fredag 28 oktober 2011

Vi nådde målet med cellprovsbussen
hej,
glädjen var stor när cellprovsturnén, med den specialbyggda bussen, avslutades igår. Resultatet motsvarar nämligen de högt ställda mål som funnits om att hjälpa över 400 kvinnor att ta cellprov. Därtill kommer alla de som nåtts av informationen under perioden.

Under bussturnén har cellprovstagningen i Nordost fördubblats jämfört med samma period förra året. Utöver prover i bussen består ökningen också av att fler kvinnor tagit provet på Barnmorskemottagningarna i området. Under perioden har också ett nytt bokningssystem införts som underlättar ombokningar. Det kan ha bidragit ytterligare.

Det är fantastiskt att vi nått så många kvinnor genom bussen. Det här visar vikten av gemensamma lokalt utformade insatser för att nå kvinnor som inte regelbundet tagit cellprov.Jag tror det stora intresset för bussen kan förklaras av flera faktorer. En är upplägget, med doulor på plats och budskap anpassade för att spridas mun till mun. En annan är de informationsinsatser som genomförts på flera språk och i skräddarsydda informationskanaler. Uppmärksamheten i media och närradio har också bidragit.

”Ta med en vän” är en lokal kampanj för ökad deltagande i cellprovstagning i Nordöstra Göteborg. Kampanjen inleddes i mars 2011 och kommer att pågå under ett år. Under kampanjens första sex månader har cellprovstagningen i området ökat med 41 procent jämfört med samma period föregående år.

Vi är flera bakom kampanjen. Utöver Angereds Närsjukhus även Barnmorskemottagningarna i området, Doulaprojektet, Kunskapscentrum för jämställd vård och Regionalt Cancercentrum Väst.Hälsningar Malena Lau, Projektledare "Ta med en vän"

torsdag 27 oktober 2011
Hej,

Förra veckan inleddes med Hälso- och sjukvårdsavdelningens utvecklingsdag. Jag deltog och presenterade vad vi har kommit fram till i arbetsgruppen Hälso- och sjukvård nära invånaren, vilket ingår i ett större projekt inom Västra Götalandsregionen som heter Framtidens hälso- och sjukvård. På eftermiddagen var det ledningsgrupp där vi bland annat diskuterade förslag till Hälso- och arbetsmiljöpolicy och tog beslut om en utvecklingsstrategi för Angereds Närsjukhus fram till 2014. Arbetet med den har letts av utvecklingschef Ida Wernered och har pågått under cirka ett halvår i olika grupperingar. Mer information om utvecklingsstrategin kommer på planerings- och utvecklingsdagarna i november.

På tisdagen arbetade jag tillsammans med personalchef Ulla Fransson och en extern konsult med BAS – ett arbetsvärderingssystem – och såg över de befattningar jag är lönesättande chef för. Detta arbete görs nu tillsammans med cheferna för samtliga befattningar inom Angereds Närsjukhus.

På onsdagen hade jag möte med Madeleine Andersson som är sjukhusdirektör på Frölunda Specialistsjukhus sedan den 1/9 2011. Vi diskuterade gemensamma frågor och möjligheter till ett eventuellt samarbete framöver.

Torsdagen ägnades åt en heldagskonferens med LGS – Ledningsgruppen för Samverkan mellan Göteborg och kranskommuner. Vi fick en presentation av Framtidens hälso- och sjukvård och hade en diskussion om konsekvenserna av det arbetet för samverkan mellan kommuner och landsting. Vi fick också en genomgång av projektet Inskrivningsklar och utskrivningsklar patient som handlar om slutenvårdens samarbete med kommunen när patienten är färdigvårdad på sjukhus.

Veckan avslutades med semester och en långhelg i Barcelona.


Ha det bra!
Marina

onsdag 26 oktober 2011

"Ta med en vän" på Ung Cancer mingelhej,
igår var det stor fest på Yaki-da! Det som ursprungligen var tänkt som en kick-off för ung cancer fick istället bli ett firande efter alla framgångar på så kort tid. Sedan juni månad har organisationen etablerat sig på, skapat stor uppmärksamhet och fått många medlemmar. Ta med en vän, som diskuterar samarbete med Ung Cancer inom området livmodershalscancer var inbjudna att fira med Julia, Hanna och alla de andra i Ung Cancer. Sagt och gjort - vilken kväll, vilka tjejer och vilken fantastisk organisation.


De passade också på att lansera sin tredje film, Det är okej att känna sorg. Filmen handlar om Malin som gick bort i juni, tidigare i år.Se den.
Hälsningar Freja Bramsen, Informationschef

måndag 24 oktober 2011

Centrum för rättighetsfrågor hälsar påHej,

idag har centrum för rättighetsfrågor inom Västra Götalandsregionen besökt Angereds Närsjukhus. De träffade Cornelia och undertecknad. Vi berättade om vår verksamhet och om Gynekologimottagningen i synnerhet. Sen hade vi också en genomgång av de anpassningar vi gjort för att säkerställa ett bemötande för alla.Kul att de kom och visade intresse för vår verksamhet. Detta känns som viktiga relationer att ha inom regionen i framtiden. Förutom att de är experter på diskrimineringsområdet kan de även invånardialog och kommer att vara involverade i tillgänglighetsanpassningarna i den nya sjukhusbyggnaden. Inte sista gången vi ses med andra ord!
Hälsningar Freja Bramsen, Informationschef

fredag 21 oktober 2011

Angereds Närsjukhus informerar om hälsa på ABF
Hej,igår besökte jag eleverna som läser Svenska För Invandrar (SFI) på ABF i Angered. Vi var där tillsammans med Hälsoteket och deras samordnare Moa Hallmyr Lewis.
Temat var kvinnohälsa i allmänhet där information på lätt svenska varvades med diskussioner och frågor. Bland annat tog vi upp vikten av att göra cellprov och mammografi, informerade om preventivmedel och sexuell hälsa samt diskuterade relationer och vilket stöd man kan få av den svenska sjukvården.


Hälsningar Shirin Bartholdsson, hälsoutvecklare Angereds Närsjukhus

torsdag 20 oktober 2011

Angereds Närsjukhus tar över neurologi från Lundby Sjukhushej,


från och med årsskiftet 2012 tar vi över ansvaret för specialistvård inom neurologi från Lundby sjukhus. Detta sker i samband med att Lundby sjukhus avtal med Västra Götalandsregionen löper ut.
Inom kort får patienterna med neurologiska sjukdomar i Nordost närmare till specialistvård. Snart kan de nämligen få samma vård på Angereds Närsjukhus som de tidigare behövt åka till Lundby för att få.
Angereds Närsjukhus har sedan 2009 erbjudit patienter i nordöstra Göteborg specialistvård inom neurologi på mottagningen Vuxenspecialistcentrum.
Inför nästa år utökar vi vår neurologimottagning med ytterligare medarbetare. Precis som i sjukhusets övriga verksamheter arbetar vi i tvärprofessionella team för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling.
Neurologiteamet består av neurolog, sjuksköterska, neurologopeder, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och sekreterare.

Teamet hjälper människor som drabbats av sjukdomar i hjärnan och perifera nervsystemet, exempelvis epilepsi, MS, Parkinsons sjukdom, svåra former av huvudvärk och darrningar.
Hälsningar Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef på Vuxenspecialistcentrum.
tisdag 18 oktober 2011

Sjukhusdirektörens vecka: Fokus på våra verksamheter
Hej,

Förra veckan inleddes med ett studiebesök från Karolinska Universitetssjukhusets infektionsklinik. De var intresserade av att diskutera närsjukvårdskonceptet med fokus på patienter och invånare med smittsamma sjukdomar, exempelvis TBC. På eftermiddagen hölls ett gemensamt möte för alla sjukhuspresidier och sjukhusdirektörer i regionen för diskussion om gemensamma frågor. Fokus låg på utmaningarna inför 2012.

På tisdag morgon hade vi stabsmöte och efter det hade jag, tillsammans med personalchefen Ulla Fransson och ekonomichefen Bo Andersson controllingmöte med Verksamhetschefen Tore Eliasson på Smärtcentrum. Utgångspunkten var delårsrapporten för september. Efter lunch träffade vi Hälso- och sjukvårdsnämnden nord östra för att diskutera vårdöverenskommelsen för 2012 som snart är klar.

Onsdag förmiddag ägnades åt presidiemöte för att förbereda inför nästa styrelsemöte som är den 26/10. På eftermiddagen var det återigen dags för ANS Alla, vår regelbundna kompetensutveckling. Denna gång höll vi till i Gamlestan med fokus på våra olika verksamheter. Det var verkligen intressant att höra så många medarbetare berätta om sitt arbete och roligt att det finns ett så stort engagemang och vilja att utveckla verksamheten.

På torsdag morgon var det möte med styrgruppen för nya sjukhusbyggnaden. Nuläget är att vi inväntar regionens investeringsbeslut och Göteborg Stads beslut om detaljplan och bygglov. Efter det var det dags för ytterligare ett controllingmöte, denna gång med Ann Ekberg Jansson som är verksamhetschef för vuxenspecialistcentrum. Dagen avslutades med ett planeringsmöte med vår informationschef inför våra kommande planerings- och utvecklingsdagar den 17-18 november.

Fredagen ägnade jag åt inläsning av material och förberedelser inför veckans möten.


Ha det bra!

Hälsningar Marina Olsson, sjukhusdirektör

tisdag 11 oktober 2011

Påverkar kön, ålder och plånbok vilken vård vi ger?

Lars Gelander, chefläkare och verksamhetschef på Barn- och ungdomsverksamheterna på ANS var en av föreläsarna på konferensen om jämlik vård som Kunskapscentrum för Jämställd Vård arrangerade idag. Det var en dag full av inspirerande presentationer och intressanta diskussioner. Även om det finns massor att göra inom det här området känns det kul att konstatera att vi på ANS kommit en bit på vägen.

/Malena Lau
Kvalitetsansvarig

Sjukhusdirektörens vecka: Första mötet med ny regiondirektör

Hej,

Änu en intensiv, men rolig vecka till handlingarna. Mina måndagar brukar vara fyllda av möten, så även denna. Först utbildning i vårt patientsäkerhetssystem MedControl och efter lunch ledningsgrupp. Mötet handlade till stor del om berednings- och beslutsprocessen för verksamhetsutvecklingsförslag, verksamhetsplan och detaljbudget inför 2012 och utvecklingsstrategin för Sjukhuset de kommande åren.

Tisdag, träffades Angereds Närsjukhus presidium och presidiet för Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra för att diskutera vårdöverenskommelsen inför 2012. På eftermiddagen deltog jag i ett uppföljningsmöte om den nya IT‑organisationen inom regionen tillsammans med övriga förvaltningschefer inom hälso- och sjukvården. Den nya organisationen som planeras förväntas bli bättre på att erbjuda IT-stöd för verksamhetsutveckling.

Min onsdag gick i samverkans tecken genom fortsatt arbete i den sk. NOSAM-gruppen. NOSAM står för närområdessamverkan och gruppens uppdrag är att genom samverkan få till en bättre vård och omsorg för personer som har behov av både kommunala och regionala vårdinsatser. Eftermiddagen avslutades med ett möte med Arbetsförmedlingen och Primärvården om att eventuellt starta en hälsoskola för nyanlända personer. Spännande!

I torsdags träffade jag Ann Ekberg Jansson, som ju är en av våra verksamhetschefer, för ett första möte i hennes nytillträdda roll som tillförordnad FoU-chef. Ann kommer att ha detta uppdrag paralellt med att hon leder Vuxenspecialistcentrum. Vi diskuterade bland annat prioriteringar. Efter det deltog jag i möte med Institutionsstyrelsen för Institutet för Vårdvetenskap och Hälsa. Mötet handlade mycket om de utmaningar som både institutionen och Göteborgs Universitet står inför när det gäller att erbjuda utbildningar med bra pedagogik och innehåll med de ekonomiska förutsättningar som gäller.

Hela fredagen var det regionchefmöte med den nya regiondirektören Ann-Sofie Lodin, som även är min chef. Fokus under mötet låg på de utmaningar som VGR står inför med utgångspunkt i Regionens beslutade budget för 2012. Vi, drygt femtio, förvaltningschefer inom regionen hade fått i uppgift att under en minuts presentation beskriva den största utmaningen och den största möjligheten vi såg inom den egna verksamheten. Det handlade mycket om att vi måste samarbeta mer för att invånarna ska få en bra tillgång till bland annat hälso- och sjukvård med hög kvalitet i ett läge med minskad ekonomi. En sammanhållen verksamhets- och ekonomistyrning är en förutsättning för att detta ska kunna fungera. Det var ett bra möte och Ann-Sofie gav ett positivt intryck och var intresserad av det vi framförde.

Därefter välförtjänt helg!


Ha det bra, hälsningar Marina

torsdag 6 oktober 2011

Stöd till gravida i Nordost utökas

Hej,

glädjande besked! Doulorna, som är en del av Angereds Närsjukhus utåtriktade verksamhet, får ytterligare en halv miljon i extra anslag från beställarnämnden för hösten 2011!

Därmed säkras kontinutitet i den viktiga verksamheten som ger gravida kvinnor i Nordost viktigt stöd i deras graviditet. Doulorna gör stor skillnad. Många av de kvinnor som behöver doulor är antingen nyanlända eller ensamstående. Att få en stödperson som talar deras modersmål inger trygghet och minskar risken för missförstånd och felbehandling. Det finns exempel där doulan räddat liv, t e x genom att se till att den gravida kvinnan sökt vård i tid.

Projektet Doula kulturtolk, som är knutet till Angereds Närsjukhus, handlar om att erbjuda kvinnor och par med utländsk bakgrund stöd på det egna språket inför, under och efter förlossning. Idag finns doulor på 14 olika språk. Samtliga har genomgått en specialutbildning inom området.

Prioriteringen av uppdragen har varit tuff under våren för projektet, eftersom efterfrågan på doulauppdrag från gravida kvinnor varit större än vad projektet kunnat utföra.

Doulaprojektet som drivs av föreningen Födelsehuset har pågått sedan 2008. Totalt har 250 kvinnor stöttats genom projektet. Med det nya anslaget på 500 000 kronor från nämnden kommer projektet att kunna erbjuda ytterligare uppemot 50 gravida kvinnor stöd under 2011.

Doulorna är viktiga också i andra frågor som rör kvinnohälsa till exempel är deras arbete med att informera om vikten av regelbunden cellprovskontroll och mammografi.

Födelsehuset och Doulaprojektet anordnar även föräldragrupper på olika språk.

Hälsningar Freja Bramsen, Informationschef

måndag 3 oktober 2011

Sjukhudirektörens vecka: Tillgången till specialistvård i Nordost ökar
Hej,

Det är tätt mellan avtackningarna i dessa dagar. I måndags var jag en av många som anslöt för att tacka av regiondirektörens stabschef, Kerstin Alberius. Kerstin var också tillförordnad sjukhusdirketör under våren 2009 då Angereds Närsjukhus var helt ny förvaltning. På eftermiddagen fick jag förmånen att hålla en föreläsning för ST‑läkare på Kungälvs sjukhus på temat Jämlik vård. Fokus var på bakgrund, syfte och nuläge för vårt arbete på Angerds Närsjukhus. Givande föreläsning med ett engagerat gäng som ställde många frågor och hade synpunkter. KUL!

Veckan fortsatte med en träff med den strategisk dialoggruppen centrala Älvstaden som jobbar med utvecklingen av delar av centrala Göteborg. Vi diskuterade det offentliga rummet, med inspel från bland annat en stadsträdgårdsmästare. Dagen avslutades med stabsmöte på ANS.

I onsdags genomförde vi ett av flera controllingmöten på sjukhuset. Dessa möten har vi regelbundet med verksamhetscheferna för att följa upp verksamheterna. På eftermiddagen åkte jag till Vänersborg för kvällsmöte med övriga sjukhusdirektörer. Fokus denna gång låg på de stora utmaningar som sjukhusen står inför under 2012 när det gäller ekonomin. Även om vi inte kommer att drabbas fullt lika hårt är det generellt mycket tuffa år som väntar våra sjukhus.

Kvällen följdes av sjukvårdsdag i torsdags. Den handlade bland annat om den vårdplatsutredning som gjorts i regionen, om organdonation och om en produktivitetsstudie av sjukhusen.
Efter Vänersborg åkte jag till Bergsjön på invigning av nya lokaler för ”Utveckling Nordost”, ett projekt med stöd av EU‑medel som handlar om utvecklingen av nordöstra Göteborg. Det var många som deltog i invigningen och flera som var intresserade av att höra om utvecklingen av Angereds Närsjukhus.

Veckan avslutades med controllingmöte för oss som förvaltning tillsammans med regionens controllers. Perspektiven vi gick igenom var verksamhet, personal och ekonomi. Det är inte utan stolthet vi kan konstatera att vi gjort mycket bra. Bland annat har vi bidragit till att tillgängligheten till specialistsjukvård för invånarna i Nordost har ökat. Vi har även, totalt sett, genomfört fler patientbesök än vad som ingår i vårdöverenskommelsen för 2011. Det är också positivt att vi under året har lyckats rekrytera de medarbetare vi behöver.

Med dom positiva orden slutar rapporten från förra veckan. Vi hörs!

Hälsningar

Marina Olsson, Sjukhusdirektör