tisdag 31 augusti 2010

Dagens styrelsemöte: byggnation, ambulans och samråd

Idag fattade Styrelsen för Angereds Närsjukhus beslut om inriktning för arbetet med den nya sjukhusbyggnaden
intill Angereds Centrum. Styrelsen beslutade att ställa sig bakom den programhandling för byggnation av Angereds Närsjukhus som tagits fram. Programhandlingen innehåller en beskrivning av de verksamheter som skall ingå i det nya huset.


Styrelsen uttalade vidare sitt stöd för att ambulanssjukvården placerar en ambulans vid Angereds Närsjukhus och att detta inarbetas i programhandlingen.


Parallellt med styrelsens beslut idag pågår också samråd för den detaljplan för området inom vilket det nya sjukhuset är tänkt att ligga. Samrådet sker i form av en utställning på Angereds Bibliotek, där allmänheten kan ta del av planerna för området kring Angereds Torg, och ett möte för allmänheten den 7 september klockan 18:00 på Blå Stället. Under samrådstiden, som pågår fram till den 5 oktober, har allmänheten möjlighet att ge sina synpunkter på detaljplanen. Samrådet hanteras av Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad.

Vänlig hälsning, Mette Ludvigsson, Kommunikatör

torsdag 26 augusti 2010

Ylva Johansson (s) mötte KOL-specialister på ANS


Idag besökte Ylva Johansson, socialdemokraternas taleman i välfärdsfrågor, Angereds Närsjukhus. Hon besökt vårt vuxenspecialistcentrum för att höra mer om deras arbete med KOL-patienter i Nordost. Bland annat var hon intresserad om vår senaste satsning på att bygga upp mobil KOL-vård.


KOL är en av våra stora folksjukdomar och mycket förekommande i Nordost. Ylva fick träffa Kristina Andelid, specialistläkare i lungsjukdomar och Charlotta Sjöstrand, som är specialistsjuksköterska och arbetar med det mobila KOL-teamet. De beskrev hur vi på Angereds Närsjukhus arbetar med vår KOL-vård.


Besöket avslutades med en rundvandring.


Hälsningar Freja Bramsen

Informationschef, ANS

onsdag 25 augusti 2010

Genomlysning av patienterNu har vi precis sammanfattat lärdomarna från försommarens ”Patientgenomlysningar” eller ”Systemiska möten med patient” där vårdpersonal från ANS får ta del av patienters erfarenheter och upplevelser av våren. Genom deras berättelser får vi en möjlighet att se mönster och strukturer i vården som kan vara dolda för oss samtidigt som vi får en förståelse för vad som är viktigt för patienterna. Mötet med patienterna skapar också ett inre tryck att ständigt förbättra verksamheten samtidigt som man får feedback på det som görs bra.

På Angereds Närsjukhus har patientbemötande, dialog och förbättringsarbete varit ledord från verksamhetens början och denna metod tar fasta vid alla dessa, vilket är anledningen till att ledningsgruppen beslutat att alla verksamheter ska genomföra ett systemiskt möte med en patient varje termin.

Hör gärna av er om ni vill ni veta mer om hur vi arbetar med systematiska patientmöten.

Hälsningar
Malena Lau, kvalitetsansvarig ANS

tisdag 24 augusti 2010

Sweco tog hem anbudet om att rita Angereds Närsjukhus

Igår blev det klart att Sweco tog hem anbudet att rita Angereds Närsjukhus. Ansvarig arkitekt för uppdraget blir Anders Melin som är specialist på vårdprojekt. Sweco har tidigare bedrivit flera vårduppdrag i både Sverige och i övriga Norden. Sweco har tidigare bland annat varit involverad i den nyligen invigda tillbyggnaden vid Borås Sjukhus, liksom stora tillbyggnader vid Falu lasarett, Karlstad Sjukhus och Umeå Universitetssjukhus.

Läs mer om Sweco på deras hemsida.

Hälsning
Mette Ludvigsson, Kommunikatör på Angereds Närsjukhus

måndag 23 augusti 2010

EU-minister Birgitta Ohlson (fp) på besök


Idag besökte Birgitta Ohlsson oss på Angereds Närsjukhus. Birgitta var intresserad av att höra mer om vilka våra största utmaningarna är utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Särskilt intresserad var hon av vår nya gynekologimottagning. Med på besöket var också politikerna Helena Holmberg och Kerstin Keen från Liberala kvinnor samt Jonas Andersson och Pär Lundqvist från Västra Götalandsregionen.


Vår sjukhusdirektör Marina Olsson inledde med att beskriva Angereds Närsjukhus och vart vi står idag. Sen berättade Cornelia Bergdahl, verksamhetschef för Gynekologimottagningen och Elin Pettersson, barnmorska om sin verksamhet. Därefter fick besökarna besöka mottagningen.


På torsdag väntar nytt besök från Ylva Johansson (s). Det märks att valet närmar sig....


Hälsningar


Freja Bramsen

Informationschef

Gothia forum arrangerar konferens om klinisk forskning


Konferensen om klinisk forskning som äger rum den 7-8 september kommer att kretsa runt följande teman:
 • Hur bygger man en framgångsrik Life Science region
 • Etik – en väsentlig del av klinisk forskning
 • Forskningsbokslut – en verktygslåda för alla att använda

 • Gothia Forum är en ny enhet inom Västra Götalandsregionen som syftar till att underlätta det kliniska forskningssamarbetet mellan sjukvård, akademi och forskningsindustri i regionen. Läs mer om Gothia Forum och om konferensen här.


  torsdag 19 augusti 2010

  Doulor i media


  Etab Elmetowri och Oras Alzubeidi lärde känna varandra genom projektet Doula och kulturtolk. Foto: Johan Wingborg

  Tidningen Vårt Göteborg har skrivit en artikel om doulaverksamheten som är knuten till Angereds Närsjukhus.

  Projektet ”Utlandsfödda kvinnor som doulor och kulturtolkar” startades av Bodil Frey på Födelsehuset år 2008. Syftet med projektet är att gravida invandrarkvinnor kan få stöd av andra kvinnor som har samma modersmål och samma kulturell bakgrund.


  Vänlig hälsning
  Mette Ludvigsson, kommunikatör på Angereds Närsjukhus

  måndag 16 augusti 2010

  Bronsplats!

  Profile picture
  Angereds Närsjukhus tog tredje plats på Jonas Anderssons lista över idéer och beslut som han varit med och förverkligat under sin tid som ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsutskott. Läs hela Jonas inlägg här.

  Vänlig hälsning
  Mette Ludvigsson, Kommunikatör på Angereds Närsjukhus

  Ni har väl inte missat det här!

  Nya Karolinska Solna är ett annat sjukhus under uppbyggnad i Sverige. Universitetssjukhuset beräknas vara klart år 2015 - ett år efter att Angereds Närsjukhus ska stå klart. Skillnaden mellan Nya Karolinska Solna och Angereds Närsjukhus är stor, men likheter finns också. Två toppmoderna och nytänkande sjukhus! Läs mer om Nya Karolinska Solna genom att klicka här.

  Just nu söker vi...

  Vill du vara med och skapa framtidens sjukvård? Hos oss får du ett spännande jobb med bra utvecklingsmöjligheter. Vi kan erbjuda en stimulerande arbetsmiljö med varierande uppgifter.

  Just nu söker vi:

  Barnsjuksköterska, BUM Gamlestaden
  Specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin, BUM Gamlestaden

  Har du frågor kring våra lediga tjänster eller framtida rekryteringsbehov. Kontakta i så fall vår personalsekreterare Anne Mari Velle Fagerström på tel. 031-332 69 68 alternativt via mail anne_mari.fagerstrom@vgregion.se.


  torsdag 12 augusti 2010

  Idag sammanträder styrelsen

  Idag sammanträder vår politiska styrelse. Ordförande i styrelsen är Endrick Schubert (s), se bilden. Idag kommer de bland annat att diskutera den nya programhandlingen för den nya sjukhusbyggnaden. Läs hela föredragningslistan här.
  Endrick Schubert talar vid invigningen av Röntgenmottagningen på Angereds Närsjukhus hösten 2009


  Vänlig hälsning
  Mette Ludvigsson, Kommunikatör

  onsdag 11 augusti 2010

  Få känner till riskerna med vattenpipa

  Narghile 1
  Igår kunde www.tobaksfakta.org berätta att vattenpiperökning kan orsaka KOL.

  Tobaken som används i vattenpipor smakar sött och röken passerar via vatten. Därför tror många att röken är mindre farlig än cigaretter. Men röken innehåller mer av den giftiga gasen kolmonoxid än cigaretter. Eftersom att vattenpiperökaren tillbringar längre tid än cigarettrökare på att röka får denne i sig mycket större mängder nikotin och skadliga ämnen. En timmes vattenpiperökning motsvarar cirka 100 cigaretter enligt Världshälsoorganisationen WHO:s senaste undersökning. Den som röker vattenpipa löper därmed högre risk att drabbas av rökrelaterade sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och lungcancer.

  Enligt WHO är det inte bara själva röken som är farlig. Att dela munstycke med andra ökar risken att sprida både hepatit och tbc. Organisationen uppmanar därför vattenpiperökare att använda engångsmunstycken - om det är så att man måste röka.

  Sprid informationen vidare!

  Vänlig hälsning
  Mette Ludvigsson på Angereds Närsjukhus

  tisdag 10 augusti 2010

  Nya sjukhusbyggnaden

  Nedan ser du tid- och detaljplanen för den nya sjukhusbyggnaden som ska inrymma våra befintliga verksamheter, några nya verksamheter samt vårdcentral.

  September 2010 - Detaljplanesamråd
  Januari 2011 - Utställning
  Vår 2011 - Upphandling av entreprenör
  Juni 2011 - Detaljplan vinner laga kraft
  Höst 2011 - Byggstart
  Vår 2014 - Driftstart

  Läs gärna mer om Nya Angereds Närsjukhus på vår hemsida, www.angeredsnarsjukhus.se

  Vänlig hälsning
  Mette Ludvigsson

  Stor konferens om tobak och hälsa i Göteborg

  Tobak är en av de hälsofrågor som vi på Angereds Närsjukhus arbetar mest med. Det röks dubbelt så mycket i våra stadsdelar (och på vissa håll hela tre gånger så mycket) som befolkningen i övriga Göteborg och Västra Götalandsregionen. Vi arbetar både utåtriktat och processinriktat med att förebygga och minska rökningen i området.

  Den 7-8 september anordnar Miljöförvaltningen och Statens Folkhälsoinstitut en nationell konferens om tobak: Tobak eller Hälsa: måluppfyllelse till år 2014 bland de grupper som röker mest.


  Vänlig hälsning
  Mette Ludvigsson

  måndag 9 augusti 2010

  Internationell blogg om tobaksprevention

  Vi rivstartar efter semestern med att flagga för en ny internationell blogg om tobaksprevention. Tidskriften Tobacco Control har anslutit sig till BMJ-gruppens bloggar och inbjuder alla som är intresserade av tobaksfrågan att läsa och kommentera. Extra spännande att ta del av internationellt tobakspreventivt arbete!