måndag 28 november 2011

Sjukhusdirektörens vecka: Forskning i samverkan
Hej,

Förra veckan ägnade jag en del tid åt utvecklingssamtal med mina medarbetare vilket jag även kommer att göra kommande vecka.

På tisdagen hade jag besök av Patientnämnden som presenterade sin verksamhet och berättade om i vilka olika typer av frågor som patienter vänder sig till dem och hur de hanterar dessa ärenden. De kategoriserar inkommande ärenden i tre områden: Vård- och behandlingsfrågor, Bemötande, kommunikation och information samt Organisation, regler och resurser. Det är viktigt att dessa ärenden återförs till vården så att vi kan dra lärdomar och använda oss av det i förbättringsarbetet.

På styrelsemötet på onsdag eftermiddag antogs Vårdöverenskommelsen för 2012. En förutsättning är dock att även Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 antar överenskommelsen vid sitt möte i december.

Medicinska Sektorsrådens ordförandekonferens på torsdagen handlade bland annat om Institutet för Stressmedicins roll som kunskapscentrum. Sektorsrådet för ortopedi och handkirurgi informerade också om aktuella teman inom sitt område. På eftermiddagen föreläste jag på utbildningen Att knäcka den svenska koden. Det är en kurs som riktar sig till läkare som har gått sin utbildning utomlands och som ges av Sahlgrenska Akademin. Min föreläsning handlade om det multikulturella sjukhuset.

På fredag begav jag mig tillsammans med Ida Wernered, utvecklingschef, till Skåne för studiebesök i Kristianstad. Där träffade vi företrädare för Forskningsplattformen för hälsa i samverkan i nordöstra Skåne för att utbyta erfarenheter. De har en samverkan i forsknings- och utvecklingsfrågor som involverar två sjukhus, primärvården, sex kommuner och högskolan. Det lät intressant och annorlunda att de involverar kommunerna och primärvården i forskningssamarbetet och det gav oss tankar inför vår fortsatta utveckling av forskning och utveckling på Angereds Närsjukhus och i nordöstra Göteborg. Besöket i Skåne kändes som ett mycket trevligt avslut på arbetsveckan.


Hälsningar
Marina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar