onsdag 23 november 2011

Tobaksfria veckan

Denna veckan är det tobaksfria veckan - en uppmärksamhetsvecka för tobaksprevention. Vi på Angereds Närsjukhus har ett löpande arbete mot tobak och i synnerhet rökning. Denna vecka passar vi på att uppmärksamma det vi gör och resultaten av våra insatser lite extra. Vårt arbete gör stor skillnad och alla medarbetares insatser är värdefulla. Rökning är den enskilt största förebyggbara orsaken till ohälsa och död. Resultaten i korthet:

  • Under 2011 har vi frågat 74,3 procent av våra patienter om de röker.

  • Av dessa angav 16,6 procent att de var rökare.

  • Av dem har 79,7 procent erbjudits rökavvänjning.

  • Under 2011 utfördes 10 tillfällen för spirometri på Angereds Närsjukhus och Geråshallen.

  • Som en del av vårt folkhälsoarbete besöker inspiratörerna från Non Smoking Generation skolklasser i Nordost för att prata om tobak. Hittills har dom besökt 45 klasser och 12 fritidsgårdar. Vilket innebär att de träffat över 1000 ungdomar.


Hälsningar Shirin Bartholdsson, hälsoutvecklare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar