måndag 27 maj 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Hälsofrämjande arbete i fokus!

Förra veckan började med APT på sjukhuskansliet med dialog om varumärkesarbetet och därefter hade jag telefonmöte med HFS-PU. (Presidieutskottet för hälsofrämjande häslo- och sjukvårdsorganisationer i Sverige). Det var sista avstämningen inför den internationella konferensen senare i veckan.

På tisdagen hade vi stabsmöte och sedan styrgrupp för NyANS. Arbetet på byggplatsen löper på bra och kvartalsavstämningen om budgeten visar att den hålls.

I onsdags var det möte med Hälso- och sjukvårdskansliet med kvartalsuppföljning och planering av möten för dialog om eventuella förändringar av Vårdöverenskommelsen (VÖK) för 2014. Vi har en VÖK som gäller både 2013 och 2014, men om vi och beställarna är överens finns möjlighet att göra vissa omfördelningar. På eftermiddagen var det styrelsemöte där bland annat Bodil Malmqvist, verksamhetsutvecklare på Smärtcentrum, var med och presenterade ett arbete om tolkanvändning, som styrelsen tyckte var väldigt intressant.

På kvällen var det start för den internationella HPH-konferensen. HPH är den internationella organisationen för Hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsorganisationer. Konferensen hölls onsdag till fredag i Göteborg med VGR som arrangör. Temat var Towards a more health-oriented health service - an issue for body and mind. Onsdag kväll var det invigning med bland annat en intressant talare från Storbritannien. Hon forskade på hur hjärna och kropp hör ihop, psychoneuroimmunology, och presenterade resultat från ett par studier som gav mig helt nya tankar om hur stor betydelse vårt psykiska välbefinnande har för våra kroppsliga sjukdomar.

Under torsdag och fredag hölls seminarier, alla med fokus på hur vi kan arbeta mer hälsofrämjande inom hälso- och sjukvården, i både stort och smått. Det var två väldigt givande dagar där också flera medarbetare på ANS deltog.


tisdag 21 maj 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Dags att planera dagkirurgi i nya sjukhuset!

Förra måndagen började med ledningsgrupp där vi bland annat hanterade en konsekvensanalys av driftstörningarna i Medidoc förra året med beslut om åtgärder. Vi diskuterade också säkerhetsfrågor för NyANS.

På eftermiddagen åkte jag till Vallentuna för en återträff med den SKL-utbildning, Toppledarprogrammet, som jag gick förra året. Vi var 16 av 24 deltagare som var med. Programmet innehöll bland annat en dialog om boken Guldsot, som handlar om den man som åtalades för att ha lurat Cancerfonden och Röda korset på pengar. Vi pratade om det ledarskap som både han och andra i dessa organisationer hade, och även hade visat i tidigare organisationer han arbetat i. Detta visar hur viktigt det är att ta referenser och att ha bra rutiner för attest och uppföljning.

På onsdagen hade jag möte om samarbetet med Sahlgrenska akademin. Vi hade också APT på sjukhuskansliet och så var jag med på APT på Gynekologimottagningen..

Torsdag var det telefonmöte med presidieutskottet för HFS, Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer, som handlade mycket om de sista förberedelserna för den internationella konferensen som är 23-24 maj i Göteborg.

På fredag förmiddag var det branschledning Bas inom IT och på eftermiddagen var det möte för planering av förberedelser för kommande dagkirurgi. I vårdöverenskommelsen för 2014 finns ekonomiska medel för projektledare för att förbereda för dagkirurgiverksamheten i NyANS. Det är Cornelia Bergdahl som är verksamhetschef för opererande specialiteter som ansvarar för rekryteringen men det är fler som är involverade i arbetet med att ta fram en kravprofil.
tisdag 14 maj 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Spännande busstur i Nordost!

Under förra veckan fortsatte de interna controllingmötena. På måndagen var det också lunch med bland andra företrädare för 1,6 miljonersklubben, som ANS driver ett projekt tillsammans med som handlar om hälsoutbildning för kvinnor.

På tisdagen var det introduktion för nya medarbetare, denna gången deltog 15 personer. Jag inledde dagen med att presentera ANS bakgrund, uppdrag och verksamheter. Sedan var det stabsmöte och APT på BUM i Gamlestan. Efter lunch anslöt jag till introduktionen igen och hade äntligen möjlighet att åka med på bussturen runt i nordöstra Göteborg. Det var en intressant eftermiddag som avslutades med rundvandring på den helt nya Angered Arena. Den är verkligen ett positivt tillskott i utvecklingen av området.

I onsdags var det presidiemöte, sedan deltog jag i APT på VUSC och på Smärtcentrum och hade sedan telefonmöte med objektledare i IT-organisationen.

Torsdag var ju ledig dag och fredagen ägnade jag åt administrativt arbete och sortering av mail. Veckorna går hemskt fort nu när det har varit röda dagar ett par veckor i streck. Nu väntar jag bara på värmen ute.

onsdag 8 maj 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Åter dags för patientsäkerhetskulturmätning i VGR

Förra måndagen började med telefonmöte med referensgruppen för VGR:s chefsdag och därefter deltog jag i Ungdomsmottagningens APT för att presentera ANS delårsrapport för mars. Resten av förmiddagen ägnades åt en workshop med riskanalys för NyANS anordnad av Gun-Britt Westberg, säkerhetsansvarig och Börje Blomster, planeringsledare, tillsammans med ledningsgruppen och representanter för Västfastigheter. Det är viktigt att redan nu identifiera risker för att kunna värdera och hantera dem på bästa sätt inför flytten.

På eftermiddagen var det ledningsgrupp där vi bland annat tog upp användningen av sociala medier vid ANS och förbättringsförslag utifrån de genomlysningar som gjorts tillsammans med patienter. En tänkvärd sak som har framkommit är att det blir förvirrat för patienterna när vi säger att vi inte har något akutuppdrag, men sedan har subakuta tider, så att de ibland kan få besökstid med mycket kort varsel och ibland inte. Vi pratade också om att det nu närmar sig patientsäkerhetskulturmätningen. VGR har satt som mål att alla förvaltningar ska öka sitt deltagande med 10 procent jämfört med förra mätningen som gjordes 2011. ANS kan dock inte höga sitt deltagande med 10 procent eftersom vi förra gången hade en svarsfrekvens på 92 %, högst i VGR - en bedrift som vi hoppas kunna upprepa även i år!

Tisdagen var jag på APT på BUSC och därefter blev det tid till diverse administrativt arbete.

På onsdagen var vi ju lediga och torsdag samt halva fredag var jag på utbildning. Veckan avslutades med möte med Inköpsrådet i VGR. Det var en nystart och det första mötet i ny gruppering så det blev mycket dialog om roller, ansvar och förväntningar.