tisdag 6 december 2011

Utbildning och Inspiration i vardagenFörra veckan avslutades med en temadag för undersköterskor som utvecklingscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, anordnade.

Dagen bestod av nyttig upprepning för cirka 60 undersköterskor som hade samlats för att lyssna och vara delaktiga med frågor i föreläsningar med varierande innehåll. Representanter från infektionshygien pratade om Meticillin resistent staphylococcus aureus (MRSA), förebyggande smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Vi fick en upprepning av basal vårdhygien, punktdesinfektion och vikten av att vara ”rätt klädd på jobbet”.

Förmiddagen fortsattes med en föreläsning av Thord Rosén, överläkare Endokrinologen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han pratade om vilka skadeverkningar och vad som händer vid användning av anabola androgena steroider och tecken på att någon använder sig av detta. Det finns ett resurscentrum för hormonmissbrukare dit patienter och personal i tjänsten kan vända sig vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att få hjälp.

Eftermiddagen var inspirerande. Gillis Edman som under 37 år har mött döden som begravningsentreprenör. Han berättade om sina egna erfarenheter av möten med andra människor, sjukvården, både som privatperson och i tjänsten. Han pratade om ”att våga ett ögonblick” och ”att det goda kommer så lätt”. Om att våga vara förtrolig och fråga hur en annan människa har det i sitt liv. Han belyste speciellt ”att våga vara en viktig länk” och att alla har sin plats. Vidare bad han oss titta på oss själv och se sig som en pusselbit utan raka kanter, ”där den ena har en brist, där har jag grejer att komma med” säger Edman. ”Var rädd om den pusselbit som är du och den som är jämte dig”.

Vidare pratade Gillis om att det är viktigt med en balans mellan att vara empatisk och professionell och om att vara i samma ”ögonhöjd” som en annan människa och tänka sig in i hur den har det. Om att ”plocka ur enkelhetens låda”. Om att man skall hitta vägen i enkelheten och belyste tystnaden och varsamheten om ord och hur viktigt det är.

Att tänka på är att ”Vår sorg är att vi grämer oss så över gårdagen, oroar oss över morgondagen så vi glömmer dagen vi äger”, säger Gillis Edman. Detta var ett plock ur Gillis erfarenheter och klokskap.

Veckan kommer nog annars flyta på men jag skall försöka tänka på att ”äga dagen”…

Hälsningar Titti Larsson, undersköterska, Vuxenspecialistcentrum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar