torsdag 25 mars 2010

Sista dagen som praktikant

Det här är My Andersen som har varit praktikant på Angereds Närsjukhus i fem veckor. My kommer från programmet för Folkhälsovetenskap på Göteborgs Universitet. Här hos oss på Angereds Närsjukhus har hon hjälpt till inom ramen för det barnhälsoprojekt som är på uppstart! Idag är det tyvärr My's sista dag hos oss och då bjuder hon på tårta.

Vänlig hälsning
Mette Ludvigsson (Informatör och projektkoordinator) och My Andersen (praktikant på folkhälsoområdet)

onsdag 24 mars 2010

Logopederna på Angereds Närsjukhus

Jag har arbetat på Angereds Närsjukhus i drygt ett och ett halvt år och trivs kanon. Jag har etablerat mig i min egen yrkesroll och har börjat se det som jag trodde skulle vara en nackdel – att inte ha svenska som modersmål – som en fördel och en tillgång.

Det har funnits många skratt om felstavade ord och ”journalgrodor”. Och så är jag inte ensam. Angereds Närsjukhus ligger i en multikulturell stadsdel, där majoriteten av invånarna har utländsk bakgrund. Sjukhuset strävar efter att återspegla denna mångfald och har rekryterat
mycket personal med icke-svensk bakgrund.

Här kommer sjuksköterskan från Irland, läkaren från Polen, vaktmästaren från Iran, sekreteraren från Kroatien och så vidare. Jag är ”bara” en i gänget. För mig innebär arbetet med mina strokepatienter inte längre enbart fokus på det språkliga, även om detta är den centrala delen, utan för mig handlar det väldigt mycket om bemötande. Med en positiv, öppen och tillmötesgående attityd kan man vinna mycket. Och så har mina patienter och jag alltid en gemensam nämnare – ingen av oss kan språket perfekt. Det bygger broar.

Vänlig hälsning,
Ulrike Schunemann, logoped på Angereds Närsjukhus

PS. Läs mer om logopederna på Angereds Närsjukhus i det nya numret av Logopednytt som DIK ger ut. Scrolla fram till sidan 14!

tisdag 23 mars 2010

Vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner är ett stort problem i hälso- och sjukvården. För att minska risken med vårdrelaterade infektionen är det viktigt att våra hygienrutiner alltid följs och att vi alltid är korrekt klädda i alla patientnära relationer.

Varje månad följer vi upp följsamheten till hygien- och klädrutiner. Vi har också tagit fram en kampanj med posters och en broschyr för att underlätta för personalen att komma ihåg att ta av sig ringar, armband etc.

Så här ser våra posters ut. De kommer att hängas upp i alla personalutrymmen inom kort.

Vänlig hälsning,
Malena Lau, kvalitetsansvarig på Angereds Närsjukhus

tisdag 16 mars 2010Sjukhusdirektör Marina Olsson och ordförande för ANS politiska styrelse, Endrick Schubert berättar om Angereds Närsjukhus inför öppningen av den Gynekologimottagningen som startade i förra veckan.

måndag 15 mars 2010

Fler som bloggar!

Härligt att se att det är fler inom hälso- och sjukvården som bloggar! Det senaste tillskottet är Röntgenbloggen som drivs av medarbetare på Röntgenkliniken i Karlstad. Läs deras trevliga blogg här!
Bild från Angereds Närsjukhus Röntgenmottagning där vi utför lung- och skelettröntgen samt ultraljudsundersökningar. Unikt för mottagningen är att vi har röntgenundersökningar på drop-in. Patienten kan därmed gå direkt från sin Vårdcentral till vår mottagning och bli röntgad.

Vänlig hälsning
Mette Ludvigsson, Informatör i samarbete
med Röntgenmottagningen på ANS

tisdag 9 mars 2010

Idag inviger vi Gynekologimottagningen

Idag öppnade Angereds Närsjukhus Gynekologimottagning. Det gjorde vi med en förmiddag för samverkanspartners där intressanta föreläsare berättade om sina erfarenheter.
Cornelia Bergdahl som är verksamhetschef för den nya Gynekologimottagningen berättade om behovet av mottagningen och vad den kommer att utföra. Hon poängterade att vi inte ensamma kan motarbeta den ojämlikhet i hälsa som vi ser i Nordost - vi måste hjälpas åt!
När gästerna har mycket gemensamt och mycket att samtala om blir kaffepausen en viktig stund för mingel och samtal.
Birgitta Essén som är docent, överläkare och lektor (allt inom fältet kvinnors hälsa) kom hela vägen från Uppsala för att berätta om sina erfarenheter av att bygga upp en mottagning i en mångkulturell miljö. Birgitta tog många exempel och drog kloka poänger som många av oss kanske inte tänkt på tidigare.
Förmiddagen avslutades med en lätt lunch och tid för ytterligare prat och mingel.

Politiker från lokalområdet, däribland ordförande för Angereds Närsjukhus styrelse (Endrick Schubert), samlades vid en sida av bordet.
Politiker och Informatör minglar i korridoren.

Gästerna fick med sig ett litet vårtecken hem som en minne av dagen.

Har du några frågor eller vill ha mer information om Gynekologimottagningen är du välkommen att höra av dig till Cornelia Bergdahl, verksamhetschef. Det gör du med fördel via e-post: cornelia.bergdahl@vgregion.se

Vänlig hälsning, och ett stort tack alla medverkande för en mycket trevlig och intressant förmiddag!

/Mette Ludvigsson, Informatör och medverkande på Gynekologimottagningens invigning


måndag 8 mars 2010

Tomt klar för Angereds Närsjukhus!

I fredags meddelade fastighetsnämnden att avtalet om köp av mark där det framtida Angereds Närsjukhus ska ligga nu är undertecknat. Därmed är tomten för byggnation av det nya sjukhuset i Nordost klar.

Avtalet omfattar en tomt på 7050 m2 som är belägen intill Angered Centrum och spårvagnshållplatsen.

För oss på Angereds Närsjukhus är beskedet mycket glädjande. Nu kan vi slutföra arbetet med planering och projektering av det nya huset!Marina Olsson
Sjukhusdirektör

måndag 1 mars 2010

Dagens samhälle skriver om ANS

I Angereds är medborgarna med och formar Sveriges modernaste närsjukhus, läs hela artikeln här!
Sjukhusdirektör Marina Olsson och husmor Nasra Ahmed berättar om de behovsanalyser och medborgardialoger som ligger till grund för det som idag är Angereds Närsjukhus.