tisdag 26 juni 2012

Sommaruppehåll

Nu tar bloggen ledigt ett tag. Tillbaka i höst.
Hoppas alla får en skön sommar!


måndag 25 juni 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Tack för ett bra halvår


Här kommer mitt sista nyhetsbrev före sommaren. Nu vankas sommar och semester, även om det inte helt känns så när man tittar ut genom fönstret.

Förra veckan började jag med en del av de lönesamtal jag planerat in med medarbetare. Jag ägnade även en del tid åt samtal med vår projektledare för psykatriteamet på Angereds Närsjukhus Lena Rosell. Vi diskuterade bland annat frågor kopplade till etableringen av teamet som sätter igång i höst. I tisdags passade vi som arbetar på sjukhuskansliet även på att ha en lunch i midsommarens tecken. Vid lunchen avtackades Malena Lau som nu slutar hos oss efter nästan fyra år.

Tisdag eftermiddag var det dags för vår fackliga samverkansgrupp. Diskussionerna var flera, men bland annat hann vi med att gå igenom förslag till policies mot trakasserier p g a kön och sexuella trakasserier samt alkohol- och drogpolicy. Dessa ska sedan upp i styrelsen.

I onsdags träffade jag styrelsen. Vi pratade bland annat om ekonomi och tog ett beslut kring den åtgärdsplan som vi tagit fram för ekonomiskt underskott. Till och med maj månad har vi lagt ner cirka 7 miljoner kronor i lokalanpassningar, telefoni och IT i samband med att vi utökat våra tillfälliga lokaler med Angereds Torg 5b och Angereds Torg 9. Samtidigt har också våra befintliga lokaler behövt anpassas. Vi räknar med att hämta hem mycket av detta under året genom att senarelägga rekryteringar, reducera kompetensutveckling och generell ekonomisk hushållning, men allt klarar vi inte. Vi räknar därmed på ett underskott på cirka 2 miljoner kronor.  Det är samtidigt viktigt att vi inte gör tvärstopp i vårt utvecklingsarbete av sjukhuset, utan att verksamheten hela tiden utvecklas för att utföra vårt uppdrag.

Styrelsen avslutade mötet med att rikta ett stort och innerligt tack till alla medarbetare på Angereds Närsjukhus. Tacket är främst kopplat till de stora insatser som lagts ner senaste halvåret, men också för att man på ett bra sätt hanterat de besvärligheter alla omflyttningar medfört.

Torsdag, veckans sista dag, denna midsommarvecka, slutade där den började med de sista av lönesamtalen. Sen var det dags att lämna stan för att fira vår fina sommarhögtid.

Nu är semestern snart här för många av oss och jag återkommer med mina veckorapporter i augusti. Jag vill också passa på att tacka alla medarbetare för fantastiska insatser under första halvåret 2012. Trots ombyggnationer och omflyttningar har vi hanterat en stor tillströmning av patienter och kunnat ha en fungerande verksamhet utan större avbrott. Vi har haft hög tillgänglighet och arbetat med att förbättra vården för de patienter vi är till för. Samtidigt har våra utåtriktade insatser nått de som bor i vårt område och vi har kunnat bistå vårdcentraler i vårt område med specialistkompetens. Under våren har jag vid flera tillfällen mött patienter och anhöriga som berömt vår verksamhet både utifrån den vård de fått, men också för vårt sätt att bemöta dem. Det är också glädjande att omvärldens intresse för oss är fortsatt stort. Vi har under årets första del fått mycket uppmärksamhet i media, belönats med Guldskapellen för Ta med en vän projektet och haft flera studiebesök.

Det och många andra positiva erfarenheter från 2012 års första del tar jag med mig till i höst. Men först vill jag önska er alla en riktigt bra sommar, hoppas ni som är lediga får en skön semester med avkoppling och fint väder. Själv hoppas jag kunna tillbringa så mycket tid som möjligt till sjöss i båt.

Hälsningar Marina Olsson, sjukshusdirektör

tisdag 19 juni 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Positiv känsla inför ökat samarbete med övriga fristående sjukhus i VGR


Förra veckan började med en heldags gemensam ledningsgrupp tillsammans med ledningsgrupperna för de övriga tre fristående sjukhusen: Frölunda Specialistsjukhus, Kungälvs sjukhus och Alingsås Lasarett. Syftet med dagen var att få kännedom om de olika sjukhusens verksamheter och att lära känna varandra. Vi diskuterade också de fristående sjukhusens roll i Framtidens Hälso- och sjukvård. Något av det vi kom fram till var att vi ser att samarbete ger nya impulser in i organisationen och att om vi kan lära av varandra så går alla framåt i utvecklingen. En av fördelarna med att vara en mindre förvaltning är att det är kortare beslutsvägar och att det kan vara lättare att prova och införa nya rutiner och arbetssätt.

Vi bestämde att resultatet av dagens diskussion ska diskuteras i respektive sjukhusledning och att varje förvaltning tar fram ett par konkreta förslag till fortsatt samarbete. Vi sjukhusdirektörer kommer sedan att diskutera förslagen och ta fram en agenda för det fortsatta arbetet och kalla till ett nytt möte med alla ledningsgrupper under hösten. Jag gick därifrån med en positiv känsla av att det var bra att träffas över förvaltningsgränserna och att det finns områden där vi kan ha nytta av att arbeta tillsammans.

På tisdagen hade vi styrgrupp för NyANS. Upphandlingsunderlagen för generalentreprenör för byggnationen ligger ute från och med den 18 maj och i tre månader. I september blir det klart vem som kommer att bygga. I övrigt löper planeringen på enligt plan. På eftermiddagen var det förhandlingar med Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 om vårdöverenskommelsen som ska vara klar i augusti. Denna gång blir det en tvåårig överenskommelse för 2013 och 2014. Det är viktigt att ANS tar ett kliv i utvecklingen mot NyANS så att inte klivet från 2014 till 2015 blir för stort. Det kommer att pågå ett intensivt arbete med överenskommelsen fram till semestern.

Under onsdag till fredag var jag i Sigtuna för att avsluta den ledarutbildning jag har gått på sedan i september, SKL:s Toppledarprogram.

Hälsningar
Marina

onsdag 13 juni 2012

Angereds Närsjukhus uppmärksammades på nationell konferensI måndags ägde den nationella konferens om jämlik vård som gick av stapeln i Stockholm. Bakom konferensen står Sveriges kommuner och landsting. På konferensen deltog bland annat socialminister Göran Hägglund, SKL:s ordförande Anders Knape, socialdemokraternas talesman i sjukvårds- och äldrefrågor Lena Hallengren. 


Angereds Närsjukhus var ett av de exempel på arbete för ökad jämlik hälsa som visades fram. Bland annat genom den film som tagits fram inför konferensen. 

Filmen finns att se på http://vardajamlikt.se/filmer/

måndag 4 juni 2012

Sjukhusdirektörens vecka: givande möte med andra ledningsgrupper inom hälso- och sjukvård


Förra veckans ledningsgrupp handlade bland annat om planeringen inför sommaren. Regionledningen har betonat vikten av att klara tillgänglighetskraven på 60 dagar även under semesterperioden.

På tisdagen deltog jag i ett möte med Registercentrum i VGR. Mötet handlade om användningen av kvalitetsregister för verksamhetsutveckling med förbättringsarbete och forskning inom VGR samt nationellt och internationellt. Det är viktigt att inte se registreringen i kvalitetsregister som ett separat spår utan som en naturlig del av utvecklingen av verksamheten.

Under onsdag förmiddag hade ANS besök av personer från Socialdepartementet som arbetar med Patientmaktutredningen, ett arbete som syftar till att ta fram förslag till ny patentlagstiftning. Förutom jag själv deltog Freja Bramsen, informationschef och Ann Ekberg Jansson, verksamhetschef på Vuxenspecialistcentrum i mötet. Besöket på ANS var en del i deras arbete med att undersöka vad som görs inom olika verksamheter i Sverige för att förbättra patientens ställning i vården. På eftermiddagen hade vi avtackning för Shirin Bartholdsson som har haft en visstidsanställning som hälsoutvecklare på ANS under ett år.

Torsdagen tillbringade jag på ordförandekonferens för de medicinska sektorsråden. Bland annat redovisade Sektorsrådet för Allmänmedicin utvecklingen inom primärvården med fokus på projektet Mest sjuka äldre. Bakgrunden till projektet är att det idag finns 50 000 invånare i VGR som kan räknas in i denna grupp. Många av dessa personer saknar en individuell vårdplan och en fast vårdkontakt. Vården för de mest sjuka äldre behöver förbättras och det satsas nu både nationellt och regionalt i detta projekt.

På fredagen hade regiondirektören, Ann-Sofie Lodin, bjudit in alla ledningsgrupper inom hälso- och sjukvård till en heldag. Syftet med dagen var att diskutera hur vi tillsammans kan gå vidare för att ta ett gemensamt ansvar för den fortsatta utvecklingen av hälso- och sjukvården. Förmiddagen hade tema Regiongemensamma aktiviteter för att få en ekonomi i balans på kort och lång sikt, ett uppdrag från Regionstyrelsen. Eftermiddagen hade fokus på Framtidens hälso- och sjukvård. Detta projekt utgår från fyra strategiska områden: hälsa, vårdkvalitet, service och inflytande och beslut kommer att tas i Regionfullmäktige i september. Både förmiddagen och eftermiddagen innehåll gruppdiskussioner i blandade grupper. I min grupp var vi representanter från både sjukhus, tandvård, primärvård, beställare och regionkansliet. Det kändes bra att mötas och prata om vad vi inom de respektive förvaltningarna och även gemensamt kan bidra med i den framtida utvecklingen av vården i VGR.