måndag 7 november 2011

Sjukhusdirektörens vecka: Möte med övriga sjukhusdirektörer i Västra GötalandsregionenHej,

I måndags förmiddag deltog jag i ett informationstillfälle för alla chefer på Angereds Närsjukhus (ANS) om en ny process i Heroma, det personaladministrativa systemet. På eftermiddagen var det ledningsgrupp där vi antog en ny Hälso- och arbetsmiljöpolicy för ANS. Styrelsen för ANS ska också ta beslut om dokumentet innan det träder i kraft. Vi tog också beslut om ANS balanserade styrkort inför 2012, vilket utgör en del i verksamhetsplaneringen. Bodil Malmqvist, sjuksköterska på Smärtcentrum, deltog i mötet och presenterade resultatet från en enkätundersökning om vårdpersonalens upplevelser av användning av tolk på ANS. Det var en givande presentation som ledde till en engagerad diskussion i gruppen.

Tisdagen ägnade jag åt internt arbete med planering, förberedelser och spontana möten och samtal.

Regionens revisorer kom och träffade mig på onsdag morgon, som en förberedelse inför möte mellan revisionsenheten i regionen och ANS presidium i slutet av november. Jag hann också med det första av höstens utvecklingssamtal med en av mina medarbetare innan jag begav mig till Vänersborg för eftermiddags- och kvällsmöte med de övriga sjukhusdirektörerna i regionen. Vi brukar träffas regelbundet för att diskutera diverse gemensamma frågor.

Torsdagen tillbringade jag på ett heldagsmöte i Vänersborg med sjukvårdens ledningsgrupper inom regionen som representeras av förvaltningschefer samt regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör. Fokus på mötet låg på den ansträngda ekonomin under 2012 och regiongemensamma områden att arbeta med för att minska det ekonomiska problemet. Regionstyrelsen har den 1 november tagit beslut om kompletterande planeringsdirektiv och åtgärder för kostnadskontroll. Detta kommer att beröra alla regionens verksamheter på ett eller annat sätt.

På fredagen deltog jag i dialoggruppen Socialt hållbar utveckling som ingår i projektet Centrala Älvstaden. Temat denna gång var Förvaltning och mobilisering, vilket handlar om vikten av att skapa förutsättningar för att aktivera de mänskliga och materiella resurserna i utvecklingen av Göteborg.

Hälsningar
Marina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar