tisdag 13 september 2011

Sjukhusdirektörens vecka: Vi är med och bygger framtidens sjukvård

Hej,

Nu är sommaren slut och det märks både i verksamheten och känns i luften ute.

Förra veckan deltog jag under måndag till onsdag i ett stort regionprojekt vid namn ”Framtidens hälso- och sjukvård”. Totalt deltog 130 personer från hälso- och sjukvårdsverksamheterna i VGR: sjukhus, primärvård, tandvård och habilitering samt regionkansliets olika enheter och representanter från kommunerna.

Projektet är politiskt beslutat och hanteras av Hälso- och sjukvårdsavdelningen på regionkansliet. Jag ingår i en arbetsgrupp som heter ”Hälso- och sjukvård nära medborgaren”. Från Angereds Närsjukhus deltar också Lars Gelander, chefläkare och Ida Wernered, utvecklingschef i varsinn arbetsgrupp. Projektets uppdrag är att arbeta fram en idéskiss om hur vi kan stärka hälso- och sjukvården ur ett invånar- och patientperspektiv år 2025. Beslut tas i Regionfullmäktige i juni 2012.Från förra veckans tre intensiva dagar med många grupparbeten i olika konstellationer tar jag med mig mycket. Det är svårt att överblicka arbetet när man är en del i en helhet. Det är dock intressant att se hur mycket av det som framkom som förstärker den vision som finns för Angereds Närsjukhus och det uppdrag vi har om bättre hälsa i Nordost. Till exemepel arbete med att utveckla vård nära patientens hem, tillgänglighet ur många olika perspektiv och folkhälsoarbete. Idéskissen ska utgå från ett invånar- och patientperspektiv.

På onsdag eftermiddag var det dags för höstens första ANS-Alla, vårt eget forum för kompetensutveckling. Susann Strang, forskningssjuksköterska på Angereds Närsjukhus anförande om de olika dimensionerna av etik och hur vi i vårdmöten hanterar de existentiella frågorna. Hennes föredrag var föremål för såväl skratt som djupa tankar. Det låter så lätt att bemöta människor på bästa sätt, men kan vara ganska svårt.

Torsdagen ägnades åt uppstartsmöte för NOSAM (Närområdessamverkan) Angered. Det är stadsdelen, primärvården – både den offentliga och den privata – och Angereds Närsjukhus som ska samverka med syftet att skapa och kontinuerligt utveckla vårdkedjor/processer utan avbrott. Syftet är att förbättra utifrån dem vi är till för, det vill säga invånare och patienter. Det var ett positivt möte, med stort engagemang för att det här ska bli bra.

På eftermiddagen var jag på institutionsstyrelsen för Vårdvetenskap och hälsa. En alltid lika aktuell fråga i det sammanhanget är hur utbildningarna ska kunna svara upp mot nutida och framtida behov, verksamheterna och antalet VFU- (Verksamhetsförlagd utbildning) platser och kvalitén på dessa. Detta är angelägna frågor, både för universitetet och för vården.


Som ni kanske märker så använder jag ordet invånare istället för medborgare. Det är utifrån att det i projektet ”Framtidens hälso- och sjukvård” uppmärksammats att ordet medborgare utesluter dem som inte har svenskt medborgarskap. Därför är invånare ett bättre ord och nu försöker jag använda det istället.


Hälsningar
Marina Olsson, Sjukhusdirektör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar