fredag 23 september 2011

Workshop i interkulturell kommunikation

Tillsammans med kommunikatörerna i stadsdelarna och utvecklingsprojekt Nordost har vi under förmiddagen inspirerats av hur vi kan bli ännu bättre på att anpassa vår kommunikation till mottagarens villkor.

20 procent av vår befolkning är idag utrikesfödda med annat modersmål än svenska. Denna grupper kommer bara att öka i framtiden. I den nästa miljon svenskar som kommer till, kommer denna grupp att utgöra 68 procent! Ganska häpnadsväckande, eller hur?

Idag har vi träffat experter inom området. Dels Eva Bernhartson, som arbetat som sfi utbildare under stora delar av sitt yrkesverksamma liv och som idag arbetar med att öka insikten om vilka villkor utlandsfödda befolkningsgrupper har som mottagare av information. Hennes råd till oss var att 1) vara tydliga både i formulering av budskap och utformning av text, 2) försöka förstå hur budskapen kommer att tas emot och sist men inte minst 3) att betänka mottagarens bakgrund i vår kommunikation.

Sen fick vi lyssna på Per Karlströmer, som arbetat i många år med mångkulturell marknadsföring. Både för privata och offentliga aktörer. Precis som Eva, betonade Per vikten av målgruppsanpassning. Muntliga information är A och O för att lyckas med det vi gör.
Per visade också upp olika exempel på lyckade kampanjer för olika organistioner, bland annat från arbetet med riktad information till olika befolkningsgrupper om svininfluensan i Stockholm.

En del gör vi redan, ganska bra faktiskt, men vi kan göra mer. Idag var både inspirerande och tankeväckande.

Dessutom ett bra exempel på att det kommunikatörsnätverk som vi varit med och tagit initiativ till i Nordost verkligen behövs och fyller en funktion.

Trevlig helg till er alla!

Hälsnignar Freja Bramsen, Informationschef

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar