fredag 29 januari 2010

Bemötande på agendan!

Bemötandegruppen på Angereds Närsjukhus tog under hösten fram en seminarieserie på temat bemötande. Bemötande är något som vi arbetar mycket med. Gårdagens seminarium handlade om hälsa och kulturkompetens och hölls av Kristina Nässen som är sjuksköterska och antropolog.


Vänlig hälsning
Mette Ludvigsson

tisdag 26 januari 2010

Bokslutstårta

Idag är årsredovisningen sammanställd inför styrelsens nästa möte som äger rum den 3 februari. Vår ekonomichef Bo Andersson bjuder på bokslutstårta! Vanliga dagar förekommer inget fikabröd eller bakelser på Angereds Närsjukhus. För att vara så hälsofrämjande och så goda förebilder som möjligt köper vi hem ekologisk frukt till fikapauserna, gott och lite nyttigare! Men kanske är det hälsofrämjande för själen att unna sig en tårtbit då och då?!

Vänlig hälsning
Mette Ludvigsson, Informatör på ANS

fredag 22 januari 2010

ANS i media

Lars Gelander, verksamhetschef på Barn- och ungdomsspecialistcentrum och chefläkare här hos oss på Angereds Närsjukhus uttalar sig i P4 om undervikt hos barn.

Lars och hans team på Barn- och ungdomsspecialistcentrum har studerat barns tillväxtkurvor och det har visat sig att det är många barn som väger för lite. Nu ska de närmare studera detta och försöka ta reda på vad det kan finnas för orsaker.


onsdag 20 januari 2010

Lediga jobb hos oss!

Vill du jobba i en lustfylld och dynamisk arbetsmiljö? För oss som arbetar här på Angereds Närsjukhus är förtroende, påverkansmöjligheter det som skapar äkta delaktighet. Att bli lyssnad på och att idéer och tankar är viktiga och tas tillvara på, är en framgångsfaktor för vårt gemensamma arbete att utveckla vårt sjukhus, just detta bidrar till att skapa en lustfylld och dynamisk arbetsmiljö!

Just nu söker vi:Med vänliga hälsningar
Anne Mari Velle Fagerström, personalsekreterare på Angereds Närsjukhus

fredag 15 januari 2010

Barnmottagning anpassad för barn - på riktigt!

Barn- och ungdomsverksamheten på Angereds Närsjukhus växer. Vid årsskiftet tog vi över mottagningen för barn- och ungdomsmedicin i Gamlestaden. Den mottagningen kommer av tillgänglighetsskäl att ligga kvar i Gamlestaden. Barn- och ungdomsverksamheten har fått mycket fokus i vårt interna arbete den senaste veckan och därför tänkte jag berätta lite mer om hur vi har tillgänglighetsanpassat vårt barn- och ungdomsspecialistcentrum för barn.

Skyltningen på mottagningen har anpassats till en lägre nivå för att barn också ska kunna se den. Tillsammans med Västfastigheter har vi varit pilotprojekt i Västra Götalandsregionens skyltprogram.
I mottagningsrummen har vi försökt skapa en känsla av lugn och stillhet. I rummet på bilden ovan har vi tapetserat en fondvägg med ett lugnande motiv och bilden nedan visar en vägglampa som skapar en lugn belysning.
Väntrummet har barnvänliga möbler och ett lekrum. Det är Karin Andersson som är barnsjuksköterska på Barn- och ungdomsspecialistcentrum som har inrett stora delar av mottagningen.
Är det någon annan som har tips på hur man kan anpassa mottagningsrum för barn så får ni gärna lämna en kommentar!
Vänlig hälsning, Mette Ludvigsson, Informatör

onsdag 13 januari 2010

Att bygga upp en ny mottagning

Hej alla bloggläsare!

Det här är mitt allra första inlägg här på vår blogg. Jag heter Cornelia Bergdahl och jag är verksamhetschef på den gynekologimottagning som vi öppnar här på ANS i mars. Det är ett otroligt spännande uppdrag att få utveckla en helt ny verksamhet! Det är mycket som ska vara på plats till öppningen den 1 mars, allt från britsar, medicinsk utrustning och personal till gardiner och mattor. Men jag har många väldigt duktiga medarbetare till hands, bland annat Daniel Hallsund som är projektledare för mottagningen!
Genom att ha undersökt vilka behov som finns i området, både via statistiska analyser och genom dialog med befolkningen, kommer vi nu att kunna starta en mottagning som är skräddarsydd för Nordost. Förutom att kunna erbjuda gynekologisk specialistkompetens så vill vi också få kvinnor att söka för sina besvär i ökad utsträckning. Kunskapen om gynekologiska besvär är på flera håll låg och dessutom är området tabubelagt. Ett bra exempel på detta är inkontinens, som drabbar många kvinnor och enkelt kan behandlas med ökad livskvalitet som följd.

/Cornelia Bergdahl, verksamhetschef på Gynekologimottagningen, ANS

fredag 8 januari 2010

Kommunikation via medborgardialog

Hur förklarar man för invånarna att de har fått ett närsjukhus - fast ett som ännu inte finns? Att de under några år måste söka sig runt bland de spridda, temporära mottagningarna i Angereds centrum? Svaret är inte bara aktiv information utan också att redan från allra första början uppmuntra en självklar delaktighet i hela ANS-projektet. Hur ska man kunna veta vilken typ av vård lokalbefolkningen behöver och önskar om man inte frågar? Att släppa in lokalsamhället i folkhälsoarbetet, att se alla boende/patienter i närområdet som resurser är en viktig ledstjärna för ANS. Angereds Närsjukhus egna husmor, Nasra Ahmed tilldelades tidigt uppgiften att starta och driva en omfattande medborgardialog.
Nasra Ahmed, husmor på Angereds Närsjukhus

Lokalsamhället och befolkningen i området bjuds in på regelbundna mingelträffar och det har ordnats flera Öppna hus sedan starten. Ett mycket viktigt nyckelord i hela ANS-projektet är dialog. Detta arbetssätt är ett tydligt exempel på ett annat centralt nyckelord i verksamheten - demokrati. Utan vårdtagarnas och hela personalens delaktighet kan det inte bli någon riktig demokrati. På ANS finns det många exempel på hur dessa båda nyckelord tillämpas i praktiken, när det gäller respektfullt bemötande, möjligheten att söka vård via egenremisser, aktiva förslagsmöjligheter för patienterna, den så kallade genomlysningsmetoden där patienten får komma till tals ordentligt, arbetsgrupper med reellt inflytande med mera.

Nasra Ahmed, husmor på ANS, tillsammans med de första deltagarna i dialoggruppen.

torsdag 7 januari 2010

Det går så himla bra!


Nu har vi på Smärtcentrum anställt en sjuksköterska till som även skall arbeta med forskning, hon heter Bodil Malmkvist och jag känner henne sen tidigare från SU Östra sjukhuset. Från och med denna vecka har vi också våra samarbetspartners från Primärvårdsrehab Angered på halvtid: psykologen Marina Jerger, arbetsterapeuten MajLis Johansson och sjukgymnasten Anna Zlatevska.

Dessutom har vi fått pengar till en läkartjänst till, annonsen är ute nu!

Vilket flyt vi har, jag är väldigt mallig eftersom det är mitt brain child.
Hälsningar
Tore Eliasson
Verksamhetschef på Smärtcentrum