måndag 28 november 2011

Patientdialog för förbättrad vård

Varje år genomför verksamheterna på ANS sk. Genomlysningar eller Systemiska möten med patienter. Genom att ta del av patienters kunskap och erfarenheter av vården kan vi lära oss hur vi kan utveckla och förbättra verksamheterna efter deras behov. Här diskuterar Barn- och Ungdomsverksamheten hur informationsgivningen till föräldrar kan förbättrats.


Sjukhusdirektörens vecka: Forskning i samverkan
Hej,

Förra veckan ägnade jag en del tid åt utvecklingssamtal med mina medarbetare vilket jag även kommer att göra kommande vecka.

På tisdagen hade jag besök av Patientnämnden som presenterade sin verksamhet och berättade om i vilka olika typer av frågor som patienter vänder sig till dem och hur de hanterar dessa ärenden. De kategoriserar inkommande ärenden i tre områden: Vård- och behandlingsfrågor, Bemötande, kommunikation och information samt Organisation, regler och resurser. Det är viktigt att dessa ärenden återförs till vården så att vi kan dra lärdomar och använda oss av det i förbättringsarbetet.

På styrelsemötet på onsdag eftermiddag antogs Vårdöverenskommelsen för 2012. En förutsättning är dock att även Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 antar överenskommelsen vid sitt möte i december.

Medicinska Sektorsrådens ordförandekonferens på torsdagen handlade bland annat om Institutet för Stressmedicins roll som kunskapscentrum. Sektorsrådet för ortopedi och handkirurgi informerade också om aktuella teman inom sitt område. På eftermiddagen föreläste jag på utbildningen Att knäcka den svenska koden. Det är en kurs som riktar sig till läkare som har gått sin utbildning utomlands och som ges av Sahlgrenska Akademin. Min föreläsning handlade om det multikulturella sjukhuset.

På fredag begav jag mig tillsammans med Ida Wernered, utvecklingschef, till Skåne för studiebesök i Kristianstad. Där träffade vi företrädare för Forskningsplattformen för hälsa i samverkan i nordöstra Skåne för att utbyta erfarenheter. De har en samverkan i forsknings- och utvecklingsfrågor som involverar två sjukhus, primärvården, sex kommuner och högskolan. Det lät intressant och annorlunda att de involverar kommunerna och primärvården i forskningssamarbetet och det gav oss tankar inför vår fortsatta utveckling av forskning och utveckling på Angereds Närsjukhus och i nordöstra Göteborg. Besöket i Skåne kändes som ett mycket trevligt avslut på arbetsveckan.


Hälsningar
Marina

fredag 25 november 2011

Sveriges viktigaste jobb

Hur kan kommuner och landsting profilera sig på framtidens arbetsmarknad? Det var en av flera frågor när Västra Götalandsregionens personal- och informationschefer träffades idag. En nationell kampanj är på gång från SKL.

På mötet berättade vi också hur vi jobbar med detta, dvs vår blogg.

Hälsningar Freja Bramsen, informationschef

torsdag 24 november 2011

Vi vill bli fler - nu söker vi Gynekolog

Vi söker en specialistläkare inom gynekologi och obstetrik med särskild inriktning mot gynekologi, som är intresserad av att arbeta och utvecklas i ett mångkulturellt samhälle.

Den gynekologiska verksamheten öppnade mars 2010 och omfattar öppenvårdsgynekologi och
abortmottagning. Arbetet på mottagningen varvas med enstaka mottagningsdagar på
Ungdomsmottagning i Göteborg. Vi utför även polikliniska ingrepp och planerar för dagkirurgi under 2012. Förutom det kliniska arbetet med egen mottagning jobbar vi också med hälsofrämjande arbeten i Nordost och aktivt samverkansarbete med vårdgrannar i området.

Som läkare hos oss får du en unik möjlighet till att arbeta i ett nytt sjukhus under uppbyggnad.
Arbetsuppgifterna är mycket omväxlande och du kan själv planera och påverka din egen arbetssituation. Läkarna och barnmorskorna har egna mottagningar och arbetar självständigt men vi träffas dagligen för att diskutera våra patientfall, rutiner och riktlinjer. Utöver din egen kliniska mottagning har du en konsultativ funktion mot barnmorskornas patienter. Har du ett medicinskt intresseområde ser vi gärna att du subspecialiserar dig inom detta. Välutbildade medarbetare är vår viktigaste tillgång och därför satsar vi mycket på kompetensutveckling och fortbildning.

