fredag 27 april 2012

Grattis Julia!

Igår fick Julia Mjörnstedt från organisationen Ung Cancer ta emot ett stipendium från självaste kungen. Hon är utsedd till morgondagens ledare, och det med rätta tycker vi. Fin artikel i dagens GP och en uppmärksamhet de är väl värda.

Alla vi som har jobbat med Julia, Hanna och andra från Ung Cancer i projektet "Ta med en vän" har inspirerats av deras arbete och besjälade inställning! Grattis!

Hälsningar Freja Bramsen, informationschef

onsdag 25 april 2012

Folkhälsostämman 2012

Så här såg det ut när 2012 års Folkhälsostämma invigdes i Stockholm i måndags.
Över 900 deltagare lyssnade på föreläsare från hela landet tala om folkhälsans utmaningar.

Socialminister Göran Hägglund hälsade alla välkomna och inledde med ett tal om att hälsan generellt har förbättras i Sverige. Han påpekade dock att hälsoskillnader ökar mellan olika grupper och att den största ökningen har skett mellan de med hög socioekonomi och utbildning och de med låg socioekonomi och utbildning.

Hägglund presenterade fyra perspektiv regeringen ser som centrala för framtidens folkhälsoarbete:

1. Tilltro till individens egna möjligheter att göra aktiva val utifrån sina förutsättningar, samtidigt
som samhället måste bidra till att göra de hälsosamma valen enkla.
2. Bred samverkan och gemensamt ansvar.
3. Hälso- och sjukvårdens roll för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. I mötet mellan sjukvårdspersonal och patient kan vi påverka individen. Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder lyftes fram, liksom vikten av att utveckla hälso- och sjukvården till en aktör för det hälsofrämjande arbetet.
4. Nya tekniska lösningar. Patienten som samarbetspartner i vårdprocessen och E-hälsa.

Angereds Närsjukhus var ett av få exempel på hur man kan arbeta för att minska skillnader i hälsa mellan grupper. Det gav mig mycket feedback och inspiration.

Hälsningar Shirin Bartholdsson, hälsoutvecklare.

tisdag 24 april 2012

Strokekampanj räddar liv


Drabbas du, eller någon dig närstående, av plötslig yrsel, sluddrigt tal, domningar i ansikte och extremiteter – ring genast 112. Stroke innebär en blodpropp eller blödning i hjärnan och är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Nationella strokekampanjen startade oktober 2011 och finansieras av Sveriges landsting och regioner. Den vill öka befolkningens kunskap om symtom vid stroke och TIA, transitorisk ischemisk attack. TIA liknar symtomen vid stroke, men är övergående. TIA uppstår när små proppar i hjärnan gör att delar av hjärnans funktion försvinner under korta perioder – ofta bara några minuter. Propparna är dock ett allvarligt varningstecken att en stroke kan vara nära förestående och bör därför behandlas akut med propplösande medicin, även efter att symtomen försvunnit.

Statistik visar att kampanjen redan gett effekt – fler strokedrabbade kommer till sjukhus och andelen behandlade med propplösande behandling har ökat.

Läs mer på Nationella strokekampanjens hemsida!

fredag 20 april 2012

Avslutningsseminarium för "Ta med en vän" med filmpremiär

Bild 1: Malena Lau inför delatagarna i avslutningsseminariet i Folkets Hus Hammarkullen.
Bild 2: Doulorna berättar om sitt arbete med cellprovbussen och hembesök.
Bild 3: Björn Strander berättade om det forsatta arbetet för att minska livmoderhalscancerfall.

Det ettåriga projektet "Ta med en vän", som syftar till att öka cellprovtagningar i livmoderhalsen bland kvinnor i nordöstra Göteborg, avslutades 31 mars. I fredags hölls ett avslutningsseminarium på Folkets Hus Hammarkullen för att visa upp resultat och erfarenheter som kommit ut av projektet.

Helen Eliasson, ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsutskott inledde seminariet, varefter projektledarna Malena Lau från Angereds Närsjukhus och Erik Olsson från Kunskapscentrum för Jämlik Vård berättade om insatserna som gjorts inom "Ta med en vän"-projektet och vad resultatet blev. Glädjande siffror visar att andelen cellprov i Nordost har ökat med 42 procent jämfört med mätning från förra året.

Barnmorska Sara Hegen och våra ovärderliga doulor berättade om sina erfarenheter och arbete kring cellprovsbussen. Björn Strander, gynekolog och regional processägare för cervixcancerprevention, gav därefter sin syn på det fortsatta arbetet med att få fler kvinnor att ta cellprov.

Organisationen Ung cancer premiärvisade kortfilmen "Finns det någon ursäkt?" som i tre olika versioner på tre språk – svenska, arabiska och somaliska – vill uppmana kvinnor att gå på cellprovtagning. Se filmerna – och sprid dem till nära och kära!

torsdag 19 april 2012

Vårpromenad vid Lärjeåns trädgårdar

På bild: Helene, Henrik , Malena och Simon. Shirin fotade.

En rask promenad på lite drygt 15 minuter från Angereds centrum och du befinner vid de vackra vitsippebeklädda backarna i det orörda skogsområdet nedanför Lärjeåns trädgårdar.

Ett litet gäng ANS-medarbetare gjorde slag i saken och tog en lunchpromenad i det vackra vädret. En härlig vårupplevelse för kropp och själ!

Patientens livskvalitet i fokus

På bilden: Ann Langius-Eklöf talar i Hammarsalen, Folkets Hus Hammarkullen

Ett 50-tal medarbetare från Angereds Närsjukhus slöt upp på Folkets Hus Hammarkullen under onsdagens kompetenseftermiddag ANS Alla.

Utvecklingsschef Ida Wernered hälsade alla välkomna och presenterade vårens nytillkomna medarbetare.

Därefter talade sjukhusdirektör Marina Olsson om vårens verksamhet, bland annat om sjukhusets övergripande mål och närmaste ekonomiska förutsättningar.

Inbjudna Ann Langius-Eklöf, professor i omvårdnad med inriktning mot utveckling av utbildning vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska Institutet, talade slutligen om vårdkvalitet under rubriken ”Går det att skatta sig frisk?”.

Ann Languis-Eklöf talade utifrån sin egen forskning om behovet av det salutogena perspektivet inom sjukvården – det vill säga ett perspektiv som tar fasta på friskfaktorer hos patienter, kontra det patogena som enbart lägger fokus på riskfaktorer.

Forskning visar att patientens egen bedömning av hälsa och livskvalitet kan förutsäga dödlighet och sjukdom minst lika bra som objektiva bedömningar. Patienternas egen bedömning har därför stort värde då den kan öka medvetenheten och kunskapen hos vårdutövare. Ann Languis-Eklöf slog också hål på föreställningen att livskvalitet inte går att mäta – tvärtom finns ett flertal verktyg tillgängliga för ett sådant arbete.

Radiointervju med projektledare för "Ta med en vän"

"Ta med en vän"-projektet har pågått under snart ett år. Genom olika insatser har projektet syftat till att öka cellprovtagning i livmoderhalsen hos kvinnorna i nordöstra Göteborg. Cellprovtagningen är viktig för att i tid kunna upptäcka cellförändringar som kan leda till cancer.

Projektet har nyligen avslutats och en utvärdering visar att antalet cellprov har ökat med 42 procent i nordöstra Göteborg jämfört med mätning året innan. Men utmaningen är att behålla och öka medvetenheten om cellprovtagningarna hos medborgarna i nordost även efter att projektet nu har avslutats.

Malena Lau, processledare och kvalitetsansvarig på Angereds Närsjukhus, och Erik Olsson, projektledare på Kunskapscentrum för Jämlik Vård, har lett "Ta med en vän". De båda intervjuades under onsdagsmorgonen i P4.

Inslaget går att lyssna på här (Obs! Börjar tolv minuter in i programmet).

Ur intervjun med Malena Lau och Erik Olsson:

– Vi har använt många olika kanaler. Jag hoppas, och tror, att kunskapen nått ut att man kan påverka sin hälsa genom ett enkelt cellprov, och att detta också har en påverkan framåt.

tisdag 17 april 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Utveckling Nordost satsar på ett gott liv i nordöstra Göteborg

Förra arbetsveckan började först på tisdagen i och med påsk. Jag började tisdagen med stabsmöte och APT för sjukhuskansliet. Efter lunch blev jag intervjuad av en utredare på uppdrag av Utveckling Nordost som är en av Sveriges största satsningar inom stadsutveckling. Syftet är att skapa nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i nordöstra Göteborg. Sammanlagt satsas 123 miljoner kronor på stadsdelarna Angered och Östra Göteborg under åren 2011-2013. Intervjun ingick i en utredning om besöksnäringen i Nordost med frågor om hur sjukhuset har utvecklats, hur många anställda vi kommer att vara när sjukhusbyggnaden är klar och hur många besökare vi räknar med att ha. Vi diskuterade också på vilket sätt ANS är en del av samhällsutvecklingen.

Onsdagen började med ett kort avstämningsmöte med Lena Rosell, projektledare för psykiatriteamet. Resten av dagen ägnade jag åt förberedelser och administrativt arbete.

På torsdag förmiddag deltog jag i ordförandekonferens för de medicinska sektorsråden. Sektorsrådet för kirurgi, kärl- och plastikkirurgi och sektorsrådet för urologi beskrev nuläge och utveckling inom respektive område. Inom några år kommer det att bli brist på specialistläkare inom dessa områden på grund av stora pensionsavgångar. Vi fick också en intressant presentation av Aktiv hälsostyrning som ska bedrivas som ett pilotprojekt på tre akutsjukhus. Aktiv hälsostyrning är en metod för att styra resursfördelningen genom att åstadkomma en sammanhållen vårdkedja som ger bättre hälsa och resurseffektiv vård för patienter med stora vårdbehov, vilket i sin tur skapar kontinuitet och trygghet för dessa patienter. Det finns idag en stor förbättringspotential inom detta område för oss som vårdgivare och region.

Under eftermiddagen hade jag möte tillsammans med Ann Ekberg Jansson, t f forskningschef, med företrädare från Sahlgrenska Akademin (SA): Olle Larkö, Göran Bondjers och Henry Ascher om ett eventuellt samarbete. Vi bestämde oss för att ta fram en gemensam avsiktsförklaring samt kartlägga vilka som är intresserade av att delta i ett etablerat samarbete inom områdena ojämlik hälsa, socialt eftersatta grupper, mänskliga rättigheter och kliniska praktikplatser för studerande inom SA.

I fredags förmiddag var jag med på ANS interna chefsmöte som denna gång hade fokus på arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Båda är viktiga områden att gå igenom regelbundet för att uppnå en bra arbetsmiljö. Jag avslutade veckan med att utnyttja en av mina sista femtioårspresenter – massage på Hagabadet. En mycket avkopplande start på helgen!

Hälsningar
Marina

fredag 13 april 2012

Vardagsförändringar som ger bättre hälsa

Efter påskens familjemiddagar och godisätande är det säkert en och annan ibland oss som har lovat sig själva att lägga om kosten och minska stillasittandet. Men handen på hjärtat – hur inspirerande känns det?

Produktionsbolaget Hälsofrämjande Film och Angereds Närsjukhus vill hjälpa dig att hitta inspirationen och lanserar därför nu En film om mat och motion.

Filmen vill uppmuntra dig till egna funderingar över vilka enkla förändringar du kan göra i din egen vardag för att må bättre och orka mer.

Råden i filmen kommer från Charlotte Erlansson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi.

torsdag 12 april 2012

Vi skyltar med premiären
Planeringen av ungdomsmottagningens inflyttning har pågått länge, så idag kändes det både kul och lite högtidligt när skyltarna kom på plats vid Angereds Torg 5B.

Invigningen av ungdomsmottagningen sker formellt 23 maj. Ett öppet hus för ungdomar är planerat att hållas 31 maj.

onsdag 11 april 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Planeringsmöten av diverse slagHej,

Förra måndagen hade vi ledningsgrupp där vi bland annat diskuterade hur vi kan minska antalet patienter som uteblir genom att till exempel ringa upp de patienter som uteblir. Vi stämde också av inför ANS alla sommaravslutning den 16/5 och påbörjade en diskussion om höstens planering för gemensamma mötesplatser. Vi diskuterade också det ekonomiska läget i VGR med utgångspunkt från underlag från regionstyrelsen.

Tisdagen innehöll diverse möten. Jag, Ida Wernered, utvecklingschef och Ann Ekberg Jansson, t f forskningschef hade ett möte med representanter från Astra Zeneca för att diskutera möjliga samarbetsområden. Efter det träffade jag sjukhusdirektören och ett par medarbetare från Frölunda Specialistsjukhus tillsammans med Freja Bramsen, informationschef. Vi hade en dialog kring kommunikationsstrategier i samband med verksamhetsutvecklingsprojekt med nybyggnad. Eftersom båda förvaltningarna är engagerade i ett sådant finns det goda möjligheter att lära av varandra.

Under onsdagen hade jag möte med Lena Rosell som börjat på ANS som projektledare för ANS psykiatriteam under veckan. Vi hade en dialog om uppdraget och planeringen av arbetet som består av två delar. Dels ska ett psykiatriskt team med inriktning mot de patienter som finns inom ANS vuxenverksamheter startas i år, dels ska en inriktning tas fram för den framtida psykiatriverksamheten vid ANS. Onsdagen innehöll också ett trevligt inslag i form av gemensam påsklunch för alla som har sin arbetsplats på Angereds torg 9 samt några från administrativa enheten som har sin arbetsplats i andra byggnader. Alla bidrog med olika maträtter och det är alltid roligt och gott att få smaka på sådant som andra har gjort. Bland annat fick vi smaka på en jättegod äggost!

