måndag 28 november 2011

Patientdialog för förbättrad vård

Varje år genomför verksamheterna på ANS sk. Genomlysningar eller Systemiska möten med patienter. Genom att ta del av patienters kunskap och erfarenheter av vården kan vi lära oss hur vi kan utveckla och förbättra verksamheterna efter deras behov. Här diskuterar Barn- och Ungdomsverksamheten hur informationsgivningen till föräldrar kan förbättrats.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar