torsdag 30 september 2010

Idag äger Luftvägsregistrets årsmöte rum i Göteborg

Luftvägsregistret är en sammanslagning av det nationella kvalitetsregistret för KOL, RiksKOL, och det nationella Astmaregistret, NAR. Idag håller Luftvägsregistret årsmöte på stadsmuseet i Göteborg.

Angereds Närsjukhus är registerhållande för Luftvägsregistret.

Årsmötet kombineras med en utbildning för vårdpersonal som arbetar med Astma eller KOL. Utbildningen syftar till att ge en fördjupad kunskap om strukturerad astma/KOL behandling. Ett särskilt fokus riktas mot KOL-behandling ur ett mångkulturellt perspektiv.

Hälsning, Mette Ludvigsson, Kommunikatör

onsdag 29 september 2010

Tips på en annan bra blogg


Scarborough Hospital i Kanada är ett sjukhus som liknar Angereds Närsjukhus i vissa avseenden. Även de har en mångkulturell befolkning av serva och även de arbetar hälsofrämjande. De skriver dessutom precis som vi en blogg. Deras blogg handlar dock inte om utveckling av sjukvård utan om hälsa, Top ten tips for staying healthy heter den.


Hälsning, Mette Ludvigsson, Kommunikatör

måndag 27 september 2010

Lediga jobb

Just nu söker vi:

Specialistläkare inom gynekologi och obstetrik

Specialistläkare inom kardiologi och internmedicin

Klicka här för att komma till annonserna.

Har du frågor kring våra lediga tjänster eller framtida rekryteringsbehov. Kontakta i så fall vår personalsekreterare Anne Mari Velle Fagerström på tel. 031-332 69 68 alternativt via mail anne_mari.fagerstrom@vgregion.se.

onsdag 22 september 2010

Kläd- och hygienrutiner

Vi mäter regelbundet följsamheten till kläd- och hygienrutiner och vid den senaste mätningen nådde vi ändå upp till 100 % följsamhet!

Vänlig hälsning
Mette Ludvigsson, kommunikatör och Malena Lau, kvalitetsansvarig

tisdag 21 september 2010

Spirometri avslöjar KOL i tid

Idag går många med oupptäckt Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) trots att diagnosen enkelt ställs med hjälp av ett lungfunktionstest, spirometri. Angereds Närsjukhus har genom uppsökande arbete fångat upp KOL-patienter i nordöstra Göteborg. Idag startar Angereds Närsjukhus höstens arbete med öppen spirometri i Bergsjön, som är ett samarbete med Hälsoteket i Kortedala/Bergsjön. Nytt på sjukhuset i höst är även rökavvänjning i grupp.

I nordöstra Göteborg röks det dubbelt så mycket som i övriga regionen och riket. Angereds Närsjukhus bedriver därför ett uppsökande arbete för att upptäcka patienter med KOL. Idag, tisdag, kl. 10-12 kommer vårdpersonal från Angereds Närsjukhus till Geråshallen i Bergsjön för att erbjuda gratis lungfunktionstest till befolkningen. Tillfället är ett samarbete mellan hälsoteket i Bergsjön/Kortedala och det första av flera tillfällen i både Bergsjön och Angered under hösten.

- På grund av den stora andelen dagligrökare i nordöstra Göteborg kan vi se en hög andel KOL-patienter i området. Idag går det att förbättra livskvaliteten avsevärt för KOL-patienter och därför är det viktigt att vi fångar upp så många som möjligt, säger Ann Ekberg Jansson som är verksamhetschef på Vuxenspecialistcentrum vid Angereds Närsjukhus.

Många patienter som diagnostiseras med KOL fortsätter gå på Angereds Närsjukhus, både för rökavvänjning och på KOL-kurs. I höst erbjuds rökavvänjning även i grupp, en metod som visat sig vara mycket effektiv på flera håll.

Hälsningar, Mette Ludvigsson, Kommunikatör

måndag 20 september 2010

Ingen segrare i VG-regionen

Efter gårdagens val visar de första resultaten från regionvalet att det inte finns någon klar majoritet i Västra Götaland. Den nuvarande majoriteten Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centern når inte egen majoritet och det gör inte heller ett borgerligt block.

fredag 17 september 2010

Ny version av behovsanalysen på gång


En ny version av vår behovsanalys är under arbete. Håll ögonen öppna så återkommer vi när vi har mer att berätta. Hälsning Mette, kommunikatör

torsdag 16 september 2010

Detaljplanesamråd

På biblioteket i Angered kan man beskåda en utställning över detaljplanen för Angered Centrum och Angereds Närsjukhus. Vi gick ner och kikade, och det såg ut såhär.
Chefläkare och Ekonomichef tar en titt på detaljplanen
Kommunikatör (jag) och Projektsekreterare kikar på ritningar


Hälsningar, Mette Ludvigsson, Kommunikatör

Hur man sätter en värdegrund

På Angereds Närsjukhus lyder vår värdegrund:
  • Alla har ett lika värde
  • Vårt arbete präglas av ärlighet och öppenhet
  • Våra medarbetare är professionella och tar ansvar för helheten
  • Möten präglas av respekt för individen och dennes förmåga
Dessa är alltså de etiska grundvalar som vi på Angereds Närsjukhus arbetar efter. Vår värdegrund handlar om relationer, hur vi behandlar varandra, våra patienter och andra vi träffar. Arbetet med vår värdegrund är en ständigt pågående process, inte minst i den expansionsfas Angereds Närsjukhus befinner sig i.

Idag tar vi hjälp av "Hälsan och Arbetslivet" och tillsammans med dem har vi satt ihop ett så kallat forumspel, en typ av teater som kan användas för att illustrera situationer och plocka fram värderingar, läs mer om forumspel här. Här kommer lite bilder från hur det såg ut under det fiktiva vårdmötet!
Hälsning, Mette Ludvigsson, Kommunikatör

tisdag 14 september 2010

Under lunchen idag diskuterade jag och mina kollegor blodgivning, ett ämne som är ständigt aktuellt.

Visste du det här om blodgivning? Blod kan inte tillverkas på konstgjord väg. Det är en färskvara om bara kan lagras i sex veckor. Därför är blodgivarens regelbundna insats livsviktig för många människor. Sverige är självförsörjande på blod. Men ibland måste blod skickas mellan sjukhusen då blodförbrukningen varierar mycket. En enda patient kan ibland behöva mer än 80 påsar blod under ett fåtal timmar. Det motsvarar lika många blodgivares bidrag med vardera 4,5 dl blod.

När du läst det vill du antagligen lämna blod. Då gör du så här:
De flesta blodcentraler tar emot nya blodgivare utan föranmälan. Men det kan vara bra att kontakta blodcentralen för eventuell tidbokning. Andra möjligheter att anmäla sig är via 020-390 390 (de har öppet dygnet runt!) eller på www.geblod.nu.

Hälsningar, Mette Ludvigsson, Kommunikatör

måndag 13 september 2010

Klamydia-måndagen

Idag den 13 september är det klamydiamåndagen i hela Sverige. Syftet med Klamydiamåndagen är att uppmärksamma infektionen, underlätta och uppmuntra till provtagning, öka kunskapen om infektionen samt information om vart man kan vända sig för provtagning.

Dessutom kan Klamydiamåndagen bidra till att få ytterligare kunskap om klamydiasituationen i Sverige bland annat genom att se relationen mellan antal tagna prover och förekomsten av klamydia.

Klamydiamåndagen är en nationell kampanj som Nationella HIV-rådet tillsammans med Sveriges landsting och regioner står bakom. Läs mer om kampanjen här.

Hälsning, Mette Ludvigsson, Kommunikatör

fredag 10 september 2010

Eid Mubarak

Idag firas Eid al-fitr som är högtiden som avslutar den muslimska fastemånaden ramadan. Eid betyder ungefär "en återkommande lycka eller festglädje".

Hälsningar, Mette Ludvigsson, Kommunikatör

المستشفى المحلي في أنجيريد – العلاج التخصصي في الشمال الشرقي

Rubrik på arabiska? Ja det stämmer. Det är rubriken på vår nya patientbroschyr som på svenska heter "Angereds Närsjukhus - specialistvård i Nordost".

Vår nya patientbroschyr är översatt till arabiska, persiska, sydkurdiska, skb, engelska, finska och somaliska. Just nu är den hos tryckeriet och vi förväntas få den i nästa vecka, väldigt kul!

Broschyren innehåller information om våra mottagningar och om den nya sjukhusbyggnaden.

Hälsning, Mette Ludvigsson, kommunikatör

onsdag 8 september 2010

Samråd för detaljplanen där Närsjukhuset ingårIgår kväll var det informationsmöte för allmänheten på Blå Stället. Ett tiotal boende och intresserade kom för att höra om förslaget till den nya detaljplanen. Förslaget är nu ute på sk. samråd.

Stadsbyggnadskontoret höll en kort och snygg presentation av förslaget till detaljplan. Bilder och kartor visade hur det kan komma att se ut.

Allmänheten hade möjlighet att ställa frågor och ge sina synpunkter på planen. En del sådana framfördes från boende intill torget som befarar att trafiken kan komma att öka i och med nya bostäder och utbyggd kollektivtrafik. Representanter från Trafikkontoret, Göteborgs Stad, fick del av synpunkterna. Dessa måste dock också framföras skriftligt innan den 5 oktober, då samrådet är slut.

Efter detta kommer synpunkter att vägas samman och ett nytt förslag tas fram som kommer ut på utställning i början av nästa år.

Passa gärna på och ta chansen och titta på förslaget som ställs ut på Angereds Bibliotek i Blå Stället. Öppettiderna är måndag-torsdag kl 10.00-19.00, fredag kl 10.00-16.00.

Samrådshandlingar finns också på Stadsbyggnadskontorets hemsida http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt/

Freja Bramsen,
Informationschef Angereds Närsjukhus

tisdag 7 september 2010

Att slå hål på en myt...

Ni har väl inte missat den här spännande publikationen från Sveriges Kommuner och Landsting? Myter och fakta är precis som namnet avslöjar en liten skrift om myter och fakta inom kommuner och landsting. Visste du till exempel att svensk sjukvård ligger internationellt i topp när det gäller medicinsk kvalitet?


Hälsning
Mette Ludvigsson, kommunikatör

måndag 6 september 2010

Lediga jobb

Just nu söker vi:

Kurator

Har du frågor kring våra lediga tjänster eller framtida rekryteringsbehov. Kontakta i så fall vår personalsekreterare Anne Mari Velle Fagerström på tel. 031-332 69 68 alternativt via mail anne_mari.fagerstrom@vgregion.se.

fredag 3 september 2010

A Non Smoking Generation


Välkomna önskar vi de nya tobaksinspiratörerna Hedvig Simonson och Rebecca Törnqvist! Hedvig och Rebecca arbetat för A Non Smoking Generation och kommer att i samarbete med Angereds Närsjukhus kunna erbjuda skolorna i nordost gratis klassbesök. Sin arbetsplats har de hos oss på Angereds Närsjukhus.
Välkomna till oss!

Hälsning
Mette Ludvigsson, Kommunikatör på ANS