tisdag 30 juni 2009

Angereds Närsjukhus i Almedalen

Almedalsveckan är en av årets viktigaste mötesplatser för organisationer, företag, politiker och journalister. På plats i Almedalen finns tre representanter från Angereds Närsjukhus. Från Angereds Närsjukhus åker projektchef Marianne Olsson samt verksamhetscheferna Ann Ekberg-Jansson och Lars Gelander till Almedalen för att tala om Angereds Närsjukhus och trender och nyheter inom den svenska hälso- och sjukvården.


Program:

• Marianne Olsson, projektchef Angereds Närsjukhus. Medverkar på seminarium ”Fattigt folk dör i onödan. Vad gör vi åt den ojämlika vården?” Arrangör: Socialstyrelsen. 30/6 2009, 10:00 - 11:00 Visby Hamnhotell, Färjeleden 3, "Konferenslokal Koggen"

• Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef Medicinmottagning, Angereds Närsjukhus. Medverkar på seminarium ”2020 är KOL den vanligaste dödsorsaken – hur möter vi utmaningen?” Arrangör: Andas ut – en nationell informationskampanj i samarbete mellan Hjärt- och lungfonden, lokal- och länsföreningar inom Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund samt Astra Zeneca. 3/7 2009 08:00 - 10:30, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan.

• Lars Gelander, verksamhetschef Barn- och ungdomsspecialistcentrum, Angereds Närsjukhus. Medverkar i ”Debatt om föräldrar och kost – har föräldrarna abdikerat?” Arrangör: Sveriges Tandläkarförbund. 1/7 2009, 09:15 - 10:45 Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1, "Plan 2".Kom och lyssna!


Vänliga hälsningar
Mette Ludvigsson
Informatör
Angereds Närsjukhus

tisdag 23 juni 2009

Hur kan du bidra till utvecklingen på Angereds Närsjukhus?Lena Carlisle, Mary Farrell och Marian Wysocki berättar om hur de kan utveckla närsjukvård på Angereds Närsjukhus.

fredag 12 juni 2009

Plocka russinenWhat happens to a dream deferred?

Does it dry up
like a raisin in the sun?


Dessa är de första raderna från Langston Hughes dikt ”A dream deferred”. När jag tänker på min karriär - läkarutbildning, vikariat, AT och ST - så kan jag se hur jag långsamt började torka i verklighetens sol. På en del av mina kollegor från andra arbetsplatser kan jag se vad även jag kunde ha blivit: ett ideal-russin - en potentiellt söt kärna i ett beskt hölje av skrumpna ambitioner.

Det är intressant hur snabbt en dålig arbetsmiljö bryter ner ens nobla ideal om att ”rädda världen”. Engagemang krymper i det starka skenet av stela rutiner och opåverkbar arbetssituation.

Jag har hela tiden arbetat på offentliga sjukhus och kan inte komma ifrån intrycket att många anställda där har lärt sig förknippa ”offentlig” med ”instäng”, ”rigid” och ”gammalmodig”. Pratas det om ”privat” så hör man längtan i rösten som är associerad till ”frihet”, ”möjlighet” och ”inflytande”.


På sistone har jag åter svällt. Mina begynnande rynkor har slätats ut och jag är saftig igen. Och det bästa är, jag är omgiven av en hel klase lika saftiga druvor.

Hur får man då vingården att frodas?

Grunden är att alla medarbetare har en äkta chans att påverka verksamheten. Ledningen får inte bara ha den berömda, ”alltid öppna dörren” utan måste vara synlig i den dagliga verksamheten. På ANS används bl. a. de regelbundna, sjukhusgemensamma APT:n för att ge alla en möjlighet att förändra. De anställda kan inte bara bidra med förbättringsförslag utan uppmuntras aktivt till det. Uppslag diskuteras öppet och genom att alla yrkeskategorier deltar i diskussionen får idéerna breda rötter. För informella diskussioner ägnar sig den varje vecka återkommande frukosten. Här planteras nya skott för framtiden i en avspänd miljö. Medarbetarna känner sig sedda och lyssnade på vilket gör Angereds Närsjukhus till en lustfylld och dynamisk arbetsplats.


”Frihet”, ”möjlighet” och ”inflytande” är ord som kan användas av alla - även på offentliga sjukhus. Genom att medvetet skapa en kultur kring öppen kommunikation växer den enskildes engagemang som på så sått bidrar till en rik skörd. Drömmen om den goda arbetsplatsen blir plötsligt verklighet.


Daniel Hallsund

Delprojektledare Gynekologi

måndag 8 juni 2009

Att designa vård utifrån behov


Sedan ungefär 2,5 år håller vi på att bygga upp ett närsjukhus i Angered, som skall serva de nordöstra stadsdelarna i Göteborg. I den här bloggen vill vi fortlöpande dela med oss av våra lärdomar. Vi skulle tycka att det var jätteroligt om vi med detta forum skulle kunna få igång en dialog med andra närvårdsintresserade. Tillsammans med Sveriges kommuner och landsting har vi ett projekt för att samla ihop och dela med oss av våra erfarenheter.

Vad vill göra är att skapa ett fungerande, lokalt hälso- och sjukvårdssystem för de ca 95 000 människor som bor här i Bergsjön, Kortedala, Gunnared och Lärjedalen. Närsjukhuset är ju bara en del av den vården, men vi på ANS har inte bara i uppgift att bygga ett sjukhus, vi har faktiskt också fått i uppdrag att jobba med att få hela systemet att fungera. Kommunen, primärvården, Sahlgrenska Universitetsjukhuset, privata vårdgivare av olika slag är några av de andra aktörerna på området.

Vi bygger upp verksamheten successivt, och samtidigt som vi bygger upp verksamhet i diverse provisoriska lokaler projekterar vi också för att bygga en ny byggnad, där det färdiga sjukhuset skall husera. Ursprungligen trodde vi att vi skulle kunna flytta in i det nya huset i slutet av 2011, men som alltid med byggprojekt har vi råkat ut för en del förseningar, så det lär nog bli något/några års fördröjning innan vi kan ha invigningsparty!

Vad har vi gjort hittills?

Vi började med att göra en ordentlig Behovsanalys, genom att samla ihop all befintlig statistik, göra fokusgruppsintervjuer och några egna, mindre undersökningar. Genom den fick vi en samlad (och skrämmande!) bild av hälsoläget hos befolkningen. Med behovsanalysen som underlag samlade vi sedan kärnintressenterna (bl a beställarnämnd, styrelse, stadsdelarna, primärvården, SU och fackliga företrädare) för att få fram en gemensam målbild.

Nu hade vi klart vilka områden vi skulle börja med:

  • Neurologopedi
  • Smärta
  • Hjärtsjukvård, lungmedicin, diabetesvård och allmän internmedicin
  • Barn och ungdomsmedicin och barn och ungdomspsykiatri
  • Primärvårdsjour
  • Psykiatri


För varje område bildade vi arbetsgrupper där vi involverade människor från alla olika delar av vårdkedjan, för att identifiera vad ANS skulle kunna bidra med för att optimera vårdkedjan, och så började vi bygga upp verksamheten. Alla områden som beskrivs ovan är klara, och SU har dessutom placerat en provtagningscentral i våra lokaler. I sommar startar vi röntgen och i höst kommer vår gynmottagning. Nästa års utökningar håller vi just nu på och diskuterar. I allt vi gör försöker vi att tänka nytt, att inte vara låsta i hur man brukar göra, något som är en ständig utmaning för oss.

Vi återkommer med inlägg om vad detta har lett till!

Med vänliga hälsningar

Marianne Olsson
Projektchef Angereds Närsjukhus

tisdag 2 juni 2009

Varför började du arbeta på Angereds Närsjukhus?Lena Carlisle (Överläkare Barn- och ungdomsspecialistcentrum), Mary Farrell (Sjuksköterska Medicinmottagningen) och Marian Wysocki (Överläkare Medicinmottagningen) berättar om varför de började arbeta på Angereds Närsjukhus.