tisdag 26 maj 2009

Samarbete med Kreativ Allians och SkådebananSå här såg Angereds Närsjukhus samarbete med Kreativ Allians och Skådebanan ut. Två dansare från GöteborgsOperan iscensatte styckena "Moder Svea", "Push-up" och "Väntan" efter observationer på våra mottagningar. Under invigningen av Medicinmottagningen och Barn- och ungdomsspecialistcentrum den 29 oktober presenterades den färdiga produkten.

Välkomna alla läsare!

Jag är stolt över att presentera det allra första inlägget på Angereds Närsjukhus blogg om livet på landets modernaste närsjukhus. Här får du som arbetar inom vården läsa en blogg om hur det är att bygga upp närsjukvård och arbeta inom den svenska offentliga sjukvården idag.

Angereds Närsjukhus är ett unikt hälso- och sjukvårdsprojekt. Den bärande tanken är att vården ska finnas där människor bor och verkar och utgår från de lokala behoven. I de nordöstra stadsdelarna av Göteborg finns det en stor och mångkulturell befolkning med stora hälsoproblem. Där har Angereds Närsjukhus sin givna plats.

Skapandet av Angereds Närsjukhus sker sucecsivt. ANS verksamhet är designad utifrån befolkningen och ledande inom utvecklingen av närsjukvården i nordöstra Göteborg. I dagsläget finns en allmänläkarjour, psykiatrisk öppenvårdsmottagning, barn- och ungdomsspecialistcentrum, smärtcentrum, en medicinmottagningen och labb. Under 2009 öppnar vi röntgen och en gynekologimottagning.

Angereds Närsjukhus är ett sjukhus som i sina inre arbetsformer prövar fram nya sätt att arbeta. Det experimenteras fram nya sätt att göra vård på. Angereds Närsjukhus utvecklar kunskap och bemötande utifrån ett mångkulturellt perspektiv. I Angereds Närsjukhus kan specialistsjukvård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård möta patienternas behov tidigt och i nära samverkan för att stärka patientens möjligheter och minska det totala behovet av sjukvård.


Vänliga hälsningar

Mette Ludvigsson
Informatör
Angereds Närsjukhus