måndag 30 november 2009

Att hitta lokaler för vårdverksamhet


Här ligger flera av våra mottagningar i väntan på den nya sjukhusbyggnaden.

När ANS hade cirka fem anställda flyttade dessa in i projektkontoret på Angereds Torg 14. Det var sommaren 2007. Man lyckades köpa möbler billigt av bostadsbolaget Poseidon. Det jagades tillfälliga lokaler; baracker, paviljonger med mera, i Angereds centrum, parallellt med ett aktivt rekryterande av personal.

Det som tog allra mest energi och tid under 2007 och delar av 2008 var utan tvekan lokalfrågan som till sist blev som en fars. Utlovade lokaler blev inte lediga i tid, nyanställda ANS-medarbetare satt nästan i knäet på varandra och öppnandet av vissa verksamheter fick skjutas fram. Till sist grep dock regionpolitikerna in och såg till att några av SU:s lokaler i centrum kunde frigöras enligt avtal. Då fick vi lokalerna på Triörgatan.

I dessa lokaler flyttade neurologipediverksamheten in och så småningom kom fler verksamheter till. I dagsläget ligger Smärtcentrum, Medicinmottagningen, Neurologopedimottagningen och vår labverksamhet i dessa lokaler.

Angereds Närsjukhus agerade pilotprojekt i Västra Götalandsregionens nya skyltprogram och här ser vi resultatet av det.

Det här var åttonde delen av följetongen om Angereds Närsjukhus uppbyggnad.

fredag 27 november 2009

Framgångsrik rekrytering på ANS

I Nordost har det tidigare varit ett stort bekymmer att rekrytera läkare och annan vårdpersonal. När ANS för nästan två år sedan skulle börja rekrytera vårdpersonal var vi givetvis lite nervösa. Projektet ANS handlade redan från början om att bygga status. Hur skulle vi göra för att locka kompetenta vårdgivare med specialistkompetens att börja arbeta i ett ökänt ”problemområde”? Den metod som valdes - att aktivera ett dynamiskt kontaktnät med en närmast magnetisk dragningskraft visade sig fungera. Ryktet om att ANS var en mycket spännande arbetsplats - trots att den ännu inte ens fanns ”på riktigt” -började snart sprida sig som en löpeld i Västra Götalandsregionen. Under sommaren 2007 anställdes kardiologen Anders Ågård som biträdande projektledare och ekonomichefen Bo Andersson. Därefter satte rekryteringen fart och både vårdpersonal och stabsfunktioner anställdes i jämn takt. Under våren och sommaren 2008 genomförde ANS sin hittills största rekrytering när Barn- och ungdomsspecialistcentrum, Smärtcentrum och Vuxenmedicinskt specialistcentrum skulle öppna. Rekryteringen har gått oerhört bra och vi har lyckats knyta flera framstående specialister till oss. Angereds Närsjukhus präglas av en lustfylld och dynamisk arbetsmiljö.


Lustfylld och dynamisk arbetsmiljö
"För oss som arbetar här på Angereds Närsjukhus är förtroende, påverkansmöjligheter det som skapar äkta delaktighet. Att bli lyssnad på och att idéer och tankar är viktiga och tas tillvara på, är en framgångsfaktor för vårt gemensamma arbete att utveckling vårt sjukhus, just detta bidrar till att skapa en lustfylld och dynamisk arbetsmiljö "

Ulla Fransson, personalchef, Angereds Närsjukhus

Det här var del 7 av 20 i vår följetong om hur ANS kom till.

torsdag 19 november 2009

ANS på Kvalitetsmässan

Under de senaste tre dagarna har Angereds Närsjukhus deltagit med en monter på Kvalitetsmässan i Göteborg. Kvalitetsmässan är Sveriges största mässa för kvalitetsutveckling i Sverige. Vi var uttagna som ett av Västra Götalandsregionens bästa utvecklingsprojekt och fick därför delta med en alldeles egen monter! De projekt som vi valde att visa på mässan var vår behovsanalys och vår medborgardialog, två unika företeelser inom svensk sjukvård!

Ulrika Josefsson, IT-strateg på ANS, hade fullt hus i montern!

Bo Andersson, ekonomichef på ANS, och jag - Mette Ludvigsson, informatör och projektkoordinator på ANS.

onsdag 18 november 2009

När man fick tag i ett kontor i Angered

Uppbyggnaden av Angereds Närsjukhus – del 6 av 20

Under våren 2007 har man efter stora vedermödor lyckats få hyra lokaler i Angereds centrum av företaget Poseidon, men det finns ännu inga möbler eller teknisk utrustning. En praktikant får i uppdrag att beställa möbler och nu följer några ytterst hektiska månader där stora beslut hela tiden varvas med små. Ena minuten handlar det om att bestämma hur gardinerna ska se ut, nästa om vilken personal som ska rekryteras först, vilka som ska ingå i de viktiga arbetsgrupperna och i vilken ordning verksamheterna ska starta. Samtidigt brottas den minimala personalstyrkan med ständiga tekniska problem av alla tänkbara slag- datorer, växlar, telefoner med mera.

Angereds Närsjukhus första lokal i Angered blev ett
projektkontor som ligger i centrum-byggnaden i Angered.

Efter att ha inrett de första medarbetarnas kontor inreddes
även ett konferensrum med tavlor målade av patienter
från en psykiatrisk resursverksamhet i Nordost.

fredag 13 november 2009

När de första medarbetarna började på ANS


Följetong: Uppbyggnaden av Angereds Närsjukhus – del 5 av 20

Den 1 april anställdes den allra första medarbetaren på ANS, projektsekreteraren Pernilla Kjellberg med mångårig erfarenhet från SU.

”Man känner varje dag att man gör nytta och att det händer något bra i området. Jag visste inte mycket om Angered när jag kom hit, hade ingen aning om vilket enormt vårdbehov det fanns här. Ju mer man såg av det, desto viktigare kändes det att genomföra och utforma ANS-projektet på bästa sätt. ANS är ett utmärkt exempel på att det går att tänka nytt inom vården.” Pernilla Kjellberg

måndag 9 november 2009

Bilder från området

Här kommer ett urval av bilder från ett
somrigt och soligt Angered.

Fruktaffären på Angereds torg är ett
givet stopp på hemvägen från jobbet.

Parkeringen där den nya sjukhusbyggnaden
ska ta plats inom några år.

Grundlig analys av befolkningen i Nordost


Uppbyggnaden av Angereds Närsjukhus – del 4 av 20

Eftersom att ingen riktigt kände till hur vårdbehovet såg ut hos befolkningen i området, som är den yngsta och fattigaste i hela regionen, bestämmer man sig för att göra en grundlig analys av behoven. Till sin hjälp har man Olga Panfilova, från Kommunforskning i Västsverige, Kfi. Läs behovsanalysen här. Resultatet av analysen visar sig vara mer skrämmande än väntat. De cirka 95 000 invånarna i nordöstra Göteborgsregionen är klart sjukare än den övriga befolkningen. Men den exceptionellt låga medelåldern i området gör det också till ett framtida utvecklingsområde. Det viktigaste uppdraget för ANS är att ge medborgarna i området den goda sjukvård de har rätt till, att förbättra den lokala folkhälsan och därmed öka livskvaliteten för den multikulturella befolkningen.

För att snabbt tillfredsställa de mest akuta vårdbehoven startades en primärvårdsjour och ett avtal om psykiatrisk vård slöts med det privata vårdföretaget Capio.


Angered Centrum

måndag 2 november 2009

Organisationen ANS formas


Uppbyggnaden av Angereds Närsjukhus – del 2 av 20

Den 1 februari 2007 anställs Marianne Olsson som projektledare för Angereds Närsjukhus. När hon skriver på sitt 3-åriga anställningsavtal på ett café i centrala Göteborg är Angereds Närsjukhus bara ett namn på ett papper, ett helt virtuellt projekt utan lokaler, personal eller material.

Marianne Olsson har vid starten inte ens tillgång till en penna, än mindre ett arbetsrum eller en telefon. Men hon har tillgång till något mer värdefullt och mycket ovanligt, nämligen chansen att få vara med och bygga upp ett sjukhus i Angered där sjukvården länge varit eftersatt.

De nya och stora planerna om ett närsjukhus i Angered fick till en början tänkas ut under ganska påvra förhållanden. De första fem månaderna hyrde Marianne Olsson ett rum av CVU, Centrum för Verksamhetsutveckling (en av regionens verksamheter) medan hon letade lämpliga och tillfälliga -okaler för att kunna bygga upp verksamheten i Angered.

Redan från start stod det nämligen klart att detta sjukhusbygge skulle genomföras på ett totalt nytt sätt - genom att FÖRST starta verksamheten och DÄREFTER bygga själva sjukhuset, som nu planeras stå klart under 2012. Istället för att låta byggnader styra verksamheten bestämde sig alltså ANS tidigt för att låta verksamheten styra byggnaderna…


Marianne Olsson med personal bygger upp Angereds Närsjukhus.