhetscheferna från Gynekologi och Vuxenspecialistcentrum presenterade sina planer inför nästa år.

Vid lunch hann jag med en intervju med TV4 nyheterna, som under vecka 23 kommer att fokusera på frågor om diskriminering. Det är nollrasismvecka och nyheterna planerar en reportageserie om etnisk diskriminering inom hälso- och sjukvården. I samband med detta uppmärksammas vi som ett positivt exempel. KUL!

På eftermiddagen var det dags för styrelsen. Den stora punkten för dagen var systemhandlingen för nya sjukhusbyggnaden. Styrelsen ställde sig bakom handlingen. Detta var ett viktigt steg i arbetet med den nya byggnaden. Vägen fram till igångssättningsbeslut är dock fortfarande ganska lång. Först väntar motsvarande beslut i beställarnämnden HSN 12, därefter skall handlingen upp i Fastighetsnämnden för att slutligen tas upp i Regionstyrelsen.
Styrelsen uttryckte ett stort tack till alla medarbetare som på olika sätt bidragit i arbetet med systemhandlingen.

Innan dagens slut hann jag också med ett studiebesök från två riksdagspolitiker som sitter i riksdagens socialutskott. De fick en presentation av ANS och en beskrivning av hur vi arbetar med att bygga upp närsjukvård i Nordost.

I torsdags fick jag besök av Karin Odnhoff, som är personaldirektör i Västra Götalandsregionen. Hon fick en presentation av ANS och vårt arbete.
Under eftermiddagen var jag inbjuden av projekt Centrala Älvstaden att ingå i en strategisk dialoggrupp för social hållbar utveckling. Det var andra mötet med gruppen och temat för dagen var segregation. Flera intressanta talare deltog parallellt med att vi diskuterade frågor i grupp.

Veckan avslutades med ett möte på Drottning Silivas Barnsjukhus och ett möte med Eira Stokland som är ordförande i sektorsrådet för bild- och funktionsmedicin. Syftet med mötet var att höra mer om vad som är på gång inom området och hur vi kan arbeta med detta område i den nya sjukhusbyggnaden. Efter mötet är det bara att konstatera att utvecklingen inom området diagnostik går rasande fort!

Fredagen avslutade med ett möte med Regionsservice för att diskutera gränsytor och tjänster i förhållande till ANS. Därefter bar det iväg på studentuppvaktning!

Hälsningar Marina Olsson, Sjukhusdirektör

måndag 30 maj 2011

Just nu: ANS springer blodomloppet

Mer än femtio ANS:are sprang eller gick blodomloppet nu ikväll 10 eller 5 km löpning eller promenad. Vädret är perfekt och trötta ben njuter av god picknick nu efteråt!

Hälsningar Freja Bramsen, informationschef


En titt på resultaten från vår gruppbehandling för afasipatienter

I ett tidigare inlägg på bloggen skrev vi om den intensiva gruppbehandling för personer med afasi som vi logopeder hade under två veckor tidigare i vår, en gruppbehandling som kallas för CIAT, Constraint induced aphasia therapy. Resultaten är nu utvärderade!

Deltagarna i vår CIAT-grupp fick göra två olika test av språkförmågan innan och efter behandling, och testresultaten visar att alla fem deltagare förbättrades. I en enkät uttryckte de också att gruppen var väldigt uppskattad och alla skulle kunna tänka sig att vara med i en liknande grupp igen. Vi logopeder har även fått höra från anhöriga om hur deltagare har förbättrats i vardagen, något som är det slutgiltiga målet med all vår logopediska träning.

Både vi och deltagarna tycker att det har varit en givande behandlingsform, och vi planerar att ha en liknande grupp igen till hösten.

Hälsningar Simon Ottosson, logoped

måndag 23 maj 2011

Om möten med andra kulturer i sjukvården

"Samtal på ett gemensamt språk mellan vårdpersonal, patienter och anhöriga är sällan tillräckligt för att nå kontakt och förståelse över kulturgränserna. Ofta krävs vidare ansträngningar och inlevelseförmåga för att undvika missförstånd, och fällorna är många."

Det skriver Truls Gråberg och Åke Andrén-Sandberg i Läkartidningen. Artikeln som handlar om kulturella synsätt och kulturkrockar i vårdmötet är mycket intressant. Artikeln går att läsa i sin helhet på Läkartidningens hemsida, du hittar artikeln här.

Hälsning,
Mette Ludvigsson
Kommunikatör

fredag 20 maj 2011

Snart lanserar vi vår nya ungdomsmottagning!
I slutet av maj inleder gänget bakom den nya ungdomsmottagningen arbetet med att göra mottagningen känd bland ungdomar i området. Medarbetare kommer att vara med på Angeredsnatta och på Hammarkullekarnevalen.

Idag har våra gnuggistatueringar kommit som ska hjälpa oss att sprida budskapet om att Angeredsungdomarna får en egen ungdomsmottagning. Jag har testat. Se så fina de blev!

Hälsningar Freja Bramsen, Informationschef

torsdag 19 maj 2011

Nya medarbetare på Angereds Närsjukhus

Vi utökar vår administrativa enhet och önskar Marie, Maria, Beatrice och Katrina varmt välkomna till oss på Angereds Närsjukhus!

Hälsning,
Personalavdelningen

tisdag 17 maj 2011

Både jobb och semester i veckan som gick

För min del var det en kort arbetsvecka förra veckan. På måndagen och tisdagen var det arbete som vanligt men på onsdagen åkte jag på weekendsemester till Rom!

Måndagen spenderade jag med det mobila KOL-teamet. Tillsammans med sjuksköterskan Mary Farrell gjorde jag hembesök hos en patient. Det var intressant och lärorikt att få följa med på ett hembesök. För patienten blir det lugnt och tryggt att vårdas i hemmet istället för på sjukhus. På eftermiddagen satt jag ner med vår utvecklingchef Ida Wernered och pratade om utvecklingen av Angereds Närsjukhus.

På tisdagen var det dags för stabsmöte och stygruppsmöte för Nya ANS (arbetet med den nya sjukhusbyggnanden). På styrgruppsmötet gick vi igenom och justerade systemhandlingen som börjar bli klar. Innan den blir klar ska den ritgranskas, upp till beslut i Angereds Närsjukhus styrelse och därefter upp till beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 och Fastighetsnämnden. Därefter kan ett igångsättningsbeslut tas av Regionstyrelsen, enligt plan ska den till Regionstyrelsens sammanträde den 28 juni, ett efterlängtat beslut för vår del!

Sen var min arbetsvecka slut och det bar av till Rom!

Hälsning

måndag 16 maj 2011

Kulturen i Västra Götaland ska bli bättre, var med och tyck till!Västra Götalandsregionens kulturnämnd vill göra kulturpolitiken i Västra Götaland ännu bättre. Därför bjuder de in till en medborgardialog - en del i arbetet med ny kulturpolitisk strategi. Alla som bor i Västra Götaland är välkomna att delta!

För att delta svarar du på en enkät. Du kommer också ha möjlighet att chatta med politikerna i kulturnämnden vid olika tidpunkter som kommer att utannonseras på kultursekretariatets webbplats och på deras facebook-sida, (som går under namnet "Bra ska bli bättre").


Gör din röst hörd!

torsdag 12 maj 2011

IT-strateg på Angereds Närsjukhus skriver bok om patienters användning av internet

Ulrika Josefsson, IT-strateg på Angereds Närsjukhus, har skrivit och gett ut en bok! Ulrika, som är fil.dr i informatik, disputerade 2007 på en avhandling om patienters användning av Internet och har sedan dess intresserat sig för patientcentrerad hälso- och sjukvård.

Boken hon skrivit har titeln "Patienters användning av internet - landskap och vägar för "coping online"" och den handlar om hur patienter med långvarig, kronisk sjukdom använder Internet för att söka svar, tröst och mening. Boken beskriver det skiftande landskapet av webbsidor som patienter möter online, och vägarna de tar för att hitta den hälso- och sjukvårdsinformation de söker. I boken beskrivs även de utmaningar som hälso- och sjukvården ställs inför när patienter i ökad utsträckning ger sig ut på Internet för att söka information.

Professor i medicinsk och fysiologisk kemi berättar om kost

Charlotte Erlanson-Albertsson som är professor i medicinsk och fysiologisk kemi är idag på Angereds Närsjukhus för att föreläsa om kost och levnadsvanor. Vi får med oss en hel del matnyttigt från Charlotte, bland annat den här tretton-i-topp listan över näringsrika och nyttiga födoämnen. Håll andan, här kommer den!

 1. Slånbär
 2. Nypon
 3. Aronia
 4. Rosenkvitt
 5. Fläder
 6. Björnbär
 7. Blåbär
 8. Lingon
 9. Havtorn
 10. Äpple
 11. Plommon
 12. Vindruvor
 13. Apelsin

Tack Charlotte för en både rolig och lärorik eftermiddag!

Hälsning
Mette Ludvigsson

tisdag 10 maj 2011

Angereds Närsjukhus neurologopeder driver närståendeutbildning

Som logoped känns det både viktigt och roligt att arbeta med närstående kring den som drabbats av kommunikationssvårigheter till följd av stroke. Under åren har vi haft en rad närståendeutbildningar, där vi har försökt svara på anhörigas frågor och velat ge dem instrument för att bättre kunna klara den vardagliga kommunikationen med sin strokedrabbade familjemedlem. Den stora behållningen från dessa utbildningar har varit dynamiken som uppstått mellan deltagarna. Att se hur vänskapsband har knutits, hur deltagarna kunnat ge varandra värdefulla tips, hur man kunnat finna tröst i och också kunnat skratta igenkännande åt varandras vardagsberättelser.


Västra Götalandsregionen har sedan en tid tillbaka satsat på en modell för patient- och närståendeutbildning som går ut på tillvarata de närståendes egen kompetens. Jag och Marita, som är gift med en man som fick afasi för 5 år sedan gick denna utbildning vid fem tillfällen hösten 2010. I utbildningen fick vi lära oss hur man ska kunna tillvara ta just de frågor som deltagarna bär på. Det betonades också att både resurspersonen, som alltid är en patient eller en närstående, såväl som yrkespersonen är viktiga just därför att man kan bidra med helt olika infallsvinklar på hur det är att leva med en viss sjukdom.


Efter avslutad utbildning kände vi oss redo att pröva detta koncept själva och nu i vår har vi startat vår egen närståendeutbildning med namnet ”Livet efter en Stroke”. Vi började med att bjuda in till stormöte dit alla som gått behandling hos logoped under det senaste året och deras närstående inbjöds till en informationskväll. Jag behöver väl inte säga att konferensrummet var fyllt till bredden! Där presenterade vi upplägget för närståendeutbildningar enligt den nya modellen och tog emot intresseanmälningar. Elva stycken närstående i vitt skilda åldrar anmälde sig och så kunde vi köra igång! Hittills har vi träffats 4 gånger och ytterligare 3 tillfällen är planerade.


Modellen vi arbetar med går ut på att deltagarna själva bestämmer innehållet, därför började vi vår utbildning med att gemensamt ”brainstorma”. Vid varje träff kommer det dessutom upp nya förslag på något som aktualiserats i diskussionerna. Detta gör att ingen utbildning blir den andra lik. I vår grupp har vi bland annat diskuterat ”hur man kan orka som närstående”, ”hur man kan genomföra resor med en närstående som har både afasi och är rullstolsburen” – här var tipsen många och väldigt konkreta -, ”hur man kan träna hemma” och ”hur arbetsfördelningen i hemmet kan se ut då en partner har funktionsnedsättning i form av högersidig svaghet och afasi”. Jag som logoped lär mig massor och av alla skratt och stundtals tårar förstår jag att de andra deltagarna också värdesätter våra stunder tillsammans. Det här är definitivt en modell som vi vill fortsätta med!

Åsa Burge, Chefslogoped

måndag 9 maj 2011

Marina Olsson berättar om veckan som gick

Veckan som gick var intensiv och intressant! Veckan startade med ledningsgruppmöte på måndagen. Där presenterades och diskuterades en rapport om närsjukvårdsbegreppet som vår utvecklingsgrupp har tagit fram. I rapporten avhandlas olika, regionala och nationella, definitioner av begreppet närsjukvård. En intressant rapport som vi kommer att ha användning för i den fortsatta utvecklingen av Angereds Närsjukhus. På ledningsgruppens möte diskuterade vi också FoUU-arbetet på ANS. Vår utvecklingschef Ida Wernered har fått i uppdrag att driva frågan.

På tisdagen anordnade Angereds Närsjukhus och stadsdelen Östra Göteborg en hälsodag på Kortedala Torg. Jag var där en stund på förmiddagen. På eftermiddagen var det dags för styrgrupp för modellområde-projektet som drivs i samarbete med stadsdelen Angered och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

På onsdagen besökte jag vår egen smärtskola, där patienter med kronisk smärta går. Smärtskolans tema för dagen var kost. Det var intressant att få vara med och trevligt att få samtala med deltagarna.

På torsdagen var jag i Vänersborg hela dagen, sjukvårdsdag stod på agendan. Under dagen avhandlades stroke-vården, framtidens hälso- och sjukvård, e-handel med mera. Fredagen spenderades på Göteborgs Universitet där jag träffade profession Gunnel Helsing som sitter på enheten för socialmedicin. Jag var där tillsammans med Ida Wernered för att diskutera hur vi kan samverka i vårt FoUU-arbete. Det var ett roligt och intressant avslut på en intensiv vecka! Nu är siktet inställd på en ny spännande vecka där regionen kommer att vara i fokus, på söndag är det ju dags för historiskt val!

Vänlig hälsning,

fredag 6 maj 2011

Nya medarbetare på Angereds Närsjukhus

Vi blir fler! Denna vecka börjar två nya medarbetare hos oss.

Barn- och ungdomsspecialistcentrum förstärks med en ny barnsjuksköterska. Hon heter Mia och kommer att vikariera under en period.

Sen har Ungdomsmottagningen, som håller på att starta upp, fått sin första barnmorska. Hon heter Sara och smygstartar denna vecka. Hon kommer till oss på heltid 1 juni.

Välkomna!

onsdag 4 maj 2011

Mobila KOL-teamet nominerat till GötaPriset

Angereds Närsjukhus Mobila KOL-team är ett av 52 projekt som bland 379 utvecklingsprojekt valts ut av nomineringsgruppen för GötaPriset 2011.

Projektet har beskrivits i en uppsats som bland annat innehåller vilka lärdomar vi dragit hittills. Denna lämnades in i mitten av april.

I september meddelas avgörs vilka fem bidrag som går till final. Priset delas ut vid Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan den 15 november. Vinnaren får 150 000 kronor plus äran och mycket uppmärksamhet.

GötaPriset har sedan 1989 delats ut till landets bästa förnyelseprojekt i offentlig sektor. Bakom priset står Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv, Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ och Göteborgs universitet.

Håll tummarna!


Hälsingar Freja Bramsen, Informationschef Angereds Närsjukhus

måndag 2 maj 2011

Marina Olsson berättar om veckan som gick

Veckan som gick var en relativt lugn vecka. På tisdagen var jag tillbaka från en solig och härlig påskhelg. Tisdagen kantrades av möten, det var stabsmöte, folkhälsomöte och FSG-möte (förvaltningssamverkansgrupp, där våra fackliga representanter på ANS träffas).

På onsdagen var det dags för styrelsemöte med vår styrelse för Angereds Närsjukhus. Styrelsen tog beslut om delårsbokslut och fick en nulägesrapport från byggprojektets projektledare Gunnemar Olsson.

Dagen därpå, på torsdagen hade jag controllingmöte med Lars Gelander som är verksamhetschef för barn- och ungdomsverksamheterna och med Ann Ekberg Jansson som är verksamhetschef för Vuxenspecialistcentrum. Torsdagen avslutades med after work tillsammans med några av mina kollegor från Angereds Närsjukhus. Vi hade härlig kväll på Avenyn!

På fredagen hade jag möte med Hälso- och sjukvårdskansliet angående en fördjupning av arbetet med att ta fram behovsanalyser över nordöstra Göteborg. Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 (som ansvarar för nordöstra Göteborg) har gett Hälso- och sjukvårdskansliet ett uppdrag att fördjupa detta arbete och de har nu satt igång. Just nu träffar de representanter för vården i Nordost för information och dialog om projektet. Det är en intressant och viktig fråga.

Veckan avslutades med en solig valborgshelg, hoppas ni alla har haft en trevlig helg!

Om integration och somalisk kultur

Ett bloggtips för alla som är intresserade av integration och somalisk kultur. Journalisten Per Brinkemo berättar om livet i en somalisk förening, journalistisk, kulturkrockar och möten. Så här skriver han själv om bloggen:

"Integration betyder att sammanföra olika delar till en samspelande enhet. Integration är nödvändigt för att ett samhälle ska fungera. Somalier behöver integreras i den svenska kontexten. Och svenskar behöver integreras i den somaliska. Kunskapen om somalier bland svenskar är liten, nästan obefintlig. Brinkemobloggen är ett försök att sprida kunskap om detta folk och att ge det ansikten. Självklart är allt jag skriver färgat av mitt svenska ursprung, jag ser somalier genom mina svenska glasögon. Något annat kan man inte förvänta sig. Många inlägg är direkt personliga uppfattningar, ingen objektiv sanning. Den kloke läsaren tror jag kan se vad som är vad."

Kommunikatör