torsdag 6 oktober 2011

Stöd till gravida i Nordost utökas

Hej,

glädjande besked! Doulorna, som är en del av Angereds Närsjukhus utåtriktade verksamhet, får ytterligare en halv miljon i extra anslag från beställarnämnden för hösten 2011!

Därmed säkras kontinutitet i den viktiga verksamheten som ger gravida kvinnor i Nordost viktigt stöd i deras graviditet. Doulorna gör stor skillnad. Många av de kvinnor som behöver doulor är antingen nyanlända eller ensamstående. Att få en stödperson som talar deras modersmål inger trygghet och minskar risken för missförstånd och felbehandling. Det finns exempel där doulan räddat liv, t e x genom att se till att den gravida kvinnan sökt vård i tid.

Projektet Doula kulturtolk, som är knutet till Angereds Närsjukhus, handlar om att erbjuda kvinnor och par med utländsk bakgrund stöd på det egna språket inför, under och efter förlossning. Idag finns doulor på 14 olika språk. Samtliga har genomgått en specialutbildning inom området.

Prioriteringen av uppdragen har varit tuff under våren för projektet, eftersom efterfrågan på doulauppdrag från gravida kvinnor varit större än vad projektet kunnat utföra.

Doulaprojektet som drivs av föreningen Födelsehuset har pågått sedan 2008. Totalt har 250 kvinnor stöttats genom projektet. Med det nya anslaget på 500 000 kronor från nämnden kommer projektet att kunna erbjuda ytterligare uppemot 50 gravida kvinnor stöd under 2011.

Doulorna är viktiga också i andra frågor som rör kvinnohälsa till exempel är deras arbete med att informera om vikten av regelbunden cellprovskontroll och mammografi.

Födelsehuset och Doulaprojektet anordnar även föräldragrupper på olika språk.

Hälsningar Freja Bramsen, Informationschef

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar