måndag 19 december 2011

Sjukhusdirektörens vecka: Ett stort tack till alla medarbetare för det gångna året!Hej,

Förra måndagen hade ledningsgruppen sitt sista möte innan jul. Dagordningen bestod mest av information och dialog om aktuella ärenden i Västra Götalandsregionen som till exempel Framtidens hälso- och sjukvård, den nya ledningsorganisationen och det regiongemensamma arbetet för att uppnå en ekonomi i balans.

På tisdagen deltog jag i invigningen av hyposensibiliserings-behandling på Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Gamlestaden. Det var mycket intressant att höra de som arbetar med detta berätta om bakgrunden till att vi nu startar denna verksamhet inom Angereds Närsjukhus. Det handlar om en kvalificerad vård i närområdet som har betydelse för hela familjen och som ger barn och unga med svåra allergier en chans till förbättrad livskvalitet. Efter lunch var det styrgruppsmöte för NyANS, den planerade sjukhusbyggnaden. Regionstyrelsen hade fattat ingångsättningsbeslut samma dag och nu återstår bara kommunens beslut om detaljplan och bygglov.

Onsdag morgon började med ett möte om forskning och utveckling (FoU) tillsammans med Ann Ekberg Jansson, tillförordnad forskningschef, och Ida Wernered, utvecklingschef. Vi ser samverkan inom FoU som både en möjlighet och en utmaning. Efter mötet var jag bjuden på lunch av Sahlgrenska Akademins dekanus, Olle Larkö för att diskutera ett eventuellt samarbete i utbildnings- och forskningsfrågor. Mötet var både trevligt och intressant och kommer förhoppningsvis att leda till ett konkret samarbete.

Onsdagen avslutades med höstens sista ANS.Alla. Det var intressant och tänkvärt att höra om de olika perspektiven på temat att arbeta inom sjukvård i andra länder som presenterades av Hala Younis, specialistläkare på Gynekologimottagningen, Börje Blomster, planeringsledare och Lars-Olof Larsson, överläkare på Vuxenspecialistcentrum.

På torsdag förmiddag träffade jag Mercuri Urval, ett företag som bland annat arbetar med rekrytering och organisationsutveckling. De ville höra mer om utvecklingen av närsjukvård inom Västra Götalandsregionen och speciellt inom Angereds Närsjukhus som de hade hört mycket om och var nyfikna på. Eftermiddagen ägnade jag åt möte med Institutionsstyrelsen för Vårdvetenskap och Hälsa.

Veckan avslutades med en mötesfri dag och tillfälle att läsa och besvara e-post samt sortera diverse material.

Detta är det sista veckobrevet för i år eftersom vi nu går in i julveckan. Jag vill verkligen tacka alla för det gångna året och det arbete som har utförts med hög kompetens och stort engagemang. Jag vill också säga ett särskilt tack för alla intressanta samtal vi har haft då vi har träffats vid fikastunder, på ANS.Alla och på internatet och vid andra tillfällen. Vi på Angereds Närsjukhus har verkligen bidragit till en ökad tillgänglighet till specialistsjukvård i Nordost och bidragit till att befolkningen har tagit ett steg mot en förbättrad folkhälsa.

Ett stort tack till er alla! Jag önskar er en riktigt bra jul och nyår!


Hälsningar
Marina


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar