torsdag 29 mars 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Film om jämlik hälsa och chefsutbildning i SKL:s regiHej,

Förra måndagen var SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) här och intervjuade och filmade flera anställda på ANS, bland andra mig, för en 15 minuters film om jämlik hälsa. Filmen görs inför en temadag som anordnas av SKL i juni i Stockholm om jämlik hälsa där ANS lyfts fram som ett positivt exempel. På eftermiddagen hade vi ledningsgrupp där vi bland annat fick information om den nya IS/IT-organisationen i Västra Götalandsregionen.

På tisdagen åkte jag till Stockholm och träffade en person på SKL som arbetar med Senior Alert, ett kvalitetsregister för förebyggande insatser riktade mot äldre.

Onsdag till fredag tillbringade jag i Sigtuna för modul fyra i min pågående utbildning, SKL:s Toppledarprogram. Temat denna gång var bland annat organisationskultur och förändringsarbete. Vi fick också höra exempel på hur Linköpings kommun arbetar för att kvalitetssäkra välfärden in i framtiden och diskuterade ämnet nätverksledarskap.


Hälsningar
Marina

onsdag 28 mars 2012

ANS värd för arbetsdag om forskningssamverkan

Grupparbeten och föreläsningar stod på agendan när Angereds Närsjukhus i onsdags höll en arbetsdag på temat möjligheter och vilja att skapa en gemensam plattform för forskning i Nordöstra Göteborg.

Representanter från Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan, en forskningssamverkan mellan Högskolan i Kristianstad,Region Skåne och sex kommuner i Nordöstra Skåne, var inbjudna för att inspirera och tala om egna erfarenheter och misstag vid bildandet av plattformen. Förutom arrangerande Forsknings- och utbildningsenhet på Angereds Närsjukhus deltog Primärvården, stadsdelen Angered och Östra Göteborg.

tisdag 27 mars 2012

Språkhjälp på surfplatta

Kroppsspråk och skolengelska i all ära, ibland ställer språkbarriärer till problem i patientmötet. Under tisdagseftermiddagen fick personal på den administrativa enheten chansen att bekanta sig med surfplattor under ledning av informationschef Freja Bramsen.

Genom programmet Google Translate går det att översätta ord och fraser från svenska till ett femtiotal språk. Dessutom går det att få allt uppläst på respektive språk.

– Plattorna kan till exempel användas i situationer där folk inte har beställt någon tolk, förklarade Freja Bramsen under mötet.

Förutom översättningsprogrammet har plattorna andra praktiska funktioner till hjälp för patienten, såsom länk till hemsida, vårdkontakter, gatuvyer och kartor. Plattan kan även fyllas med enkel information på olika språk om exempelvis regler för frikort.

Möjligheterna med surfplattan är många. Under mötet föreslogs bland annat en egenremiss-app. Plattan har även anteckningsmöjligheter, men den som inväntar det papperslösa samhället lär nog få vänta ett bra tag till.

torsdag 22 mars 2012

Studenter från Medie- och kommunikationsvetenskap presenterar strategier för att nå ut

Sedan ett par veckor tillbaka har 22 studenter från Göteborgs universitet arbetat med att ta fram en kampanj för att öka kännedomen om oss. Intressanta och kreativa förslag! Mycket intressant och överraskande hög nivå!

Hälsningar Freja Bramsen, informationschef

torsdag 15 mars 2012

Jag bryr mig - gör det du också!Nästa vecka genomför vi en uppmärksamhetsvecka för cellprov. Tanken är att alla som missat att ta detta viktiga prov nu ska få chansen. Barnmorskemottagningar och vår Gynekologimottagning utökar denna veckan drop-in tider, så att det är möjligt att göra provet varje dag hela veckan. Missa inte chansen.För att sprida detta budskap startar vi idag också en kampanj på facebook. Där kan man skicka vykort till sina nära och kära och uppmuntra dem att ta det så viktigt cellprovet.Det är viktigt! Ett enkelt prov kan upptäcka förändringar i livmodershalsen i tid och därigenom förebygga livmodershalscancer. Så gör som jag skicka vykortet till dina vänner!Hälsningar Freja Bramsen, Informationschef

tisdag 13 mars 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Planeringsdagar med ledningsgruppenHej,

Förra veckan hade ledningsgruppen sina planeringsdagar som började på måndag efter lunch då vi hade en eftermiddag här på Angereds Närsjukhus. Eftermiddagen handlade om vårdöverenskommelsen inför 2013 där verksamhetscheferna fick presentera sina tankar och behov inför 2013. Ledningsgruppen fick också en information om nuläget gällande FoU-arbetet av Ann Ekberg Jansson, tf forskningschef och Ida Wernered, utvecklingschef.

Tisdagens heldagsmöte hölls hemma hos mig. Ledningsgruppen arbetade då med ANS utvecklingsstrategi med fokus på mobil vård för att reda ut vad vi menar med begreppet mobil vård och vad vi kan och vill utveckla inom området.

På onsdagen var det controllingmöte inom personalområdet med Ulla Fransson, personalchef. Vi gjorde en uppföljning av personalfrågor som semester, sjukskrivningar och övertid med mera för de anställda som är direkt underställda mig.

Torsdagen tillbringade jag i Vänersborg på en heldag tillsammans med den koncernövergripande ledningsgruppen för hälso- och sjukvård i VGR. Dagen handlade om det gemensamma ansvaret för ekonomin i VGR med information och diskussion om ett antal regionala uppdrag med fokus på kostnadsminskning.

Fredagen ägnades åt bland annat chefsmöte på Angereds Närsjukhus där vi diskuterade olika personalfrågor samt åt interna möten och tid för löpande uppgifter.

Hälsningar
Marina

onsdag 7 mars 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Gemensam dag i Västra Götalandsregionen ur ett helhetsperspektiv
Hej,

Måndagen och tisdagen förra veckan ägnades mest åt interna möten. Jag blev också intervjuad om Angereds Närsjukhus folkhälsoarbete och anpassning av hälso- och sjukvården till befolkningen som en del i en EU-kartläggning.

På onsdagen hölls en VGR-gemensam dag för tillväxt- och utvecklingsområdet samt hälso- och sjukvården för att se på vårt gemensamma uppdrag ur ett helhetsperspektiv. Denna gången var det fokus på regionens sjukvårdsverksamheter i Göteborgsområdet och Skaraborg med deltagande från presidier för berörda nämnden samt styrelser. Dagen började med en presentation av 2011 års resultat utifrån perspektiven verksamhet, personal och ekonomi och måluppfyllelsen för hela VGR. Sedan följde förvaltningarnas redovisningar av året som gått och identifierade utmaningar och möjligheter till bättre samverkan och samarbete. Dagen avslutades med ett panelsamtal om hur vi går vidare utifrån social hållbarhet, personalförsörjning och hur man kan ”tänka utanför den egna boxen”. Jag vill dela med mig av en mycket tänkvärd fras från avslutningen. ”-Vem har bäst patientens fokus? – Jo, det har faktiskt patienten!”

Torsdagen innehöll presidiemöte för ANS och ett gemensamt presidiemöte med Hälso- och sjukvårdsnämnd 12. Fokus på det senare mötet var på NyANS, den nya sjukhusbyggnaden, och vårdöverenskommelsen 2013.

Fredag förmiddag tillbringade jag med verksamhetsbesök på Barn- och ungdomsspecialistcentrum där jag fick följa barnsjuksköterskan Gunilla Stenbergs arbete i fetma-teamet. Bland annat fick jag vara med under ett team-besök med patient och föräldrar. Därefter lyssnade jag på ett lunch-seminarium om ledarskapet i riksdagen där en tidigare riksdagspolitiker beskrev hur man arbetar och hennes syn på det personliga ledarskapet när man som personvald representerar ett parti. Intressant och givande!


Hälsningar
Marina

fredag 2 mars 2012

Mot alla odds

Hej, imponeras av Emma Hellberg som GP skriver om idag. Emma åker Vasaloppet på söndag för tredje gången. Jag tycker det är en prestation i sig. Men Emma har också cancer i livmodershalsen och har genomgått cellgiftsbehandling för mindre än ett år sen! Hon är en riktig fighter och hennes historia ett bevis på hur viktigt vårt arbete med att få fler att ta cellprov är. Lycka till på söndag Emma!

Hälsningar Freja Bramsen, informationschef