Eftersom det var påsk blev det tidigt veckoavslut innan fyra dagars påskledighet. Jag hade hoppats på varmare väder för att bland annat kunna göra en insats i rabatterna, men det blev inget med det. Det blev i alla fall en skön helg med promenader, vila och chans att umgås med familj och vänner. På påskaftons kväll blev vädret stilla så påskbrasorna brann bra.


Hälsningar
Marina

tisdag 10 april 2012

Ojämlikt om kroniska sjukdomar anser patientorganisationer

Är det rimligt att kroniska sjukdomar värderas olika? Frågan ställdes till Carl-Johan Sonesson, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i region Skåne, i ett upprop från patientorganisationerna Astma- och Allergiförbundet och Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

Bakgrunden till frågan handlar om att Region Skåne idag ger ekonomisk ersättning till mottagningar/vårdcentraler som registrerar i Nationella Diabetesregistret. Däremot får mottagningar som registrerar i Luftvägsregistret, det gemensamma kvalitetsregistret för astma och KOL, ingenting.

Företrädarna för patientorganisationerna undrar om

– Region Skåne i framtiden ska erbjuda någon slags ekonomisk stimulans till vårdcentraler som registrerar i Luftvägsregistret?
– En sådan plan saknas, hur patienten ska informeras om detta vid sitt vårdval?
– Hur vårdcentraler ska motiveras till registrering i Luftvägsregistret om ekonomisk stimulans saknas?

Läs hela skrivelsen här.

tisdag 3 april 2012

Film om cellprovtagning uppmärksammas

Tidningen Nordost uppmärksammar idag en viktig film som nyligen spelades in på Angereds Närsjukhus. På tre olika språk – somaliska, arabiska och svenska – uppmanar filmen kvinnor att gå och ta cellprov för att upptäcka livmoderhalscancer.

Bakom filmen står Angereds Närsjukhus, Kunskapscentrum för Jämlik Vård och Ung Cancer. Filmen ingår i kampanjen "Ta med en vän" som inleddes för ett år sedan för att få fler kvinnor i Nordost att göra cellprovsundersökning.

I första hand ska filmen användas i undervisning, men förhoppningen är att den ska leva vidare på internet och att budskapet ska fortsätta att spridas även efter kampanjen.

Sjukhusdirektörens vecka: Givande verksamhetsbesök av olika slagHej,

I måndags var jag på verksamhetsbesök på Vuxenspecialistcentrum där jag bland annat fick vara med dietisten Susanne när hon träffade en grupp patienter för att ge information om kostens olika delar. Efter gruppbesöket erbjuds patienterna möjlighet till enskilt besök hos dietist.

Även på tisdagen var jag på verksamhetsbesök, denna gången på Smärtcentrum. Jag fick delta i ett patientbesök med ett multimodalt team bestående av Susanne, specialistläkare, Sara, psykolog och Carita, sjukgymnast. Jag fick även vara med vid ett enskilt patientbesök med läkaren Mustafa. Varje gång jag är med vid patientbesök imponeras jag av medarbetarnas kompetens, engagemang och vilja att göra skillnad i patientmötet.

På onsdag förmiddag deltog jag i en hearing om en eventuell samverkansplattform för forskning i nordöstra Göteborg. Angereds Närsjukhus hade bjudit in representanter från de två stadsdelarna i vårt upptagningsområde och primärvården för att diskutera våra möjligheter och vilja att arbeta gemensamt med forskningsfrågor. På grund av andra åtaganden kunde jag bara delta under förmiddagen men det var ett heldagsmöte. Istället deltog jag under eftermiddagen i ett möte om IS/IT-översynen i VGR tillsammans med övriga förvaltningschefer för hälso- och sjukvården. Fokus låg på det framtida arbetet med verksamhetsutveckling med IT-stöd och drift av befintlig IT.

Vårdförbundets lokalavdelning i Uppsala hade planeringsdagar i Göteborg och hade under torsdagen bjudit in mig för att ge en presentation av ANS eftersom de hade hört talas om oss. Därefter deltog jag i Hälso- och sjukvårdsnämnd 12:s nämndmöte och presenterade ANS verksamhetsberättelse och bokslut för 2011. Det ställdes många frågor om våra verksamheter och en ledamot gav positiv feedback från en bekant som hade besökt ANS som patient och därefter pratat mycket gott om den personal han mött vid besöket.

I den chefsutbildning i SKL:s regi som jag deltar i ingår att göra organisationsbesök. Under fredagen gjorde jag tillsammans med en arbetsgrupp med deltagare från Skåne, Örebro, Norrbotten och VGR ett besök på Skatteverket och Polisen. Vi fokuserade på hur en organisation arbetar med ledning och styrning i en föränderlig värld och hur man arbetar ur ett medborgarperspektiv. Det jag slås av är att det finns många likheter men även många olikheter i det vi gör, trots att vi är offentliga förvaltningar.