Hos oss får du även möjlighet att jobba utåtriktat i hälsofrämjande syfte, det är din fantasi som sätter gränserna. Hos oss tillämpar vi flexibel arbetstid, vi jobbar dagtid och har lediga helger.

Arbetsuppgifter
Förutom ditt kliniska mottagningsarbete ska du
• Ingå som expert i team med andra professioner inom och utanför den egna organisationen
• Bidra till kompetensutveckling bland yrkeskategorier som arbetar med kvinnors hälsa i nordöstra Göteborg
• Vara lättillgänglig för konsultation i frågor som rör kvinnorelaterade sjukdomar
• Medverka i redovisning av resultat och kvalitetssäkra behandlingar
• Delta i forsknings- och utvecklingsarbete kring kvinnors hälsa och sjukdomar.
• Vara delaktig i uppbyggnaden av vår verksamhet

Kvalifikationer
• Specialistkompetens i gynekologi och obstetrik
• Intresse för kvinnosjukvård i ett mångkulturellt område
• Intresse för samverkan och vårdutveckling, nytänkande och lagarbete
• Hög social kompetens och samarbetsförmåga.
• Goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt. Språkkunskaper utöver svenska är önskvärt.
• Har du intresse för forskning är det en fördel

Övrigt
Vi anser att mångfald i personalstyrkan är en väsentlig faktor för att nå goda verksamhetsresultat och för
att utveckla verksamhetens innehåll och kvalitet. Därför beaktas mångfaldsaspekten vid rekryteringen.
Med mångfald avses främst kön, ålder, etnisk bakgrund och funktionshinder.

Om Angereds Närsjukhus
Angereds Närsjukhus är en del av Västra Götalandsregionen. Ett nytt närsjukhus byggs nu upp iAngered. Det ska stå klart 2014 och är en central del i satsningen på att utveckla närsjukvården för cirka 100 000 invånare i nordöstra Göteborg. I väntan på den nya sjukhusbyggnaden har flera verksamheter redan öppnat i tillfälliga, fräscha lokaler och det nya sjukhuset kommer att inhysa ytterligare verksamheter.

Verksamheterna i Angereds Närsjukhus (ANS) utgår ifrån patientens behov är kvalitetsstyrda. ANS ska bli ett utvecklings- och forskningscentrum för närsjukvård i en mångkulturell storstadsmiljö. Sjukhuset är rökfritt och verkar för att främja hälsan hos invånarna i området. Hos oss är nytänkande, kvalitet och bemötande viktiga ledord i arbetet med att utveckla vården för våra patienter.

Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Läs om våra gemensamma värderingar och Personalvision 2021 på http://www.vgregion.se/PV2021

Ansökan
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40 Timmar per vecka
Referens 2011/2712
Tillträde Enligt överenskommelse
Publicerat 2011-11-24
Ort Angered
Sista ansökningsdag 2011-12-20

Kontakt
Verksamhetschef Cornelia Bergdahl 031-33 26803, 0703-720919
Verksamhetsutvecklare Åse Lundgren 031 332 68 08
Facklig företrädare SACO Ljiljana Vucevic Ström 031 345 08 72


Hälsningar Anne-Mari Fagerström, personalsekreterare

onsdag 23 november 2011
Hej,


i onsdags deltog Angererds Närsjukhus på 2011 års Kvinnokonferens. Den ägde rum i medborgarhuset i Gamlestan.


Över 80 kvinnor var på plats för att lyssna på föreläsare och samtala kring hälsa. Dagen inleddes med att Nalin Pekgul, sjuksköterska och före detta socialdemokrat pratade om hur det var att 1994 vara den första muslimen att komma in i det svenska parlamentet. Det var en inspirerande föreläsning med mycket humor som problematiserade integrationsprocessen och könsroller i både Turkiet och Sverige.


Efter lunch fortsatte dagen med att Christina Sundbeck från Gynekologimottagningen på Angereds Närsjukhus. Hon höll en föreläsning om kvinnors hälsa. Hon tog bland annat upp inkontinens, klimakteriet samt vikten av att ta cellprov och gå på mamografi. Många av kvinnorna visste inte att Angereds Närsjukhus Gynekologimottagning fanns. Efter föreläsningen svarade Christina på frågor och visade hur man kan använda egenremiss för att komma till Angereds Närsjukhus.


Vårt deltagande var mycket uppskattat och det blev tydligt att Angereds Närsjukhus måste arbeta aktivt för att öka kunskapen om kvinnors hälsa i Nordost.


Hälsningar Shirin Bartholdsson, hälsoutvecklare

Tobaksfria veckan

Denna veckan är det tobaksfria veckan - en uppmärksamhetsvecka för tobaksprevention. Vi på Angereds Närsjukhus har ett löpande arbete mot tobak och i synnerhet rökning. Denna vecka passar vi på att uppmärksamma det vi gör och resultaten av våra insatser lite extra. Vårt arbete gör stor skillnad och alla medarbetares insatser är värdefulla. Rökning är den enskilt största förebyggbara orsaken till ohälsa och död. Resultaten i korthet:

  • Under 2011 har vi frågat 74,3 procent av våra patienter om de röker.

  • Av dessa angav 16,6 procent att de var rökare.

  • Av dem har 79,7 procent erbjudits rökavvänjning.

  • Under 2011 utfördes 10 tillfällen för spirometri på Angereds Närsjukhus och Geråshallen.

  • Som en del av vårt folkhälsoarbete besöker inspiratörerna från Non Smoking Generation skolklasser i Nordost för att prata om tobak. Hittills har dom besökt 45 klasser och 12 fritidsgårdar. Vilket innebär att de träffat över 1000 ungdomar.


Hälsningar Shirin Bartholdsson, hälsoutvecklare

tisdag 22 november 2011

Uppmärksamhet värmer i höstmörkret

Hej,
sammanställer mediegenomslaget för november och slås av hur mycket fint som stått om oss senaste tiden.

Höjdpunkterna är bland andra uppslaget i Göteborgs Posten där Marina Olsson berättar om vårt förebyggande arbete. Hon var en av flera från oss som föreläste på Kvalitetsmässan. Förra veckan uppmärksammades även Ann Ekberg-Jansson, som är chef för Vuxenspecialistcentrum i Dagens Medicin i egenskap av registerhållare för det nationella KOL-registret (som numera heter Luftvägsregistret).I flera medier nämndes också att regionstyrelsen godkänt investeringen till det nya huset. På vår hemsida under vår uppdaterade press-flik finns alla klipp samlade. http://www.angeredsnarsjukhus.se/sv/Angereds-narsjukhus1/Angereds-Narsjukhus/Press2/

GP den 14 november, 2011

Hälsningar Freja Bramsen, informationschef


Sjukhusdirektörens vecka - avgörande beslut om vår byggnad i veckan!
Min vecka inleddes med ledningsgrupp. Vi ägnade en hel del av mötet att diskutera Västra Götalandsregionens ekonomiska förutsättningar inför 2012 samt de kompletterande planeringsdirektiven och åtgärder för kostnadskontroll som regionstyrelsen har beslutat om.

I veckan som gick fick vi också det glädjande beskedet om att regionstyrelsen tagit beslutat att bevilja investeringen för byggnation av Angereds Närsjukhus. Tisdag var också första dagen för kvalitetsmässan. Jag föreläste om Angereds Närsjukhus och vårt folkhälsoarbete på ett seminarium med titeln ”Hälsa för alla”. Intresset var stort och många kom fram efteråt för att höra mer och ställa frågor om hur vi arbetar. Det är alltid roligt att få prata för andra om vad vi gör och man känner stolthet över det arbete vi utför tillsammans!

I onsdags fortsatte kvalitetsmässan. Jag lyssnade på två seminarier. Ett av dem hette ”Må bra – vårdens nya paradigm” var ett intressant föredrag om att vi idag vill må så bra som möjligt i alla skeden i livet. En av slutsatserna handlade om vilka krav det ställer på sjukvården och behovet av en bredare syn på hälsa. Mitt på dagen mellanlandade jag på Angereds Närsjukhus för att tillsammans med en journalist från tidningen Vårdfokus samtala om vårt hälsofrämjande arbete.

Torsdag och fredag hade vi medarbetaredagar. Roliga och intressanta dagar! Fantastiskt att kunna träffas alla på samma ställe, reflektera över året som gått, planera framåt och inte minst inspireras. Tack alla för fina möten och bra feedback!

Hälsningar Marina Olsson, Sjukhusdirektör.

onsdag 16 november 2011

Vi vill bli fler - vi söker sjuksköterska till vårt lungteamVill du bli en av oss?


Just nu söker vi en sjuksköterska till vårt lungteam på Vuxenspecialistcentrum med särskilda kunskaper inom det lungmedicinska kunskapsområdet.


Lungteamet på VUSC har särskild inriktning mot patienter med KOL där vi bland annat bedriver
patientskolor i samverkan med primärvården.


Därutöver har vi ett hälsouppdrag i förebyggande
syfte där vi regelbundet genomför spirometriscreening för att tidigt kunna upptäcka KOL. Samtliga medarbetare på mottagningen har en specifik inriktning mot rökprevention och alla sjuksköterskor är diplomerade rökavvänjare.


Våren 2010 startade mottagningen ett unikt mobilt KOL- team i samverkan med MAVA SU/Ö, den första enheten i Sverige. Syftet är att för ett urval av patienter med KOL som söker slutenvård och som har en lindrigare försämring, kunna erbjuda en vårdform i hemmet under en begränsad tid på cirka 8-14 dygn.


Vården innebär för patienten en kontinuerlig kontakt dagtid med besök från ett mobilt team med specialkunskaper inom KOL-vård. Teamet består av två sjuksköterskor med medicinskt stöd av lungspecialist på VUSC.

Arbetsuppgifter
• Arbeta inom det mobila teamet med täta hembesök och telefonkontakter med inskrivna patienter
• Även arbeta med lungmedicinska patienter på mottagningen
• Utarbeta god samverkan gällande patientgruppen med andra delar av vård och omsorg inom
upptagningsområdet
• Bidra till kompetensutveckling bland yrkeskategorier som arbetar med lungmedicinska patienter i
nordöstra Göteborg såväl inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Primärvården och Kommunen


Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska
• Erfarenhet av arbete med lungsjuka patienter med särskild inriktning på patienter med kroniskt
obstruktiv lungsjukdom (KOL)
• Erfarenhet av samverkansarbete och rehabiliteringsarbete riktat mot patienter med KOL är önskvärt
• B-körkort
• God förmåga att arbeta självständigt samt förmåga att arbeta i team
• Angereds Närsjukhus kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet. För att nå bra
resultat är det viktigt att du har en god social kompetens och samarbetsförmåga
• Intresse för utveckling, nytänkande och teamarbete
• Svenska i tal och skrift är ett krav. Andra språk värdesätts högt.Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid

Referens 2011/2647
Tillträde 2012-03-01

Ansökan
För ansökan kontakta personalsekreterare Anne Mari Velle Fagerström på tel. 031-332 69 68 alternativt via mail anne_mari.fagerstrom@vgregion.se.

För frågor

Kontakta Vårdenhetschef Helene Engberg 0722336174
Facklig företrädare Vårdförbundet Elin Pettersson 031 332 6804

tisdag 15 november 2011

ANS med på konferens om sociala medier idag
Idag föreläser jag på en konferens om sociala medier i offentlig sektor. Även om jag inte tycker vi kommit tillräckligt långt i detta arbete får vi agera praktikfall. Kul och lite läskigt. Jag kommer att dela med mig av våra erfarenheter så här långt och våra planer framöver. Framförallt handlar vårt arbete om Facebook och bloggen.

Hälsningar Freja Bramsen, informationschef


måndag 14 november 2011

Vård i hemmet ger patienten trygghet

I senaste numret av Dagens Samhälle uppmärksammas vårt mobila KOL-team i ett större reportage. Bland annat beskriver reportaget hur vården i hemmet ger patienten trygghet. Dessutom visar utvärderingar av verksamheten att det mobila teamet också lett till färre inläggningar för patienterna.
Mobila KOL-teamet är en av flera verksamheter som uppmärksammas under kvalitetsmässan i Göteborg denna veckan. Andra är sjukhuset i stort, Doulaprojektet och "Ta med en vän projektet".
Hälsnigar Freja Bramsen, Informationschef

Sjukhusdirektörens vecka: Hur är det att leda i en politiskt styrd organisation?
Hej,

Förra veckan började med interna möten och ett presidiemöte på måndag eftermiddag.

Tisdag till torsdag tillbringade jag i Sigtuna på den ledarskapsutbildning som jag påbörjade tidigare i höstas. Fokus denna gång var på hur det är att leda i en politiskt styrd organisation.

I fredags blev jag intervjuad av GP inför mitt deltagande i Kvalitetsmässan som går av stapeln vecka 46. Sedan hade jag och Börje Blomster, planeringsledare, en genomgång av ritningar på det nya sjukhuset tillsammans med Gunnemar Olsson som är projektledare från Västfastigheter inför bygglovsbeslutet i Göteborgs stad runt årsskiftet. Fredagen avslutades med att jag tillsammans med Lars-Olof Larsson som är överläkare på VUSC och Shirin Bartholdsson, hälsoutvecklare på Angereds Närsjukhus, hade möte med Arbetsförmedlingen om ett eventuellt samarbete när det gäller hälsoskola för nyanlända.


