fredag 28 januari 2011

Alla ute!

Just nu: Angereds Närsjukhus har brandövning. Resultatet är lyckat - alla är ute!onsdag 26 januari 2011

Bonuslöner inom vården upprör

Dagens Medicin skriver idag om region Skånes förslag om bonuslöner för de anställda på de offentliga vårdcentralerna i regionen. Mellan 500-5000 kronor ska de anställda få om deras arbetsplats förbättrat sig jämfört med fjolåret vad gäller service och ekonomi.

Enligt TV4 Nyheterna finns det redan idag bonussystem på flera sjukhus i landet och region Skåne, Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting är de som kommit längst.

Bonussystemet är alltså på väg in i den offentliga hälso- och sjukvården. Om det redan idag finns bonussystem i andra delar av den offentliga sektorn vet jag inte. Men efter de senaste årens snålblåst i bonus-debatten så måste man ju ändå konstatera att den offentliga sektorns införande av bonussystem/resultatbaserat styrsystem (eller vad man än må kalla det) ger argumentationen mot näringslivets bonussystem en rejäl törn. Den offentliga sektorns handlade måste ju ändå antas vara utrett, behandlat och godkänt.

Vad tycker ni läsare? Lägg era åsikter och kommentarer i kommentarsfältet!

Läs hela artikeln från Dagens Medicin här.

Hälsning
Mette Ludvigsson, Kommunikatör

tisdag 25 januari 2011

Arbetet med Angereds Närsjukhus som forskningscentrum igång


Idag hade vi årets första ”FoUU möte” dvs. ett möte som handlar om forskning och utveckling. Vi arbetar för att forskning ska vara en naturlig och viktig del inom ANS. Mötet idag handlade om två saker: 1) hur vi ska etablera kontakt med universitetet och 2) hur vi ska stötta medarbetare med att komma igång med spännande forsknings- och utvecklingsprojekt.Vårt mål är att all forskning inom ANS ska vara till gagn för patienter, befolkningen inom området och medarbetarna vid ANS.

Hälsningar Susann Strang, Forskningssjuksköterska Angereds Närsjukhus

måndag 24 januari 2011

Sjukhusdirektörens vecka


Veckan som gick inleddes med styrelsemöte, det var det första ordinarie mötet med den nya styrelsen för Angereds Närsjukhus. Vid mötet presenterade vi Angereds Närsjukhus, vårdöverenskommelsen för 2011 och verksamhetsplanen för 2011. Dagen därpå var det dags för fler möten, det var stabsmöte på förmiddagen och utvecklingssamtal på eftermiddagen.

På onsdagen blev det lite skrivbordsarbete gjort. Jag hann också med att planera inför ett symposium om de globala hälsoutmaningarna som äger rum den 15 mars där jag kommer att medverka. Torsdagen spenderade jag på den så fint anordnade konferensen ”Lärande över gränser” på Chalmers. Arrangörer var Centrum för Verksamhetsutveckling (CVU), Chalmers Universitet och Centre for health care improvement (CHI). Det var en riktigt intressant konferens med föreläsare bland annat från Kaiser Permanente Medical Group (som Mette Ludvigsson skrivit om i vår blogg), en organisation som lägger stor vikt vid preventivt hälsofrämjande arbete.

Under veckans sista arbetsdag hade jag ett möte tillsammans med de två stadsdelscheferna i Nordost och med primärvårdens områdeschef. Vi träffades för att öka våra kunskaper om våra respektive organisationer och arbetssätt så att vi kan få till en riktigt bra samverkan i området.

Det var en fullspäckad och intressant vecka som avslutades med ”bokslutstårta” på kontoret där vi firade våra medarbetares goda insatser under 2010!

Hälsning, Marina Olsson

Diskussion om reservkraft i nya sjukhuset

Just nu: Ledningsgruppen sammanträder. Bland annat diskuteras reservkraft i nya sjukhusbyggnaden.

fredag 21 januari 2011


Kaiser Permanente är troligen världens mest intressanta hälso- och sjukvårdsorganisation just nu!

Organisationen, som är belägen i USA, består av 36 sjukhus och totalt 9 miljoner patienter. De har lyckats effektivisera vården och samtidigt skapat mervärde för patienterna.

Kaiser Permanente jobbar mycket med att integrera hela vårdkedjor och har ett omfattande utvecklingsarbete med att involvera patienten i vårdprocessen, arbeta med förebyggande vård och med utveckling av kommunikation mellan läkare patient genom hela vårdprocessen. I alla processer arbetar de hälsofrämjande, vilket är något för alla andra sjukhus att ta efter.

Och här kommer det organisatoriskt intressanta! Bakgrunden till deras helhetssyn på patienterna ligger inte bara i deras goda vilja, Kaiser Permanente är nämligen också ett försäkringsbolag. Privatpersoner tecknar försäkringar och behandlas vid sjukdom av en och samma organisation. Kaiser Permanente har därmed starka ekonomiska incitament att arbeta proaktivt med sina kunders livsstil vilket leder till en win-win situation - både patienter och organisation gynnas.

Läs mer om Kaiser Permanente på deras hemsida.

Mette Ludvigsson
Kommunikatör (& organisationsteoretiker)

torsdag 20 januari 2011

Sjukhusdirektörens vecka


Hej,
något försenad in i det nya året har jag kommit igång med mina veckobrev igen.
Ja då var det nytt år och nya tag. Känns skönt att vara igång igen.

Jag har arbetat sedan första vecka i januari, men de första dagarna var lugna med eget arbete och utan särskilt många möten. Förra veckan kom det dock igång igen.

Med råge faktiskt, i måndags hann vi med både byggstyrgrupp, ledningsgrupp och styrelse på en och samma dag! Alla tre ägnades till stor del åt det arbete som gjorts när det gäller förslag till nya sjukhusbyggnadens utformning. Just nu finns en enighet om att inriktningen mot trevåningshus är det mest optimala.

Styrelsen i måndags innebar också första möte med den nya styrelsen. Ordförande Endrick Schubert (S) sitter, som ni vet, kvar. Ny vice ordförande är Helena Holmberg (FP), som tidigare suttit med som ledamot i styrelsen. Jane Bredin (M), som tidigare var vice ordförande sitter kvar som ledamot. Så även Ann-Sofie Hermansson (S). Helt ny ledamot i styrelsen är Nadia Mousa (V).

Så här i början av året ägnar vi oss mycket åt rapportering. Medel där vi fått bidrag skall rapporteras in under januari och i början av denna vecka stängdes vårt eget bokslut. Vi håller också parallellt på att skriva vår årsredovisning.

Jag hade också ett spännande möte i veckan med de nya stadsdelscheferna Thomas Segenstedt (SDN Angered) och Ulla-Carin Olsson (SDN Östra) samt Åsa Lind från Primärvården. Vi diskuterade hur vi kan arbeta tillsammans med att förbättra den lokala folkhälsan - ett område inom vilka vi alla har uppdrag. Stadsdelarnas nya organisationer börjar nu bli klara och som ni säkert vet är de forna fyra stadsdelarna numera bara två; Stadsdelsnämnden Angered (tidigare Lärjedalen och Gunnared) och Stadsdelsnämnden Östra (tidigare Bergsjön och Kortedala).

Snart tillbaka med en liten rapport från vad som hänt denna vecka.

Hälsningar Marina Olsson, Sjukhusdirektör Angereds Närsjukhus

onsdag 19 januari 2011

Uppbyggnaden av ANS på filmNy film om ANS framtagen! Filmen är ett sammanplock av material som är framtagen sedan tidigare. Tillsammans med filmaren David Wikström-Marfil har vi valt ut och klippt ihop filmsnuttar.

söndag 16 januari 2011

Bra teckenspråksfilmer från Västra Götalandsregionen
Gå in på www.youtube.com och sök på "vgregion" för att hitta fler teckenspråks-filmer!

torsdag 13 januari 2011

Sveriges finaste kontors-utsikt?

Om det finns en sådan tävling nominerar jag härmed utsikten från Angereds Torg 14! Här på Angereds Torg 14 ligger sjukhusledningens kontor, barn- och ungdomsspecialistcentrum och vår gynekologimottagning.


Hälsning, Mette Ludvigsson, kommunikatör

onsdag 12 januari 2011

Mångkulturella almanackan


Bättre sent än aldrig har vi beställt den mångkulturella almanackan från Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Mångkulturellt centrum verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migrationsrelaterade fenomen ingår som en självklar del i det svenska kulturarvet.

Kul tycker vi och hugger en almanacka direkt! Här hittar du almanackan.

Ett vackert Angered centrum väntar på att dagen ska gry

måndag 10 januari 2011

Ledningsgruppens första möte för året


En något decimerad ledningsgrupp till följd av Ulla och Monicas utlandssemestrar samlades i förmiddags för årets första möte. På dagordningen stod en rapport om hur verksamheterna fungerat under julhelgerna (bra) och status för nya sjukhusbyggnaden som börjar ta form. Dessutom fick vi information om regionens arbete med ordnad utmönstring.


Nästa möte är den 24/1.


Hälsnignar Freja Bramsen, Informaitonschef

fredag 7 januari 2011

Krafttag mot rökning inför nya året


Nytt år och nya löften. En del länder tog vid årsskiftet krafttag för att minska tobaksrökningen.

Tuffast är Spanien som genom sin nya rökförbud på krogar och allmänna platser hjälper alla rökare på traven att infria sina nyårslöften. Alla är inte lika positiva och den nya lagen har väckt starkt opinion. Det finns dock anledning att tro att motståndarna är mer högljudda än förspråkarna. En ny opinionmätning visar att 80 procent av landets befolkning stödjer den nya lagen.

Även Kanada passar på att göra skärpa tonen för att minska rökningen. Regeringeringen fick först backat från ett beslut om nya varningsbilder på cigrettpaketen, men har nu bestämt sig för att införa nya och betydligt större bilder under 2011.

I Sverige valde ytterligare ytterligare tio kommuner att införa rökfri arbetstid i samband med årsskiftet. Det innebär att 136 av Sveriges 290 kommuner nu har en sådan policy. Ytterligare tre har fattat beslut om rökfri arbetstid som träder i kraft vid skilda tillfällen under 2011 och 2012.


Källa: TobaksfaktaFreja Bramsen, Informationschef

onsdag 5 januari 2011

Nytt år, ny styrelse

På måndag den 10 januari sammanträder den nya styrelsen för Angereds Närsjukhus och vi vill önska de nya ledamöterna varmt välkomna!

De ordinarie ledamöterna är vård ordförande Endrick Schubert (s), Ann-Sofie Hermansson (s), Jane Johansson Bredin (m), vice ordförande Helena Holmberg (fp) och Nadia Mousa (v).

Ersättare i styrelsen är Hasse Andersson (s), Ingela Bergendahl (s) och Mats Brännström (c).

Välkomna!

måndag 3 januari 2011

Vad har hänt i VGR under jul och nyår?


Välkomna tillbaka till bloggen kära läsare! Det har hänt mycket i Västra Götalandsregionen under jul och nyår. Några av flera intressanta rubriker lyfter vi i den här bloggposten. Klicka på rubriken för att läsa mer.

Hälsning
Mette Ludvigsson
Kommunikatör