Hälsningar
Marina

måndag 7 november 2011

Sjukhusdirektörens vecka: Möte med övriga sjukhusdirektörer i Västra GötalandsregionenHej,

I måndags förmiddag deltog jag i ett informationstillfälle för alla chefer på Angereds Närsjukhus (ANS) om en ny process i Heroma, det personaladministrativa systemet. På eftermiddagen var det ledningsgrupp där vi antog en ny Hälso- och arbetsmiljöpolicy för ANS. Styrelsen för ANS ska också ta beslut om dokumentet innan det träder i kraft. Vi tog också beslut om ANS balanserade styrkort inför 2012, vilket utgör en del i verksamhetsplaneringen. Bodil Malmqvist, sjuksköterska på Smärtcentrum, deltog i mötet och presenterade resultatet från en enkätundersökning om vårdpersonalens upplevelser av användning av tolk på ANS. Det var en givande presentation som ledde till en engagerad diskussion i gruppen.

Tisdagen ägnade jag åt internt arbete med planering, förberedelser och spontana möten och samtal.

Regionens revisorer kom och träffade mig på onsdag morgon, som en förberedelse inför möte mellan revisionsenheten i regionen och ANS presidium i slutet av november. Jag hann också med det första av höstens utvecklingssamtal med en av mina medarbetare innan jag begav mig till Vänersborg för eftermiddags- och kvällsmöte med de övriga sjukhusdirektörerna i regionen. Vi brukar träffas regelbundet för att diskutera diverse gemensamma frågor.

Torsdagen tillbringade jag på ett heldagsmöte i Vänersborg med sjukvårdens ledningsgrupper inom regionen som representeras av förvaltningschefer samt regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör. Fokus på mötet låg på den ansträngda ekonomin under 2012 och regiongemensamma områden att arbeta med för att minska det ekonomiska problemet. Regionstyrelsen har den 1 november tagit beslut om kompletterande planeringsdirektiv och åtgärder för kostnadskontroll. Detta kommer att beröra alla regionens verksamheter på ett eller annat sätt.

På fredagen deltog jag i dialoggruppen Socialt hållbar utveckling som ingår i projektet Centrala Älvstaden. Temat denna gång var Förvaltning och mobilisering, vilket handlar om vikten av att skapa förutsättningar för att aktivera de mänskliga och materiella resurserna i utvecklingen av Göteborg.

Hälsningar
Marina

tisdag 1 november 2011

Sjukhusdirektörens vecka: Inspirerande möten i veckan
Hej,

Förra måndagen hade jag semester och njöt av sista dagen på min långhelg i Barcelona som innehöll varmt och skönt väder, många sevärdheter och god mat och dryck.

På tisdag morgon var det stabsmöte och efter lunch hade vi möte med Angereds Närsjukhus (ANS) grupp för facklig samverkan, FSG (Förvaltnings Samverkans Grupp). Vi hade bland annat en dialog om hur det partssammansatta arbetet med utvecklingen av arbetsmiljöarbetet på ANS ska se ut och informerade om vårdöverenskommelsen för 2012 som i stora delar nu är klar.

Onsdagen inleddes med ett studiebesök från Miljöpartiet. Det var fem representanter från partiet med olika uppdrag inom regionen och stadsdelen Angered som var intresserade av närsjukvårdens utveckling i nordöstra Göteborg. Efter lunch hade vi möte med styrelsen för ANS där huvudfokus var information inför 2012.

Torsdag förmiddag tillbringade jag i Frihamnen på ett gemensamt möte med alla dialoggrupper inom projektet Centrala Älvstaden. Dialoggrupperna har fokus på social, ekologiskt, ekonomisk och regional hållbar utveckling och vi hade en dialog om de identifierade nyckelfrågorna i de olika grupperna. Från dialoggruppen Socialt hållbar utveckling där jag ingår lyfte vi frågorna om integration och om det offentliga rummet.

På eftermiddagen bemannade jag vår monter på Hälsomässan i Angereds Centrum en stund och gick även runt och besökte de andra montrarna. Jag hade bland annat ett intressant samtal med en företrädare för en organisation som arbetar med personer med olika former av spelmissbruk.

På fredag morgon var det frukostmöte på Världskulturmuséet med föreläsning och presentation av boken Frihet & Co som nyligen har översatts till svenska. Boken ger exempel på hur medarbetarkraften kan utvecklas. En av författarna, Isaac Getz, beskrev bland annat hur lätt det är att ta över problem från någon annan och hur man istället kan göra för hjälpa den andre att ta ansvar för att hitta lösningar på problemet. Det var en mycket intressant föreläsning. Resten av dagen ägnade jag åt förberedelser inför kommande vecka och samtal med olika medarbetare.


Hälsningar
Marina